Suomen Evankeliumikoulun raamattuluennot  - audio MP3

Listassa on Suomen Evankeliumikoulun tilaisuuksissa pidettyjä luentoja - mukana myös mm. Kristus -juhlat, joita järjestettiin vuosittain Laukaassa. Mukana eivät välttämättä ole kaikkien tilaisuuksien luennot. Alla olevat ovat olleet EVOP:in kotisivujen yhteydessä.

Luennot ovat puhujan nimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Luennon vuosiluku on mainittu kun se on ollut tiedossa. Suluissa oleva on luennon pituus.

Lopussa myös muita, ei EVOP:in tilaisuuksissa pidettyjä, luentoja.Puhujien lyhenteet:
CL Ceta Lehtniemi - HH Hermod Hogganvik - HM Heikki Mäkelä - JA Juhani Aitomaa - JM Jyrki Muttonen - JN Jouko Nieminen - LJ Liisi Jokiranta - MP Matti Pyykkönen - MV Mika Vehkasaari - OP Olavi Peltola - PH Pentti Heinilä - PK Pauli Koskinen - 
PL Paavo Lievonen - POM Per-Olof Malk - PS Paavo Suihkonen - RS Risto Santala - TP Tapio Puolimatka - VF Viola Fronkova - VH Vilho Harvala

CL 2006 Ceta Lehtniemi Yksi ainoa tie vai monta tietä (35:15)
CL 2013 Ihmisen vajavaisuus - Kristuksen-täydellisyys (37:10)
CL 2013 Jumalan lapsen rukous ei ole mutkikas asia (42:47)
CL 2014 Saamme keskittyä Jeesukseen Kristukseen (37:12)
CL 2014 Tunnetko sinä minutkin Jeesus (39:11)

HH 2005 Hermod Hogganvik Katso Jumalan Karitsa (25:51)
HH 2005 Käsitämmekö kaiken hyvän mikä meillä on Kristuksessa (35:57)
HH 2011 Kaikki he etsivät omaansa eivätkä sitä mikä Kristuksen on (52:19)
HH 2011 Pronssikäärme (63:51)

HM 2015 Heikki Mäkelä Iloa armosta - pisaroita Roomalaiskirjeestä (47: 5)

JA 2005 Juhani Aitomaa Kristus etsii eksyneitä (30:58)
JA 2008 Jumalaa vastaan hyökätään (41:47)
JA 2011 Mitä on evankeliumin puolustaminen ja vastustaminen (45:28)
JA 2012 Armosta osallinen (43:27)
JA 2013 Jeesus plus ei mitään on kaikki (34:48)
JA 2013 Kristus Jumalan salaisuus (46:52)
JA 2014 Jumalan leipä antaa maailmalle elämän (53: 6)
JA 2014 Ristin edessä vai takana 1 (43: 0)
JA 2014 Ristin edessä vai takana 2 (39:45)
JA 2015 Lunastus ja veri (46:24)
JA 2015 Mitä minun tulee tehdä (40:37)
JA 2016 Gamalielin neuvo (27:53)
JA 2016 Karismaattinen liike: väärät opit jo alussa (44:27)
JA 2019 Harha totuuden hengestä (44:41)
JA 2020 Evankeliumin puolustaminen ja vahvistaminen (29:39)
JA 2020 Saitteko Pyhän Hengen (41: 2)
JA 2020 Tie (30:19)
JA 2020 Tulkoon sinun valtakuntasi... Matt.6:10 ( 37:26)
JA 2020 Uskon kautta me ymmärrämme... Hepr.11:3 (30:43)
JA 2021 Jumalan rakkaus ja ihmisen, myös kristityn, itserakkaus (22:52)
JA 2021 Mistä puhutaan kun Jumala kostaa ja säälii (24:51)
JA 2021 Rokotteet- salaliitot ja kristityt (41:53)
JA Jumalasta syntynyt ei tee syntiä - 1Joh.3:9 - mutta entä minä (49:29)
JA Kristityn kunnia vai Kristuksen kunnia (38:50)
JA Kristityn ymmärrys ja oikean tai väärän hengellisyyden erottaminen (45:38)

JM 2015 Jyrki Muttonen Maan päällä taivaallisissa (50:55)

JN 2008 Jouko Nieminen Jumala oli Kristuksessa (44: 9)
JN 2010 Muuttuvat ajat - muuttumaton Jeesus (43:38)
JN 2011 Karismaattinen liike ja Kristuksen evankeliumi (48:51)
JN 2011 Risti lain ja evankeliumin täyttymys (50:51)
JN 2011 Sielullinen ja hengellinen usko (53:37)
JN 2012 Kristuksen rakkauden syvyys (51:35)
JN 2013 Evankeliumi on Jumalan voima (57: 5)
JN 2013 Jumalan salattu voima (54:05)
JN 2013 Kaiken lohdutuksen Jumala (50: 6)
JN 2013 Kristuksen voima ilmenee ihmisen voimattomuudessa (49:15)
JN 2013 Kristus kaikki kaikessa (51:29)
JN 2013 Olen särkynyt saviruukku (41: 1)
JN 2013 Ristin hulluus ja Jumalan voima (45:11)
JN 2013 Siunauksia syvyydestä (38:53)
JN 2013 Synnin ja armon paradoksi (53:50)
JN 2014 Armon evankeliumi väsyneelle ja itseensä pettyneelle (51:45)
JN 2014 Auttaako rukous (43:40)
JN 2014 Elämä armon varassa (49:28)
JN 2014 Herran palvelijan tie (50:36)
JN 2014 Jeesuksen mielenlaatu (50:14)
JN 2014 Mitä on tapahtumassa kristinuskolle Suomessa (48:49)
JN 2014 Ristiinnaulitun ja ylösnousseen seurassa (52:28)
JN 2014 Ristin siunaus ja kirous (48:34)
JN 2014 Rukous Jumalan lasten lahja (53:26)
JN 2014 Uushengellisyyden suhde Kristuksen evankeliumiin (51:55)
JN 2015 Autuas se joka ei loukkaannu minuun (47:27)
JN 2015 Ensimmäinen rakkaus (44:20)
JN 2015 Jeesus Kristus on kantanut maailman synnit (44:31)
JN 2015 Sana rististä on Jumalan voima (49: 1)
JN 2015 Jeesuksen veri on ainoa tie Jumalan luo Hebr. 10 (48:40)
JN Jumalan rakkauden täytetty ehto (48:11)
JN Karismaattisuus ja väärät profeetat (46:23)
JN Kiusattujen Kristus (15:46)
JN Kristuksen mielenlaatu (49: 5)
JN Ristin keskeinen asema (26:06)
JN Ristin luona vai ristiltä eteenpäin (22:47)
JN Ristin merkitys uskovan arkielämässä (41:24)
JN Sinulla on iankaikkisen elämän sanat (39:10)

LJ 2009 Liisi Jokiranta Uskon ja epäuskon taistelu meissä (41:56)
LJ 2011 Luottavainen pääsy Jumalan tykö (37:55)

MP 2005 Matti Pyykkönen Jumalan kansan ilo (29:24)
MP 2006 Ristin luona kiusatulla turvapaikka on (38:30)
MP 2009 Ihmeellinen Jeesus (37:10)
MP Ylistys- ja palvontabuumin ydin ja harha (44:29)

MV 2013 Mika Vehkasaari Kristus uskon keskus (51: 0)
MV 2013 Tavoitteena täydellisyys (42:25)
MV 2013 Turvassa Kristuksessa (38:01)

OP 1 Tessalonikalaisille 1 (48:10)
OP 1 Tessalonikalaisille 2 (47:27)
OP 1 Tessalonikalaisille 3 (50:32)
OP 1 Tessalonikalaisille 4(43:46)
OP 2006 Olavi Peltola Yhteinen kristillinen perintömme (57:46)
OP 2008 Jumala on pyhä (40:19)
OP 2010 He näkivät vain Jeesuksen (38:58)
OP 2012 Kristus on ottanut meidät hoivaansa (46:46)
OP 2012 Kuuluuko kristityn osaan myös kärsimys (37:13)
OP 2013 He eivät tiedä mitä Jumalan vanhurskaus on (59:27)
OP Hengen luoma uusi elämä Room.8:1-18 (53:34)
OP Jeesuksen ystävyys 1 (36: 4)
OP Jeesuksen ystävyys 2 (45:22)
OP Jumala on rakkaus Room.8:31-39
OP Jumalan vastaus ihmiskunnan hätään Room 1-4 (73:35)
OP Kristuksen tunteminen (53:21)
OP Kristus kaikki kaikessa (33:40)
OP Kuinka suuri on evankeliumin voima (42:21)
OP Missä on Jumalan voima (66:49)
OP Mistä kilvoituksessa on kysymys (48:10)
OP On vain yksi evankeliumi (54:55)
OP Sijaiskärsimys ja sen merkitys (40:11)
OP Silmienne edessä ristiinnaulittuna (44:35)
OP Sovituksen sarastus Vanhassa testamentissa (48:43)
OP Tuleva kirkkaus (37:59)
OP Uskon olemus (47:32)
OP Valvomisen sunnuntai (37:55)
OP Vanhurskauden vaikutus ja turvallisuus (52:19)
OP Varoitus keskuuteemme tulleista vieraista hengistä (39:53)

PH 2014 Pentti Heinilä Lähetystyö rautaesiripun takana (71:20)

PK 2019 Pauli Koskinen Evankeliumin voima (58: 9)
PK 2020 Kuuliaisuus (41:59)
PK 2020 Tulee yö jolloin ei voi kukaan työtä tehdä (43:23)
PK 2020 Tulkaa Minun tyköni (32:35)
PK 2020 Yhden minä teen (29: 6)
PK 2021 Hänen ylenpalttinen armonsa (30:17)
PK 2021 Jumalan tuomio on totuuden mukainen (41:21)
PK 2021 Katsokaa ettei kukaan teitä eksytä (50:33)
PK 2021 Kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia (44: 3)
PK 2021 Rakastakaa toisianne (35: 8)
PK 2021 Te olette minun todistajiani (48: 9)
PK 2021 Teille on syntynyt Vapahtaja (40: 3)

PL 2005 Paavo Lievonen Hengellinen-musiikki (24:51)

POM 2005 Per-Olof Malk Meillä on Isän luona Puolustaja (33:52)
POM 2006 Heikkoudessa täydellistyvä voima (22:04)
POM 2008 Jumalan kansan vaellus (45:15)
POM 2009 Vanhurskauttaminen ja uusi elämä (57:06)
POM 2010 Herran armotöitä minä julistan (47:36)
POM 2011 Elämä evankeliumista (49: 6)
POM 2011 Elämä Jeesuksen seurassa (64:45)
POM 2011 Pidä meitä lähellä ristiäsi (47:29)
POM 2011 Vanha usko tässä ajassa (53:40)
POM 2012 Pelastuksen tuo meidän Jumalamme hän ja Karitsa Ilm.7:10 (39:55)
POM 2013 Etsitään Kristus avuksemme roinan alta (69:38)
POM 2013 Iisain kannosta nousee verso (48:51)
POM 2014 Jumala on laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskauden (58:45)
POM 2014 Kaikki saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden (36:56)
POM 2014 Lupauksen ja sen toteutumisen välisessä kuilussa (41: 6)
POM 2014 Maata näkyvissä entä taivasta (57: 8)
POM 2014 Mikä armossa on niin ihmeellistä (43:43)
POM 2014 Minä elän - en enää minä vaan Kristus Gal.2:20 (51:23)
POM 2014 Paavali: Meidän on jatkettava eteenpäin Fil.3:16 – mutta miten (48:55)
POM 2015 Armo kyllä – mutta... (69:43)
POM 2015 Ei hän väsy ei uuvu (50:54)
POM 2015 Kuulkaa minua tulkaa minun luokseni (69:46)
POM Abraham Jumalan ystävä (41: 0)
POM Armoherätys (35:31)
POM Armon ja sovituksen kirkkaus 1 (49:39)
POM Armon ja sovituksen kirkkaus 2 (42:12)
POM Armon merkityksen kirkastuminen UT:ssa ja nyt (58:57)
POM Armon muuntelua jo alkukirkon aikana (43:20)
POM Armosta joka teille on annettu Kristuksessa (46:13)
POM Astu alas ristiltä niin me uskomme (32: 6)
POM Efesolaiskirje 1 (58:55)
POM Efesolaiskirje 2 (77:37)
POM Efesolaiskirje 3 (56:50)
POM Efesolaiskirje 4 (75:13)
POM Efesolaiskirje 5 (65:43)
POM Filippiläiskirje 1 (65:12)
POM Filippiläiskirje 2 (73:56)
POM Filippiläiskirje 3 (65:41)
POM Galatalaiskirjeen pääkohtia 1 (68:33)
POM Galatalaiskirjeen pääkohtia 2 (76:46)
POM Galatalaiskirjeen pääkohtia 3 (58:17)
POM Galatalaiskirjeen pääkohtia 4 (76:31)
POM Hyvän Paimenen tuntomerkit (59: 7)
POM Hyvän paimenen äänen tuntomerkit 1 (56:12)
POM Hyvän paimenen äänen tuntomerkit 2 (38:36)
POM Ilmestyskirja 1 (59:24)
POM Ilmestyskirja 2 (53:30)
POM Ilmestyskirja 3 (65:05)
POM Ilmestyskirja 4 (58:08)
POM Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous 1 (46:23)
POM Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous 2 (42:57)
POM Jumala on myös vahvistava teitä (29:24)
POM Jumalan salaisuuden tunteminen (50:25)
POM Kolossalaiskirje 1 (54:28)
POM Kolossalaiskirje 2 (55:27)
POM Kolossalaiskirje 3 (69:50)
POM Kolossalaiskirje 4 (68:19)
POM Kristikunnan kaksi tietä Jumalan luo (49:19)
POM Kristinusko lopusta päin katsottuna (64:21)
POM Kristityn vaellus Ilmestyskirjan valossa (56:30)
POM Kristuksen asema kristinuskossa (50:51)
POM Kristuksen rakkaus vaatii meitä (30:05)
POM Miksi Jumala lähettää väkevän eksytyksen (44:29)
POM Minun armoni riittää sinulle (21:55)
POM Minä olen Hyvä Paimen (46:36)
POM Missä synti on suureksi tullut (35:32)
POM Miten kannan huoliani (49:24)
POM Palautan mieleenne sen evankeliumin (48:45)
POM Pietari ja Juudas (69:42)
POM Risti Jumalan toimintatapana (64:46)
POM Ristin koulun sielunhoidollinen sanoma (54: 1)
POM Ristin luona vai ristiltä eteenpäin (65:12)
POM Room.7:14-25 hengellisen elämän tiennäyttäjänä (49:53)
POM Takaisin Golgatalle (43:45)
POM Teille on syntynyt Vapahtaja. Miten me löydämme hänet Raamatusta (59:34)
POM Tessalonikalaiskirjeet 1 (64:33)
POM Tessalonikalaiskirjeet 2 (46: 3)
POM Tessalonikalaiskirjeet 3 (66:27)
POM Tuhlaajalapsen päivittäinen paluu (46:21)
POM Tulkaa minun luokseni kaikki (78:50)
POM Vanhurskaaksi lukeminen ja vanhurskaaksi tekeminen (37:53)

PS 2005 Paavo Suihkonen Jumalan kansan murhe (22:43)
PS 2006 Pietari ja me Jeesuksen hoidossa (31:13)
PS 2008 Jumala vanhurskauttaa jumalattoman (43:52)
PS 2010 Katse suunnattuna ristiinnaulittuun (31:31)
PS 2011 Muuttumaton evankeliumi (36:47)
PS 2011 Rohkaisua kiusatulle (23: 7)
PS 2011 Vanhan testamentin Messias kuningas (36:53)
PS 2013 Paavali sielunhoitajana (49:35)
PS 2013 Rauha Jumalan kanssa (32:39)
PS 2014 Jeesuksen sielunhoidossa (50:24)
PS 2015 Kristityn vanha ja uusi luonto (56:58) 
PS Armo psalmeissa (46:56)
PS Armoherätys (32:09)
PS Autuaita ovat hengessään köyhät (33:40)
PS Mitä profeetta Sakarjalle näytettiin Kristuksesta (42: 2)
PS Psalmit sielunhoitajana 1 (35: 0)
PS Psalmit sielunhoitajana 2 (46:58)
PS Uskon koetukset (44:30)
PS Uuden testamentin kuvauksia uskosta (45:02)

RS Risto Santala Sovituksen odotus juutalaisuudessa ja profeetoissa (45:25)

TP 2010 Tapio Puolimatka Jumalan rakkauden kohtaaminen (32:21)
TP 2013 Kehällisistä Kristus keskukseen (56:11)

VF 2012 Viola Fronkova Olen evankeliumin tähden kahleissa Fil.1:13 (56:25)

VH 2013 Vilho Harvala Virvoittaisin nöyrien hengen Jes.57 (44:18)
VH 2014 Armon varassa (44:49)
VH 2014 Sanasta tien löytää (34:23)


Muita luentoja (ei EVOP:in tilaisuuksien):

Pauli Koskinen 2022 Siksi se on uskosta (37:22)
PK 2022 Koko luomakunta huokaa...
PK 2022 Sitä, jota Jumala rakastaa Hän kurittaa... (33:43)
PK 2022 Elävä Toivo... (35:34)
PK 2022 Tule Herra Jeesus (32:51)
PK 2022 Usko on vahva turva (39:50)
PK 2022 Minä elän (42:18)
PK 2022 Uusi Jerusalem (38:02)
PK 2022 Katso Hän tulee (43:03)
PK 2023 Huuda avuksi (33:16)
PK 2023 Koettelemukset
PK 2023 Uskon kuuliaisuus (33:01)
PK 2023 Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin...
PK 2023 Herra auta me hukumme...