Jumalan ykseys

Pyhä Henki ja ihmismieli

 

Jumala, Isä-Jeesus

Joh10:30 Minä ja Isä olemme yhtä.

Joh1:1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Johanneksen ilmaisu paljastaa meille, että Sana on aina ollut Jumalan yhteydessä ja Jumalan nimitys. Sana kertoo meille kaiken sen mitä Jumala on katsonut tarpeelliseksi itsestään ja tahdostaan ihmiselle ilmoittaa.

Sana – Jumala – Jeesus tuli lihaksi toteuttaakseen ihmisen lunastuksen

Joh1: 14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Jumalan ilmestyminen Jeesuksen persoonassa maan päälle on kiistatta maailman historian suurin ja merkittävin tapahtuma.

Jumala otti "orjan" muodon. Fil.2: 7… tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen...

Raamattu sanoo meidän olevan ilman Jumalaa synnin orjuudessa – orjia. Iankaikkinen Jumala astui alas korkeuksistaan ja otti orjan muodon. Hänen ulkoinen olemuksensa oli ihmisen mutta sisäinen olemus erosi siitä, koska Hän oli "ilman syntiä", ilman ihmisen langennutta luontoa.

Koko maailmankaikkeus on luotu Hänen kauttaan ja Hän pitää kaiken yllä. Jumalan tuottama pelastus koskee koko luomakuntaa ihmisen ohella. Jeesuksen Kristuksen, iankaikkisen Sanan, kautta kaikki on luotu ja Hänen kauttaan kaikki lopulta uudistetaan.

Kol 1: 14-17 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

Room 8: 19-21 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.

Jeesus käytti usein ilmaisua "minä olen". Mm Joh 4:25-26, 8:18, 13:19 jne… Tällä Hän yhdisti itsensä jo VT:ssa puhuvaan Jumalaan. Jeesuksen mukaan Hän on yhtä Isän kanssa, Isä on Hänessä ja Hän Isässä Joh 10:38 ja Hän tekee Isänsä tekoja mm. Joh 10:3.

Juutalaiset oppineet ymmärsivät tämän hyvin ja olivat valmiit kivittämään Hänet jumalanpilkasta, Joh 10:33.

Matteuksen evankeliumi kertoo Jeesuksen yhden nimen olevan Immanuel, Matt 1:23. VT:n puolella Jesaja 7:14 ilmoittaa saman nimen, joka merkitsee "Jumala meidän kanssamme", eli "Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme".

Jeesuksen persoonassa maan päällä yhdistyi ainutlaatuisesti Jumala ja ihminen.

Jumala, Isä-Jeesus-Pyhä Henki

Väärä kolminaisuus ajattelu ilman Jumalan ykseyden mieltämistä voi viedä harhateille kun Pyhä Henki erotetaan yhdeksi itsestään toimivaksi jumalaksi. Nykyinen uudistus korostaa henkeä ja hengen vaikuttamaa kokemusta. Tämän hengen uskotaan olevan Raamatun Pyhä Henki. Raamatun Pyhällä Hengellä on tietty tehtävä, joka on tarkkaan Sanassa ilmoitettu. Hän kuuluu erottamattomasti Jumalan ykseyteen.

5Moos 6: 4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. "Shema Israel" on juutalainen uskontunnustus. Jumala on "echad", yksi. Täydellisesti yhtä olemassaolossaan ja teoissaan. Hepreankielessä sana tarkoittaa kuitenkin ykseyttä, johon kuuluu useampi kuin yksi.

Jumalan nimitys Elohim on monikkomuoto Jumala sanasta, eli "Jumalat" – mutta se ei tarkoita monia jumalia pakanauskontojen tapaan.

Hepreankielinen nimitys PH:lle on "Pyhimmän Henki" tai "Pyhän Henki". Pyhän Hengen asemaa Jumalan ykseydessä kuvaa myös, että PH mainitaan Raamatussa "Isän Henkenä", "Jumalan Henkenä", "Kristuksen Henkenä" ja "Herran Henkenä". Myös VT:n Jumalan ihmisillä oli sama Henki: 1Piet1: 11 …ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.

1Sam 16: 13-14 Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin, siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä.

Jumaluuden ykseyttä on kuvattu mm: Isä on tahto, Poika on sana ja PH on voima. Jumala on Henki. Joh 4: 24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.

Joh1: 18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Kun sanotaan, että Jumala on kolme persoonaa ei pidä ajatella tätä ihmismäisellä tavalla. Benny Hinnin kuvaus PH:stä: "Kuinka usein olemmekaan sulkeneet silmämme ja nähneet hahmon valkoisissa… se on PH". Benny Hinnin kuvaukset häntä ohjaavasta hengestä tuovat mieleen New Age suuntauksessa suositun henkioppaan.

Kenneth Copeland tietää hyvin Jumalan olemuksen: "…hän on hyvin paljon kuin sinä ja minä. Olento, jonka pituus on 185 cm ja paino 90 kg:n paikkeilla". (!!) Jokaiselle kristitylle tulisi olla selvää, että tällaisia kuvauksia Jumalasta esittävät eivät puhu Sanan pohjalta.

Jumala ei ole ihminen. Ihmiselle Hän on aina mysteeri. Me emme tiedä millainen Hän on. Luemme Sanasta, että Hän on Henki ja Hänet on Jeesuksessa ilmoitettu meille. Kun sanomme, että Jumala on kolme persoonaa se on meidän ihmisten heikko tapa kuvata Jumalan ykseyttä, joka sisältää enemmän kuin yhden.

Juutalainen pääsiäistraditio kuvaa tätä yhteyttä kolmen leivän kautta. Pääsiäisaterialla (seder) kolme happamatonta leipää (matzoh) asetetaan keskelle pöytää liinan, tai muun peitteen alle. Ennen ateriaa keskimmäinen leipä otetaan ja murretaan puoliksi. Toinen puoli laitetaan takaisin peitteen alle ja toinen (afikomen) piilotetaan. Aterian jälkeen lapset etsivät piilotetun leivänpalan. Se, joka löytää saa palkinnon.

Kristitty juutalainen ymmärtää perinteen merkityksen. Keskimmäinen leipä kuvaa kärsivää Messiasta, joka murrettiin syntiemme tähden. Joka löytää Hänet saa palkinnon, iankaikkisen elämän. Kolme leipää kuvaa Jumalan olemusta.

Paljon puhutaan ja opetetaan PH:stä, Häntä jaetaan ihmisten ylle, kutsutaan, rukoillaan, palvotaan, Hänen nimiinsä nimetään tilaisuuksia jne. On hyvä tiedostaa, että kaikki tämä on Raamatun Sanan vastaista ja rikkoo Sanan mukaisen Jumalan ykseyden. PH ei ole erillinen Jumala eikä jakele voimia tai kokemuksia vaan Hänellä on tietty tehtävä. Jumalan luo on vain yksi tie ja se on Jeesuksen kautta.

Jumalan ykseys ja PH:n osuus siinä käy ilmi Jeesuksen kuvauksesta Joh 14, 15 ja16 luvuissa. Poika kirkastaa Isän (14:13) ja PH Kristuksen (16:14). Koko jumaluus on uskovan kanssa (14:16,23). PH puhuu Kristuksen sanoja (14:26) todistaa synnistä, jotta ihminen kääntyisi jne. Erityisesti Hänet mainitaan Totuuden Henkenä. Lyhyesti: PH ei halua itseään esille. Hän tekee tiettäväksi Jumalan armotekoa Kristuksessa.

Elämän henki

Ihminenkin on eräällä tavalla kolminaisuus. Olemme ruumis, sielu ja henki. Jumala loi ihmisen ja puhalsi häneen "elämän hengen" ja "niin ihmisestä tuli elävä sielu", 1Moos 2:7. Ihminen oli ruumiin, sielun ja hengen puolesta juuri sellainen kuin Jumala tarkoitti. Alussa Ihminen oli suorassa yhteydessä Jumalaan. Syntiinlankeemus katkaisi yhteyden ja elämän, joka perimmältään on iankaikkisuus Jumalan tykönä.

Syntiinlankeemus oli totaalinen kuolema, ero Jumalasta. Siksi tarvitaan uusi syntymä Kristuksessa. Ihmisessä itsessään ei ole mitään jumalallista "kipinää" tai "valoa", joka tulisi esille tiettyjen tekniikoiden harjoittamisen kautta. Näitä tekniikoita tarjoavat kultit ja väärät uskonnot ja niiden kautta ihmisen on määrä saavuttaa jumaluus, tulla yhdeksi jumalaksi jumalien joukkoon. Väärä karismaattisuus tarjoaa samaa kun se opettaa, että kristitty on "pieni jumala".

Ihmisen tulee syntyä uudesti ylhäältä. Uudestisyntymä on yksin Jumalan teko, Hänen armonsa osoitus. Tämä armo annetaan ansiotta ylhäältä. Päinvastaisessa tapauksessa ihminen itse pyrkii omin töin, teoin ja tekniikoin osaksi jumaluutta.

Kristus palauttaa iankaikkiseen yhteyteen Jumalan kanssa oikeuttavan elämän hengen niille, jotka uskovat Häneen. Joh6: 63 Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.

Herramme yhdistää Sanan, Hengen ja elämän. Elämä on "hengessä" ja "sanassa"; sillä tarkoitetaan yhteyttä Jumalan kanssa kun meidät vapautetaan Kristuksen ansiosta synnin alta. Room8: 2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Jumalan ihmiselle lahjoittama "elämän henki" ei tee meistä "jumalia", kuten karismaattisen liikkeen yksi harha opettaa, vaan se tekee meistä ikuisesti eläviä olentoja. Eräänä päivänä henkemme joko palaa Jumalan tykö tai jää ikuisesti eroon Hänestä.

Jumalan yhteyteen johtava "elämän henki" on Jeesuksen Henki, Jeesuksen mieli.

Jumala toimii yhtenä . Joh16: 14-15 Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Isän tahdosta Kristus kuoli puolestamme ja nousi ylös lupauksena iankaikkisesta elämästä. PH vakuuttaa tämän todeksi ja antaa meidän sisimmässämme kokea sen. Voimme sanoa "Abba, Isä" . Gal4: 6 Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!"

PH ilmoittaa ja tekee meille henkilökohtaisesti eläväksi Kristuksen työn edestämme ja meistä tulee "uusi luomus" Kristuksessa. 2Kor5:17.

Ihmisen mieli

PH:n toiminta keskittyy erityisesti ihmisen mielen alueelle. Kun tulemme katumukseen ja synnintuntoon se on todellista. Tunnustamme Jumalalle olevamme syntisiä. UT:n kreikan katumusta tarkoittava sana on on metanoeo. Se tarkoittaa "mielenmuutosta", ajatella ja harkita eri tavalla kuin ennen.

PH:n vaikutus ihmiseen on ennen muuta mielenmuutos, josta seuraa erilainen elämänkatsomus ja –tapa.

Kristityksi tuleminen on Apt 26:18 mukaan mm. kääntymistä "pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö".

Paavali korostaa mielenmuutosta Room12.2: Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Efesolaiskirjeen 4:22-23: … että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä.

Juutalainen ajattelu yhdistää sielun, ruumiin ja tunteet yhdeksi kokonaisuudeksi. Toinen kokonaisuus on henki, mieli ja ajattelu. Kaikki vaikuttavat yhdessä ihmispersoonassa.

Yleinen käsitys länsimaissa yhdistää sielun ja hengen keskenään. Monet länsimaiset kristityt olettavat sielun ja hengen olevan lähes sama asia. Se mikä on sielullista, ts. ruumiin ja tunteiden tasolla tapahtuvaa, on heille hengellistä. Tämä on seurausta muinaisen Kreikan ja Rooman kulttuuriperimästä, jonka lännen kirkkolaitos omaksui. Kreikkalaiset filosofit kuvasivat usein sielua ja henkeä samoina.

Juutalaisten juurien menettäminen on tuottanut monenlaista vahinkoa Raamatun ymmärtämiselle. Sielu, hepr. "nepes", on persoona, elävä olento ja tunteiden sekä halujen asuinsija. Tunteemme ja halumme voivat johtaa meitä hyvään tai pahaan. Uudistunut mieli, jossa Pyhä Henki vaikuttaa, auttaa kontrolloimaan tunteiden ja halujen vaikutusta. Näin "kuoletamme Hengellä" lihamme tekoja. Kol 3: 5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta.

Kun ruumiimme kuolee kuolevat myös siihen sidotut väärät tunteemme ja halumme. Ylösnousemuksessa Jumala uudistaa ruumiimme eikä syntiinlankeemuksen vaikutusta enää ole. Olemme kokonaan lunastetut, uudistetut hengen, sielun ja ruumiin puolesta.

Toimiessamme tunteiden mukaan emme aina ajattele mitä seuraamukset ovat. Tunne ja tuntemukset eivät itsessään ole vääriä. Niiden seuraaminen ja niiden mukaan toimiminen voi johtaa väärään tekoon. Suuttumus on tunne. Kuinka monta kertaa tilanne riistäytyy käsistä vain siksi kun emme alista tunnettamme mielen/hengen alle. Katkeruus on tunne, joka jatkuessaan saa aikaan pahaa jälkeä elämässämme. Ruumiin tuntemukset yhdistämme Jumalan läsnäolon kokemiseen. Kaikki tämä voi johtaa pahasti harhaan.

"Uudistuksen" jakajat ja johtajat painottavat "älä ajattele", "älä tutki", liity vain joukkoon ja ota vastaan. Tutkiminen ja arvosteleminen, eli juuri sen mielen käyttö, jonka PH uudistaa, luetaan näissä piireissä Pyhän Hengen loukkaamiseksi. Ajatus on täysin Raamatun opetusta vastaan.

Anakainosis on UT:n sana tarkoittaen uudistusta ja silläkin tarkoitetaan mielenuudistusta.

Room12:2: Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Tänä aikana puhutaan paljon "uudistuksista". Eri puolilla maailmaa, erityisesti Amerikassa sanotaan Jumalan tekevän "uutta". Sitä pitää lähteä hakemaan, jotta voisi tulla tästä uudesta osalliseksi. Jumalan vaikutus elämässä nähdään toistuvina "voiteluina", kokemuksina tunteen ja ruumiin alueilla.

Uudestisyntymistä seuraa mielenmuutos. Se on Jumalan vaikutusta ja Pyhän Hengen toteuttamaa puhdistusta meissä.

PH:n työtä on uudistaa meidän maailmankatsomuksemme: Miten näemme itsemme, toisemme, Jumalan, maailman ja sen historian, koko luomakunnan jne. Mielenuudistus ei ole ruumiin kokemus kuten, kaatuminen, sähkövirta, tulen tuntemus, nauraminen… ym.

Mielenuudistus yhdistää meidän mielemme Kristuksen mieleen. Opimme Sanaa ja tiedostamme enenevässä määrin Kristuksen tahdon. Pyhän Hengen vaikutuksesta haluamme tehdä ja toimia Hänen mielensä mukaan. Room.12:1 sanoo tätä asennetta "järjelliseksi jumalanpalvelukseksi". Sillä viitataan juuri mielemme ja Kristuksen mielen yhteyteen. 1Kor 2: 16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Sama mieli, jonka alkuperä on Kristuksessa luo yhteyden seurakuntaan. 1Kor 1: 10 Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.

Ihmisen tasolla kaikki toteutuu vajavaisesti. Raamattu osoittaa suunnan ja Jumala Henkensä kautta antaa enenevästi halua ja voimaa kulkea oikeaan suuntaan.

Kun olemme kääntyneet ja tulleet oikeasti kristityiksi niin sen tulee käydä ilmi. Kristitty on koko elämän kestävässä prosessissa, jonka aikana, ainakin jossain vaiheessa "hengen hedelmien" tulisi näkyä. Meidän vaelluksemme – ei kokemukset, ei lahjat yms. – on todiste Jumalan asumisesta Henkensä kautta meissä. Ihmisinä olemme erilaisia ja varustetut erilaisin kyvyin. PH saa aikaan halun palvella Jumalaa kykyjemme mukaan.

Koskeeko meihin synti? Kadummeko omia erehdyksiämme ja kritisoimme itseämme kun toimimme väärin? Haluammeko elää itsellemme, urallemme vai Herralle? Onko raha meille liian tärkeä?…, jokainen voi löytää monia asioita, jotka ovat vastakkaisia hengen hedelmille, joita Raamattu kuvaa esim.: Gal 5: 22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Hengen hedelmä kypsyy tai jää kypsymättä koetuksissa. Jumala sallii koetuksia elämäämme. Hän lupaa, että kun otamme koetukset vastaan Häneltä saatuina emmekä katkeroidu tai syytä niistä Häntä tai muita ihmisiä, niin saamme voiman kestää – ja tuottaa hedelmää.

Room8: 28 Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

Jaakob1:2-5 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.

Jaakob liittää yhteen koetukset ja viisauden. Koetuksissa erityisesti tarvitaan Jumalan antamaa viisautta. Hän kehottaa meitä anomaan sitä. Jaakob muistuttaa, että kiusaukset johtuvat omasta lihastamme (jae 14). Jos annamme sille periksi saamme syyttää vain itseämme.

Viisautta on odottaa koetuksen aikana Jumalaa ja Hänen antamaansa vapautusta. Herra lupaa ettei ketään kiusata yli voimien vaan, 1Kor10: 13 Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.

Tämä on Jumalan lupaus.

Jaakob3: 11-13 Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.

Jaakob ei epäröi sanoa, 4:17: Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.

Olenko minä tehnyt tätä syntiä? Olen. Uskon, että sinäkin olet. Tahdomme hyvää, tiedämme mikä on oikein, silti saatamme toimia väärin ja antaa muiden vaikutteiden kuin Kristuksen mielen ohjata toimintaamme. Paavali kiteyttää tämän surullisen ongelman Room 7:15-25. Kun näin pääsee käymään PH herättää meidät katumukseen ja itsekritiikkiin. Toisaalta Jumalan valtava armoteko Kristuksessa lohduttaa meitä ja saamme uskoa ja sisimmässämme kokea anteeksisaamisen.

Me olemme kokeneet uudistuksen sisimmässämme ja alkaneet ajatella asioita eri tavalla. Mutta synnin kirous säilyy maallisessa ruumiissa ja sen himoissa ruumiimme kuolemaan saakka.

PH meissä lohduttaa sillä toivolla, että taistelu syntiä vastaan on jo voitettu ja me saamme sen kerran kokea.

Henkensä kautta Jumala herättää meidät mielenmuutokseen ja elämään kristityn elämää hengen hedelmien tuottamiseksi. Meidän elämämme joko tuottaa kunniaa Jumalalle tai ei sitä tee.

Mielemme uudistus - alistuminen Jumalan Sanan, Kristuksen mielen johtoon - tulee olla jatkuva prosessi.

Pelkään, että tänä aikana jotkut saattavat tulla kristityiksi aika heppoisin perustein. Ehkä joidenkin kohdalla kysymys on kokemuksesta, jonka sanotaan olevan PH:n tuotosta. Miellyttävät ja erikoiset kokemukset eivät mitenkään korvaa Sanan julistusta ja PH toimii Sanan kautta. Sana on Jumalan ilmoitus ja Jumala, Jeesus. Aito synnintunto ja mielenmuutos seuraa, jos uskossaan nuori etsii aidosti Raamatun Jumalaa.

PH ei ole ristiriitaisuuksien henki ja siksi monet aikamme herätykset ja ilmiöt voidaan hylätä suoralta kädeltä. Sanotaan, että jos näin tehdään "heitetään lapsi pesuveden mukana ulos". Sillä kaiketi tarkoitetaan, että jos vääristä opetuksista varoitetaan ihmisiä niin PH:kin lähtee koska mukana "voi olla oikeaakin".

Se on kummallinen ja väärä peruste koska PH on Totuuden Henki ja vääristä opeista ja niiden julistajista varoittaminen on nimenomaan Hänen työtään.

1Aik.28: 8 Ja nyt minä sanon koko Israelin, Herran seurakunnan, läsnäollessa ja meidän Jumalamme kuullen: Noudattakaa ja tutkikaa kaikkia Herran, Jumalanne, käskyjä, että saisitte pitää omananne tämän hyvän maan ja jättäisitte sen perinnöksi lapsillenne teidän jälkeenne ikuisiksi ajoiksi.

2Kor.13: 5 Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

Ef.5: 10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;

Suurin taistelu käydään ihmisen mielessä. Jumala korjaa sen minkä synti ja saatana on rikki repinyt. PH vahvistaa meitä näkemään entistä syvemmälle Jumalan armoon Kristuksessa ja luottamaan yksin Häneen. Samalla voimme iloita, että olemme saaneet armon "syntyä uudesti", uudistua mieleltämme, ja kerran koko luomakunta uudistuu Kristuksen täytetyn teon tähden.

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia