Idän viisaat ja Jeesus -lapsiUudessa kirjassaan ”Shocked by the Bible: The most astonishing facts you've never been told” (suomennos voisi olla vaikka: Raamatun hämmästyttävät tosiseikat, joista sinulle ei ole kerrottu) Joe Kovacs kyseenalaistaa mm. suositun joulukuvaelma-aiheen, jossa idän viisaat miehet saapuvat vastasyntyneen Jeesus -lapsen seimen ääreen. Amerikassa lienee tapana ”shokeerata” jo kirjan nimessä, mikä ehkä lisää menekkiä. Kirjan sivuilta löytyy samantapaisia aiheita, joita esim. Shalom -lehti julkaisi vuonna 2007 joulusivuillaan koskien joulun myyttejä ja faktoja. Kovacsin kirja ei siis välttämättä tarjoa paljon uutta sille, joka on Raamattunsa lukenut ajatuksen kanssa. Muille se voi antaa paljonkin uutta ajattelemisen aihetta. Kovacsin mukaan myös tietäjien saapuminen seimen äärelle on myytti, joka ei kestä Raamatun tarkemmassa tarkastelussa. Raamattu ei mainitse viisaiden lukumäärää, vaikka yleinen ”tieto” sanoo heitä olleen kolme. ”Jos ihmiset avaisivat Raamattunsa lukeakseen yksityiskohtaisesti kohdat, joissa puhutaan Jeesuksesta lapsena, he huomaisivat, että kaikki mitä heille totena kerrotaan ei olekaan tapahtunut. Siitä on paljon todisteita”, sanoo Kovacs.

Raamattu sanoo Jeesuksen syntyneen Betlehemissä seimessä. Mutta ketkä olivat läsnä heti lapsen syntymän jälkeen? ”Luukkaan evankeliumi kertoo paimenten olleen paikalla. Mielenkiintoista on, että Luukas ei sano mitään viisaista miehistä. Heidät mainitsee Matteus, jonka kertomus eroaa Luukkaan kertomasta. Matteuskaan ei missään mainitse, että viisaat miehet olisivat saapuneet seimen äärelle. Sen sijaan siellä mainitaan, että viisaat miehet näkivät Jeesuksen talossa nuorena lapsena”, kertoo Kovacs. Kings James Bible (KJV) sanookin juuri näin Matt.2:11: ”And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother...” - ”Ja kun he olivat saapuneet taloon, he näkivät pienen lapsen Marian, hänen äitinsä kanssa...” Heprean kielessä sana saattaa tarkoittaa vastasyntynyttä ja myös pientä lasta.

Kovacsin mukaan fakta on, että viisaat miehet tapasivat pienen lapsen talossa. Missään tässä yhteydessä ei mainita tallia, seimeä eikä paimenia. Lisäksi ”Matteus kertoo meille, että Jumala nimenomaan varoitti viisaita miehiä, samoin kuin Joosefia ja Mariaa, menemästä Jerusalemiin, koska kuningas Herodes etsi Jeesusta tappaakseen Hänet” (Matt.2:12-13). KJV mainitsee jakeen 13 lopussa jälleen ”pienen lapsen”: ”... for Herod will seek the young child to destroy him.” - ”Herodes etsii pientä lasta surmatakseen hänet.” Kun Matteuksen kertomaa verrataan Luukkaan vastaavaan, erityistä huomiota herättää Luukkaan kertomus, kuinka Joosef ja Maria veivät Jeesuksen suoraan Jerusalemiin heti Hänen syntymänsä jälkeen (Luuk.2:21-24). ”Kuinka nämä kaksi kuvausta sovitetaan yhteen?” kysyy Kovacs.

Matteuksen mukaan viisaiden miesten vierailun jälkeen Jeesuksen isä ja äiti yhdessä poikansa kanssa pakenevat henkensä hädässä Egyptiin. Luukkaan mukaan taas koko perhe matkaa heti syntymän jälkeen kaikessa rauhassa Jerusalemiin, julman Herodeksen, joka etsii Jeesusta tappaakseen, hallituskaupunkiin. Asiassa ei ole mitään kummallista, kun ymmärretään, että Luukkaan evankeliumi kertoo vastasyntyneestä Jeesuksesta, mutta Matteuksen evankeliumissa Jeesus on jo useita kuukausia vanhempi. Idän viisaat miehet eivät siis saapuneet vastasyntyneen luo vaan pienen lapsen luo. Lisäksi muistamme Herodeksen reaktion, kun hän tajusi, että viisaat miehet eivät olleetkaan totelleet hänen pyyntöään palata Jeesuksen tavattuaan takaisin hänen luokseen: ”...ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan” (Matt.2:8). Havaittuaan viisaiden miesten menneen omia menojaan, Herodes ”vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Betlehemistä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut” (2:16).

Tämä kertookin lukijalle jo kaiken tarpeellisen. Jae vahvistaa sen, että viisaat miehet olivat omankin kertomansa mukaan menemässä tapaamaan tulevaa kuningasta, joka ei enää ollut aivan vastasyntynyt. ”Raamattu osoittaa selvästi, että Herodes uskoi ettei Jeesus ollut vastasyntynyt siihen aikaan, kun viisaat miehet saapuivat”, sanoo Kovacs. Herodes päätti kuitenkin pelata varman päälle ja tapattaa kaikki Betlehemin alle 2 -vuotiaat lapsukaiset. Raamatussa ei siis missään kerrota, että idän viisaat olisivat saapuneet Jeesuksen seimen äärelle. He tapasivat Hänet kuukausia, ehkä yli vuodenkin syntymän jälkeen. Joosef ja Maria kävivät kaikessa rauhassa Jerusalemissa vastasyntyneen poikansa kanssa uhraamassa ilman mitään tietoa uhasta. Herodeskaan ei vielä tuolloin ollut perillä asiasta. Vasta kun viisaat miehet olivat tavanneet Herodeksen ja puhuneet asiasta hänelle, Herodeksen mielenkiinto heräsi ja perhe joutui pakenemaan murhanhimoisen despootin pyöveleitä. ”On aika palata Raamatun tosiasioihin ja laittaa pois se, mikä on pelkkää tarua ja kuvitelmaa”, vetoaa Kovacs.

Yhdysvalloissa Kovacsin kirjaa on myyty jo paljonkin. Miestä itseään on haastateltu useissa radio-ohjelmissa. ”Olen Raamattuun uskova kristitty”, sanoo Kovacs, ”tavoitteeni on edistää totista raamatuntuntemusta ja olla vastaan virheellisiä kuvitelmia. Haluan, että ihmiset avaisivat Raamattunsa ja lukisivat omin päin mitä siellä oikeasti sanotaan ja mitä ei.” Tähän Kovacsin toiveeseen voi kokosydämisesti yhtyä.

Juhani Aitomaa