Valtakunta nyt

seurakunnalle vaikka väkisin - vaatii nopeimmin kasvava kristillinen liikehdintä …

 

Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana monet Israelin lunastusta odottavat juutalaiset pettyivät Häneen. Jeesus ei osoittautunutkaan Rooman valtaa vastaan joukkoja kokoavaksi sotapäälliköksi. Opetuslapsillakin oli sama toive: Milloin Israelille koittaa valtiollinen lunastus ja pelastus vieraan vallan ikeen alta?

Ristinkuoleman jälkeen opetuslapset ymmärsivät Kirjoitusten mukaisen Messiaan kaksiosaisen tehtävän. Ensimmäinen tulemus tulisi päättymään ristinkuolemaan ja ylösnousemukseen, toinen tulemus jäi odottamaan aikaansa ja se olisi paluu maan päälle Kuninkaana.

Jeesuksen seurassa opetuslapset kokivat Hänen auktoriteettinsa ja voimansa yli muiden voimien ja valtojen.

Välillä tuo voima tuntui päihdyttävältä. Kun kuljettiin kohti Jerusalemia Jeesus opetuslapsineen ei saanut yösijaa eräästä samarialaisesta kylästä. Siitä tuohtuneena Jaakob ja Johannes olivat jo valmiit rangaistustoimiin: "Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät?"

Toisella kertaa Jeesus lähetti 70 opetuslastaan edellään kaupunkeihin ja paikkoihin jonne aikoi vaeltaa. Palatessaan nämä riemuitsivat vallasta, jota saivat käyttää: "Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden."

Nähdessään opetuslasten lankeavan lihallisuutensa pettämänä kuvittelemaan Jumalan voiman olevan jotakin, jota Jeesukseen uskovat voivat hyödyntää ja käyttää oman mielensä mukaan - Herra palautti opetuslapset takaisin "maan pinnalle". Jaakob ja Johannes saivat nuhteet ja 70 muuta saivat kuulla Jeesuksen sanat: "Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa."

Jumalan Sana jakaa ihmiset pelastettuihin ja kadotettuihin sen mukaan mikä on oma valinta suhteessa Jumalan tekoon meidän puolestamme. Jeesus sovitti syntimme Golgatan ristillä ja nousi ylös kuolleista. Hän astui ylös taivaisiin ja Sanansa mukaan odottaa pelastettuja tykönsä: "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen... Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa... Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen - tien sinne te tiedätte."

Tie taivaaseen kulkee Jeesuksen sovituskuoleman omakohtaisen hyväksymisen kautta. Vuosisatojen ajan Jeesuksen seuraajien toivo on ollut taivasosuus - iankaikkinen elämä ilman surua ja ahdistusta. Se on pitänyt yllä toivoa ja rohkeutta vainojenkin keskellä.

Lisäksi uskovat ovat aina odottaneet Vapahtajaansa saapuvaksi elinaikanaan. Raamattu puhuu tästä toisesta tulemuksesta vakuuttavasti todellisena tapahtumana - se on Kristuksen fyysinen ilmestyminen maan päälle.

Raamatun mukaan sen ilmoitusta vääristelevät opit ovat voimakkaimmillaan juuri ennen Jeesuksen toista tulemusta. Ihmiset ovat itserakkaita ja rahanahneita, heissä on jumalisuuden ulkokuori, he eivät kärsi tervettä oppia vaan kääntyvät taruihin, seurakunnan seassa on valheprofeettoja ja -opettajia, he herjaavat henkivaltoja, viekoittelevat horjuvia sieluja, puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja, vääntävät kieroon kirjoituksia ja mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden - näin kuvaa Raamattu srk:n tilaa ennen Jeesuksen paluuta.

Toinen toistaan seuraavat "uudistuksen aallot" kuvataan hengellisen elämän ja seurakunnan ennalleen asettamisena. Nykyinen hengellinen liikehdintä keskittyy ihmisen ympärille; mikä on meidän valtamme ja voimamme suhteessa henkivaltoihin, sairauksiin, maailman politiikkaan, luonnonmullistuksiin jne...

Tässä yhteydessä on alettu torjumaan uskovan taivasikävää ja Jeesuksen paluun odotusta. Taivaaseen halajava Jeesuksen oma onkin nyt maallisia velvollisuuksiaan väistävä uneksija. Kristityn tehtävä on tehdä maailma alamaiseksi Jumalalle - vaikka sitten pakolla.

Kuten Jaakob ja Johannes monet nykyiset kristityt ovat valmiit käyttämään oman käden oikeutta asioiden muuttamiseksi maailmassa.

Todellakin, seurakunnan keskelle on noussut nopeasti kasvava liike, joka opettaa Jeesuksen toisen tulemuksen olevan riippuvainen seurakunnan maanpäällisestä toiminnasta. Seurakunnan pitää vallata politiikan, kasvatuksen, armeijan, poliisin, tiedotusvälineiden, kaupankäynnin jne. johtoasemat ja alkaa toteuttaa Raamatun mallia maailman hallinnassa. Jeesus ei voi palata maan päälle ennen kuin seurakunta on valmistanut maailman Häntä varten.

Äärimuodossaan liike opettaa, että Jeesuksen toinen tulemus on jo tapahtunut ja elämme 1000-vuotisen valtakunnan aikaa. Toinen tulemus tapahtui v. 70 jKr. kun roomalaiset sotajoukot hävittivät Jerusalemin. Tulemuksen tarkoitus oli tuhota Jerusalem ja karkottaa uppiniskainen Israelin kansa. Israelilla ei enää ole Jumalan kansan asemaa vaan Jumalan kansa on nyt kristillinen seurakunta yksin. Raamatun lupaukset kuuluvat yksin seurakunnalle.

Kuluvan 1000:n vuoden aikana seurakunnan on vallattava maailma - se on laiminlyönyt tätä tehtävää. Jeesus palaa vasta tämän jälkeen.

Opetus tunnetaan kingdom now (valtakunta-nyt), dominion (ylivalta, herruus) ja reconstruction (uudelleen rakentaminen / - järjestäminen) nimillä. Sen sanotaan olevan nopeimmin kasvava liike kristillisessä maailmassa.

Äärisuunnan puhemiehinä tunnetaan Gary North, David Chilton, Rick Godwin ja Earl Paulk, jotka kaikki ovat maailmalla tunnettuja uuden karismaattisen/evanke-lisen liikkeen kokouspuhujia. Earl Paulk vierailee suuren kristillisen TV-aseman TBN:n Paul Crouchin ohjelmissa. Hänen ohjelmansa on karismaattisten kristittyjen erityisesti seuraama. Ohjelmissa vuorottelevat Benny Hinn, Robert Schuller ym. kuuluisat julistajat, joista on kirjoitettu edellisissä artikkeleissa.

David Chiltonin kirja "Days of Vengeance" (Koston Päivät), sanoo Jeesuksen vuorisaarnan ja Ilmestyskirjan profetian täyttyneen v. 70 jKr. Jerusalemin tuhon yhteydessä. Liikkeen kannattajien mukaan Jeesus ei ole "juutalaisten kuningas" eikä koskaan tule olemaan Israelin kuninkaan asemassa. Hän ei liioin tule hallitsemaan 1000-vuotista valtakuntaa vaan meidän tehtävämme kristittyinä on tehdä maailmasta Jumalan tahdon mukainen paikka elää ja olla.

Liikkeen äärisuunnan opettajat eivät ole meillä kovin tunnettuja. Mutta liikkeen vaikutus ulottuu jo kaikkialle. Kristilliset liikehdinnät ja tempaukset kuten "Jeesus marssi", opetus hengellisestä sodankäynnistä ja paikallisten henkivaltojen sitomisesta - mm. nämä ovat tunnettuja asioita seurakunnissamme. Mainittu karismaattinen TV-vaikuttaja Paul Crouch ilmaisi oman hyväksymisensä liikkeen opetukselle: "Olemme täysin kykenevät ottamaan maan haltuumme. Tulemme tekemään sen väkivalloin; jos tarpeellista niin valtaamme nämä alueet (media) Jumalalle väkisin!"

Kuinka suuresta sokeudesta Jumalan Sanaa kohtaan onkaan kyse! Raamattu kumoaa moisen epähengellisen päihtymyksen: "Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra…"

Liikkeen samankaltaisuus katolisen kirkon maailmanvalloitushaaveiden kanssa on huomattava. Kuten aiemmin Kristityn Foorumissa olen maininnut, katolinen kirkko on suurelta osin vallannut karismaattisen liikkeen. Ei siis ole mikään ihme, että valtakunta-nyt -liike on saanut hyväksyntää aatteilleen karismaatikkojen parissa.

Olemme käsitelleet nykyisen "uudistusliikkeen" johtajien ja julistajien suhteita Rooman kirkkoon. Kyseisten julistajien käsitykset ovat paikoitellen lähellä valtakunta-nyt liikkeen opetusta. Nykyiseen "uudistukseen" liitetään seuraavia painotuksia:

- se korostaa Pyhän Hengen asemaa uskovalle kuuluvan vallan ja voiman jakajana,

- uudistuksen ilmiöt ovat Pyhän Hengen tuotetta; kuten eläinäänet, hillitön nauru ym. ja ovat osa yksilökristityn sisäistä ennalleen asettamista (sisäistä parantumista), jota seuraa koko seurakunnan ennalleen asettaminen,

- seurakunnan keskellä valtaa pitävät profeetat, apostolit ja opettajat, jotka saavat uutta ilmestystietoa suoraan Jumalalta välitettäväksi seurakunnalle,

- opilliset eroavaisuudet kirkkokuntien välillä ovat vain pahasta - yhteys menee opin edelle,

- uudet toimintamallit kuten Jeesus-marssit/hengellinen sodankäynti valtaavat alueita seurakunnalle koska niiden kautta julistetaan kristittyjen auktoriteettia kylien ja kaupunkien ylle, Jumalan vastaiset henkivallat karkotetaan

- ihmiset saatetaan kuuliaisiksi Jumalan Sanalle - se voi tapahtua suuren herätyksen kautta kun seurakunta kypsyy siihen, että ihmeet ja merkit seuraavat voimallista julistusta kaikkialla, tai ihmiset pakotetaan Jumalan tahdon alle kristittyjen miehittäessä kaikki johto- ja avainpaikat maailmassa,

- lopunaikana seurakunnan kasvaessa täydellisyyteen Jumala käyttää joukkoa, joka tunnetaan "Jooelin armeija" - nimellä, nämä kulkevat maailmassa ja valtaavat alueita Kristukselle.

Uusi karismaattinen/evankelinen liike tähtää siis seurakunnan herruuteen maailmassa. Ihmeet ja merkit (nauruherätys, toronto/pensacolalaisuus), sisäinen parantuminen, kirkkojen keskinäinen yhteys, katolisen kirkon ja paavin aseman positiivinen esittäminen, ilmestystieto ja sen julistajien ehdoton auktoriteetti ("älä koske Herran voideltuun"), yhteiset toimintamallit seurakunnille (yhteiset kampanjat, toiminnot, tapahtumat), kansainvälisten (liikkeen opetusta ainakin osittain edustavien) suurjulistajien hyväksyntä kaikkialla kristikunnassa, maan valtaaminen hengellisen sodankäynnin keinoin, tässä kerrattuna keskeisiä asioita, joiden kautta yhdistynyt maailmanlaajuinen seurakunta toteuttaa päämääräänsä.

Miten ko. asiat sopivat yhteen Jeesuksen opetuksen kanssa? "Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne."

Aivan oikein - eivät mitenkään, kuitenkin seurakunta enentyvässä määrin ja maailmanlaajuisesti luopuu kohta kohdalta kristillisen uskon perusteista maanpäällisen vaurauden, voiman, ihailun, kunnioituksen ja vallan sokaisemana.

Valtakunta-nyt liikkeen vaikutuspiiriin kuuluu useita eri ryhmiä, joilla on joissakin asioissa toisistaan poikkeavia käsityksiä. Näinhän ihmisen maailmassa aina on. Opetuksen takana ovat kuitenkin yhteiset "raamatulliset" lähtökohdat. Perusta liikkeen opetukselle saadaan syntiinlankeemuskertomuksesta. Kun Eeva ja Aadam lankesivat saatanan houkutukselle he menettivät valta-asemansa maailmassa. Samalla Jumalakin "menetti" maan saatanalle. Tuosta hetkestä lähtien Jumala on etsinyt ja valmistanut "liiton kansaa" (covenant people), joka toimii Hänen ruumiinaan maan päällä ja valtaa maan takaisin saatanalta. Tavoite saavutetaan tiettyjen "voittajien" (overcomers,) kautta. He ovat Jumalan apostoleita ja profeettoja, jotka ottavat vallan kansakunnissa - kaikilla osa-alueilla. Näitä voittajia kuvataan Ilm.12:1-5 "poikalapsena", joka tulee hallitsemaan "kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla". Ilmestyskirjan "poikalapsi" kuvataan liikkeen opetuksessa monikossa ja sillä tarkoitetaan vallan ottavaa joukkoa. Toinen nimitys "voittajien" joukolle on "Jooelin armeija" (Joel's army).

Raamattu kuvaa Israelin valtiollista lunastusta 1000-vuotisen valtakunnan alussa "Daavidin majan" ennalleen asettamisena. Valtakunta-nyt liike opettaa tämän tarkoittavan seurakunnan asettamista yliluonnollisessa voimassa suureen valtaan maailmassa. Me olemme Kristuksen ruumis, olemme Kristus, Hän on meissä - tästä vedetään johtopäätös, että meissä on Hänen jumalallinen luonteensa. Loppupäätelmä on, että mehän olemmekin jumalia. Jumalilla tietenkin on valta ja voima vaatia ja tehdä mitä vain.

Keskeisenä ajatuksena liikkeen opetuksissa on, että seurakunta on epäonnistunut (ainakin toistaiseksi) koska se ei ole vielä ottanut valtaa maailmassa.

Raamatun ilmoittama "suuri ahdistus" maan päällä ei ole niinkään antikristuksen hallitusaika, jolloin Jumalan viha kohtaa syvästi luopunutta ihmiskuntaa - vaan aika, jolloin "voittajien" armeija rankaisee niitä, jotka asettuvat seurakunnan maailmanvalloitusta vastustamaan.

Antikristus ei ole persoona vaan Jumalan maailmanhallitusta vastustava kapinahenki ihmisissä. Koska Jumalan vihan aika ymmärretään tällä tavoin ei ole myöskään seurakunnan ylöstempausta ennen vihan aikaa.

Viimeisenä aikana "voittajat" ovat suoraan yhteydessä Jumalaan, enkeleihin ja kuolleisiin pyhiin saaden näiltä apua ja neuvoja tehtävänsä suorittamisessa. Viimeisen ajan ilmestystieto tulee siis muualta kuin Jumalan Sanasta. Liikkeen opetuksen mukaan Sana ei ole viimeisenä aikana seurakunnalle riittävä ilmoitus.

Tässä liike toistaa gnostilaista harha-oppia. Valituilla on erityinen yhteys jumaluuteen ja he saavat uutta ilmoitusta ja tietoa, jota muilla ei ole. Vaarallinen harhaoppi, johon nykyinen uudistusliike näyttää kietoutuvan yhä syvemmin.

Jeesuksen tulemus on kaksiosainen. Ensin Hän ilmestyy "omissaan" (erityisesti voidelluissa julistajissa, profeetoissa ja apostoleissa) - seurakuntansa kautta voimassa ja vallassa kun seurakunta ottaa hallintavallan ihmeiden ja merkkien sekä yliluonnollisen voimankäytön kautta. Maa puhdistetaan "väärintekijöistä" "voittajien" toimesta, jotka sitten luovuttavat puhdistetun maan Kristukselle Hänen saapuessaan maan päälle seurakunnan jo hallitessa.

Jotkut liikkeen kannattajat uskovat "voittajien" saavan tehtävänsä suorittamiseksi Jumalalta kuolemattomuuden.

Opetuksen samankaltaisuus "Latter Rain" -liikkeen opetukseen on huomattava. "Latter Rain" -liike syntyi 1940-luvulla opettamaan vastaavia asioita seurakunnan ihmeellisestä tulevaisuudesta maan päällä. Se antaa suuren arvon raamatulliselle "Lehtimajanjuhla" -käsitteelle. Tästä George Warnock kirjoitti samannimisen kirjan, josta tuli Latter Rain -liikkeen oppiperusta.

Raamatun opetus seurakunnasta ei keskity seurakunnan vallan ympärille maailmassa vaan Jumalan valta seurakunnan keskellä on ydinasia. Jumalan valta(kunta) on maailmalta salattu ja sen merkitys ymmärretään uskoontulon jälkeen Pyhän Hengen avatessa ymmärryksemme Sanan totuudelle. Meitä ei kehoteta etsimään maallista valtaa ja kunniaa. Jeesus kehottaa seuraajiaan olemaan maailmassa "suolana" ja "valona" todistaen Hänen valmistamastaan pelastuksesta: Syntien sovitus on suoritettu, jokainen ihminen voi turvallisin mielin lähestyä Pyhää Jumalaa Jeesuksen sovitustyön kautta.

Seurakunta vie maailmassa eteenpäin tätä evankeliumia mutta Jumalan valtakunta perustetaan aikanaan yksin Kristuksen toimesta - ei seurakunnan toimin - emmekä voi sitä itse saada aikaan "pakottamalla" Jumala toimimaan. Kun rukoilemme "tulkoon Sinun valtakuntasi" rukoilemme myös "tapahtukoon Sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaissa". Jumalan mieli ja Hänen tahtonsa on meiltä salattu. Se mikä Hänestä on ilmoitettu on tehty tiettäväksi Raamatussa. Uudet Sanan ulkopuoliset ilmestykset saattavat kiihottaa Sanaan juurtumatonta mieltä mutta lopulta ne paljastuvat hedelmättömiksi eivätkä rakenna sisäistä ihmistä. Valtakunta-nyt liikkeen opetus voi synnyttää itsessään paisuneita kristittyjä ja rauhattomuutta. Osa sen opetuksesta kehottaa jopa väkivaltaan...

Tulevaisuuden - seurakunnan ja omamme - saamme turvallisin mielin jättää Herramme ja Vapahtajamme käsiin. Hän saapuu maan päälle omana aikanaan sekasorron keskelle tuoden rauhan ja pelastuksen maailmalle. Sitä odotamme ja rukoilemme maailman ja sen väärintekijöiden puolesta, emme heidän tuhonsa vaan pelastumisensa tähden; että mahdollisimman moni meistä väärintekijöistä kokisi omakohtaisesti ja aidosti Jumalan armon.

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin saa täydellisenä alaviittein varustettuna tilaamalla:

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia