Trump, Koores ja Temppeli


Ihminen ajattelee ihmiskeskeisesti. Siksi valtiomiehistä ja kuninkaista tehdään usein ”elämää suurempia” hahmoja, vaikka hekin ovat vain vajavaisia ihmisiä. Raamatullisesti ajatteleva kristitty yleensä tajuaa tämän ja siihen sisältyvän vaaran. Ihmiset ja kansakunnat ovat historian aikana korottaneet johtajikseen mitä kauheimpia asioita ajavia psykopaatteja, kuten Hitler, Idi Amin ja Pol Pot – mainiten vain muutama lähi-ajan diktaattori. Tällaiset ihmisjohtajat ovat aiheuttaneet valtavan paljon tuhoa ja kärsimystä paitsi omalle kansalleen myös muille kansoille. Toisaalta taas Jumala on sallinut hyviä hallitsijoita kansojen johtoon.

Oma lukunsa on eri uskontojen ihmisissä oleva taipumus korottaa joku ihminen Jumalan asemaan, tai ainakin jumalansa profeetaksi, jonka sana on ehdoton laki. Juutalaiset ovat omassa historiassaan kärsineet sanoin kuvaamattomasti nimetessään vääriä messiaita ja lähtiessään seuraamaan heitä. Monet New Age -henkiset lahkot palvovat omia oppi-isiään tai äitejään. Jim Jonesin ”Kansan temppeli” -lahkon jäsenien elämä (noin 900 henkeä) päättyi Gyuanan viidakossa johtajansa määräämään massamurhaan vuonna 1978. Uskonnot yleensä ovat ihmisen perustamia ja tätä perustaja-ihmistä ja hänen oppejaan välittävää pappisluokkaa palvotaan. Islam, hindulaisuus ja buddhalaisuus olkoot tästä esimerkkeinä. Kristinusko eroaa tästä merkittävästi. Se on ainoa uskonto-oppi, joka ei tunnusta ihmistä oppinsa lähteeksi ja välittäjäksi, vaan ihmiseksi tulleen Jumalan: Jeesuksen Kristuksen.

Kun USA:n pres. Trump ilmoitti Jerusalemia koskevan kantansa, se synnytti – kuten aina vastaavat tapahtumat – monenlaisten Raamatun profetiaa omasta mielestään tuntevien ”asiantuntijoiden” joukon esiintulon. Jo jonkin aikaa maailman karismaattisessa liikkeessä on intoiltu Trumpin olevan Jumalan erityisesti valitsema ihminen Amerikan palauttamiseksi taas kristityksi maaksi. Aiheesta on tehty kirjojakin, kuten Lance Wallnaun bestseller ”God's Chaos Candidate”. Tosiasiassa Amerikka ei koskaan ole ollut ”kristitty maa”, kuten ei mikään muukaan maa maailmassa. Sen perustajistakin suuri osa oli vapaamuurariliikkeen jäseniä. Länsimainen demokratia on kuitenkin Jumalan armon osoitusta meille siksi, että se on mahdollistanut evankeliumin ja raamatullisen uskon leviämisen kansakuntien joukossa jokaiselle, joka tunnustaa syntisyytensä ja haluaa ainoan tosi Jumalan tarjoaman pelastuksen.

Karismaattiseen ja uusevankeliseen liikkeeseen lukeutuvien ”profeettojen” ilmoitusten lisäksi myös eräät judaistit ovat hurahtaneet ”Trump -palvontaan”. Ns. raamattukoodit olivat esillä meidänkin maassamme jokunen vuosi sitten ja niistä julkaistiin kirjojakin. Kyse oli harhasta, jonka mukaan Raamatussa on ”salaista ilmoitusta”, joka matemaattisesti tietokoneen avustuksella voidaan saada esille. Kun kävi ilmi, että samalla menetelmällä kyseistä ”salatietoa” saadaan esille muistakin opuksista, asia laimeni. Silti edelleen on ihmisiä, jotka uskovat raamattukoodien jumalalliseen alkuperään. Joulukuussa juutalainen rabbi Matityahu Glazerson, joka tunnetaan raamattukoodien ”experttinä”, ilmoitti saaneensa selville, että Trump on Raamatun Koores nykyajassa.

Toki Jumala sallii kansanjohtajien nousun kansojensa johtoon. Hän sallii näiden johtajien toimien koituvan joko kansan tuomioksi tai kansan hyväksi. Jumalan suvereniteetti koskee myös sielujen vihollista, Saatanaa. Sekin tekee ja toimii vain sen määrän mukaan, mitä Jumala sallii. Rabbin mukaan Raamatun numerologia yhdistää sekä Trumpin että Kooreksen Messiaaseen. Ennen kuin jatkamme, on syytä painottaa, että judaismin, kuten myös ko. rabbin messias on ihminen, jonka Jumala valtuuttaa johtajaksi. Kyse ei siis ole Jeesuksesta Kristuksesta. Rabbin mukaan Trumpin Jerusalem -lausunto on verrattavissa Raamatun Kooreksen toimiin.

Koores (Kyyros) oli Persian valtakunnan kuningas, joka vapautti juutalaiset/israelilaiset pakkosiirtolaisuudesta antaen samalla luvan Jerusalemin tuhotun temppelin jälleenrakentamiseen. Jos vertaamme Trumpin ja Kooreksen aikaansaannoksia voidaan todeta, ettei näitä kahta asiaa voi verrata toisiinsa siten, kuin rabbi Glazerson tekee. Ilman Kooreksen ilmoitusta ei olisi nykyistä Israeliakaan. Se ei kuitenkaan ole Kooreksen ansio, vaan Jumalan teko jossa välikappaleena Hän käytti Kooresta. Lisäksi Raamatun profeetat olivat jo ennen tätä ilmoittaneet paluun ajankohdan. Trumpin ilmoitus ei ole siihen verrattava ja Israelin valtio olisi edelleen olemassa ilman sitäkin.

Rabbin mukaan yhteys käy ilmi Jes.45:1 kohdassa: ”Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi.” Hänen mukaansa kohta sisältää salaisen viestin nykyajalle. Judaismissa Raamatun numerologia tunnetaan nimellä gematria ja sitä käytetään etenkin juutalaisessa sala-opissa kabbalassa. Gematria -sana on johdettu kreikan geometriaa tarkoittavasta sanasta. Kabbalistit uskovat, että gematrian kautta saadaan jumalallinen viisaus. Kristityn mukaan jumalallinen viisaus on ilmoitettu Jeesuksessa ja on itse Jeesus, Messias.

Matityahu Glazersonin mukaan raamatunkohta mainitsee Kooreksen Herran ”voideltuna”. Koska sana tarkoittaa Messiasta, niin Koores on ainoa Raamatussa mainittu ei-juutalainen ”messias”, sanoo hän. Trump saadaan mukaan kabbalistisen ”viisauden” mukaisesti gematrian avulla. Kun Donald Trumpin nimi kirjoitetaan heprealaisin kirjaimin, niiden lukuarvoksi saadaan 424. Sama lukuarvo saadaan sanoille ”Moshiach for the House of David” (Daavidin huoneen Messias). Mitä rabbi ei kerro on, mitä muita sanontoja voitaisiinkaan saada samalla menetelmällä ja lukuarvolla. Lisäksi on huomattava, että ko. heprean sana ilmenee muissakin yhteyksissä VT:ssa, kun puhutaan papistosta ja kuninkaista. Se ei siis liity vain Koorekseen. Toinen rabbin viittaama raamatunkohta on 3.Moos.4:5: ”Ja ottakoon se voideltu pappi mullikan verta ja vieköön sen ilmestysmajaan”. Tästä kohdasta hän saa lukuarvoja sanoille ”D. Trump” ja ”president of the USA” (USA:n presidentti).

Glazersonin mukaan Trump saattaa olla se hallitsija, joka mahdollistaa juutalaisten kolmannen temppelin rakentamisen. Myös ”United Temple Movement” -liikkeen rabbi Asaf Fried kuvaa Trumpin nykyisen ajan Kooreksena samassa merkityksessä. Aiemmin mainittu Lance Wallnau kuuluu amerikkalaiseen Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus (New Apostolic Reformation, NAR) -liikkeeseen, jossa uskotaan liikkeen ”apostolien” ja ”profeettojen” auktoriteettiin. Hän sanoi CBN Newsille Trumpin omaavan ”Koores -voitelun”. Wallnaun mukaan, koska Trump on Amerikan 45 presidentti, se voi viitata Jesajan kirjan lukuun 45, jossa Koores esiintyy. Hän kertoo Herran sanoneen hänelle, että: ”Jesaja 45 tulee olemaan 45:s presidentti.” Tämän ”jumalan puheen” jälkeen hän kertoi tarkastaneensa ko. luvun ja löysi heti Kooreksen. Tällainen on täysin mielivaltaista ja harhaista Raamatun käyttämistä. Wallnau vertaa Trumpin valtaantuloa myös uskonpuhdistukseen 500 vuotta sitten. Hänen mielestään Trump on ”maallinen uudistaja”, joka tekee mahdolliseksi (NAR -mielisten) kristittyjen hengellisen uudistumisen ja maailman uudistamisen, eli reformaation.

Rabbi Glazersonin lisäksi noin 250 israelilaista rabbia allekirjoitti Trumpille toimitetun kiitoskirjeen. Kirjeessä mainittiin myös Koores ja sen ajan tapahtumat yhteydessä nykyaikaan. Breaking Israeli News -lähteen mukaan viime vuonna myös äärijuutalaisten perustama uusi Sanhedrin lähetti Trumpille kirjeen. Sanhedrinin jäsenet näkevät Trumpin ja Kooreksen välillä olevan yhteyttä ja odottavat Trumpin olevan nykyisen ajan Koores, joka mahdollistaa kolmannen temppelin rakentamisen. ”Jos hän (Trump) jättää meidät ilman temppeliä, silloin hänen julkilausumansa (Jerusalemia koskeva) jää merkityksettömäksi ja aiheuttaa vain suurta vahinkoa”, sanoi rabbi Weiss. Weissin ja muiden temppeliä vaativien mukaan Jerusalemin keskus on sen temppeli. Rabbin mukaan, jos niin tapahtuu, niin se ”vahvistaa Amerikkaa aivan kuten Kooreksen valtakunta kukoisti sen jälkeen kun temppeli rakennettiin.” Trump itse on ottanut tällaiset pohdinnat kohteliaisuutena. Itse asiassa vaikuttaa, että hän voi niihin jossakin määrin uskoakin. Mutta sitä emme voi varmasti tietää.

Trump saa ja hyödyntää Amerikan karismaattiselta ja uusevankeliselta liikkeeltä saamaansa tukea. Vuoden 2017 heinäkuussa karismaattisen liikkeen ”menestysteologit” Paula Whiten johdolla saivat siunata Trumpia Valkoisessa talossa laittamalla kätensä hänen päälleen. Paula White perusti entisen miehensä kanssa tuhansien jäsenten ”megaseurakunnan”. Eron jälkeen hän perusti oman megaseurakuntansa. Paula on kolmannen kerran naimisissa ja hänet tunnetaan myös lyhyestä suhteestaan Benny Hinniin. Paula oli myös yksi Trumpin virkaanasettamis-seremonian rukoilijoista. Rukoushetkiä Trumpin kanssa on jatkettu ja niissä on keskeisesti aina mukana Paula White, jota sanotaan myös Trumpin ”läheisimmäksi hengelliseksi neuvonantajaksi”. Viimeisin rukous oli joulukuun 11 päivänä. The Independent -lehden mukaan Paula White on todennut, että nouseminen Trumpia vastaan on nouseminen ”Jumalan kättä vastaan”.

Trump tuntee Raamatun maininnan muinaisen Persian huomattavasta kuninkaasta, Kooreksesta. Maaliskuussa hän mm. huomioi virallisesti persialaisen uudenvuoden juhlan. Juhlaa viettävät persialaiset maailman eri puolilla. Sen nimi on Noruz (Nowruz) tarkoittaen ”uusi valo”. Uskontoperinteessä se liittyy pakanalliseen ja muinaiseen zoroastrialaisuuteen. Se oli aikanaan vahva uskonto Persian valtakunnassa. Virallisessa lausunnossaan Trump lainasi Kooreksen sanomaksi sanottua: ”Vapaus, arvokkuus ja varallisuus yhdessä muodostavat ihmiskunnan suurimman onnen. Jos voit tuoda sen kaiken kansallesi, heidän rakkautensa sinua kohtaan ei milloinkaan kuole.”

Koskien kaikkea edellä julkituotua näemme, että USA:n nykyiseen presidenttiin liitetään juuri niitä ”elämää suurempia” arvioita ja omia uskonnollisia mielihaluja, jotka eivät välttämättä kuulu kristitylle. Trump maallisena johtajana voi tehdä hyviä ja huonoja päätöksiä, kuten kaikki muutkin johtajat. Poliittinen päätöksenteko on monimutkaista ja päätösten toteuttaminen on vielä enemmän sitä. Ihmispoliittiset moninaiset etupiirit saavat selvänkin asian sekaisin. Jos pres. Trump alkaa kuvitella näiden mielistelijöiden olevan oikeassa, maailmastamme tulee yhä katastrofiherkempi. Kun Raamattu kertoo katastrofeista lopun ajalla, se kuitenkin muistuttaa, ”mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”. Nämä ovat Herramme sanat Luuk.21:28. Emme tiedä mitä tulevaisuus tuo mutta Raamatusta tiedämme, että Jumalan hyvä tarkoitus lopulta toteutuu. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen syntisyytensä sovittajana on jo iankaikkisessa turvassa.

Juhani Aitomaa