RAAMATUN LUOTETTAVUUS

 

Osa 2

Jatkoa…

c) Maasta sinä olet tullut…

Jo kauan ennen ihmiskunnan "tiedon vallankumousta" Raamattu ilmoitti ihmisen alkuperän. Jumala loi ihmisen "maan tomusta". Vasta lähellä omaa aikaamme on pystytty selvittämään mitä tekoa ihmisen ruumis on. Suurin osa on vettä ja loput kotoisin kuivalta maalta, eli mineraaleja, kivennäisiä, jne. Ihmisen ruumis on maasta ja lopulta muuttuu maaksi. Raamattu sanoo ihmisen kuitenkin olevan "Jumalan kuva". Jumala on henki ja jotta olisimme Hänen kuvansa kaltaisia Hän puhalsi ihmiseen "elämän hengen". Jumala teki ihmisestä iankaikkisesti elävän olennon, joka on hengen, sielun ja ruumiin omistava kokonaisuus. Maanpäällinen ruumis tosin uudistetaan iankaikkisuusruumiiksi.

Tieteen mukaan on todennäköistä, että ihmiskunnalla on yksi yhteinen kanta-isä ja –äiti. Viime vuosina nopeasti edennyt geeniteknologian tutkimus todistaa asian tieteellisesti. Raamattu on oikeassa – ja tarkasti.

Mitä todisteita on evoluution kannattajilla? Ihmisen ja apinan välimuotoa on etsitty kuumeisesti vuosikymmeniä. Tämän harrastuksen parissa tehdään paljon vilppiä. Tässä muutamia:

Jaavan ihminen: Tri Dubois teki historiaa löytämällä muinaisen ihmisen jäänteitä. Hän kokosi ihmisen esi-isän Jaavalta löytämiensä sääriluun, kallon ja kolmen hampaan perusteella. Ennen kuolemaansa hän tunnusti, että kallo kuului apinalle.

Nebraskan ihminen: Edellisestä poiketen tähän tarvittiin vain yksi hammas. Hampaan perusteella tiedemiehet kehittivät teorian Nebraskan ihmisestä, tämän vaimosta ja työkaluista. Hammas kertoo paljon! Vuosia myöhemmin tiedemiehille paljastui, että hammaskin oli väärä. Se oli sian hammas.

Pekingin ihminen: Kiinalainen vastaus ihmisen hätään löytää pätevä todistus kuulumisesta apinoiden

sukuun on kallonsirpaleista, leukaluusta ja hampaista koottu kyhäelmä. Vaikka luunpalatkin katosivat niin niiden pohjalta tehdyt päätelmät pitävät edelleen.

Neandertalin ja Cro-Magnon ihmiset: Edellisen on arvattu eläneen n. 100000 vuotta sitten, jälkimmäisen n. 40000 vuotta taaksepäin. Evoluutiosta kertovissa kirjoissa molemmat ovat faktaa. Monet tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä, että fakta onkin fiktiota. Kummallakin aivot olisivat olleet suuremmat kuin nykyihmisellä. Näin evoluutio tapahtuisikin toisinpäin. Meistä olisi vasta tulossa apinoita. Vakavasti puhuen monet tiedemiehet sanovat löydettyjen kallojen kuuluvan normaali-ihmiselle.

Lucy, ihmisapina-äiti: Tämä evoluutiosatu on saanut paljon sijaa mm. TV:n ihmisen kehitystä käsittelevissä ohjelmissa. Kenian luonnonhistoriallisen museon johtaja Richard Leaky pitää todisteita vähäisinä. Lucy rakennettiin kallonsirpaleiden ympärille. Leaky, joka ei kiellä evoluutiota, sanoo kaiken olevan mielikuvituksen tuotetta.

Suurin tekijä koko "puuttuva-linkki"-farssille on tutkijoiden kunnianhimo. Kunnia tuo mainetta ja maine rahaa.

Samanlaista luetteloa evoluutiotutkimuksen ihmeellisistä saavutuksista voitaisiin jatkaa. Raamattu on oikeassa:

"Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi." Paavali kirjoitti Pyhän Hengen tahdosta tämän kuvauksen miltei 2000 vuotta sitten.

d) Tässä eräitä Raamatun "väittämiä", paljon ennen kuin ihmistiede "löysi" samat asiat.

Job.26:7: "Pohjoisen hän kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa maan tyhjyyden päälle". 3500 vuotta sitten ei voitu tietää maan kulkevan rataansa tyhjässä avaruudessa. Näin ajattelee evoluutioteoriaan uskova. Monet ajattelijat lähellä omaa aikaamme ovat kuvanneet maata vakaana ja jotenkin tuettuna, kiinnitettynä kaiken keskuksena. Mutta jo Job tiesi maan olevan "tyhjyyden päällä".

Jes.40:22: "Hän istuu korkealla maanpiirin päällä…" 700 vuotta ennen Kristusta Jesaja viittasi maan pallonmuotoon. 1519 jKr. Magellan purjehti maailman ympäri ja todisti maan olevan pallomainen. Raamatusta käy ilmi maan muoto myös Jeesuksen puhuessa paluunsa tapahtumista. Luukkaan 17:28-35 Hän kuvaa ilmestymisensä päivää ja käy selväksi, että toisaalla tehdään työtä, kun toisaalla nukutaan.

Jer.33:22: "Niinkuin taivaan joukkoa ei voida lukea…" Tähtitiede on pyrkinyt laskemaan tähdet. 1500/1600 luvun taitteen tähtitieteilijät Tyko Brahe ja Johannes Kepler saivat tulokset 777 ja 1005 kpl. Nykyisin laskemista ei yritetä vaikka arvioita tehdään. Arvio on, että pelkästään meidän linnunratamme käsittää 100 miljardia tähteä eli aurinkoa. Linnunratoja avaruudessa on määrätön määrä. Vähintään miljardeissa nekin arvioidaan. Kaiken kaikkiaan puhutaan triljoonista tähdistä. Mitä kehittyneemmin ihminen havaitsee sitä tarkemmaksi osoittautuu Raamatun ilmoitus.

2Piet.3:10: "…ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat…" Pietari, kalastaja Galilean alueelta kuvaa atomireaktiota. Kun atomin olemassaolo havaittiin ja tultiin tuntemaan kuinka se käyttäytyy tiede kohtasi Sanan. Kiistatta ensin oli Sana. Huomaa, että Pietari mainitsee "alkuaineet". Sana "hajota" kuvaa juuri sitä mitä atomiräjähdyksessä tapahtuu, kun atomin voimat, jotka sitovat protoneita ja neutroneita toisiinsa "erotetaan", päästetään irti. Ne hajoavat. Tapahtuu valtavan voimakas räjähdys, kaikki palaa, hajoaa. Maailmankaikkeus, koko luomistyö, koostuu atomeista. Jumala antaa meidän tietää, että kaikki näkyvä on tehty vain ajaksi. Hänen voimansa pitää atomit koossa niin kauan kuin Hän haluaa.

Saarn.1:6: "Tuuli menee etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään ja samalle kierrollensa tuuli palajaa." Kuningas Salomo tunsi tuulen 3000 vuotta ennen oman aikamme säätietoa. Tiedetään, että tuuli todella kiertää maapallon ekvaattorien ja napojen välillä. Tuulet ovat erityisiä, mutta niistä voidaan sanoa juuri näin.

e) Maaplaneetan ikä

Mitä oli ennen meitä vai oliko mitään, emme tiedä. Raamattumme alkaa sanoilla "Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä…" Hepreankielinen ilmaisu sanoo, "maa tuli autioksi ja tyhjäksi". Se viittaa tyhjään, sekasortoiseen, aavikkomaiseen, muodottomaan tilaan, josta Jumala teki hyvän. Evoluutioteoria laskee maan iäksi 4,5 miljardia vuotta. Kaikkien sekavien ikämääritysten epäluotettavuus takaa, että lähes mikä tahansa arvio on yhtä oikea. Monet tiedemiehet tunnustavat käytettävien tutkimusmenetelmien olevan epäluotettavia. Silti arviot esitetään faktoina. Todellisia faktoja ovat:

Historian ja sivilisaatioiden tutkimus antaa tuloksen, että ihminen on ollut maan päällä maksimissaan 6000:n vuoden ajan. Sen pidemmälle ei ole päästy vaikka halua olisi.

Vanhimmista puista saadut kasvutiedot kertovat, että puusto on n. 4000-5000 vuotta vanhaa. Se sopii vedenpaisumuskertomukseen.

Maailman väkiluku on juuri siinä pisteessä, joka laskennallisesti voidaan saada, kun vedenpaisumuksen jälkeen 8 ihmistä aloitti maailman kansoituksen. Jos lasketaan perheeseen 2-3 lasta päästään nykyiseen väkilukuun n. 4300:ssa vuodessa. Aika vastaa ajanjaksoa vedenpaisumuksen ja nykyisen ajan välillä. Jos ihminen olisi ollut maan päällä 100000 tai 40000 vuotta sitten tila olisi loppunut jo aikaa sitten. Jos lapsiluku tuntuu alhaiselta on muistettava, että toisaalta monet katastrofit ovat verottaneet ihmiskunnan lukua historian aikana.

Maan magneettikentän tutkimus on osoittanut, että jos maapallon iäksi lasketaan vaikkapa 20000 vuotta magnetismi olisi ollut niin suuri, että maapallon kuori ja sisus eivät pysyisi yhdessä. Planeetan pitää siis olla ainakin tätä nuorempi.

Ennen kuumatkoja pidettiin selvänä, että kuun pintaa peittää yli 16 metriä paksu tomukerros, syntynyt meteoriiteista. Tomun määrä arvioitiin maapallon ja kuun evoluutioteorian mukaisen iän mukaan. Tutkituissa paikoissa oli tomua enimmillään vain 0,5 metriä. Tavallisesti vain muutamia senttejä. Se osoittaa kuun iän olevan melko nuori.

f) Onko ihminen sokea sattuma?

Evoluutioteoriaan uskominen vaatii vahvan uskon. Uskonnosta onkin kyse. Raamattu totesi jo muinoin: "Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää."

Ihmisen solu, pienen pieni osanen, voi sisältää 100000 molekyyliä ja siinä voi olla käynnissä 10000 kemiallista reaktiota samaan aikaan. Jokainen solu sisältää enemmän tietoa kuin "30 osainen Encyclopedia Britannica" (maailman laajimpiin kuuluva tietosanakirjasarja).

Tämän määritelmän on sanonut yksi johtava evoluution puolustaja, prof. Richard Dawkins, Oxfordin yliopistosta. Mutta onko kymmeniä tuhansia sivuja käsittävän kirjasarjan syntyminen sattuma? Ei tietenkään. Se vaatii paljon työtä ja suunnittelua. Kuinka paljon enemmän viisautta ja tietoa onkaan liittynyt ihmisen luomiseen! Yksi solu on valtava ihme ja sen ympärille on syntynyt oma tieteenala. Ja näitä soluja ihmisessä on triljoonia, jokaisella tarkkaan suunniteltu oma tehtävä ja tarkoitus. Nämä triljoonat solut toimivat yhteistyössä keskenään muodostaen ihmisen.

Kuuluisa brittiläinen astronomi Fred Hoyle laskeskeli kerran kuinka todennäköistä olisi, että yksi elämälle elintärkeä entsyymi syntyisi sattumalta. Hän sai tuloksen 1:1(kuvittele tämän ykkösen perään 40 000 nollaa). Elämän syntymiseen tarvitaan useita tällaisia entsyymeitä. Evoluutio menee sanattomaksi kun tarkastellaan ihmisruumiin toimintoja, immuunijärjestelmää, verenkiertoa, aivoja ja niiden toimintaa, jne… Kaikki todistaa evoluutiota vastaan. Silti kapinallinen ihminen pitää kynsin hampain kiinni tästä tieteen "pyhästä lehmästä".

g) Baabelin torni

Ne, jotka pitävät Raamattua tarukirjana, eivät pysähdy tutkimaan mitä arkeologia on tuonut päivänvaloon. Koska heiltä puuttuu tietoa he pitävät kiinni omista luuloistaan. Raamattu kuvaa kuinka ihmismäärä kasvoi maan päällä ja lopulta he päättivät rakentaa kaupungin, jonka keskuksessa oli mahtava torni. Tarkoitus oli "ettemme hajaantuisi yli kaiken maan". Joukon johtajana oli Jumalaa vastaan kapinoiva Nimrod. Tornin tarkoitus lienee ollut toimia epäjumalanpalvonnan keskuksena.

Jumala hajotti joukon jakamalla sen ryhmiin antaen kullekin ryhmälle oman kielen. Kapina päättyi sekasortoon. Monet kielentutkijat ovat sitä mieltä, että kaikki maailman kielet ovat alkuisin yhdestä kielestä. 1800-luvun arkeologiset kaivaukset toivat esiin tornin jäännökset. Baabelin kaupungin kaivauksissa löytyi kuningas Nebukadnessarin kirjoitus.

Kuningas halusi uudistaa mahtavan tornin. Sen juurelta löydettiin tiiliä, joihin kuningas oli kirjoituttanut kertomuksensa:

"Torni, iankaikkinen asuinsija, jonka perustin ja rakensin. Viimeistelin sen loistokkuuden hopealla, kullalla, muilla metalleilla, kivellä, poltetuilla tiilillä, puulla. Ensimmäinen, joka on rakennus maailman keskuksessa, muinaisen Babylonian monumentti, rakensin ja viimeistelin sen. Koristelin sen huipun kuparipäällysteisin tiilin… Aiempi kuningas rakensi sen, mutta hän ei saanut valmiiksi sen huippua. Kauan sitten ihmiset hylkäsivät sen, kun eivät ymmärtäneet toistensa kieltä…"

h) Kirjoitus Siinailla

Exodus on parhaiten tunnettuja Raamatun tapahtumia. Israelin kansa lähti Egyptistä yhtenä joukkona Mooseksen johdolla. Siinailla on kauan tunnettu laakso, jossa on muinaisia kiviin kaiverrettuja kirjainmerkkejä suuri määrä. Paikka sai nimen "Kirjoituksen laakso" (Wadi Mukatteb).

Kun merkit osattiin tulkita nähtiin, että niistä muodostui kertomus Israelin lähdöstä Egyptistä. Monet oppineet pitävät mahdollisena, että kirjoitukset ovat autenttisia ja joko exoduksessa mukana olleiden tai samaan aikaan eläneiden tekemiä. Yksi asia on varma. Kirjoitukset ovat hyvin vanhoja. Ensimmäinen tieto niiden olemassaolosta löytyy historioitsija Diodorus Siculuksen teksteistä (n. 10 eKr.).

Pitkin laaksoa löytyy kiviä ja kalliota, joissa on lyhempiä ja pidempiä tekstejä. 518 jKr. bysanttilainen Cosmas Indicopleustes kävi paikalla yhdessä juutalaisen kumppaninsa kanssa. Hän osasi jo tulkita merkkejä ja niiden juutalainen luonne tuli selväksi.

Paikalliset arabit sanoivat merkkien tekijöiden kuuluvan menneeseen aikaan, eikä kieli ole heille tuttua. Samanlaista kirjoitusta on löydetty muistakin paikoista Siinailla.

1700 ja 1800 luvuilla merkit kiinnostivat monia tutkijoita. Kirkonmies, innokas valokuvauksen harrastaja ja historian tutkija Charles Forster julkaisi tekstejä kirjassaan 1862. Kaiverrukset kertovat mm:

"Tuuli puhalsi, meri jakaantui, he kulkivat yli… heprealaiset pakenivat meren läpi; meri on muuttunut kuivaksi maaksi… Mooses kiirehti kansaa kuin siipensä nostava strutsiemo huutaen lujaa… mahtava armeija pyyhälsi yhdeksi palautuvaan mereen; he sätkivät ja hyppivät… Joukko pakeni, heimot laskeutuivat syvälle. Ihmiset astuivat vesiin. Joukko tuli ja kulki keskeltä. Ihmiset ovat täynnä ihmetystä, levottomuutta. Jumala on heidän turvansa ja seuransa… Heidän vihollisensa itkevät kuolleitaan, neitsyet valittavat. Takaisin vyöryvä meri peitti heidät. Vedet päästettiin taas virtaamaan vapaasti. Joukko pääsi karkuun. Mahtava armeija on syvissä vesissä, ainoa pakotie yhteen kootulle kansalle…"

Suurin osa löydetyistä teksteistä kuvaa Punaisen meren ylitystä. Eräät löydetyt tekstit kuvaavat muitakin erämaavaelluksen tapahtumia, jotka Raamattu on ikuistanut.

Ajatellaanpa hetkinen israelilaisten tuntemuksia: Suurta hätää meren Egyptin puoleisella rannalla sotajoukon lähestyessä,

meren avautumista,

laskeutumista kuivuneelle meren pohjalle ja meren läpi kulkemista korkeiden vesiseinämien keskellä,

ihmetystä, pelkoa, levottomuutta, kiirettä, ihmisten huutoja, lasten itkua, eläinten ääntelyä…

Toiselle rannalle päästyä seurattiin, kuinka vedet iskivät pauhinalla yhteen peittäen alleen suuren sotajoukon. Suuren helpotuksen tunteen kanssa koettiin edelleen ihmetystä. Siinain kirjoitukset ovat kuin silminnäkijän kuvausta. Varmaa on, että tekstit on tehty muinaisina aikoina, paljon ennen tuntemamme Raamatun kaanonin kokoamista.

Siinaihin liittyy myös paikka nimeltä Sarbut – el – Khadem, ikivanha hautausmaa, jota paikalliset arabipaimentolaiset ovat muinaisista ajoista lähtien nimittäneet Turbet es Yahoud, "juutalaisten haudoiksi". 4. Mooseksen kirjan luku 11 kuvaa israelilaisten napinaa Herraa vastaan. He eivät olleet tyytyväisiä Jumalan huolenpitoon, eivätkä uskoneet Hänen hyvään tarkoitukseensa.

Kun pöydässä ei ollut lihaa niin kaikki oli huonosti. Jumala antoi kansalleen mitä se halusi, mutta myös rangaistus kohtasi. Kibrot-Hattaavassa kuoli osa kansaa. 1761 saksalainen Barthold Niebuhr tuli paikalle, jossa näkyvät muinaiset hautakivet ja niiden jäänteitä. Kivien kirjoitus oli muinaista kieltä, samaa, jota muuallakin ilmeni ja jonka Siinain ilmasto oli säilyttänyt luettavana. Erityistä ihmetystä herätti, että moniin kiviin oli kaiverrettu viiriäisen kuvia. Niitä oli kuvattu lentämässä, seisomassa, ansassa ja jopa ruuaksi valmistettuna. Kirjoitukset kuvaavat Raamatun mukaista viiriäisihmettä ja rangaistusta, kuolemaa. Salliko Jumala ahneuden valtaan joutuneelle kansanosalle ruokamyrkytyskuoleman? Kaiverrukset kertovat mm:

"…Ylenantaen, lamaantuneena Jumalan taudista… ihmiset, annettuna tuholle, valittivat lujaa... Hauta on elämän päätös sairaalle, Jumalan lähettämän taudin myötä".

i) Raamatun profetian todennäköisyys

Olen tuonut esille vain osan laajasta materiaalista. Lopuksi tarkastelemme Raamatun profetian luotettavuutta. Otetaan lyhyen tarkastelun kohteeksi osa Israelia koskevaa profetiaa. Raamatusta käy ilmi (ja historiantieto vahvistaa kaiken) mitä on ennustettu ja mikä on toteutunut. Yksikään Raamatun ennustus ei ole osunut harhaan. Sen sijaan osa vielä odottaa toteutumista. Toteutuneita on esim.:

-Kansa joutuu Baabelin vankeuteen,

-Se saa aloittaa palaamisen takaisin 70 vuoden jälkeen,

-Jerusalemin Temppeli hävitetään,

-Maa tulee autioksi,

-Kansa palaa takaisin ja Israel perustetaan jälleen.

Pelkästään näiden ennustusten (ja Raamattu sisältää kymmenittäin muita ennustuksia, jotka ovat historian aikana toteutuneet) todennäköinen toteutuminen voidaan laskea käyttäen todennäköisyyslaskennan periaatteita.

Todennäköisyyslaskennassa oletetaan joku arvo, esim. että jokin asia voi tapahtua kerran kymmenestä.

Ajatellaanpa, että Raamatun kirjoittajat olivat hyviä arvaajia. Ollaan varovaisia ja annetaan Baabeliin joutumiselle arvoksi 5 (yksi arvaus viidestä onnistuisi). Palaamiselle annettiin tarkka määräaika, 70 vuotta. Tuo arvaus oli jo uhkapeliä. Mutta ollaan varovaisia ja annetaan arvo 100. Temppelin hävitys, sanotaan 10. Maan autioituminen, edelleen 10. Israelin tulo takaisin kansojen joukkoon, vaikea arvaus, mutta pysytään taas 100:ssa.

Näillä varovaisilla arvoilla näiden viiden ennustuksen toteutuminen olisi mahdollista suhteessa 1:5000000. Eli, yksi arvaus 5 miljoonasta saattaisi osua oikeaan. Joku sinnikäs voi ajatella, että sehän on mahdollista. Tämä esimerkki ei kuitenkaan ota huomioon monia tekijöitä, jotka pitäisi huomioida arvoja asetettaessa. Tosiasiassa arvot olisivat suuremmat ja tulos aivan muuta kuin esimerkissä.

Koska Raamattu sisältää monia muita toteutuneita ennustuksia niiden mukaanotto nostaa todennäköisyysarvon tähtitieteellisiin lukuihin, eli triljooniin. Raamatusta saadaan helposti 20 toteutunutta ennustusta, eikä siinä vielä ole kaikki. Tällöin arvo nousee helposti 1:triljooniin. Yhden triljoonan perässä nollia on 18 kpl.

Raamattu kestää tutkimisen ja tarkastelun. Sen Sana on ikuinen. Koska se erehtymättömästi kertoo niin monta totuutta, sen sanoma koskien ihmisen iankaikkista kohtaloa on myös totta. Raamatun ilmoittama Jeesuksen sovitustyö on totuuksien totuus. Syntiin langenneina pelastuksemme tulee yksin Häneltä. Ratkaisu pitää tehdä, sillä Raamattu on totta pienintä piirtoa myöten.

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia