RAAMATUN LUOTETTAVUUS

 

Osa 1

Raamattu on maailman luetuin kirja – ja luotettavin. Huolimatta siitä vaikka sitä vastaan historian aikana on hyökätty monin tavoin. Raamatun kirjoitukset on pyritty osoittamaan vääriksi ja kuvitteelliseksi milloin "tieteen", milloin jonkun muun auktoriteetin nimissä. Satojen vuosien saatossa Raamattu ei ole menettänyt arvovaltaansa. Sen sijaan sitä vastaan esitetyt väitteet ovat osoittautuneet vääriksi ja kestämättömiksi.

Sanomme, että Raamattu on syntynyt Jumalan innoituksesta, "inspiraatiosta", Hänen sanellessaan opetuksensa langenneelle ihmissuvulle. Ensimmäiset ihmissukupolvet eivät tarvinneet kirjoitettua Sanaa. Tieto Jumalasta kulkeutui ja säilyi puhuttuna sanana. Historian edetessä tuli tarpeelliseksi säilyttää tieto kirjoitettuun Sanaan. Ensin Hän kirjoitutti Vanhan testamentin (Vanhan liiton) ja Kristuksen lihaan tulon ja syntien sovitustyön jälkeen Uuden testamentin. Raamattu, sellaisena kokonaisuutena kuin me sen tunnemme, on ollut olemassa lähes 2000 vuoden ajan. Tuon ajan kuluessa ihmiskunta on elänyt läpi monenlaisia vaiheita. Teknis/tieteellinen ym. kehitys ja sitä kautta ihmisen tieto eri asioista, on lisääntynyt suuresti.

Moni, aiemmin varmana pidetty tieto, on jouduttu hylkäämään vääränä. Mutta Raamattu on sama. Sen sisältöä ja sanomaa ei mikään ihmiskunnan tiedon tai muu muutos ole pystynyt muuttamaan. Jo pelkästään tämä asia on yksi todistus Raamatun alkuperästä. Kuvitteleeko kukaan, että eri aikoina eläneiden ihmisten kuvitelmista voitaisiin koota yhtenäinen kirja ja sen sanoma säilyisi ajattomana totuutena halki vuosisatojen ja vuosituhanten???

Monet liberaalit ja modernistit raamatuntutkijat käyttävät aikansa todistaakseen Raamatun epäluotettavaksi. He käyttävät "kristitty" nimeä, mutta eivät usko kirjoituksiin, joiden mukana kristillinen usko seisoo tai kaatuu. Heille Raamattu on ihmisen kirjoituskokoelma, ilman Jumalan innoitusta ja valvontaa. Jos Raamattu voitaisiin osoittaa tarukirjaksi, ei enää olisi kristillistä uskoa. Kyseessä on hyökkäys kristillisen seurakuntayhteisön sisältä.

Toinen laita raamatunvastaista näkemystä on nykyinen karismaattinen suuntaus, jossa Raamatulla sanotaan olevan auktoriteettiarvo, mutta käytännön opetuksessa se kielletään. Ilmestykset, väärät profetiat, oma ilmestystieto, Raamatun omavaltainen selittäminen ja ihmisauktoriteetit syrjäyttävät Raamatun arvovallan. Tällainen kristillisyys saa kultin luonteen eikä enää keskity olennaiseen. Sekin on hyökkäys sisäpuolelta.

Molemmat murentavat Raamatun arvovaltaa niitä seuraavien kristittyjen mielissä. Kristittynä oleminen ei enää tarkoita pelkästään Raamatun Sanan kautta synnintuntoon tulleen ja Kristuksen sovitustyön vastaanottaneen ihmisen uutta elämää. Kristitty nimestä on tullut yleisnimi, jonka suojissa voivat versoa monet eri uskomukset ja päämäärät.

Uskon, että jokainen ihminen ajattelee elämäänsä ja sen loppua. Muistan, kuinka jo vuosikymmeniä sitten minun oli mahdotonta hyväksyä ajatusta, että kuoleman jälkeen ihminen vain "häviää" olemattomiin tai syntyy uudestaan jossakin muodossa. Se oli kauhea ajatus. Kommunismin ajatusta, että ihminen elää ikuisesti teoissaan, pidin varsin huonona ja jopa naurettavana lohdutuksena.

Saarnaaja todistaa: "Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua.."

Koska Jumala on pannut ihmisen sisimpään tiedon iankaikkisuudesta, ihminen ei voi päästä pakoon tuota tuntemusta. Hän voi kyllä kieltää sen ja yrittää paeta sitä, mutta eroon siitä ei pääse. Jumala kirjoitutti Sanansa kirjaan jotta myös meillä, myöhemmän maailmanajan ihmisillä, olisi tieto iankaikkisuudesta. Huolimatta siitä, mitä uskomme ja kuinka elämme iankaikkisuus on kerran osamme. Raamattu ilmoittaa, että saamme valita kahdesta vaihtoehdosta: Taivas tai helvetti. Mitään välitilaa, mitään sielun ikuista kiertokulkua tai jatkuvaa kehittymistä ei ole. On vain iankaikkinen autuus ja ilo tai iankaikkinen tuska ja häpeä.

Uskon, että ajassamme monia riivaa itseopittu ja itseaiheutettu tavaton kiire. Asiasta puhutaan hienosti, monin sanakääntein ja kaikki tunnustavat ongelman olemassaolon. Minne meillä oikeastaan on kiire? Miksi tarvitaan aina lisää tuotantoa, tuottavuutta ja palkkaa? Miksi haluan aina lisää tavaraa ja niiden tuomaa hetkittäistä mielihyvää?

Kaikki tämä on myös pyrkimystä peittää tietoisuus iankaikkisuudesta. Kyseessä on itsepetos. Ihminen, joka tekee ratkaisun saa rauhan. Hänestä ei tule kaikkitietävää, erehtymätöntä yli-ihmistä, mutta hän saa Jumalan rauhan, tietoisuuden, että hän on osallinen luotettavan Raamatun lupaamasta pelastuksesta ja iankaikkisesta todellisuudesta.

Raamattu kertoo ihmisen lopullisen päämäärän. Jos se on oikeassa mitä syytä yhdelläkään ihmisellä on kieltää tämä totuus ja samalla tehdä pahaa itselleen? Tiedämme, että luonnostaan olemme itsekkäitä ja ajattelemme usein omaa etuamme ennen muita. Tai ainakin, ettei muiden etu heikennä meidän etuamme. Tässä asiassa suuri(n) osa maailman ihmisistä on kuitenkin hämmästyttävän epäitsekkäitä. Kun Jumala tarjoaa sisäistä rauhaa maan päällä ja iankaikkista onnea taivaassa elämän jälkeen, ihmiskunnan enemmistö toimii kiitettävän epäitsekkäästi. Surullista on, että tuo epäitsekkyys on kuitenkin suurinta itsepetosta, johon ihminen kykenee.

Pyhän Jumalan Sanasta ilmenee ihmisen synti, Jumalan armo ja Kristuksen merkitys. Sen kautta Pyhä Henki vaikuttaa aidon synnintunnon ja avaa iankaikkisen elämän todellisuuden. Kun ihminen tiedostaa kadotuksen, helvetin luonteen, ei sinne haluta. Samalla hetkellä Pyhä Henki on läsnä vakuuttaen Kristuksen kuolleen puolestamme juuri tätä varten: Jotta pelastumme iankaikkisesta tuomiosta. Pyhän Jumalan pelko on Hänen vanhurskaan asetuksensa pelkoa. Hän on tuominnut synnin. Joka riippuu siinä kiinni saa synnin tuomion. Joka tunnustaa synnin itsessään ja sen, ettei voi itse omalla hyvyydellään täyttää Jumalan vaatimusta pyhyydestä, pelastuu turvaamalla Kristuksen tekoon. Varma Raamatun Sana tekee selväksi, että Jumalan armo ON todellinen ja sen täyttymys on Jeesus Kristus.

Meillä on hätä tuntemistamme ja tuntemattomista, joille totuus ei kelpaa. Kun pääsemme keskusteluyhteyteen ja avautuu tilaisuus todistaa Jumalasta mitä silloin teemme, mitä sanomme?

Yksi pääasia on saada ystävämme ajattelemaan Raamattua sellaisena kuin se on: Jumalan luotettava ja varma Sana, jonka ilmoitus on totuus ja joka on tarkoitettu meille tiedoksi, jonka kautta saamme selvyyden peruskysymyksiimme. On tärkeää painottaa Raamatun merkitystä. Jos uskoo, että Raamattu on erityinen Jumalan ilmoitus, armo alkaa jo olla lähellä. Tieto, että Raamattua ei ole voitu osoittaa tyhjäksi – ei missään kohden – puuttuu monelta aikamme ihmiseltä. Meidän ei tarvitse "pakottaa" eikä "manipuloida" ketään uskomaan. Riittää kun Jumalan armosta saamme perille viestin, että Raamattu on luotettava ja tosi, eikä sitä vastaan ole voitu esittää yhtäkään kestävää vastaväitettä.

Tässä yhteydessä on hyvä vahvistaa omaa uskoa Raamatun luotettavuuteen. Voimme ottaa esille muutamia selviä todisteita, jotka kelpaavat hyvin todistamaan Raamatun luotettavuutta kenelle tahansa.

1.Vanha testamentti kuvaa todellisia tapahtumia, ei kuviteltuja. Arkeologian kehittyessä Raamatun kertomukset ovat saaneet lisävahvistusta, ei niin päin, että historialliset löydöt kumoaisivat Raamatun. Ei ole yhtäkään selvää todistetta Raamatun historiallisesta epäluotettavuudesta. Sen sijaan maailmassamme on olemassa monia todisteita, jotka vahvistavat Raamatun todenperäisyyden. Kun tiede ja tieto kehittyy tiedemiesten näkemykset itse asiassa lähentyvät Raamatun kuvauksia.

a)Vedenpaisumus

Pitkään on kiistelty Raamatun kertomuksen luotettavuudesta. Vedenpaisumuksen puolesta puhuvia todisteita on jo niin paljon, että yksikään vakavasti otettava tutkija ei väitä etteikö vedenpaisumus olisi todellinen tapahtuma. Kiistaa käydään lähinnä siitä, kuvaako Raamattu paikallista, vaiko koko maailmaa kohdannutta katastrofia. Raamattu puhuu selvästi koko maailmaa kohdanneesta tuomiosta. Eri puolilla siitä on myös selviä todisteita.

-Kansojen perimätieto. Eri puolilla maailmaa elävillä heimoilla on perimätietona sukupolvesta toiseen kulkenut vedenpaisu-muskertomus. Se tavataan mm. Amerikan, Kreikan, Australian, Intian, Polynesian, Tiibetin, Kasmirin ja Liettuan kansanperinteessä.

-Vanhat tekstit (Raamatun lisäksi). Ehkä monet ovat kuulleet "Gilgamesh" eepoksesta. Se on ikivanha kertomus, kirjoitettu 12 savitaululle. Tarina on kuvaus ihmisestä, joka eli vedenpaisumuksen molemmin puolin. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista käsitellä Nooan asemaa seikkaperäisemmin, riittänee kun ajattelemme, että kuten Aadam ennen vedenpaisumusta niin samoin Nooa vedenpaisumuksen jälkeen oli hyvin merkittävä henkilö.

Savitaulut kertovat mm: "Viidentenä päivänä suunnittelin sen (arkin) muodon. Pellon suuruinen oli sen pohja… sijoitin siihen kansia kuusi, seitsemään (kerrokseen) jaoin minä sen… sen sisimmän jaoin minä yhdeksään osaan… kuusi sar-mittaa maapihkaa kaasin sulatusuuniin… kaiken mitä omistin, lastasin siihen… vein laivaan koko perheeni ja sukuni… aron riistan, kedon eläimet… laivaan astuin, oveni suljin… tuskin koittanut oli aamurusko niin taivaan perukoilta nousi musta pilvi… jatkuu vain tuuli, paisumus vetten, raivoaa yli maan tuo etelämyrsky… koittaessa seitsemännen päivän laantui etelämyrsky, paisumus vetten, taistelu… lyötyään lujasti sotajoukkojen tavoin rauhoittui meri, tyyntyi pyörtävä myrsky, loppui paisumus vetten… avasin luukun, nenäni muurille lankesi valo… vuorelle Nisirin ajautui laiva, Nisirin vuori pidätti laivan, sen vankkua ei suonut… koko ihmisten suku oli savimaaksi nyt käynyt, ylisen kaltainen kostea aukea…"

-Fossiilit eli kivettymät. Ne syntyvät, kun elävä olento tai kasvi hautautuu yht´äkkisesti maaperään, jää maakerroksiin ja kivettyy maaperän puristuksen, paineen vaikutuksesta. Eri puolilla maailmaa on suuria "fossiilien hautausmaita", eli alueita, joissa näkyy suuria määriä muinaisten elollisten olentojen kivettymiä. Yhdysvaltain Nebraskassa sijaitsee yksi valtava fossiilien hautausmaa. Maakerroksissa on nähtävissä vierekkäin ja päällekkäin suurten maaeläinten hahmoja. Aivan kuten veden liike voi kasata. Samankaltaisia hautausmaita on tavattu mm. Gobin autiomaasta, Sisiliasta, jne.

Meripihka tunnetaan historiassa kallisarvoisena aineena. Siitä on tehty ja edelleen tehdään koruja ja muita arvoesineitä. On löydetty suuria meripihkakimpaleita, joiden sisällä on säilynyt muinainen kasvi tai hyönteinen täysin ehjänä. Jotta näin voisi tapahtua tarvitaan hyvin äkkinäinen ja nopea tapahtuma, kuten maailmanlaaja tulva, jossa yksittäinen elävä hyönteinen tai kasvi jää äkillisesti vielä notkean meripihka-aineen sisään.

-Maaperän geologia. Se ei aina vastaa oletusta ns. vanhemmasta ja nuoremmasta kivilajista. Oletus on, että ns. nuorempi kivilaji on aina vanhemman päällä. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan kivilajit ovat eri puolilla maailmaa jopa päinvastaisessa, kuin oletetussa järjestyksessä. Vanha kivilaji on uuden päällä. Näitä laajoja esiintymiä ei ole voinut saada aikaan maankuoren liike, vaan todennäköisin syy on suurkatastrofi, kuten vedenpaisumus.

-Jalanjäljet. Texasissa on erikoinen alue, jossa kallioon painuneena nähdään ihmisen ja dinosauruksen jalanjälkiä. Jälkien ajoittaminen on kiistakysymys evoluutioteorian kannattajien halutessa osoittaa, että jäljet eivät ole samalta ajalta. Mikään ei kuitenkaan viittaa, etteikö näin olisi. Tältä alueelta on löydetty yli 50 ihmisjälkeä ja reilusti enemmän dinosaurusten jälkiä. Samasta tasosta maaperää on löydetty ihmisen hammas, kivettynyt sormi ja sellaisia kivettyneitä eliölajeja, joiden evoluutioteorian mukaan olisi pitänyt elää satoja miljoonia vuosia sitten!

-Pakastuneet ruumiit. Hyvin (kuten suossa tai jäässä) säilyneet vanhat ihmis- ja eläinruumiit tuottavat päänvaivaa historioitsijoille ja tutkijoille. Varmaan monet tuntevat Siperian jäätyneet mammutinruhot. Niiden jäätyminen on ollut niin nopeaa, että vatsalaukusta voidaan vielä löytää viimeinen ateria. 1992 tiedemaailma kohahti, kun Alpeilta löytyi ihmisen ruumis. Iän määritys tuotti tulokseksi "jäämiehen" kuolleen äkillisesti (kuten kylmään ja sitten ruumis jäätyi) ns. myöhemmän kivikauden aikaan. Kummastusta herätti miehen "kunnollinen" vaatetus, hiukset oli leikattu, hänellä oli tatuointi, aseistus ei ollut lainkaan primitiivinen, vaan käsitti edistyksellisen jousen, sulkapäisiä nuolia, jne. Miehen kuolinaika ajoittuu Raamatun vedenpaisumuksen aikoihin, pian sen jälkeen. Löytö osoittaa, ettei ihminen ollutkaan niin primitiivinen, kuin kehitysopin julistajat haluavat uskoa.

Mutta mikä aiheutti äkillisen jäätymisen? Vedenpaisumus toi maan päälle suuren määrän vettä. Sitä tuli taivaalta ja maaperästä. Sellainen mullistus muutti myös maapallon ilmaston. Raamatusta tunnemme, että vedenpaisumuksen jälkeen ihmisen elinikä lyheni radikaalisti. Sateenkaari näkyi taivaalla vasta vedenpaisumuksen jälkeen.

Mitä tapahtui suurelle vesimäärälle? Pääosa siitä on maailman merissä ja vesistöissä. Kun maa kuivui Nooan perhekunta saattoi aloittaa uuden elämän tietyssä maanosassa.

Kun ilmasto muuttui äkisti se toi muassaan kylmyyden osalle maailmaa. Suuri osa vedestä jäätyi ja muodosti jääpeitteen pohjoisille maanosille ja maapallon navoille. Tunnettu säätieteilijä Fred Hoyle mm. sanoo suuren vesimäärän ilmaan haihtumisen (kuten vedenpaisumuksen jälkeen) saavan aikaan suuren ilmastomuutoksen. Sen seurauksena suuri osa vedestä jäätyi nopeasti. Näin Jumala hoiti suuren vesimäärän. Jään sulaessa vähitellen maapallon ilmasto pysyi elinkelpoisena. Ihmisten luvun lisääntyessä jään sulaminen antoi lisää asumiskelpoisia alueita.

b)Nooan arkki

Jumala käski Nooaa valmistamaan arkin. Hän ilmoitti Nooalle arkin mitat ja muodon. Pituus 300 kyynärää, leveys 50 ja korkeus 30. Näillä mitoilla valmistettu alus on käytännössä uppoamaton, sen vahvistaa nykyinen tietämys. Monet tutkijat ovat tutustuneet arkin mittoihin ja aina laskelmat osoittavat arkin koon olleen optimaalinen sen tekemiseksi mahdollisimman vakaaksi kaikissa olosuhteissa. VT:n kyynärä oli noin 0,5 metriä. Täten arkin mitata metreinä olivat n. 150x25x15 m. Tilavuudeksi saadaan mahtavat n. 56000 m3. Tavallisia 100 m2:n omakotitaloja olisi arkin sisään mahtunut n.185 kpl.

Jos epäillään arkin kokoa kantamaan kaikki mukaan tulevat eläimet sen koko tulee ilmeiseksi jo edellisestä ok-talo vertauksesta. Lisäksi on muistettava, että Nooan ei välttämättä tarvinnut ottaa isokasvuisimmista eläimistä täysikasvuisia aikuisia, vaan hän saattoi ottaa mukaan terveitä, nuoria, ei vielä täysikasvuisia yksilöitä. Jumala käski Nooaa ottamaan kaksi kutakin lajia, joitakin lajeja seitsemän paria.

Joka tapauksessa arkkiin mahtui valtava määrä eläimiä. Jumala käski Nooan rakentaa arkki täyteen "kammioita". Jos eläinten koko keskimäärin määritetään lampaan kokoiseksi niin arkkiin voi lastata 125000 eläintä. Meidän aikamme tuntee n. 18000 eläinlajia. Vaikka olettaisimme, että Nooan aikana lajeja oli enemmän arkkiin jäi vielä runsaasti tilaa eläinten ja ihmisten ruualle.

Oma lukunsa on Nooan arkin oletettu olinpaikka. Turkin ja Armenian rajaseuduilla on sukupolvien ajan kerrottu arkin olevan juuri siellä, jonne Raamattukin viittaa sen jääneen. Arkki on jään sisässä. Valitettavasti alueen olot ja turvallisuus on kaiken aikaa estänyt tarkempia tutkimuksia.

Juhani Aitomaa

Jatkuu

 

 

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia