Petetyt Opettajat

 

Kristikunnassa ikävöidään "suurta lopun ajan herätystä" ja tietty liikehdintä yhdistetään siihen.

Kuitenkin on vaara, että Raamatun oma kuvaus lopun ajasta jää vähemmälle huomiolle. Raamattu ei niinkään puhu suuresta herätyksestä ennen Jeesuksen paluuta vaan varoittaa hengellisyyden kaapuun verhoutuvasta eksytyksestä ja petoksesta.

Raamatun opetus on, että meidän tulee koetella kaikki ja arvostella ilmiöiden ja opetusten takana olevat henget. "Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta..." 1Joh.4:1.

Arvostelu on siis elintärkeää voidaksemme pysyä Sanan mukaisessa "terveessä opissa".

Jos nk. Pyhän Hengen liikehdintä toistuvasti kehottaa osallistujia hylkäämään terveesti analyyttisen mielenlaadun ja kyselemättä hyppäämään mukaan on syytä heti epäillä eksytyksen mahdollisuutta. Väitetyssä maailmanlaajassa herätyksessä, johon kuuluu myös Toronto/ Bronwnsville, osallistujia kehotetaan kerta toisen jälkeen: "Lopeta ajattelu, anna sen kuplia vatsastasi kuten elävän veden virta..."

Toronton herätyksen johtaja John Arnott varoittaa kuulijoitaan "älä edes leikittele ajatuksella, että olisit mukana valheherätyksessä." Pensacolan Brownsvillen seurakunnassa painotettiin: "...vapauta itsesi...älä ajattele mitä teet...anna itsesi täydellisesti hengen valtaan."

"Et mitenkään voi ymmärtää mitä Jumala tekee näissä kokouksissa... vain sydämesi kautta voit ymmärtää."

Kun arvostelemme ilmiöitä emme halua arvostella niissä vaikuttavia ihmisiä. Siitä huolimatta ihminen, joka mielestään on mukana oikeassa toiminnassa usein kokee tulleensa loukatuksi kun hänen edustamaansa asiaa kritisoidaan. Silti Raamattu kehottaa tutkimaan ja arvostelemaan. Oma kantani on tämä: Haluan rakastaa kristittyjä veljiäni ja sisariani. En halua loukata ketään. Haluan olla yksi Jumalan Huoneen rakennuskivi monien muiden rinnalla. En myöskään haluaisi kenenkään eksyvän tai joutuvan sielunvihollisen pettämäksi. Jos itse joutuisin siihen vaaraan haluaisin, että joku välittäisi Jumalan Sanasta ja minusta niin paljon, että hän Sanasta näyttäen osoittaisi minun olevan mukana asiassa, jota Raamattu yksiselitteisesti ei tue. Ihmisinä olemme vajavaisia ja sanaa opettavatkin erehtyvät. Mutta jos eksyksissä olemista aletaan puolustella ja sen varaan rakennetaan oma hengellinen imperiumi (kuten monet saarnaajat Yhdysvalloissa) saadaan aikaan lopulta suuri vahinko.

Koska Pyhä Henki on ollut mukana Raamatun kirjoittamisvaiheissa Hän ei opeta Sanaa vastaan.

Yhä useammin on tapa erottaa Pyhä Henki ikään kuin omaksi jumalakseen, kutsua ja anoa erityisesti Häntä. Mutta Raamatun Pyhä Henki ei suostu tällaiseen palvontaan. Jumala on yksi: "Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa", "...kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta", "...hän ottaa minun omastani ja julistaa teille" (Joh.14:11, 15:26, 16:15).

Jumalan kolme persoonaa toimivat täydellisesti yhtenä ihmisen pelastumisen puolesta. Jumala on ihmiselle aina mysteeri ja siksi Sanassa ilmoitettu on riittävä tieto meille. Kaikkein tärkeintä ei ole "uusi voitelu", jota siellä täällä kaupataan, vaan että etsivät sielut löytäisivät Pelastajan, Kristuksen. Hänen kärsimisensä puolestamme on osoitus Jumalan hyvästä tahdosta ja armosta meitä kohtaan.

Pyhän Hengen keskeistä työtä on:

- osoittaa meille oma asemamme langenneina ihmisinä,

- tehdä tiettäväksi Jumalan oikeamielisyyden vaatimus: synnistä seuraa rangaistus,

- rangaistus on iankaikkinen, itse valittu ero Jumalasta, jota Raamattu kuvaa helvettinä,

- ilmaista meille rakastava Jumala, joka otti rangaistuksemme päälleen ja vapautti meidät tuomiosta,

- kun tulemme tietoiseksi edellisistä niin antaa meille voima kääntyä Jumalan puoleen nöyrinä katumuksessa ja kiittäen Häntä

tietoisena meitä kohdanneesta ansaitsemattomasta armosta,

- antaa henkeemme tietoisuus Jumalan läsnäolosta kanssamme, voimme aina kääntyä Hänen puoleensa,

- antaa meille voima jokapäiväiseen vaellukseemme uskossa,

- antaa voima todistamaan kaikesta tästä kun siihen tulee luonnollinen tilaisuus,

- syventää suhdettamme kirjoitettuun Sanaan ja sen kautta Kristukseen ja koko kolmiyhteiseen Jumalaan.

Voidaksemme Sanan avulla tutkia ilmiöitä ja opetuksia meidän on tunnettava mukana olevien johtajien opetusta. Huomaa: Pyhä Henki ei ole hämmentävä eikä toimi vähäisimmässäkään määrin ristiriitaisesti Sanan kanssa.

Raamattu varoittaa vaarasta, joka saattaa kohdata opettajiksi aikovia: "Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi." 1Tim. 3:6. Ko. tuomio voitaneen petetyksi tulemisena "paisumisen" so. oman minän liiallisen esille tulemisen tuloksena. Vaikka ko. jae mainitsee uskossaan nuoren tämä varoitus kuuluu kaiken ikäisille uskoville.

Hengellisen johtajan (ja sama koskee jokaista uskovaa) elämässä tulee ilmetä hengen hedelmien vaikutus. Eksyttävät henget ovat aina valmiita pettämään ensin hengelliset johtajat koska ne tietävät heidän välityksellään menestyvänsä.

Raittiit karismaatikot kokevat nykyisen menon ongelmallisena siksi, että se leimaa koko karismaattista liikettä.

Myös helluntailiike - johon osa liikehdinnän suurista nimistä kuuluu tavalla tai toisella - on jakaantunut asian suhteen. Yhdysvalloissa asian tiimoilta käydään jatkuvaa linjanvetoa.

Vaikka puolustamme sitä, minkä näemme oikeaksi emme saa olla tuomio- tai kostomielessä. Pyhän Hengen vaikuttama arvostelu on samalla huolta ja murhetta asioiden tilasta ja iankaikkisten, arvokkaiden ihmissielujen kohtalosta. Nykyisen liikehdinnän johdossa olevat ovat esittäneet seuraavia lausuntoja kun heidän opetustaan on kriittisesti tarkasteltu:

"Haluan lopettaa antamalla kymmenen julistusta kuinka asiat tulevat olemaan. Herra Hanegraaff ja kaikki muut paholaiset, kuunnelkaa..."

"...jotka hyökkäävät Kenneth Copelandia vastaan hyökkäävät itse Jumalan läsnäoloa vastaan."

"Kuten Amerikan sisällissodassa, tuleva hengellinen sisällissota tullaan käymään harmaiden ja sinisten välillä. Unissa ja näyissä sininen usein merkitsee taivasmielisyyttä - taivas on sininen - ja harmaa edustaa niitä, jotka ovat oman mielensä vallassa... tämä tulee olemaan yhteenotto omaa mieltään ja ihmisviisautta seuraavien ja Pyhää Henkeä seuraavien välillä."

"Paholainen on täällä tänä iltana ja haluaa häiritä kokousta. No- minulla on uutisia hänelle - hänen pitää lähteä. Paholaisella on tarkkailijoita täällä tänään..."

"Joku hyökkää minua vastaan jonkun opetukseni takia. Sanonpa sinulle jotain, veli: Varo!... Olen etsinyt Raamatusta yhtä jaetta mutta en nyt löydä sitä. Jae, jossa sanotaan: Jos et pidä heistä tapa heidät... Toisinaan toivon, että Jumala antaisi minulle Pyhän Hengen konekiväärin, jolla ampuisin (arvostelijoiden) päät irti...", "Nyt osoitan sormellani Jumalan suuri voima takanani, kuule tämä: Etelä-Kaliforniassa on miehiä ja naisia, jotka hyökkäävät minua vastaan. Voitelussa sanon nyt; lapsesi saavat maksaa siitä ellet lopeta, lapsesi tulevat kärsimään...", "Herra, älä armahda heitä, näytä heille."

"Sanon sinulle suoraan, kaadut kuolleena maahan, jos kiellät mitä Jumala on tekemässä."

Jeesuksesta tai Pyhästä Hengestä puhuminen ei vielä takaa hengellistä raittiutta. Eksytyksen voima on siinä, että valitettavan monet eivät tunne Raamattua ja osa ei edes välitä tuntea. Kun hengen, sielun ja ruumiin "valtapiirit" sekoittuvat ja ruumissa tai mielessä koetut ilmiöt tulkitaan varauksetta Pyhän Hengen vaikutukseksi ollaan harhassa. Kun näin koettuja "ihmeitä ja merkkejä" sitten pyritään puolustelemaan ottamalla Raamatusta irrallisia jakeita ilmiöitä puolustelemaan joudutaan yhä syvemmälle eksytykseen.

Meillä on lupa olla varmoja Sanan totuudesta. Ilmiöt, joille ei löydy selkeää perustetta Sanasta tulee hylätä.

Tuhannen markan kysymys: Mitä Raamattu kertoo tapahtuneen kun ihmiset kuulivat aitoa Sanan julistusta? Alkoivatko he pyöriä maassa, huutaa, kiljua, haukkua, hyppiä, nauraa hillittömästi tms...?

Raamatun mukaan: "Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" (Apt. 2:37). "Pisto sydämessä" on Pyhän Hengen kutsu kääntymykseen, hätää oman sielun iankaikkisen elämän puolesta. Tämän kysymyksen jälkeen Pietari ei ryhtynyt jakamaan heille "uutta ihmeellistä voitelua" eikä kehottanut "hyppäämään Hengen virtaan" vaan sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan" (Apt. 2:38).

Berealaisten esimerkki on raamatullinen malli kuinka jokainen yksityinen ihminen voi menetellä. Raamatun esimerkin mukaan ei tule sokeasti seurata kenenkään opetusta vaan : " ...he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin" (Apt.17:11). Sanan vastaanottaminen ei merkitse automaattista hyväksyntää joka asialle vaan tutkiminen on keskeinen osa sanan vastaanottamista. Jumalan Sana kestää tutkimisen ja Jumala itse haluaa ihmisen tutkivan ja sen kautta saavan Pyhän Hengen valoa ymmärrykseensä.

Nykyisen Hengen voitelun saajana voi olla kääntymätön siinä kuin kääntynyt. Liikehdinnän kokouksissa nauravat ja vapisevat niin kerran kääntyneet kuin kääntymättömät.

Kuitenkin Raamatun mukaan Pyhän Hengen lahja ja voitelu liittyy uskoontulon jälkeiseen hengelliseen todellisuuteen. Kyseessä on Jumalan lupaus jokaiselle ihmiselle - ei jokin taianomainen voima, jota hengelliset gurut voivat jakaa sinne tänne eri menetelmin. Pietari ja Paavali saattaisivat menettää itsehillintänsä nähdessään suurten hengellisten lavatähtien puhaltavan "pyhää henkeään" kansanjoukkoon tai samassa tarkoituksessa heiluttavan pikkutakkiaan kuulijoiden yllä.

Nykyisen "herätyksen" johtajat korostavat asemaansa voitelun jakajina. "Tulkaa, nyt! Tässä se nyt on. Jumalan voima on laskeutumassa... täyty... Minä vapautan taivaan kosketuksen Jeesuksen nimessä nyt... ota vastaan."

"...totuin niin Hänen (Pyhä Henki) läsnäoloon etten tuntenut noiden erityisten hetkien sähköisyyttä. Mutta muut ihmiset tunsivat. Monta kertaa kun ystävät tulivat tapaamaan minua niin Pyhän Hengen läsnäolo sai heidät itkemään... Olin huoneessani puhumassa Pyhän Hengen kanssa ja kun tulin ulos niin hän (kertojan äiti) lennähti seinää vasten... Herran läsnäolo melkein kaatoi hänet... Voitelu on asema jos olet kutsuttu palvelemaan Herraa."

"Jumala sanoi meille, että meidän tulee jakaa voitelua edelleen jokaiselle haluavalle, erityisesti pastoreille ja vanhimmille, jotka vievät sen edelleen omiin seurakuntiinsa..."

"...voitelu on riippuvainen sanoistani. Jumala ei toimi ellen minä sano sitä."

He tekevät itsensä erikoisen voiman ja opetuksen välittäjiksi. Eksyttävissä uskonnoissa on aina peruspiirre se, että ihmiset saadaan toisen ihmisen kontrollin alle tavalla tai toisella ja riippuvaiseksi tämän "voimasta". Jumala käyttää ihmistä mutta ei niin, että ihminen tulee keskeiseksi. "Ilmestystieto" (revelation knowledge) on sana, jota käytetään kuvaamaan liikkeessä vaikuttavien johtajien opetusta. Heidän saamansa tieto on erikoista, suoraan Jumalalta saatua - ei Raamatun sanan vaikuttamaa opetusta vaan suoraa Jumalan ilmoitusta. Viinitarhaliikkeen arvostama profeetta Paul Cainin mukaan kaikki "lihallinen roska" (teologia) tulee panna syrjään ja kuunnella mitä "henki" sanoo seurakunnille nykyisten profeettojen ja apostolien kautta, näille on ilmoitettu "uusia, salattuja totuuksia"..

Mitä mieltä olet tällaisesta ilmestystiedosta:

"Taivaassa on pohjoinen, etelä, itä ja länsi. Tästä seuraa, että sen täytyy olla planeetta."

"Jumalan vaaksa on neljännestuuman pitempi kuin minun... hän on hyvin paljon kuten minä ja sinä. Olento, jonka pituus on jossakin 6 jalkaa 2 tuumaa, tai 6 jalkaa 3 tuumaa (n.185 cm.) ja jonka paino on jossakin parinsadan paunan (n.90 kg) paikkeilla..."

"Pyhä Henki sanoo, että Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaan vaimon tuli synnyttää lapsia kyljestään."

"Tarkoitukseni oli antaa (Beatlesien) musiikin kautta maailmanlaaja herätys, tuomaan Henkeni kautta miehet ja naiset Kristuksen tykö." (Koska Beatles-yhtye käytti Jumalan antamaa voitelua väärin niin Jumala otti voitelunsa ja) "...piti sen itsellään mutta aikoo vapauttaa sen jälleen."

Nöyryys ja kohtuus on vaatimus hengelliselle johtajalle. Nöyryyttä Jumalan edessä eivät kuvaa seuraavat lausumat: "Edustat kaikkea mitä Jumala on ja mitä Jumalalla on... Kun katsot minuun, katsot Jeesukseen... Nähdä minut on sama kuin nähdä Jeesus."

"Olen "pikku messias"...

"(Jumalan Henki)... maan päällä julisti tänään mikä on ollut Jumalan iankaikkinen tarkoitus kautta vuosituhanten... että Hän tekee itsestään kopioita maan päälle."

"Jumalan pitää tehdä mitä me pyydämme...", "Sinussa ei ole Jumalaa - sinä olet yksi (Jumala)..."

"Hän (Jumala) teki meistä samanlaisia kuin itse on... uskovaa kutsutaan Kristukseksi... Sitä me olemme, me olemme Kristus."

Raamattu antaa kristityn ja Jumalan suhteesta aivan toisen kuvan. Uskova on kaikessa riippuvainen Hänestä eikä voi määrätä Jumalaa. Paavali tunsi loppuun asti suurta heikkoutta taistellessaan "vanhaa luontoaan" vastaan (Room.7:14-25).

Profetia on alennusmyynnissä. Kun Raamattu asettaa profetian suureen arvoon ja painottaa Jumalan vaikuttaman profetian myös toteutuvan niin nämä johtajat opettavat, että n. 66%:n tarkkuus profetoinnissa riittää ja sinut voidaan julistaa Jumalan profeetaksi.

Tästä suora seuraus on, että profetoida voi kuka tahansa. Näin profetialta on viety arvokkuus, luottamus ja kunnioitus. Profetia voi olla mitä tahansa ja mistä lähteestä tahansa pääasia on, että profeettaa arvostetaan ja kunnioitetaan.

Raamatun malli on aivan toinen - profeetalla ei ole omaa arvovaltaa vaan hän ainoastaan tuo esille Jumalan haluaman ilmoituksen.

Koska Jumala on kaikkivaltias Hän valvoo antamansa profetian oikeellisuuden ihmisen vajavaisuudesta huolimatta. Jumalan vaikuttamaa profetiaa ei tarvitse jälkeenpäin puolustella eikä selitellä. Nykyinen hengellinen liikehdintä on laittanut profetian lahjan halpahallin myyntitiskille, josta kuka tahansa voi sen ostaa 66%:lla to-

dellisesta hinnasta. Jumalan vaikuttama profetia toteutuu aina 100 %:sti, koska painopiste ei ole vajavaisen ihmisen kyvyssä vaan Jumalan kaikkivaltiudessa.

Voidaanko puhua "suuresta Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamasta herätyksestä" tai "uudistuksesta", jos liikkeen johtajien opetus on ollut vuosien ajan edellä olevan mukaista?

Kukin mielessään päätelköön itse.

 

David Wilkersonin lausunto nykyisestä "herätyksestä"

Olen saanut useita kirjeitä, joissa kysytään mielipidettäni tietyistä "herätyksistä" Kanadassa ja USA:ssa. Minulle on kerrottu: "Veli Dave, nimeäsi on jatkuvasti käytetty siinä ja siinä herätyksessä. Times Square seurakunta mainitaan usein. Merkitseekö tämä, että hyväksyt ko. liikehdinnän?" En ole ennen ottanut kantaa mihinkään nk. herätykseen. En katso mielipidettäni niin tärkeäksi - ja toisekseen en voi edistää tai jarruttaa aitoa Hengen liikettä. En ole käynyt näissä tilaisuuksissa. Olen ollut tarpeeksi työllistetty palvellessani tarvitsevia ihmisiä täällä New Yorkin Times Square seurakunnan keskellä, jossa Pyhä Henki toimii jo kymmenettä vuotta.

Uskonko mihinkään viimeisten aikojen suureen herätykseen -Hengen vuodatukseen ennen Jeesuksen paluuta? En. En lainkaan. Meidän tulee iloita jokaisesta Hengen vaikuttamasta todellisesta kääntymisestä mutta jokainen herätys, joka väittää olevansa "suuri herätys" - ja jonka johtajien sanotaan voivan "jakaa" herätystä eteenpäin - tulee välittömästi hylätä.

Kun viimeinen suuri Hengen vuodatus tulee sen sanotaan tulevan "kaiken lihan päälle", se ei keskity vain joihinkin paikkoihin. Kukaan ei kykene laskemaan henkilömääriä. Etsivät eivät kaadu taaksepäin vaan nöyrinä ja murtuneina eteenpäin kasvoilleen maahan. Sana rististä on keskeinen. Silloin ei kerätä rahaa eikä palvota suuria hengellisiä tähtijulistajia. Tilaisuuksissa Pyhä Henki kutsuu ihmisiä - Hän ei aja ihmisiä alttarille vaan kutsuu ikävöiden. Kenenkään ei tarvitse puolustella sellaista herätystä. Kaikki keskittyy Kristukseen, ei lihaan. Itku, murtuminen, käsien nostaminen kiittäen Jumalaa Hänen armostaan ja hyvyydestään on seurausta aidosta ilon hengen ilmenemisestä.

Paikalliset herätykset voivat kestää viisi, kuusi vuotta tai vähemmän. Azusa kadun herätys, joka oli nykyisen helluntailiikkeen alku, kesti alle kuusi vuotta. Ihmiset kerääntyvät "uuden" ympärille joka puolelta maailmaa. Hyvät ja pahat uutiset leviävät ympäri. Teologit ja saarnaajat joko ylistävät sitä tai varoittavat siitä. Toiset mukana olijat sanovat muuttuneensa ja saaneensa siunauksen, toiset jättävät sen hämmentyneinä ja haavoittuneina. Niin on nytkin - mikään ei muutu. Olen kuullut joiltakin herätyksessä käyneiltä kuinka he kokivat tulleensa siunatuiksi. Toiset kertovat jättäneensä kaiken haavoittuneina ja sanoen sen olevan pääosin lihasta. Jumalalle kiitos jokaisesta, joka on katunut ja muuttunut. Muiden kohtaloa murehdin. Aallot tulevat ja menevät. Toronton aalto heikkenee ja kutistuu pois. Pian se on vain muisto. Niin käy muidenkin paikallisten liikkeiden. Mielenkiinto häviää, joukot lähtevät ja pian kaikki on ohi.

Mitä suosittelen? Hanki oma herätys! Löydät sen Jes 58:11. Et tarvitse lentolippua eikä tarvitse matkustaa minnekään. Olen itse löytänyt sen lähteen, joka ei koskaan ehdy!

"Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu."

... David Wilkerson

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin saa täydellisenä alaviittein varustettuna tilaamalla:

Kristityn Foorumi

PL 571, 33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia