David Owuor: Herran ”voimallisin” (!) profeetta?


Mat 24:24 ”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.”David Owuor on itsensä Jumalan profeetaksi ylentänyt kenialainen. Profeetta on saanut uskollisen kannattajakunnan ja kannattajia myös Suomesta. Äskettäiseen ”kansainväliseen pastoreiden konferenssiin” Keniassa osallistui myös suomalainen TV 7 -vetoinen ryhmä, kärjessä Ojarekset, Veijo ja Aulikki Piipponen, Pauli Kemi, ym1. Owuor on saanut hyvin näkyvyyttä TV 7 ohjelmissa. Myös Pauli Kemin ”Uusi Elämä” -lehti raportoi Owuorin konferenssista ja siellä tapahtuneista väitetyistä parantumisihmeistä. Owuorin suomalaisella nettisivulla2 on kuva, jossa mies saapuu maahamme, kuvateksti kertoo: ”Siunaus saapuu Suomeen”(ks kuva). On ironista, että kun Owuor tuomitsee menestysteologian ja monen muunkin karismaattiseen liikkeeseen kuuluvan käytännön, hänen kannattajakuntansa tulee kuitenkin juuri tästä samasta liikkeestä3. Monet ovat eksyneet mainostamaan tätä ”profeettaa” vaatimattomana ja esimerkillisenä miehenä, joka ei esim. ota rahaa kokouksistaan. Kuitenkin rahaa tulee – mies elää yltäkylläisyydessä kuin paraskin menestysteologi. Hänen vaatteensa ovat kalliita ja niitä vaihdetaan usein. Kokousmatkoillaan hän kulkee luksusluokan autoilla (ks kuva). Hotellit ovat parhaasta päästä, jne. Hänen kannattajansa sanovat miehen antavan nöyrästi ”kaiken kunnian Jeesukselle”. Kokoustaltioinneista käy hyvin ilmi, että niissä palvotaan lähinnä Owuoria itseään eikä Vapahtajaa ja hän myös sallii sen.


Owuorin kutsu Herran voimalliseksi profeetaksi

Joh.5:43 ”Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee, niin hänet te otatte vastaan.” Tämä raamatunkohta pitää erityisen hyvin paikkansa Owuorin suhteen. Hän todistaa itse omasta kutsumisestaan ja kannattajat uskovat häntä. Owuor opiskeli ulkomailla ja valmistui tutkijaksi tehden työuraa USA:ssa. Miehen mukaan Herra itse vuonna 2003 fyysisesti kosketti Owuorin suuta ja nosti hänet ylös siirtäen hänet talonsa toiseen huoneeseen. Samana vuonna Herra Jumala (Owuor käyttää ilmaisua Lord God) ilmestyi hänelle toisen kerran Mooseksen ja Elian kanssa, jotka seisoivat taivaassa ”Uuden liiton arkin” toisella sivulla samalla, kun Owuor asetettiin arkin vastakkaiselle sivulle. Vuonna 2004 Herra jälleen ilmestyi yhdessä Johannes Kastajan kanssa ja Pyhä Henki puhui hänelle opastaen häntä kehottamaan koko maanpiiriä tekemään parannusta Jeesuksen edessä. ”Tapahtui maanjäristys, Herra antoi minulle Mooseksen sauvan pyytäen minua varoittamaan maailman kansoja ja katumaan seksuaalisyntejä, valehtelemista, noituutta ja rahasta saarnaaamista, jotta Herran alttari ennallistettaisiin.”

Owuorin omin sanoin Herra asetti hänet valmistamaan tietä Jeesuksen toiselle tulemukselle. Tien valmistaminen tarkoittaa parannuksen saarnan julistamista koko maailmassa. Keniaan mies palasi vuonna 2005 ja alkoi saarnata ensin vaatimattomasti kaduilla. Samana vuonna hänen isänsä kuoli mutta Owuor kieltäytyi hautaamasta omaa isäänsä, selittäen ”uhranneensa” tämän. Raamattunsa tunteva kristitty havaitsee jo tässä vaiheessa tavattoman itsekorostuksen – mies asettaa itsensä uudeksi Johannes Kastajaksi, sekä vähintään Mooseksen ja Elian veroiseksi profeetaksi. Tämä käy hyvin ilmi hänen teksteistään ja väitetyistä ihmeteoistaan, joilla jäljitellään Raamatun kertomuksia. Itse asiassa hänen kannattajansa puhuvat ”Herran voimallisimmasta profeetasta” (ks kuva), tarkoittanee myös Raamatun profeetat mukaanlukien.


Hallava hevonen, Shekina kirkkaus ja myöhäissade (Latter Rain)

Egyptin ”arabikevään” mellakoissa kuvatussa videossa näkyy vihertävä usva, joka etäisesti muistuttaa hevosta ja ratsastajaa. Usva liikkuu eteenpäin ja haihtuu näkymättömiin4. Profeetta Owuor selitti pian sen esittävän Ilmestyskirjan Hallavan hevosen ratsastajaa, josta hän tietenkin oli profetoinut jo aiemmin. Ratsastajan näköinen usva näyttää istuvan takaperin. Sille profeetta antaa tietysti oman merkityksensä. Owuorin teksteissä Egyptin mellakat esitetään tapahtumana, joita koko maailma seurasi ja tarkkasi, kun ”hallava hevonen vapautettiin maan päälle”. Eiköhän Egyptin mellakat olleet kuitenkin aika pientä verrattuna moneen aiempaan konfliktiin ja sotaan, maailmansodat, Hitlerin ja Stalinin vainot, ym. mukaanlukien. Emme tarvitse hämäriä usvamaisia videoita todistamaan, että maailma on väkivallan ja sotien näyttämö ennen Jeesuksen tulemusta. Herra itse sanoo mm. Mat.24:7 ”Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.” Videota ovat jotkut tutkineet myös tarkemmin. Yksi videotekniikkaan perehtynyt sanoo usvamaisen ratsastajan olevan liitetty alkuperäisen videon päälle. Toinen hyvä mahdollisuus on videossakin näkyvä tulipalo, joka aiheuttaa heijastuman kameran linssiin. Suurennos näyttääkin usvan muodostuvan liekkimäisistä kuvioista (ks kuva).

Owuor väittää erään videon (yleensä kaikki Owuorin ”suuret ihmeet” todistellaan videoilla) todistavan, kuinka ”valtava Jumalan kirkkauden patsas viipyi profeetan yllä kauan aikaa”. Mainitaan myös, että ”Jumalan läsnäolon valtava pilvenpatsas pysyi Herran profeetan yllä.” Tämä tapahtui Kakamegan herätyskokouksessa 1-2.9.2012. Oheinen kuva on videolta (ks kuva). Video on myös YouTubessa5. Hyvällä tahdollakaan videosta ei löydy ”Jumalan kirkkauden patsasta tai pilveä” vaan suttuinen punertava valonsäde, joka suuresti vaikuttaa videoon lisätyltä. Jumalan kirkkauden edessä ei yksikään ihminen kestä. Sen aika on vasta taivaassa, jossa olemme vapaat synnistä. Kristus yksin on se kirkkaus, jota Jumala meille osoittaa, ei kukaan ihminen. Heb.1:3 ”...joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa...”

Jumalan kirkkauden pilvi” laskeutui myös profeetan Kisumun kokoukseen, näin sanotaan. Se oli ”Shekina kirkkaus Kisumun ylle” ja ”kirkkauden pilvi” jossa Jumala itse tuli maan päälle: ”Jumalan kirkkauden pilvi on nyt täällä Hänen itsensä kanssa6.” Todisteena esitetään kuvaa, jossa tomupilven näköinen pyörre on joko lisätty kuvaan tai ollut paikalla kuvaa otettaessa (kuva). Mutta hyvänen aika, eihän tämä mistään Jumalan kirkkaudesta kerro, puhumattakaan Hänen Majesteettiutensa ja Kaikkivaltiutensa ilmestymisestä maan päälle (kuva)!! Tämä herjaa Raamatun Jumalaa ja Jeesusta Kristusta. Jumala on taivaassa, maan päällä meillä on Hänen Sanansa, jonka Pyhä Henki avaa todistaen Kristuksesta, Room.10:6-8: ”Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: 'Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?' se on: tuomaan Kristusta alas, tahi: 'Kuka astuu alas syvyyteen?' se on: nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? 'Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi'; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.”

Profeetta mainitsee myös Latter Rain, eli myöhäissade -opetuksen, joka tarkoittaa lopun ajan voimallista herätystä ennen Jeesuksen tulemusta. Owuor selvästi viittaa toimintansa olevan tämä suuri viimeinen herätys. Video7, joka alkaa sanoilla: ”Päivä, jolloin taivas totteli Miestä ja avautui vapauttaen myöhäissateen” (Latter Rain8), on tarkoitettu osoittamaan, että siinä kuvattu sadekuuro on osoitus Owuorin vallasta saada sade lankeamaan ja että tuo sade kuvaa hänen toimintansa olevan viimeinen suuri herätys, jota seuraa Jeesuksen tulemus. ”Ihme” on tarkoitettu myös vahvistamaan hänet nykyajan Eliaksi. Gusiin (Kisiin) stadionin massakokouksessa tapahtunut sadekuuro on merkki, että ”profetia myöhäissateesta on todella täyttynyt”. Hän julisti, että ”taivas tottelee (häntä) ja avautuu... vapauttaen Pyhän Hengen myöhäissateen.” Voidaan myös ajatella, että Pyhä Henki totteli Owuoria, kun tämä käski. Videolla hän mainitsee, että taivas avautuu paikan yllä vapauttaen Jumalan ylenpalttisen kirkkauden. Sadekuurosta tehtiin merkki ”voimallisen profeetan” profetian toteutumiselle. Sade on toki tärkeä maalle ja se edustaa Jumalan huolenpitoa, mutta ei tietenkään Hänen kirkkauttaan. Videolla näytetään ”parantumisihmeitä”, mm. sanotaan ramman parantuneen. ”Parannettu” mies kävelee vaikeasti lavalla kampurajalan kanssa yleisön hurratessa (kuva).


Mitä kenialaiset sanovat

Owuorin luksuselämä ja mahtaileva esiintyminen saa näyrät ihailijat pesemään hänen edellään jopa katuja9, jotta ”pyhä mies” ei likaisi kenkiään (kuva). Kokouksiinsa ja tapaamisiinsa hän ajaa loistoautojen letkassa (kuva), kuin valtionpäämies ikään. ”Herran voimallinen profeetta” ei silti usko olevansa kovin turvassa ihmisten joukossa, edes omiensa keskuudessa, sillä miestä ympäröi monien henkivartijoiden ryhmä, jopa parikymmentä henkeä käsittävä lihaksikkaiden miesten joukko(kuva). Eikö siis Herran voima riitäkään suojelemaan voimallista profeettaansa, kun pitää turvautua lihan käsivarteen?

Kaikki tämä ristiriitaisuus on saanut monet kenialaiset kritisoimaan ”profeettaa”. Eräät kenialaiset kristityt johtajat ovat vaatineet häntä vastuuseen puheistaan ja tuhon profetioistaan. Owuor on suututtanut monet sanoessaan Kenian seurakuntajohtajia korruptoituneiksi ja rahanahneiksi. Se pitääkin paikkansa monen kenialaisen ja afrikkalaisen saarnaajan kohdalla, jotka ovat olleet amerikkalaisten ahneiden TV -saarnaajien opissa, mutta ei toki kaikkien. Sitäpaitsi Owuor ei itse esiinny sen paremmin. ”Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin”, sanotaan sananlaskussa.

Owuorin itseriittoista esiintymistä paheksutaan. Eräät kristityt johtajat ovat jopa vaatineet Kenian hallitusta tutkimaan miehen tekemisiä. Joitakin hallinnon korkeitakin virkailijoita on aina välillä nähty Owuorin kokouksissa ja kuvissa hänen rinnallaan. Jos ei muusta syystä niin vähintään julkisuuden takia. Mm. piispat (selvyyden vuoksi mainittakoon, että Keniassa ”piispoja” ovat miltei kaikki omien seurakuntiensa johtajat) Mike Brown ja Daniel Chemon ovat julkisesti lehdistössä10 ihmetelleet, kuinka Owuorilla on varaa kulkea Mercedes Bentz loistoautoilla ja ylläpitää suurta henkivartijakaartia. Chemonin mukaan vartiointi osoittaa, että miehellä on salattavaa, ”tämä mies tulisi tutkia, koska hän voi osoittautua kultin johtajaksi.” Lisäksi Owuoria arvostellaan siitä, että hän ei juurikaan lue Raamattua ”herätyskokouksissaan” vaan pikemmin kertoilee näkyjään ja väitettyjä kokemuksiaan.

Owuorin nousu julkisuuteen ja hänen ylellinen elämänsä ilman näkyvää rahanlähdettä on synnyttänyt monenlaisia arvailuja. Eräs lähde kuvaa häntä ”afrikkalaisena new age johtajana”, joka saa rahoituksensa kuukausittain stipendinä John Templeton Foundation -järjestöltä ja illuminaateilta11. Arvailut ovat vain arvailuja mutta Owuor antaa niihin aihetta vaikenemalla rahanlähteistään. Ehkä se ei siis kestä päivänvaloa.

Nairobi Exposed kertoo ”profeetan” tilaisuudesta Kenyatta yliopistossa12: ”...Presidentin tapaan hän saapuu kiiltävien mustien Mercedes -autojen letkassa poliisimoottoripyörien ohjatessa kulkuetta... Tämä mies on oma presidenttinsä. Kun saattue pääsee väkijoukon läpi, niin lihaksikkaat henkivartijat mustissa puvuissaan varustettuna nykyaikaisilla yhteydenpitovälineillä piirittävät auton, jossa Owuor on, juosten auton rinnalla. Auton pysähtyessä hänen eteensä levitetään punainen matto (kuva), jota pitkin hän astelee... ihmiset yrittävät koskettaa häntä, kuten aikoinaan Jeesusta. Henkivartijat ohjaavat hänet pikaisesti paikalleen. Ennen saarnaa hänen akateeminen ansioluettelonsa luetaan kuulijoille. Vakuuttelu siitä, kuinka oppinut hän on, kestää... Noustessaan paikaltaan mennäkseen puhujakorokkeelle nähdään taas uusi vallan ja loiston osoitus, kun voimakkaat henkivartijat ympäröivät hänet. Vasemmalle ja oikealle puolelle asettuu kummallekin kolme henkivartijaa, suoraan selän taakse yksi vakavailmeinen aivan kuin presidentillä. Muut henkivartijat ovat sijoittuneet omille paikoilleen. Kaikkiaan heitä on n. 20. Owuorin saarnan aikana henkivartijat ovat täydessä valmiustilassa ja varuillaan. Sanotaan, että vartijat ovat entisiä sotilaita ja heillä on tehokas nykyaikainen aseistus ja yhteydenpitovälineet. Kaikilla on korvanapit, kuten Obaman salaisen palvelun agenteilla. Owuor ei hyväksy kolehdin kantamista kirkossaan eikä kukaan voi näin ollen väittää, että hän käyttää kirkkonsa varoja. Tilaisuus lähetettiin suorana KTN TV-kanavalla ja se kesti lähes 2 tuntia maksaen miljoonia. Owuor on Kenian, ehkä koko Afrikan, tarkimmin vartioitu saarnaaja. On myös sanottu, että hän kantaa luotiliiviä asusteidensa alla...”


Kevin Okwara

Huhtikuussa 2014 Owuorin entinen läheinen ystävä ja lähipiiriin kuulunut Kevin Okwara13, alkoi kertoa kokemuksistaan profeetan rinnalla kenialaiselle Daily Post -lehdelle14. Hän ideoi Owuorin ”Repent Kenia” -teeman, joka sittemmin on muutettu ”Repentance and Holiness ministry” -muotoon.

-Vuonna 2006 Owuor kertoi kuolevansa 19.3.2016. Tieto oli niin salainen, että sen kuulleita vannotettiin olemaan asiasta vaiti kuoleman uhalla.

-Kevinin mukaan Owuor uskoo olevansa Malakian kirjassa 4:5 mainittu profeetta Elia, ”Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä”, sekä Ilmestyskirja 11:3 mainituista todistajista toinen. Owuorin mukaan myös toinen todistaja on maan päällä mutta he eivät ole vielä tavanneet.

-Owuorin toimittama (uudelleen) kastaminen (kuva) on tarpeen, koska ”useat meistä on kastettu likaisessa vedessä Baalin pappien toimesta eikä taivas tunnusta näitä kasteita...” Owuorin antama kaste merkitsee suoraa pääsyä taivaaseen.

-Kuten Johannes Kastaja ennakoi Herran ensimmäistä tulemusta niin Owuor uskoo ennakoivansa toista.

-Kapsakwonyn herätyskokoukseen ihmiset saapuivat säkkeihin puettuina katumuksen merkiksi. Säkit eivät peittäneet kaikkea ja mm. naiset olivat lähes alasti. Kevinille se oli liikaa ja hän poistui paikalta.

-Kakamegan srk:n piispan vaimo paastosi 40 vuorokautta, koska Owuor kertoi tälle sulkeneensa taivaan häneltä15. Owuor on julistanut monille samaa.

-Kevinille hän profetoi kuolemaa auto-onnettomuudessa.

-Owuor ei osaa kertoa uskoontulostaan. Hän sanoi hakeneensa apua T D Jakesilta ja Benny Hinniltä16. Owuor kertoi näystään, jossa hänen päälleen asetettiin ”Benny Hinnin mantteli”, Benny Hinnin voitelu. Owuorin mukaan se on jo siirtynyt hänelle.

-Owuor sanoo kokevansa ruumiistapoistumista.

-Myös enkeli Gabriel on vieraillut ja viipynyt hänen luonaan.

-Owuorin lähipiirissä avioliitot ovat ongelmissa. Owuorin avustaja ja Raamattua kantava Fred Otieng erosi vaimostaan profeetan vuoksi ja on siitä ylpeä. Myös Keviniä kehotettiin jättämään perheensä.

-Kerran Eldoretista saapui 11 pastoria tapamaamaan Owuoria mutta hän antoi heidän odottaa itseään yli 5 tuntia lukien pastoreille sitten Malakian kirjan 2 luvun.

-Owuor rakastaa tuhlailevaa ja mahtailevaa elämää, mutta mistä hän saa siihen rahat?


Pastoreiden konferenssi

Owuorin ympärille rakennettu ”1. Kansainvälinen Pastorien Konferenssi”17 pidettiin Keniassa 29-31.8.2014. Owuorin kannattajien suomalaisen nettisivuston mukaan Herran voimallinen profeetta toi esille ”kriittisen tärkeää Sanomaa Herralta Kristuksen seurakunnalle maailmanlaajuisesti”. Katsoin konferenssin videot, samoin kuin muutakin materiaalia ja ne vain vahvistavat samaa näkemystä. Sananlaskun mukaan ”keisarilla ei ole vaatteita”. Itseriittoinen ja muiden korottama Owuor ei lainkaan vastaa raamatullista profeetta -kuvaa.

Ensimmäisen konferenssipäivän alussa kokouksen juontaja pyysi lavalle joukon ”piispoja”, siis seurakuntiensa johtajia, joukossa myös kaksi naispiispaa ja esitteli heidät: kuinka suurta joukkoa ja monia seurakuntia he edustavat, jne. Piispat puolestaan muistivat kehua ”Herran voimallista profeettaa”, käyttäen tätä nimitystä. Musiikki kyllä oli rauhallista. Owuorin puuduttavan pitkä ansioluettelo kaikesta mitä hän oli opiskellut ja tehnyt luettiin, aivan kuin kyseessä olisi laajalti tunnustettu maailmanluokan nero. Miksi Owuorin pitää vedota niin kovin maallisiin ”ansioihinsa”? Koska sillä muokataan hyväuskoisten kannattajien mieliä pitämään häntä erityisenä. Profeetan kehumisen aikana Owuor nousi välillä istuimeltaan kumartamaan yleisölle, joka osoitti kunnioitustaan seisaaltaan antaen miehelle äänekkäät aplodit.

Ensimmäisen yli tunnin aikana ylistettiin paljon Owuoria. Lavalle tuotiin pieni tyttö, jonka sanottiin olleen rampa mutta nyt hän voi kävellä. Tyttö kävi kättelemässä Owuorin ja tämä nosti hänet hetkeksi syliinsä. Seuraavaksi lavalle ohjattiin nuori mies, jonka sanottiin olleen sokea ja kuuro mutta parantuneen Owuorin parantamiskokouksessa. Miehen silmät eivät edelleenkään näyttäneet terveiltä (kuva). Owuor kutsui hänet luoksensa lukemaan kirjaa. Mies ei nähnyt kunnolla, joutui katsomaan tekstiä hyvin läheltä, pyyhki silmiään ja takelteli (kuva). Tälle näytökselle yleisö hurrasi vaikka kyse on pikemminkin sairaiden hyväksikäyttämisestä ja sairauden halveksunnasta kuin parantamisesta. Kolmanneksi esiteltiin naishenkilö, jonka sanottiin olleen kuuromykkä ja ”ilman korvia”, mutta nyt saaneen korvat ja parantuneen. Korvat ovat edelleen erittäin epämuodostuneet, eivät parantuneet (kuva). Tämän voi jokainen todeta myös videolta. ”Herran voimallinen profeetta” nousi lavalle, kun yli tunti oli kulunut. ”Parannetut” nuori mies ja nainen istuivat lavan eteen ikäänkuin parantajan jalkojen juureen ja jäivät siihen pitkäksi aikaa (kuva). Videosta huomaa, kuinka ”poissaolevilta” he välillä näyttivät.

Owuor puhui ensin pitkään mainiten jälleen kaikki merkittävät ”piispat”. ”Kaikki ovat täällä... Herran mahtavassa läsnäolossa”. Taas kaikki mies- ja naispiispat pyydettiin vuorollaan lavalle. Nämä lähes 20 henkilöä tulivat asettuen riviin ja kumarsivat Owuorille (kuva). Piispojen palattua paikoilleen Owuor kertoi näyistään, erityisesti morsiusseurakunnan ja Jeesuksen ”kultaisista kihlasormuksista taivaalla”, jotka hänelle näytettiin (kuva). Owuorin mukaan hänen toimintansa on ”historian merkittävin herätys”. Hänen sanomallaan on ”erityinen maailmanlaajuinen merkitys”. Nyt ”Herra puhuu seurakunnalle”. Owuor myös viittasi tapahtumaan, kun ”Jumala tuli maan päälle mahtavassa pilvessä” hänen kokouksessaan.

Owuorin esiintymiseen sopii selvästi Kol.2:18: ”Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama.” Hän painotti koko ajan aina välillä ”kuulkaa minua nyt”18, ”katsokaa minuun nyt”, liikkui rauhattomasti ja puhui miltei karjuen. ”Kaikki kansat ovat täällä” (suurin osa väestä oli mustaihoisia Keniasta, osa muualta Afrikasta, pieni osa valkoihoisia eri maista). ”Totuuden hetki on tullut”. Kristus mainittiin jossakin välissä ikäänkuin sivuasiana. Evankeliumi ei oikeastaan missään vaiheessa tullut esille vaan pääpaino oli näyissä ja parannuksen tekemiseen kehottamisessa.

Owuorille parannuksentekeminen tarkoittaa ihmisen omaa itsensä parantamista. Toki sillä pyrkimyksellä on oma maallinen arvonsa, mutta sillä ei taivaspaikkaa varmisteta edes Jeesuksen tulemuksessa. Owuorin ajatus käy ilmi myös seuraavasta katkelmasta: ”Jos morsian ei ole valmis (Jeesuksen tullessa)... se on surullista, koska silloin Jeesus joutuu häpeään... jos seurakunta ei tee parannusta.” Owuor painottaakin aina teksteissään ja puheissaan seurakunnan osuutta oman pelastuksensa eteen – ei niin kuin Raamattu opettaa, että Kristus on yksin aina ollut ja aina tulee olemaan seurakunnan ”puhdas vaate”, vanhurskaus ja pelastus. ”Tämä päivä on niin tärkeä taivaalle... miksi seurakunta ei valmistaudu?” Kristuksen tosi seurakunta on aina valmis Hänen tuloansa varten ja Hänen tulemuksensa on ilmoitettu Sanassa, ei siihen epämääräisiä nykyprofeettoja tarvita. Kristuksessa ja Hänen ristin evankeliumissaan pysyvä uskova on aina ja kaiken aikaa valmis Herran kohtaamiseen, koska Jumala näkee hänet Kristuksen teon tähden synnittömänä. Vanhurskas elämä ei lisää mitään itse pelastukseen, se ei ole Raamatun ”puhdas vaate” vaan on Jumalan armon vaikutusta meissä, Tiitus 2:11-1219.

Owuorin mukaan itse asiassa seurakunta määrää Kristuksen tulemisen ajankohdan, toisin mitä Raamattu opettaa, esim. Mar.3:32 ”Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.” Owuorin mukaan, ”Kun seurakunta on valmis niin juhla alkaa...” Puheissaan Owuor on vastaan menestysteologiaa ja rahasta saarnaamista ja toki aivan oikein. Se mitä kannattajat eivät kumma kyllä halua nähdä on se, että mies kuitenkin elää kuin menestysteologi. Sanat ja teot ovat pahasti ristiriidassa.

Kokouksen loppupuolella lavalle tuotiin juhlallisessa kulkueessa nuori nainen, jonka sanottiin olleen ennen sokea ja nyt parantuneen. Owuor pyysi tyttöä seuraamaan liikkeitään ja itseään lavalla. Tyttö teki tätä epävarmasti ja yhdessä vaiheessa törmäsi Owuoriin (kuva). Tämä sanoi, ”sokean silmät ovat auki”, mutta tyttö piti usein silmiään kiinni ikäänkuin ne aristaisivat20. Kokouksen ulkopuolella kuvatussa videossa sama tyttö näkyy hurraavan väkijoukon keskellä seuraten epävarmasti vanhempaa naista. Väkijoukko hurraa mutta tytön liikehdintä osoittaa selvästi, että näkö ei ole kunnossa. Lähikuva tytön silmistä paljastaa, että ne eivät ole terveet.

Toinen konferenssipäivä alkoi kuten ensimmäinen: tärkeiden ihmisten esittelyllä. Lavalle kutsuttiin myös ”TV 7 president Martti Ojares”, joka esitti tervehdyksensä ja kiitoksensa ”Herran voimalliselle profeetalle”. Kokous jatkui n. 4 tuntia, kuten edellisenä päivänä ja kokouksen lopussa profeetta poistui ennen muita henkivartijoidensa tiukasti ympäröimänä.


Parantaminen

Monet pitävät Owuorin esittämiä parantumisihmeitä teatterina, jota se onkin ja joka selvästi näkyy hänen videoillaan. Sen verran surullista teatteria se on. Tämä toiminta halventaa sairaita ja kristillistä uskoa Jumalaan, joka toki voi parantaa. Mutta kannattajat näkevät vain sen mitä haluavat nähdä, koska haluavat uskoa ”Herran” lähettäneen suuren profeetan tavallisten kuolevaisten keskelle. Ihmismieli on herkästi ohjailtavissa ja ”keisarin uudet vaatteet” -syndrooma on totta myös Owuorin tapauksessa. Kenian Daily Post kertoi 12.8.2014 kahden henkilön kuolemasta Nakurun Afraha -stadionilla, jossa he odottivat Herran voimallisen profeetan parantavaa kosketusta. Nakurun poliisikomentaja Bernard Kioko vahvisti tiedon paikkansapitävyyden. Owuor pitää parantamisnäytöksiä, kuten kuka tahansa äärikarismaattinen parantajasaarnaaja. Hänen kokouksissaan, kuten yleensä aina näillä parantajilla, ilmoitetaan useista parantumisista. Owuor antaa videoillaan paljon informaatiota itsestään ja parantuneista, jotka selvästi ovat edelleen sairaita (kuva). Toisinaan mukana on myös ”asiantuntijoita”, jotka vahvistavat parantumiset.

Tietenkin Jumala voi parantaa tänä päivänä. Mutta miksi Hän erityisesti suosisi rikkauksissa kylpeviä TV -saarnaajia, jotka itse ovat julistautuneet erityisiksi Jumalan valituiksi. Tämän vakuutena heillä on VAIN omat kertomuksensa siitä, kuinka itse Jumala on suoraan ilmestynyt heille ja ”voidellut” heidät. Miksi sitten nämä ”erityisvoidellut” ovat yleensä poikkeuksetta skandaalien ryvettämiä ja epäraamatullisten oppien levittäjiä. He sanovat toimivansa Pyhän Hengen kanavina mutta eikä Raamatun Pyhä Henki ole nimenomaan Totuuden Henki! Haluaako Jumala sairaiden raahautuvan - joskus kuoleman uhalla21 - suuriin joukkokokouksiin päästäkseen ”Jumalan miehen” käsien alle? Eikö Jumala johtaisi omat parantajansa suoraan sairaiden luokse sairaaloihin ja koteihin!

Voit katsoa myös videolla https://www.youtube.com/watch?v=K19Z7x_MDmI alkaen kohdasta n. 3:09:40, kuinka rampa lapsi muka parantuneena lähtee kävelemään. Lapsi kyllä kävelee mutta hyvin vaikeasti. Otettuaan muutaman askeleen hän rojahtaa maahan. Kaikki tämä vaikuttaa siltä, että jopa sairaita lapsia käytetään häpeämättömästi hyväksi. Lavalle vietäessä he ovat sairaita ja samoin sieltä poistuessa. Meille sanotaan heidän tulleen paikalle täysin sokeina, kuuroina tai rampoina ja tulleen terveeksi profeetan kosketuksesta. Jokainen, jolla on silmät ja ymmärrys näkee kuitenkin, kuinka liian moni terveeksi julistettu ei sitä edelleenkään ole!


Owuor profeettana

Vaikka uskollinen kannattajakunta pitää miehen profetioita 100% tarkkoina, myös hänelle on sattunut ”lipsahduksia”. Edellä lainattu Owuorin entinen ystävä Kevin Okwara kertoo muutamista pieleen menneistä profetioista:

-Oyugis -nimisessä paikassa Owuor profetoi pikaista kahden kuun ilmestymistä.

-Hän profetoi Kenian presidentiksi Mwai Kibakia.

-Nairobin piti tuhoutua massiivisessa maanjäristyksessä.

-Kevinin piti kuolla auto-onnettomuudessa.

-Erään kerran Owuor ilmoitti tehtävänsä Keniassa päättyneen (julkituomalla sen myös KBC TV-kanavalla) ja tuli pian takaisin.

-Hän kirosi Eldoretin, Kakamegan ja Kitalen.

-Owuor kertoo olleensa Meksikossa ja profetoinut siellä vuoden 2004 tsunamista. Kevin sanoo hakemalla hakeneensa Meksikosta pastoria, joka muistaisi Owuorin mutta sellaista ei ole löytynyt.

Owuorin nettisivusto22 ja YouTube sisältävät useita ”nettiprofetioita”. Niissä esim. esitetään jokin maailmalla tapahtunut luonnonkatastrofi tai esim. terroriteko ja sanotaan ”profeetan” julkituoneen sen jo etukäteen. Videoissa esitetään leikkeitä tapahtumista ja niiden väliin on liitetty ”profeetan” nauhoittama videoleike tai äänitys omasta ennustuksestaan. Leikkeessä on sitten todisteeksi päivämäärä, jolloin ennustus on tehty.


Onko evankeliumi keskeisellä sijalla?

Owuorin ”lopun ajan teologia” ei juurikaan sisällä evankeliumia. Teksteistä käy hyvin ilmi, että hän ei oikein ole ymmärtänyt Raamatun punaista lankaa: Kristusta ja Hänen evankeliumiaan, vaan laki on etusijalla. Raamatullinen parannuksen tekeminen, kääntyminen, liittyy ensisijaisesti osallisuuteen Jumalan armosta Kristuksen ristinteon kautta. Uudestisyntynyt uskova näkee syntisen lihallisen luontonsa ja alkaa koko uskonelämän kestävä kilvoittelu ”lihan ja hengen” välisessä ”taistelussa”. Raamatullinen parannuksen saarna on Kristuksen tekoon ristillä osoittavaa Jumalan armon julistusta. Armo alkaa myös vaikuttaa uskovassa niin, että hän saattaa kantaa ”Hengen hedelmää”, kuten Tiitus 2:11-12 viittaa: ”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa...” Armo, evankeliumi, siis vaikuttaa ja kasvattaa myös hyviin tekoihin.

Owuorin saarna on kehotusta omaan parannuksentekoon, ihmisen elämäntapojen muuttamiseen Jumalaa miellyttämään. Mutta edes ihmisen hyvät teot eivät miellytä Jumalaa niin että saisimme niistä jotakin lisäansiota Kristuksen teon rinnalle puhumattakaan että sen puolesta. Owuorin seurakunnalle osoitettu vaatimus on itsealkuinen pyhityselämä, jolla seurakuntaan kuuluvat valmistavat itsensä Kristuksen morsiusjoukoksi. Kristuksessa olevalle kuuluu levollinen Herran odotus, Hän saapuu, kun sen aika on, 2.Tess. 2:2 ”... ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.”


Juhani Aitomaa


LIITE


Eräitä lainauksia Owuorin teksteistä23


Owuor Raamatun profeettojen kaltaisena

...ihmiset tajusivat, että tämä eriskummallinen tapahtuma todella oli hämmästyttävä, täydellinen Raamatun Sanan toisto Ensimmäisestä Kuninkaiden kirjasta 18:16-45, kun Herran profeetta Elia lähti ennallistamaan Herran alttaria Karmelin vuorelle... (vertaa itseään Eliaan koskien profeetan ennustamaa sadetta - Pale Horse Released In Egypt)

...JUMALA KAIKKIVALTIAS itse tulisi laskeutumaan alas mahtavassa KIRKKAUDEN PILVESSÄÄN, joka on vieraillut maan päällä ainoastaan Mooseksen raamatullisella aikakaudella. Kun tuo 31. päivä joulukuuta 2012 vihdoin koitti mitä epätodennäköisimmässä tapahtumassa TAIVAAN JUMALA tosiaankin kunnioitti palvelijansa profeetan sanoja, taivaan avautuessa ja pelottavan JUMALAN KIRKKAUDEN pilven laskeutuessa suoraan Kisumun herätyskokoukseen keskellä kirkasta päivää ällistyttäen kaikkia, jotka ympäri maailmaa olivat tulleet todistamaan tätä profetoitua ihmeellistä tapahtumaa. Mikä vielä enemmän ihmetytti on se, että ihmiset pystyivät taltiomaan tämän mahtavan HERRAN KIRKKAUDEN pilven Hänen laskeutuessaan alas taivaasta kokoukseen... (vertaa itseään Moosekseen ja pilveen, joka johti Israelia -Pale Horse Released In Egypt).


Owuor on Herran tulemuksen historiallinen profeetta

...Herra Jumala Kaikkivaltias on puhunut palvelijalleen Messiaan mahtavasta tulemuksesta seurakunnan ylösotossa. Tämä on siitä lähtien tullut keskeiseksi teemaksi profeetan sanomassa, kun hän matkustaa kansakunnasta toiseen valmistaen niitä sille eniten odotetulle Herran tulemukselle. Yhdessä tämän tyyppisessä ilmestyksessä Jumala Kaikkivaltias esitteli palvelijalleen kaksi upeaa kultaista vihkisormusta taivaalla sekä ihanan vaatteen, johon seurakunnan pitäisi somistautua juuri tänä ajankohtana...(Pale Horse Released In Egypt)

... heinäkuun 11. päivän aamu vuonna 2005, kun HERRA vieraili luonani hyvin historiallisella tavalla...(Unveiling the Olivet Prophecy)

... Tuossa väkevässä näyssä Jumala Kaikkivaltias nosti minut ylös taivaaseen ja näin HERRAN valtavan ja tyrmistyttävimmän kirkkauden, joka on Valtaistuimen ympärillä...(Unveiling the Olivet Prophecy)

... Ja ääni sanoi: ”Salli minun näyttää sinulle, mitä on tapahtumassa maalle.” Vielä tuon näyn aikana huomasin seisovani eräässä paikassa maan päällä ja silloin näin kaksi enkeliä, jotka oli lähetetty taivaasta maan päälle. Ennen heidän lähtöään taivaasta enkelille, joka oli oikealla puolella katsoessani ylös taivaaseen, annettiin kirjakäärö...(Unveiling the Olivet Prophecy)

... Aloin sitten julistaa valtavan tuhon tulemista ja Messiaan ylhäistä paluuta. Siitä

lähtien sitten HERRA on puhunut kanssani...(Unveiling the Olivet Prophecy)


Suttuinen video ”hallavasta hevosesta” on maailmanhistoriallinen tapaus

...Juuri silloin HERRA päätti vapauttaa hämmästyttävän taivaallisen elukan suoraan globaalin television uutisverkoston kameroiden edessä. Se hämmennys ja tyrmistys, joka tervehti tämän taivaallisen elukan ilmestymistä, on jotakin sellaista, joka todella määritteli päivän järkytyksen. Väriltään kalpeana ja ratsastaen yhtä kalpealla elukalla pian kävi ilmeiseksi, että tämä oli se hallava ratsumies. Juuri tämän episodin edellä tapahtui erikoisen tärkeä tapahtuma, joka muutti inhimillisen historian kulun.Yrittäessään päästä vauhtiinsa pian kävi elävästi selväksi, että pelkästään kokonsa perusteella tämä oli todella mittasuhteiltaan vertaansa vailla oleva jättimäinen hevonen. Ja se pitkä karva, joka komisti hänen kasvojaan, esitti todellisen elukan taivaallista suuruusluokkaa... ( Owuor näkee tässä suttuisessa usvassa vaikka mitä - Pale Horse Released In Egypt)

Tämä on se näyttävä kuuden sekunnin teemaikkuna, johon maan ihmiset käyttivät jokaista tilaisuutta tarkasti tutkiakseen tätä taivaallista elukkaa. Oli kuitenkin täysin järkyttävää todeta, että tämä apokalypsin neljäs ratsumies itseasiassa istui hallavalla hevosellaan kasvot taaksepäin. Sitäpaitsi, kun hän oli takaperin hallavan hevosen selässä, hän näytti pitelevän ohjaksia, joilla hevosia ohjataan. Tällainen outo kuva oli kuitenkin aika häiritsevä, koska odottaisi hevosen ratsastajan pitelevän ohjaksia kasvot hevosen menosuuntaan...( Pale Horse Released In Egypt)


Seurakunnan ja kristittyjen tulee tehdä itsensä pyhiksi – muutoin ei ole pääsyä taivaaseen, uskovan vaellus on merkittävämpi kuin Kristuksen teko

...seurakunta sellaisena kuin nyt, voi käytännössä alistua radikaaliin muutokseen, jos niin haluaa... (Pale Horse Released In Egypt)

...heidän pyhä ja hurskas vaelluksensa, joka miellyttää Jumalaa, ansaitsee heille jumalallisen suojeluksen sekasorrosta... (The Red Horse of the Apocalypse)

...Kuitenkin Kristuksen opetuslapseuden todellinen koetinkivi tällä viimeisellä hetkellä on nyt, kuinka pitkälle kristitty pystyy muuttamaan uskonsa kuuliaiseksi elämäksi...(That Day and Our Unknown)

...Koska Herra Jeesus on täydellinen esimerkki keskittymisestä pelkästään Isäjumalan tahtoon, niin

hänen vaelluksensa matkimisesta pitäisi tulla keskeisin pyrkimys kristityn elämässä. Aloittaessaan

palvelutehtäväänsä täällä maan päällä Herra Jeesus välitti tähän mennessä puhtaimman sanoman

syömisen vaaroista hengellisessä kristityn elämäntavassa...(That Day and Our Unknown)

...Ilmestyskirjan luvussa 6. hengellinen Jumalan kirjakäärö taivaassa sisältää suunnitelman, joka

määrittelee taivaaseen pääsemisen keinot seurakunnalle...(Unveiling the Olivet Prophecy)

...Taivasta kiinnostaa tietää, kuka sai Pyhän Hengen lahjan ja myös käytti tuota lahjaa tekemään valtavia tekoja Messiaan tulemuksen hyväksi. Ainoa hyväksyttävä sankaritekojen mittastandardi Jumalan valtakunnassa on pakanain luonteen muuttuminen Jumalaa pelkääviksi pyhiksi kristityiksi...(The Oil and Wine Church)


Kisumun kokouksen ”Shekina -pilven” merkitys, Herra itse tuli maan päälle

......voima, koroitus, voitto ja kaikkivaltius todella muodostavat ylevyyden tunnusmerkit tässä historiallisessa PILVESSÄ. Sellaisesta hengellisestä vuorovaikutuksesta taivaan ja maan välillä ei ole ennen kuultu seurakunnassa. On ikäänkuin helluntain jälkeen seurakunta olisi kauan haparoinut pimeydessä ja nääntynyt ankarassa kuivuudessa suljetun taivaan alla ja tämä maamerkkivierailu näyttää julistavan uskoville, että nyt he elävät elämäänsä ja vaeltavat avoimen taivaan alla...

...hirmuinen PILVI kohoaa tänä päivänä hyvin korkealle yläpuolelle kaikkien inhimillisten korkeuksien ja siitä tulee suurin nuhde kaikelle yhdistetylle inhimilliselle menestykselle. Tällä tavalla se SHEKINAKIRKKAUS, joka laskeutui Kisumun päälle, tulee elvyttävän valon majakaksi hävitetylle seurakunnalle...

...HERRAN on täytynyt katsoa sopivaksi ilmestyä henkilökohtaisesti tällä kriittisellä hetkellä seurakunnassa, ei vain parantaakseen tämän suhteen, vaan myös elvyttääkseen kerran kukoistavan Golgatan herätyksen taivaan ja maan välillä...

... JUMALAN KIRKKAUDEN PILVI on nyt täällä HÄNEN ITSENSÄ KANSSA... (Shekinapilvi Kisumun kokouksessa)


Jumala hylkäsi valtaistuimensa ja saapui maan päälle

Laskeutumalla suoraan herätyskokoukseen HERRA pohjimmiltaan sanoo, että jokainen sanoma, joka kuuluu tuohon näkyyn, on todella ainutlaatuisesti suunnattu Kristuksen seurakunnalle ja ruumiille. KUTEN IHMETTELIMME Vapahtajan uhria hyljätä taivaan Kirkkaus ja tulla epäsiistiin

Betlehemin seimeen, niin me tänä päivänä ihmettelemme Isän uhria hyljätä HÄNEN

valtaistuimensa ja tulla herätyskokoukseen Kisumussa...

...JEHOVAN oli ilmestyttävä henkilökohtaisesti Kisumun herätyskokouksen keskellä pohtimaan seurakunnan kanssa kysymyksiä koskien HÄNEN alttarinsa lahjomattomuutta. Ja se hirvittävä HÄNEN KIRKKAUTENSA PILVI laskeutui HÄNEN valtaistuimeltaan taivaasta suoraan yleisöön Kisumun kokouksessa ja pilvi seisoi harkiten suoraan HÄNEN alttarinsa edessä, kun HÄNEN palvelijansa profeetta palveli... (Shekinapilvi Kisumun kokouksessa)


Latter Rain -oppi ja myöhempi voitelu – uuden viinin herätys (Kristus ei riitä)

...Kuitenkin, koska Herran oli huudettava suojelusta tuolle seurakunnan viimeiselle luvatulle

voitelulle, niin siinä on täytynyt olla todellinen tuon arvovaltaisimman voitelun vakavan ryöstön

vaara. Kuinka kuitenkin ihminen voi vastaanottaa myöhäissateen, joka luvattiin kohdassa Joel 2:28-32 ja sitten holtittomasti sallia ryöstön?...(That Day and Our Unknown)

...vihollinen voi helposti käydä myöhemmän voitelun kimppuun, kun seurakunta ei ole varuillaan. Jumalan mies Juudasta luvussa 1.Kun. 13 tarjoaa mitä sattuvimman kuvan siitä, mikä voi kohdata kristityn elämäntapaa, kun voitelu ei ole turvattu ja siksi ryöstetään...(That Day and Our Unknown)

...öljy ja viini pohjimmiltaan edustavat kunniakkainta seurakuntaan luvattua myöhempää voitelua.

Myöhemmän öljyn ja viinin voitelun ensisijainen tarkoitus ei ole mikään muu, kuin puhdistaa

seurakunta Kristuksen mitan hyväksyttävään malliin...(The Oil and Wine Church)

...Se on se kauan luvattu seurakunnan ennallistaminen, jotta se voisi täyttää mitan kunniakkaana Kristuksen morsiamena, jonka ilmiasu on varmasti hyvin määrätty...(The Oil and Wine Church)

...Profeetta Haggain kautta HERRA lupasi, että tämän viimeisen hetken myöhempi viini olisi kunniakkaampi, kuin aikaisempi helluntaina. Tämän pitäisi toimia argumenttina tämän päivän ja ajan epätoivoisille kristityille. Ei voi siis erehtyä, että ilmestyksen viiniseurakunta, joka HERRALLE on niin kallis ja jonka Hän erottaa jumalallisella suojeluksella, on todella sellaisen seurakunnan allekirjoitussormenjälki, joka on vastaanottanut Pyhän Hengen myöhemmän kirkkauden...(The Oil and Wine Church)

...Uuden viinin herätys siis tarkoittaa, että paljon ihmisiä vastaanottaa HERRAN ja palaa vanhurskauteen ja pyhyyteen. Tämä ehdottomasti sisältää avaimen taivaaseen pääsylle...(The Oil and Wine Church)

...Tuo teko, kun he kirjoittavat käteensä 'HERRAN oma,' tarkoittaa heidän palauttamistaan takaisin

HERRAN tykö. Kristuksen seurakunta luotiin sellaiseksi, että sillä on kasvava taipumus

vastaanottaa Pyhä Henki näinä viimeisinä päivinä...(The Oil and Wine Church)

...Näin ollen öljy ja viini auttavat valmistamaan Kristuksen morsiamen loiston sen täyteen määrään ilman ryppyjä, ilman tahroja, ilman pilkkuakaan ja täyteen kypsyyteen...(The Oil and Wine Church)


Ruoka ja syntisen lihan hallintavalta

...Näennäisesti voi tuntua täysin käsittämättömältä, että kun tempauksen päivä lähestyy, niin Jumala

Kaikkivaltias kaiken Luoja alkaa sitten uudelleen varoittaa ihmiskuntaa syömisen ja juomisen

vaaroista...(That Day and Our Unknown)

...Ruuan syömisestä ilman minkäänlaista paastoamista on tänä päivänä tullut tärkein syy syntisen lihan suuremmalle hallinnalle muutoin hyvään pyrkivien kristittyjen keskuudessa...(That Day and Our Unknown)


Kristityn tulee olla kaiken aikaa varuillaan (ei levollista Kristuksen tulemuksen odotusta), vain se turvaa pelastuksen

......tämän päivän kristitty ei mitenkään voi olla yhtään lähempänä valppautta. Mikä on vieläkin

huolestuttavampaa, on se tosiasia, että valppaus vaatii myös, että on nopea ja ketterä. Ja silti tänä

päivänä on kaikkien kristittyjen tiedossa, että nykyinen Kristuksen seurakunta ei missään ole

lähelläkään mitään ketteryyden muotoa, varsinkin, jos Karitsan häät tapahtuisivat tässä ja nyt... (That Day and Our Unknown)

......kun varoitus annetaan ihmisille pitää yllä jatkuvaa valmiutta lähestyvään toimintaan. Tänä päivänä Kristuksen seurakunta seisoo tempauksen kynnyksellä, mikä ehdottomasti edellyttää korkeaa hälytysvalmiuden tilaa...(That Day and Our Unknown)

...on ehdottoman välttämätöntä, että seurakunta ymmärtää ryöstön ja menettämisen vaaran, jonka vuoksi Herra käskee pyhiä olemaan varuillaan. Se ryöstön vaara, josta Herra ilmaisee huolensa, käsittää vihollisen aiheuttamat vaarat koskien puhdasta elämää...(That Day and Our Unknown)

...Hänen suuri rakkautensa ja armonsa pelastaisi heidät synnin seurauksista, monet kristityt ovat heittäytyneet olettamukseen, joka on johtanut heidät rikkomaan Hänen lakiansa...(That Day and Our Unknown)

...Vartion pidosta siis tulee hyvin perustava kristityn vaelluksessa vanhurskaan pelastuksen turvaamiseksi...(That Day and Our Unknown)


Pyhät vartioivat ja turvaavat Jeesusta (Jeesus ei siis ole turva pelastetuille pyhille)

...kohdassa Ilm. 19:14 me näemme, että Kristusta taivaallisten sotajoukkojen komentajaa vartioivat voimakkaasti temmatut pyhät, jotka turvaavat häntä, kun hän saapuu voitokkaasti Jerusalemiin...(That Day and Our Unknown)1Yleensä henkilöitä jotka olivat tuomassa Suomeen Olympiastadionille myös new age saarnaaja David Herzogia. Aulikki Piipponen (Hartikainen) mm. profetoi 16.5.2014, että Suomeen saapuu suuri herätys ennen (viime) kesää, ks. video http://www.youtube.com/watch?v=kWelF4f_aHU

2www.repentfinland.fi

3 Moni menestysteologi on esiintynyt ja esiintyy TV 7 ohjelmissa

4 Esim https://www.youtube.com/watch?v=G8U_ZQXGnX8

5http://www.youtube.com/watch?v=LI356GSVYNM

6Lainaukset Owuorin kirjoituksesta Shekinah Glory, suomennos repentfinland sivustolta

7https://www.youtube.com/watch?v=NSniWVT9QVk

8Latter Rain -opetus on tullut tunnetuksi karismaattisen liikkeen myötä, se liittyy valtateologiaan, jossa suuret ihmeet ja merkit seuraavat voimallisia lopun ajan herätyksen profeettajulistajia. Amerikan helluntailiike Assemblies of God julisti sen jo 1950 -luvulla harhaopiksi mutta ei saanut sitä kitkettyä piiristään. Sittemmin oppi on vallannut karismaattisen liikkeen.

9 Vierailu Eldoretissa, Africa Xposed http://www.africaxposed.com/

10mm. Daily Post, Kenia

11The African Eye, http://theafricaneye.com 7.5.2014

12 Nairobi Exposed 11.9.2014

13http://waanglicana.wordpress.com/tag/kevin-okwara/

14http://www.kenyan-post.com/2014/04/shocking-prophet-david-owour-badly.html

15Lue artikkeli ”Miksi karismaattinen liike menestyy Afrikassa” http://www.kristitynfoorumi.fi/ jossa selitetään afrikkalaista uskontokäsitystä, jossa shamaani voi ”avata tai sulkea” pääsyn taivastasolle

16T D Jakes on oudoista opetuksistaan tunnettu amerikkalainen helluntailaistaustainen piispa. Benny Hinn taas tunnetaan hyvin luksuselämästään. Tämä paljastaa Owuorin kaksinaamaisuuden: toisaalta kritisoidaan menestysteologeja, toisaalta halutaan sama asema.

17https://www.youtube.com/watch?v=g1EvjNoMj9M

18Lainaukset pastoreiden konferenssi 1. päivä

19Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

20Voit seurata tätä surullista näytöstä http://www.youtube.com/watch?v=g1EvjNoMj9M alkaen videon kohdasta n 3:44:00 ja todeta sen omin silmin. Tyttö ei edelleenkään näe selvästi.

21Myös mm. Benny Hinnin ja Reinnhard Bonnken ”ristiretkien” yhteydessä on kuollut ihmisiä

22 http://www.repentandpreparetheway.org/

23Otettu suoraan sellaisenaan suomalaiselta nettisivulta. Joitakin tekstikohtia on kursivoitu erottuvuuden takia. Tässä on vasta pieni osa Owuorin harhaoppisista väitteistä