Outoja Yhteyksiä

Tarkastelussa ”sisäisen parantumisen” opetus – Elijah House


5/1999


Väärät uskonnot, taikausko ja mystiikka okkultismia myöten vetävät ihmisiä puoleensa lupaamalla elämyksiä ja suuria tuntemuksia. Kristinuskon tarjoama elämä antaa sisäisen rauhan ja tyydytyksen mutta ei niinkään lupaa ulkoisia sensaatioita. Suurten joukkojen kokoamiseksi on kristillisyydessä omaksuttu samoja menetelmiä, joita väärien uskontojen harjoittajat käyttävät saadakseen seuraajia: Ihmisille pitää luoda mielikuva yliluonnollisesta voimasta keskuudessamme. Jokainen voi tulla osalliseksi voimasta kun välittäjänä toimiva "voideltu" ihminen jakaa sitä muille.

Kristilliseen seurakuntaan on soluttautunut idän uskontojen ja erilaisten New Age oppien vivahteita. Ne ovat saaneet ymmärtäjiä ja seuraajia kristillisistä johtajista. Näiden johtajien tavaramerkki on "voitelu", "ilmestystieto" ja tiettyjen menetelmien, tekniikoiden noudattaminen halutun asian saavuttamiseksi. Okkultismissa tunnetaan mielikuvituksen käyttö (asioiden visualisointi) tekniikkana, jolla halutut asiat saadaan tapahtumaan. Monet nykyisen hengellisen "uudistuksen" opettajat suosittelevat samaa tekniikkaa "raamatullisena" menetelmänä. Jumalan sanotaan olevan velvoitettu toimimaan juuri meidän haluamallamme tavalla, kun tiedostamme oikean tavan vaikuttaa Häneen ja käytämme sitä.

Okkultismissa visualisoinnin kautta pyritään saamaan yhteys henkimaailmaan voiman, tiedon, vaurauden ja menestyksen saamiseksi. Tärkeä on myös parantamisen lahja, parantajan rooli fyysisten ja henkisten vammojen lääkitsijänä. Kun Raamattu opettaa meitä kääntämään katseemme itsestämme taivaassa olevaan Kristukseen, niin nykyiset uuden raamatullisen tiedon omaavat opettajat haluavat seuraajansa kääntävän katseensa itseensä, menneisyyteensä ja oman sielullisuutensa syövereihin.

Eräs tällainen tekniikka tunnetaan nimellä "sisäinen parantuminen". Täydellisimmässä merkityksessään sen sanotaan johtavan seurakunnan ”ennalleen asettamiseen” jokaisen jäsenen koettua "sisäisen parantumisen". (Uskoontulo ei riitä vaan tarvitaan vielä jotakin lisää). Seurakunnan ennalleen asettaminen tarkoittaa sen valmistuvan asemaan, jossa se ottaa vallan maailmassa ennen Kristuksen paluuta maan päälle. Kristuksen paluun edellytyksenä nähdään se, että seurakunnan on vallattava maailma.

Sisäisen parantumisen kurssit ovat kulovalkean tavoin levinneet seurakuntiin kaikkialla

maailmassa.1 Erityisesti naiset ovat olleet vastaanottavalla mielellä mutta myös miehet ovat kiitettävällä tavalla osallistuneet itsensä "vapauttamiseen" mielikuvatekniikan kautta. Liikkeen juuret ovat kaikkea muuta kuin luotettavat. Karismaattisiin piireihin opetus on tullut paljolti John ja Paula Sandfordin kautta. Monet muutkin tunnetut kansainväliset vaikuttajat ovat tuoneet esille samaa opetusta.2 Sandfordin pariskunta sai vaikutteensa Agnes Sanford nimiseltä naiselta. Sandfordien mukaan "Agnes Sanford oli rukouksella tapahtuvan sisäisen parantumisen edelläkävijä, opettajamme Kristukseen, ystävämme ja neuvonantajamme...".3 John ja Paula Sandford ovat tänään maailmanlaajan "Elijah House" -liikkeen johtajat. Sen opetusta noudatetaan myös eräissä suomalaisissa kristillisissä piireissä. "Elijah Housen" opetukseen ja tavoitteisiin palaamme edempänä, nyt tutkimme mitä Agnes Sanford opetti.

Hän kirjoitti useita kirjoja, joissa silmiinpistävää on niiden pakanallisuus ja kristinuskon vastaisuus. Kuinka siis ko. henkilö voi olla ”kristillisen sisäisen rukouksella parantamisliikkeen” perustaja, kuten Sandfordit antavat ymmärtää? Sanfordin kirjoituksissa sanotaan mm, että Jumalan rakkaus estyy kohtaamasta ihmistä koska syntiinlankeemuksen takia negatiiviset ajattelu-värähtelyt (vibraatio)4 estävät sen. Jeesuksen kuolema osaltaan puhdisti maanpiirin ympärillä olevan pahojen ajatusvärähtelyjen kentän. Hänen verensä on maan päällä plasman muodossa ja se leviää taivaan tuulten levittämänä kaikkien kansakuntien ylle saaden aikaan hengellisen voiman ketjureaktion. Tämä voima voidaan tehdä tiettäväksi ihmismieliin rukouksen kautta vaikuttamalla. Sama voima antaa meille mahdollisuuden, mielemme käytön kautta, sovittaa maailman ja sen johtajien syntejä. (Rukous sovittaa, ei Jeesus). Kaikki riippuu ajatusvärähtelyistä. Negatiiviset ajatukset (jopa jonkun toisen pahat ajatukset meistä) voivat tehdä meidät sairaiksi. Päinvastaisessa tapauksessa voimme parantaa itsemme ja muita ihmisiä.

Sanfordille Jumala oli "energiavirta", "pääenergialähde" ja Jeesus oli "suurin psykiatri". Hänen opetuksensa mielen voimasta on, että voimme muuttaa toista ihmistä visualisoinnin kautta, parantaa sairaita matkojen päässä ja jopa antaa syntejä anteeksi mielemme voimalla. Parantamistapahtuman keskeinen osa on mielikuvitus. Sanfordin mukaan "jos alitajuinen mielesi ei todella usko toisen tulevan terveeksi... niin vain pahennat hänen sairauttaan. Kun rukoilet toisen puolesta, sinun tulee oppia näkemään hänet terveenä."5 Sanfordin pakanallinen opetus keskittyy siis ihmismielen ihmeitä aikaansaavaan voimaan. Jotta oikea ihmeitä luova mieli saataisiin aikaan tarvitaan "uskon ilmapiiri, tunne, että Jumala vastaa rukouksiini. Tämän saavuttamiseksi harjoittelen luovan mielikuvituksen käyttöä..."6 Kirjassaan Sanford opettaa sisäisen parantumisen edellytyksenä olevan mielikuvituskuvien käytön. Pahat muistikuvat jostakin ihmisestä parantuvat kun ajattelemme tätä ihmistä (huolimatta siitä mikä hän nyt on ja mitä hän on tehnyt/tekee) Jumalan pyhänä. Näin tehden muutamme samalla tämän ihmisen. "Tämä on lunastus", sanoo Agnes Sanford.

Sisäisen parantumisen edelläkävijän ja opettajan mukaan ihminen itse visualisoinnin kautta saa aikaan lunastuksen - ei Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Tällä opetuksella on yhtymäkohtansa nykyisten tunnettujen julistajien, kuten Copelandin, Haginin ja Hinnin opetuksiin ihmisen jumaluudesta ja meille kuuluvasta mahdista. Sanford kertoo kokeneensa Pyhän Hengen kasteen. Sen hän sai "auringon, järvessä olevan veden ja havupuissa liikkuvan tuulen kautta." Hänen mukaansa Jumala on läsnä luonnossa ja Hän on luonto. Kivikin säteilee näkymätöntä energiaa, Luojan valoa, joka on elämänvoima ja alku. Hän sanoo myös välittävänsä mielensä voimalla Kristuksen rakkautta toisille ihmisille. Sanfordin opetus on sekoitus shamanismia ja idän uskontoja. Paljolti hänen kauttaan ideat soluttautuivat kristillisiin piireihin.

"Elijah House"-liikettä johtavat Sandfordit todistavat oppi-äitinsä olleen Agnes Sanford. Elijah Housen esite sanoo liikkeen saaneen alkunsa Jumalan antamasta näystä John ja Paula Sandfordille. Liikkeen päämäärä on parantaa sisäinen ihminen ja pahat muistot Jeesuksen rakkauden kautta sekä yhdistää rikkimenneet ihmissuhteet. "Ennalleen asettamisen ja parantamisen tarve on yleismaailmallinen ja koskee kaikkia yli tunnustusrajojen".7

Sinänsä ei ole mitään pahaa pyrkiä auttamaan sisäisesti rikkimenneitä ihmisiä. Ihmisten auttaminen on kristityn velvollisuus ja Jumalan tahto. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että omin voimin ja oman ymmärryksemme kautta annettu apu on heikkoa ja vajavaista. Todellinen apu tulee yksin Jumalalta. "Sisäinen parantuminen" menee kauemmas "Kristuksen opista", kun se Jumalan Sanan kautta tapahtuvan parantumisen sijasta opettaa omaa tietä. Opetukseen kuuluu, että nykyinen seurakunta "on jotenkin kääntänyt selkänsä taivaalle ja siksi parantava uudistus on tarpeen". Sisäisen parantumisen sanotaan olevan tarpeen jokaisen kristityn kohdalla.

Nykyinen uudistus ja siinä vaikuttavat ja koettavat ilmiöt (hillitön nauru, lattiaan "liimautuminen", vapinat ja tärinät, erilaiset äänet ja huudot ym.) ovat osa sisäistä parantumista. Yliluonnolliset ilmiöt, enkelivoimat ja demonien vaikutus ovat osa liikkeen opetusta. John Sandfordin mukaan: "Tiedän, että minä ja jokainen, joka liittyy minuun - lujana uskossa siihen, että taivas ja maa voivat toimia yhtenä - on kutsuttu tehtävään, mitä tahansa se tarkoittaakin. Ehkä meidän ei tarvitsekaan tietää. Ehkä riittää kun kutsumme Jumalaa lähettämään enkelinsä liikkumaan avoimesti ja täysin keskuudessamme..."8

Sisäisen parantumisen sanotaan olevan herätyksen avain. Ilman sitä herätys jää vaillinaiseksi. "Ilman sisäistä parantumista ja muutosta saatamme joutua (hengelliseen) taisteluun kantaen lapsuudestamme asti jääneitä taakkoja ja näin sotavarustuksemme on täynnä aukkoja... Meidän tulee kuulla Hänen äänensä ymmärtääksemme mitä Hän haluaa meidän rukoilevan. Ilman riittävää puhdistusta ja sydänten parantumista näemme ja kuulemme vajavaisesti... Ilman sisäistä parantumista meidän omat luonnerakennelmamme palvelevat demonien asuinpaikkana, voimme vapautua demonien vaikutuksesta, mutta demoni voi palata myöhemmin seitsemän kertaa pahempana kuten Jeesus varoitti Matt.12:45... Ef.4:22-24 sanoo, että meidän tulee panna syrjään vanha ihmisemme ja uudistua Jumalan kaltaisuuteen. Uudistus mielemme hengeltä - tätä on sisäinen parantuminen ja sen tuoma muutos... Meidän tulee opettaa heitä (uskoon tulleita) - tuoda parantumista ja muutosta heille, jotta he voivat kasvaa pelastuksessa. Jeesus on tulossa morsiantaan varten - morsian on yksi, ei haaremi. Hänen morsiamensa tulee olla sulhasen lepopaikka... Morsiamen tulee olla kaunis. Se puhdistetaan ja valmistetaan nyt."9

Edellisessä lainauksessa kiteytyy nykyiseen "uudistukseen" läheisesti liittyvä sisäisen parantumisen tarkoitus. Ilman sisäisen parantumisen kautta tapahtuvaa puhdistusta olet vaarassa joutua demonin vaikutuspiiriin. Pelastuksemme ei olekaan täydellinen ilman sisäistä parantumista. Kaikki tähtää Jeesuksen morsiamen, seurakunnan," ennalleen asettamiseen" ja puhdistamiseen Jeesuksen tulemusta varten. "Sisäisesti parannettu" ja uudistunut seurakunta ottaa vallan maailmassa ja valmistaa maailman Kristuksen tulemusta varten.10

Sisäisen parantumisen tekniikka perustuu mielikuvituksen avulla tapahtuvaan visualisointiin. Negatiiviset muistot ja menneisyyden pahat asiat aina lapsuuteen ja jopa kohtuun saakka tulee kohdata voidaksemme kokea täydellinen parantuminen ja pelastus. Mielikuvituksen kautta voimme edetä pahoihin muistoihimme ja visualisoida Jeesus olemaan tässä kanssamme. Okkultismin henkioppaat toimivat samalla periaatteella. Sen harjoittajat kutsuvat mielessään henkivoimia luokseen ja lopulta nämä mielikuvien olennot alkavat puhua ja elää kuten tietoiset persoonat.

Tätä tekniikkaa shamaanit, tietäjät, poppamiehet ym. "pyhät miehet" ovat käyttäneet yhteisöissään tuhansien vuosien ajan. "Kristilliseksi" tämän menetelmän tekee nyt se kun visualisoimme mielikuviimme Kristuksen... (Vaikka emme voi tietää miltä Hän edes näyttää). Karismaattiset katoliset voivat visualisoida auttajakseen Marian tai pyhimyksiä. Esimerkkinä käytämme miestä, jonka isällä ei ollut aikaa pojalleen tämän ollessa lapsi. Poika koki tämän suurena puutteena ja on tuntenut katkeruutta isäänsä kohtaan. Sisäisen parantumisen kurssilla hänelle opetetaan visualisointia. Hänen tulee kuvitella Jeesus olemaan kanssaan niinä hetkinä, kun isää olisi tarvittu.

Jeesus -mielikuva toimii isän korvikkeena, kun Hän kannustaa ja antaa tunnustusta pojan yrityksille. Näin miehen tunne-elämän sanotaan eheytyvän ja hän vapautuu sisäisistä vammoistaan. Pisimmälle viedyssä muodossa sisäisen parantumisen opettajat ohjaavat autettavat kohtu -asteelle saakka. Siellä tapahtuneet, tiedostamattomat asiat saadaan selville mielikuvien kautta ja niistä voidaan parantua.

Raamattu varoittaa tämänkaltaisesta toiminnasta jolla on selkeä okkulttinen luonne. Pyhä Henki ei paranna ihmistä mielikuvituksen vaan Sanan kautta. Kun Jumalan Sanaa ei lueta, opiskella eikä haluta kuulla, eksyttävät henget tuovat sijaan omia opetuksiaan. Ne osaavat naamioida opetuksensa kristillisin termein. Tietoisina siitä, että ihminen helposti takertuu tuntemuksiinsa, ne antavat uhrilleen miellyttäviä kokemuksia. Ne voivat tuottaa myös huonoja tuntemuksia ja sitten "vapauttaa" uhrinsa, jolloin tämä joutuu yhä syvemmälle luottamuksessaan vääriin opetuksiin. Ihminen joutuu oman ruumiinsa tuntemusten ja oman sielullisuutensa ansaan hengen aistien ollessa suljettuina pois toiminnasta. Hengen aistit pysyvät valppaina Sanan tuntemisen ja siihen vetoamisen kautta. Raamattu on Pyhän Hengen ilmoitus eikä sen Sanaan tule mitään lisätä eikä ottaa pois. Uudet hengelliset ilmoitukset ja toimintatavat on tutkittava Sanan valossa. Väärä on hylättävä heti, kun se tulee ilmeiseksi.

2Kor.5:17 sanoo: "Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut." Monen kristityn ongelma on, että emme katso asioita Sanan (so. Jumalan) näkökulmasta vaan omasta näkökulmastamme. Tai annamme "vieraiden oppien" vaikuttaa näkemykseemme. Uskoon tulon hetkellä Jumala näkee meidät uusina luomuksina. Itse saatamme kamppailla ajoittain kovastikin omien tuntemustemme ja pahan olomme kanssa uskoon tulon jälkeenkin. Paras lääke tällöin on rukouksessa lähestyä Herraamme ja kiittää Häntä siitä mitä Hän on hyväksemme tehnyt. Kristus kärsi raa'an, häpeällisen ristinkuoleman vapauttaakseen meidät syntiset oman syntimme ja syntisen maailman vaikutuspiiristä. Tämän tuloksena Jumala näkee meidät jo nyt täydellisinä "uusina luomuksina" Kristuksessa. Olemme puhtaat ja Jumalalle täydelliset nyt jo. Sisäisen parantumisen opetus on harha-oppia opettaessaan, että Kristuksen teko ei olekaan täydellinen kohdallamme. Jotta olisimme todella puhtaat tarvitaan sisäinen parantuminen mielikuvatekniikan avulla.

Menneisyys ei merkitse Jumalan edessä vaan tärkeää on se, mikä on nyt henkilökohtainen suhteesi Jeesukseen Kristukseen. Oletko kätkettynä Hänen armossaan päivittäin ja hetkittäin. Ota vastaan Jumalan vapauttava ja parantava Sana ja huonouden hetkinä tukeudu siihen "sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä" (2Kor.5:7) Emme tarvitse mielikuvanäkemistä ollaksemme pelastettuja ja täydellisiä Kristuksessa Jumalan edessä.

Juhani Aitomaa

1Samalla "sisäisen parantumisen" ja "sisäisen kehittymisen" periaatteella maailmassa markkinoidaan visualisointitekniikoita nykyajan ihmiselle. Näitä menetelmiä opetetaan laajasti myös Suomessa mm. Silva-menetelmän, NLP:n ym. nimellä. Liikemaailma ja hoito-ala ovat erityisesti olleet näiden okkultististen menetelmien rynnäköinnin vaikutuspiirissä. Liike-elämässä tunnetaan hyvin Napoleon Hill nimisen miehen kirjoittamat kirjat, joissa ihmistä ohjataan henkilökohtaiseen menestykseen. Tavoitteet saavutetaan visualisoimalla eli mielikuvituksen kautta halutut asiat saadaan toteutumaan. Yonggi Cho on esitellyt samaa tekniikkaa, "mielikuvahautomista" kristityille. Napoleon Hill itse kertoo kirjojensa syntyneen henkimaailman avustuksella. Hillin ehkä suosituin kirja on nimeltään "Think and Grow Rich" (Ajattele ja tule rikkaaksi) - perimmältään "kristillinen" menestysteologia pohjaa samaan ajatteluun. Oikea tekniikka riittää ja saamme mitä haluamme.

2Ent USAn pres. Jimmy Carterin sisar Ruth Carter Stapleton, John Wimber, David Yonggi Cho, Robert Schuller, jne.

3"The Seduction of Christianity", Dave Hunt - alkuperäinen lainaus on Sandfordien kirjasta "The Transformation of the Inner Man".

4Transsendenttinen mietiskely on hindulaisuuden oppeja länsimaihin tuonut mielentekniikka. Mietiskelyn sanotaan vähentävän "negatiivisia" värähtelyjä maailman ilmapiirissä. Tällä tarkoitetaan, että ajatukset ovat värähtelyä. Pahat ajatukset täyttävät maan ilmapiirin ja näin tapahtuu pahoja asioita. Mietiskelyn avulla hyvien ajatusten värähtely torjuu pahoja värähtelyjä (vibraatio) ja maailma muuttuu. Tämä värähtely liitetään aivojen sähköiseen toimintaan ym. hölynpölyyn. Kaikki ihmismielen voimaan pohjaavat tekniikat perustuvat samankaltaiselle oletukselle: Ihmismieli on voimallinen muuttamaan olosuhteita ja maailmaa. Kristillisyyden termein verhottuna samaa harhaa opetetaan kristityille menestysteologian, uskon sanan, sisäisen parantumisen ym. muodossa. Agnes Sanford opetti, että kristittyjen tulee mielen tekniikan avulla ottaa valta maailmassa ja poistaa syntiinlankeemuksen seuraus - kaikki tämä ilman Kristuksen paluuta. Hänen mukaansa vaivanaika on menneisyyttä ja elämme nyt tuhatvuotisen valtakunnan aikaa.

5Agnes Sanford, "The Healing Light", 1947

6Agnes Sanford, "The Healing Gifts of the Spirit" 1966

7The Mission of Elijah House

8John Sandford, "Dire Prophesies"

9Paula Sandford, "Inner Healing and Transformation"

10Maailman valloittamiseen keskittyy myös uudistuksen osana profeettaliike. John Sandford profetoi 1998 Clintonin hallinnon pahuuden tulevan ilmi ja hänen eronsa tapahtuvan "mahdollisesti lokakuussa". (John Sandford, "Dire Prophecies"). Clintonin toimet tiedetään mutta vallassa hän on edelleen. Sandford lukeutuu yhtenä profeettana samaan joukkoon kuin karismaattisessa liikkeessä tunnetut Bob Jones, Rick Joyner, Paul Cain, jne.