NEHUSTAN -lopun ajan eksytysKyseessä ei ole uni, eikä näky. Kerron omasta kokemuksestani Raamatun äärellä. Se on jakamista ja tutkimista varten. Lokakuussa tänä vuonna 2010, mieleeni nousi useana päivänä sana Nehustan. Etsin Raamatustani kohdat:
4 Moos. 21:9: Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.
2 Kun. 18:4: Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan aserakarsikot ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille; sitä kutsuttiin nimellä Nehustan.
Joh. 3:14: Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
Mooses teki vaskikäärmeen suojelemaan myrkkykäärmeiltä. Se oli esikuva Kristuksesta, joka ylennettiin ristinpuuhun meidän syntiemme sovitukseksi ja käärmeen (Perkeleen) voimien voittamiseksi. Israelilaiset alkoivat palvoa vaskikäärmettä esineenä kuten muitakin jumalankuvia ja epäjumalanpalvontaan liittyviä taikakaluja, ja kutsuivat sitä Nehustaniksi.
Minulle tämä alkoi puhua siitä, millainen lopunajan eksytys on. Siinä on piirteitä, jotka muistuttavat Kristusta ja ristiä, johon Hänet ylennettiin. Kaikki on hyvin lähellä oikeaa. Sitten ymmärsin, että Nehustan sananakin tarkoittaa pronssia, metalliseosta. Se kuvaa synkretismiä, uskontojen sekoitusta. Tavallaan kuin näin tai ymmärsin siitä erottuvan sulan hopean, joka kuvaa Jumalan sanaa, Raamattua. Kuitenkin nestemäinen, helmeilevä metalli osoittautuikin vain halvaksi tinaksi, kun sitä tarkasteli huolellisemmin. Se onkin yksi pronssin ainesosa.
Tämä luonnollisesti toi mieleeni myös kundalinivoimat, käärmevoimat. Samoin juuri se painottui, että kaikki ikään kuin olisi lähes oikein. Eli eksytys kohtaa juuri kristittyinä itseään pitäviä. Mutta arvioikaa rauhassa ja levosta käsin.


Ajatuksia väärästä apostoliudesta ja väärästä Pyhän Hengen korottamisesta

Raamatun mukaan apostolit kutsui erityiseen tehtävään itse Herra Jeesus Kristus. Näin myös Paavalin osalta, myöhemmin kuin muiden kohdalla. Tämä erityistehtävä oli Kristuksen oman seurakuntaruumiin perustaminen. Ef.2:19-20: ”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus.” Vanhan liiton profeetat ja Uuden liiton apostolit välittivät meille ilmoituksen eli Raamatun, joka on meille koko uskomme perustus. Myös sana apostolos merkitsee lähetettyä sanan erityisessä merkityksessä.

Nykyisin on alettu puhua uudelleen apostoleista ja heidän johdostaan uusissa karismaattisissa liikkeissä. Tästä syystä etsin tietokoneella Googlen kautta haun ”Apostolic Council”. Löysin lukuisten vastaavien järjestöjen joukosta vaihtoehdon ”The Executive Apostolic Council”, jonka avasin kuin johdatuksesta: http://inclusivepentecostals.org/BoardofBishops.aspx . Tuolla esiin auenneella sivulla piispan logossa (vaakunassa), on risti, jonka edessä on elävä siipiään levittävä kyyhkynen Pyhän Hengen symbolina. Kyyhkysen alapuolella on avattu Raamattu. Kyyhkynen on siinä, missä on totuttu ajattelemaan ristillä puolestamme kärsivää Kristusta, joka teki kaiken puolestamme ja lahjoitti meille kaiken, mitä tarvitsemme. Ef.1:3: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa.” Tuon erikoisen vaakunan kohdalla jälleen koin sanan NEHUSTAN.

Tähän Pyhän Hengen korottamiseen ja palvomiseen liittyy myös ajatus apostolisesta auktoriteetista (Apostolic Authority). Puhutaan myös yleisemmin uskovan auktoriteetista, jolla usein tarkoitetaan lähes samaa asiaa. Toisinaan painotetaan enemmän Jeesus -nimen voimaa ja uskon rukousta. Tavalla tai toisella käytännössä hoidetaan kuitenkin ”voitelun” tai ”siunauksen” siirto, niin että voimme löytää yhteyden johonkin nykyajan itse korotettuun ”apostoliin”. Mielestäni aina ei ole kyse välttämättä käsien päälle panosta. Yhteinen ylistys ja rukous väärässä hengessä, sekä virheellinen opetus aiheuttavat myös sidoksia. Yhtä paha asia on evankeliumin hämärtyminen.

Kuitenkin Johannes muistuttaa kirjeessään: ”Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto” (1Joh.2:20). Seurakunta-ajassa kukaan ei ole erityisvoideltu, vaan Jumalan lapsen tuntomerkki on hänessä asuva Pyhä Henki, Kristuksen Henki, joka on myös totuuden Henki ja lapseuden henki. Meillä on todellakin lupa olla pieniä ihmisiä armon varassa.


NEHUSTAN kundalinin eli käärmetulen symbolina

Internetistä löytää teosofian alueelta Sauli Siekkisen artikkelin nimeltä Alkemian sisäinen tie http://www.teosofia.net/artikkelit/ss-alkemia.htm . Salaisessa opissa puhutaan Ensimmäisestä Logoksesta, Toisesta Logoksesta ja Kolmannesta Logoksesta. Näen tässä selvän rinnastuksen Jumalan kolmeen persoonaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Artikkeli kertoo, että Kolmannen Logoksen voima on kundalini eli käärmetuli. Kirjoittaja toteaa mm. seuraavaa: ”Ehkä selvin kundalinia kuvaava symboli länsimaisessa alkemistisessa järjestelmässä on serpens sulphuris, Mooseksen vaskikäärme. Se esittää ristinpuuhun naulittua käärmettä.” Alkemiaa kutsutaan myös ”tulen tieteeksi”, koska kaikki sen prosessit saavat voimansa Käärmetulesta, kundalinista. Tämän ”tulen” vapauttamiseen käytetään mm. vihkimysseremonioita ja tietynlaista joogaa. Kyse on myös määrätystä chakrasta ja mantroista.

Mielestäni ei ole sattumaa, että ns. ”torontolaisuudessa”, ”nauruherätyksessä”, ”Toronton -siunauksessa” (1994-1996) puhuttiin tulesta ”Fire”. Samoin nyt puhutaan Bill Johnsonin (Bethel Church) ja Cal Pierce’n (Healing Rooms) järjestöissä tulitunnelista ”Fire Tunnel”. Todd Bentleyn ”Lakelandin herätyksen” tuottanut järjestö oli keväällä 2008 nimeltään Fresh Fire Ministries. Olen aivan rehellisesti sitä mieltä, että tämä tuli on käärmetulta, kundalinia. Näistä voimista tulee irtisanoutua. Tämän jälkeen alkaa vähitellen hahmottua myös se, että samat voimat voivat vaikuttaa hyvin hillityllä tavalla evankeliumia hämärtäen ja sidoksia luoden.

Jumala on armollinen jokaiselle, joka katuu erehdystään ja palaa perustukseen Kristuksessa. Syntien anteeksianto on tarjolla meille kaikille eri tavoin syntisille. On silti huomioitava, että kristittyjen okkultistiset siteet ovat aivan vastaavia, kuin mitä tulee uushenkisyyden kautta. Usein vapautuva kristitty tarvitsee pitkää rinnalla kulkemista, raitista seurakuntayhteyttä ja Jumalan sanan hoitoa. Kuitenkin itse Herra Jeesus Kristus on luvannut kulkea Vapahtajana ja Hyvänä Paimenena kaikessa kanssamme. Kristuksen haavoissa on myös turva kaikkia pimeyden voimia vastaan.


Ceta Lehtniemi