Meller ja Hinnin talousasiatTehdessäni erästä toista tutkimusta satuin avaamaan vanhan nettisivuston Patmos ry: sivulta. Kyse on ”Leo Meller tänään - Benny Hinnin järjestön talousasiat” nimellä 29.6.2012 julkaistu blogikirjoitus. Meller lainaa ”Inkeri L” -nimisen henkilön kirjoitusta hänelle: "Olen lukenut kotimaiselta kaikkea karismaattista vastustavalta palstalta Hinnin syyllistyneen järjestönsä varojen ellei nyt aivan kavaltamiseen niin kovin vapaamieliseen ja itsekkääseen käyttöön". Meller ei täsmennä onko tuo sivusto Kristityn Foorumi vai joku muu. Allekirjoittanut on viitannut Mellerin käsittelemään aiheeseen yhdessä artikkelissa, josta ohessa pdf ja htm versiot:

http://www.kristitynfoorumi.fi/rahankaytto.htm ja http://www.kristitynfoorumi.fi/pdf/kf0108.pdf . Asia on jo muutaman vuoden vanha mutta Meller ei kerro kaikkea oleellista. Siksi tämä selvennys.

Kyse on siis vuonna 2007 aloitetusta Senaatin tutkinnasta koskien tutkimusta uskonnollisten järjestöjen rahankäytöstä, johon liittyi muutama harhaoppista menestysteologiaa edustava järjestö johtajineen. Meller kirjoittaa: ”Kahdesta asiasta eivät kriitikot ole saaneet Benny Hinniä seinää vasten. Uskottomuudesta. Tai epärehellisyydestä järjestönsä varainkäytössä... Kansainvälistä huomiota herätti vuoden 2007 lopulla yhdysvaltalaisen senaattorin Charles Grassleyn aloitteesta avattu tutkimus kuuden amerikkalaisen ns. tv-evankelistan varainhankinnasta ja -käytöstä... Kului kuukausia. Kului pari vuotta.  Senaattori vaati tilejä ja tositteita. Evankelistat kieltäytyivät. Kunnes solmu alkoi avautua Joyce Meyerin suunnalla... Tähän päivään mennessä kuudesta tv-evankelistasta vain kaksi on toimittanut kaikki toimintansa varain käyttöön liittyvät tilit senaattori Grassleylle... Vuonna 2011 Benny Hinnin kotisivulla oli senaattori Grassleyn kirje. Siinä ilmoitettiin Bennyn johtaman työn selviävän puhtain paperein tutkimuksissa. Varojen väärinkäyttöä ei ollut ilmennyt. Merkittävä maineen palautus siksikin, että kuudesta Grassleyn yhteydenoton kohteeksi joutuneesta evankelistasta kriittinen huhumylly jauhoi eniten Benny Hinnin nimeä ja toimintaa... Tutkimuksen mukaan puolestasadasta skandaalinkäryäviä uutisia toistuvasti julkaisseesta kristillisestä mediasta vain kuusi edes kertaalleen kertoi Benny Hinnin vapautuneen kaikista epäilyistä järjestönsä varainkäytön suhteen. Tämän verran kristittyjä kiinnostavat hyvät uutiset... Jeesusta vainottiin. Jeesuksesta puhuttiin kaikenlaista pahaa. Jeesus opetti, ettei opetuslapsen tie olisi helpompi kuljettava kuin Mestarin oma tie. Mitatessani Benny Hinnin elämää huomaan Jeesuksen sanojen pätevän häneenkin...” Mellerin tunteikas Hinnin puolustus kokonaisuudessaan: http://www.patmos.fi/blogi/kirjoitukset/54/leo_meller_tanaan_-_benny_hinnin_jarjeston_talousasiat

Mitä tulee Benny Hinnin uskottomuuteen, se liittyy valokuviin, joissa Benny Hinn kulki Roomassa Paula Whiten kanssa käsikädessä. Bennyn vaimo otti avioeron – vain yhden kuvan vaiko, kuten virallinen versio kertoo, lääkkeiden väärinkäyttönsä takia? Oli niin tai näin - Benny Hinnin kirjan kustantaja nosti Hinniä vastaan syytteen ja vaati korvauksia 250 000 USD Hinnin ”moraalittoman käytöksen” sille aiheuttamasta vahingosta1. Myöhemmin Hinn ja hänen eronnut vaimonsa avioituivat uudelleen. Siitä tehtiin näyttävä mediashow.

Meller kertoo aivan oikein, että kuudesta tutkittavasta neljä ei antanut tietoja toiminnastaan: Kenneth ja Gloria Copeland, Kenneth Copeland Ministries, Newark, Texas, - Creflo ja Taffi Dollar, World Changers Church International ja Creflo Dollar Ministries of College Park, Ga. - Randy ja Paula White, Without Walls International Church ja Paula White Ministries of Tampa, Fla. (eronneet) - Eddie Long, New Birth Missionary Baptist Church ja Bishop Eddie Long Ministries of Lithonia, Ga. Hän kuvaa vuolaasti Joyce Meyerin ja Benny Hinnin hyväntekeväisyyttä ja näiden rehellisyyttä sekä uhrautuvaista suhdetta rahaan (!). Kuten: ”Korostan, että kaikki palkat ja palkkiot ovat viranomaisten tiedossa, verot maksetaan, ja tiedän senkin miten suuria henkilökohtaisia uhreja Benny ohjaa omista tuloistansa kehittyvässä maailmassa tapahtuvaan kristilliseen ja humanitaarisen toimintaan... Benny Hinn kelpaa esimerkiksi valtaosalle maailmalla vaikuttavia evankelistoja.” On aivan totta että nämä järjestöt tekevät myös hyväntekeväisyyttä. Mutta tekevätkö ne sitä omilla varoillaan? Ei, vaan runsaiden lahjoitusvarojensa kautta. Lahjoittajat ovat hyväntekijöitä – eivät ensi sijassa nämä järjestöt ja niiden johtajat, joita Meller ihailee.

Kaikki siis hyvin. Vai onko? Kertoiko Meller kaiken oleellisen tutkinnasta ja sen päättymisestä? Mellerin mukaan sekä Meyer että Hinn katsottiin puhtaiksi kuin pulmuset. Näiden evankelistojen ja heidän järjestöjensä käytössä on tarvittaessa armeija lakimiehiä, joiden palkkaamiseen näillä on riittävästi varoja. Yksi mies ja komitea, vaikka onkin Yhdysvaltain senaatissa, joutuisi käyttämään kaiken aikansa ja avustajien työpanoksen saadakseen aikaan todellisia tuloksia. Amerikan lainsäädäntö puolustaa vahvasti uskonnollisten yhteisöjen mm. verovapausoikeuksia. Kaiken lisäksi Amerikan poliittisessa kentässä vaikuttaa vahva uskonnollinen oikeisto. Varakkailla ja sitä kautta vaikutusvaltaisilla karismaniaa edistävillä julistajilla on puolustajansa myös poliittisessa kentässä. Moni poliitikko on enemmän kuin otettu, jos tällainen julistaja suosittelee häntä laajalle kannattajakunnalleen. Grassley saikin kritiikkiä kristillisen oikeiston eräiltä tahoilta. Kaiken kukkuraksi Hinn ja Meyer olivat vain yksi osa koko prosessia.

Raportti suosittelee perustettavaksi Yhdysvaltain verottajan sponsoroimana neuvoa-antavan komitean, joka voisi tuoda selvyyttä nykyiseen käytäntöön, joka sallii julistajien ylellisen elämän hyväksikäyttäen järjestöään ilman verojen maksamista. Raportissa luetellaan esimerkkejä mm. nyt jo edesmenneen TBN:n johtajan Paul Crouchin ja Rick Warrenin sekä muutaman muun käytännöistä. Skientologia -kirkon asemaa käsitellään myös. Raportin yksi keskeisiä mainintoja on, että nykyisin kuka tahansa voi perustaa ”kirkon” (seurakunnan) ja alkaa kerätä lahjoituksia ilman minkäänlaista seurantaa tai valvontaa. Raportti painottaa, aivan oikein, että kirkko (seurakunta) nimitys ei takaa automaattisesti, että toiminta olisi oikeata. Raportti käsittelee sivukaupalla nykyistä lainsäädäntöä ja ehdottaa siihen täsmennyksiä.

Grassleyn tutkimus kesti 3 vuotta. Tällaisissa asioissa ja yhteyksissä se on lyhyt aika. Rangaistuksia ei suositeltu edes niille, jotka jättivät kokonaan vastaamatta. Komitea kiitti näitä kahta järjestöä yhteistoiminnasta ja avoimuudesta, jota ne lopulta osoittivat tutkinnassa. Tärkeä tieto on, että raportti EI LOPULTA OTA KANTAA TOIMIVATKO NÄMÄ JÄRJESTÖT JOHTAJINEEN OIKEIN VAI VÄÄRIN. Raportissa Benny Hinnin osuus on pieni osa, koska se käsittelee yleensä uskonnollisten järjestöjen varainkäyttöteemaa amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Se on aivan eri asia kuin Mellerin kirjoitus, jonka mukaan tutkimus erityisesti olisi todennut Meyerin ja Hinnin puhtaiksi pulmusiksi! Nämä myös ilmoittivat Grassleyn komitealle, että ovat tehneet ”muutoksia” käytäntöihinsä2. Muutoksia tehtiin koska käytännöt olivat tai vaikuttivat epäilyttäviltä. Väärinkäytöksiä ei tutkinnassa havaittu mutta mitä Grassleyn loppuraportti3 itse asiassa kertoo on, että 4, ”GRASSLEYN HENK.KUNTA SANOI RAPORTISSAAN, ETTÄ HAASTEITA EI NOSTETTU EIKÄ TUTKIMUSTA JATKETTU, KOSKA TODISTAJAT PELKÄSIVÄT KOSTOA JOS HE PUHUVAT TIETONSA JULKISUUTEEN JA KOSKA TALOUSKOMITEALLA EI OLLUT AIKAA EIKÄ RESURSSEJA OIKEUTEEN HAASTAMISEKSI.”

Grassleyn komitean tiedossa oli useita henkilöitä, järjestöjen (erityisesti 4 vastaamatta jättänyttä järjestöä) nykyistä ja entistä henkilökuntaa, joilla oli asian kannalta oleellista tietoa. Pelon ja pelottelun takia nämä eivät kuitenkaan suostuneet todistajiksi. Hinnin järjestö toimitti Grasleylle tilinpäätöstietoja vain vuodelta 2006 mutta ei julkaissut niitä nettisivuillaan. Hinnin sivuilla on nykyisin kohta ”Financial Accountability”, jossa hyvin yleisesti käsitellään asiaa. Ei tietoa lahjoituksista, ei palkoista ja palkkioista yms. Löytyypä sivulta ladattava prosyyri, jossa muutama äärikarismaattinen tunnettu julistaja vakuuttaa Bennyn moitteettomuutta. Meller kirjoittaa, että ...kriittinen huhumylly jauhoi eniten Benny Hinnin nimeä ja toimintaa”. Benny Hinnistä ja hänen rahankäytöstään ovat vuosien varrella raportoineet monet arvostetut ja tunnetut amerikkalaiset TV -kanavat ajankohtaisohjelmissaan, kuten CBS ja NBC, monien lehtien lisäksi. Näiden raporttien tekijät ovat arvostettuja reporttereita – eivät huhumyllyn pyörittäjiä kuten Meller väittää. Hinnin toiminnan epäselvyyksistä ja valheista on valtavan paljon dokumentoitua ja julkisuuteen tuotua tietoa, jota Meller ei pysty kumoamaan. Ne ovat faktoja.

Juhani Aitomaa


1The Orlando Sentinel 17.1.2011: A Lake Mary book publisher is suing tele-evangelist and faith healer Benny Hinn, saying he violated a morality clause in their contract when he began an "inappropriate relationship" with another evangelist, and thus, must pay $250,000...

2Capitol Hill, NBC News, 1.7.2011

3Selonteko: http://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/SFC%20Staff%20Memo%20to%20Grassley%20re%20Ministries%2001-06-11%20FINAL.pdf

4Ks 3, alkup. teksti eng.: Grassley's staff said in the report that they did not issue subpoenas to further the investigation because witnesses feared retaliation if they spoke out publicly and the Finance Committee did not have the time or resources to enforce the subpoena