Muinaiset lyijytaulut mainitsevat Jeesuksen
Iso-Britannian lehdistö, mm. Daily Mirror, Sun, Daily Mail, Sunday Times, ym. ovat julkaisseet näyttävästi uutisen vanhasta lyijykirjakokoelmasta, jonka brittitutkijat ovat analysoineet. Sanotaan, että se saattaa olla varhaisin Jeesuksesta kertova kirjallinen lähde. Kirjojen iäksi on nyt arvioitu noin 2000 vuotta. Vuonna 2008 beduiini Hassan Saeda löysi jordanialaisesta luolasta 70 lyijykirjaa. Kirjoissa oli symboleja ja kirjoituksia, joissa kerrottiin Jeesuksesta ja kuvailtiin hänen palvovan jumalaa, joka oli sekä mies että nainen. Kirjojen mukaan Jeesus kuului lahkoon, joka ei halunnut perustaa uutta uskontoa vaan saada kansa noudattamaan kuningas Daavidin ajalta periytyvää juutalaista traditiota. Kirjan mukaan Jumala on mies-ja naispuolinen Pyhän Hengen edustaessa tätä feminiinistä puolta. Lyijylevyihin on myös tehty kuvia, joista yksi edustaa kuvaa Jeesuksesta.


Löytö julkistettiin vuonna 2011 jolloin jo sen ilmoitettiin olevan peräisin Jeesuksen elinajalta. Brittiläisen Surreyn yliopiston asiantuntijat ovat nyt tutkineet, että se todella on noin 2 000 vuotta vanha ja suunnilleen Jeesuksen ajoilta. Tutkijat vertasivat kirjojen lyijyä muun muassa antiikin Rooman ajalta peräisin olevaan lyijyyn ja totesivat niiden samanlaisuuden. Roomalainen Tacitus on yksi varhaisimpia kirjoittajia joka mainitsee Jeesuksen. Analyysin mukaan lyijyssä ei ole merkkejä polonium-radioaktiivisuudesta, jota on yleensä havaittavissa nykylyijyssä. Lisäksi kirjojen lyijy on hajoamassa vanhuuttaan sisältäpäin ”atomitasolla” tavalla, jota ei voi jäljitellä. ”Tutkimukset osoittavat vahvasti, että kyseessä on hyvin vanha esine. Oletusta tukevat kirjojen tekstien ja symbolien analysointi, joka osoitti niiden iäksi noin 2000 vuotta”, sanovat tutkijat. Jos uudet analyysit pitävät paikkansa, lyijylevyistä koottu kirjakokoelma eli koodeksi on varhaisin kirjallinen lähde, jossa mainitaan Jeesus. Kirjoissa esiintyvät myös apostolien Jaakobin, Pietarin ja Johanneksen nimet.

Jotkut arvostetut tutkijat ovat aiemmin julistaneet kirjat väärennöksiksi. Tämän viimeisimmän tutkimuksen mukaan lyijylevyistä koottu kirja olisi siis aito. Sisältönsä suhteen se vääristää Raamatun kertomuksen Jeesuksesta ja ylipäätään Jumalasta. Mikäli kirja on todella valmistettu jo Jeesuksen elinaikana tai heti pian sen jälkeen, se on yksi niistä joita jo tuona aikana tehtiin vääristämään Jeesuksen elämä ja opetus. Monet ihmiset, myös arvostetut tutkijat, uskovat mieluimmin Raamatun ulkopuolisiin vanhoihin teksteihin kuin Raamattuun itseensä. Heidän mielestään Raamattu antaa vääristyneen kuvan Jeesuksesta ja Hänen elämästään, kun taas muut vanhat lähteet kuvaavat aitoja asioita. Tällainen ajattelu ei ota huomioon taistelua, jota koko ihmiskunnan elinajan on käyty ihmissielun pelastumisesta.


Luuk.1:1 mainitsee: ”Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista...” Eli jo heti Jeesuksen aikana ja pian sen jälkeen ilmestyi useampia kertomuksia koskien Jeesusta ja tämän tekoja. Vaikka Luukas ei tässä suoraan mainitse vääristelyjä, niitäkin tehtiin. Pietari puolustaa Paavalia 2Piet.3:16 kommentoidessaan tämän kirjoituksia, ”niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.”


Raamatun ilmoittamaa totuutta vastaan on aina kehitelty muita ”totuuksia” ja sama koskee Jeesusta. Vaikka näillä väärennöksillä on oma historiallinen arvonsa, on naivia kuvitella niiden edustavan totuudellista kuvaa asioista vain siksi, että ne ovat muinaisia. Väärennösten tarkoitus on aina ollut hämärtää Jeesuksen merkitys ihmisiltä Jumalana ja Jumalan Poikana, joka sovitti syntisyytemme.


Juhani Aitomaa