Karismaattinen Kaaos

 

"Pyhän Hengen kolmas aalto", "ihmeet ja merkit", "herätys", "ilmestystieto", "uusi voitelu" jne... - ovat kaikki termejä joilla kuvataan nykyistä karismaattista liikehdintää.

Monet helluntailiikkeen jäsenet ja karismaatikot näkevät kuluvan vuosisadan kokeneen kolme suurta "hengen vuodatusta". Ensimmäinen oli vuosisadan alussa alkunsa saanut helluntailiike, toinen oli 1960-luvulla syntynyt nk. karismaattinen liike ja kolmas 1980- ja erityisesti 1990-luvulla huomiota saanut "kolmas aalto". Viimeinen on saanut nimensä lähinnä nk. "viinitarha"-liikkeen alullepanijan ja johtajan John Wimberin käyttämästä ilmaisusta. Kaikki nämä "aallot" ovat ensiksi nähneet päivänvalon suuressa, meren takaisessa kaikkien mahdollisuuksien ihmemaassa: Yhdysvalloissa.

Suomessa "kolmas aalto" on tullut tunnetuksi erityisesti Kanadan Toronton ja Yhdysvaltain Floridan Pensacolassa sijaitsevan Brownsvillen herätyksenä. Kristillisyyden hyvin, hyvin kirjavassa kentässä "uskon sana", "positiivinen tunnustus" ja muut samankaltaiset painotukset kuuluvat tähän liikehdintään. Julistajat kuten Benny Hinn, Kenneth Copeland, Rodney Howard-Browne, Kenneth Hagin, Oral Roberts, Yonggi Cho, Robert Schuller, jne... vaikuttavat maailmanlaajuisesti sanoman levityksessä.

Liikkeessä mukana olevat tunnetaan opettajina, jotka painottavat kristityn oikeutta saada Jumala toteuttamaan lähes mikä tahansa esitetty pyyntö ja tarve. Tämän saavuttamiseksi moni opettaa tiettyä tekniikkaa ( kuten Yonggi Cho muutama vuosi sitten markkinoi "visualisointi"- tai "hautomis"-tekniikkaa, joka on todellisuuteen vaikuttamista mielikuvituksen voimalla ja tunnetaan okkultismissa).

Viime vuosina suurta huomiota ovat herättäneet Toronton ja Brownsvillen tapahtumat. Liikkeeseen mukaan tulleiden seurakuntien kokouksissa koetaan ilmiöitä kuten; hillitön nauru (joka selitetään "iloksi hengessä" koska Jumala haluaa, että Hänen lapsillaan on hauskaa), "hengestä juopuminen" (hoipertelu kuten juovuksissa - Jumala pitää omilleen juhlat), kaatumiset, lattiaan liimautuminen ("Pyhän Hengen liima"), kykenemättömyys puhua, lattialla makaaminen kokien sielujen pelastumisen takia "synnytystuskia" (erityisesti naiset), eläinäänet: karjunta, kiekuminen, kotkan kiljunta, haukkuminen ym., kengurumainen hyppely, uintiliikkeet (uiminen "hengen virrassa"), kuumuuden tuntemus paikallisesti ruumiissa (esim. käsissä) tai koko ruumiissa, eläimen - kuten härän, leijonan tai kotkan esittäminen, ruumiinosien esim. pään ja käsivarsien voimakkaat pakkoliikkeet, kanamainen kävely, käärmemäinen sihinä, ruumiista valuva neste ja joissakin tapauksissa jopa "hengessä oksentaminen" (henki puhdistaa suun) ja vaatteiden riisuminen eli strippaus - lista ei ole täydellinen.

Hyvin monet "kolmannen aallon" johtajat ja seurakuntalaiset uskovat näiden ilmiöiden olevan Pyhän Hengen voiman ja voitelun aikaansaamaa. Jonkun verran eroavaisuutta esiintyy siinä, mikä hyväksytään Pyhän Hengen voitelun ilmenemisenä. Esim. Benny Hinn on jo kesällä 1997 ilmoittanut ettei hän hyväksy eläinääniä tai hillitöntä naurua Pyhän Hengen merkeiksi: "Ei ole sellaista kuin nauruherätys. Raamatussa ei ole siitä mitään. En löydä sitä Raamatusta. Paljon siitä mitä tapahtuu on pelkkää sielullisuutta... mitä muuta se vaikuttaa kuin saa sinut näyttämään typerältä."

Voitelu voidaan saada vain liittymällä varauksetta mukaan virtaan. Arvostelu, tutkiminen ja kritiikki on väärin ja jopa tuomittavaa koska se saattaa johtaa Pyhän Hengen pilkkaan. Voitelu voidaan saada menemällä tiettyyn paikkaan, tiettyjen jo voitelun saaneiden ihmisten luo, jotka edelleen välittävät voitelua. "Voidellut julistajat" ovat tämän ajan seurakuntien lavatähtiä, joihin tuhannet ja taas tuhannet katsovat toivoen saavansa heidän kauttaan Jumalan kosketuksen.

Monet tutkijat ja lähdetiedot sanovat nykyisen hengen liikkeen murtautuneen esiin Eteläafrikkalaisen Rodney Howard-Brownin välityksellä. Hän alkoi välittää "nauruherätystä", "voitelua", jonka raamatullisuutta hän puolustaa Jooelin kirjalla. RHB mainostaa itseään "Pyhän Hengen baarimikoksi", joka jakaa drinkkejä Jooelin baarissa... Tällä viitataan Pyhästä Hengestä "juopumiseen".

Jooelin kirja ei tosin mainitse hillitöntä naurua eikä se muutenkaan puhu niinkään ilosta kuin Herran päivän tuomiosta, katumuksen tarpeesta ja sen jälkeen Israelille tulevasta pelastuksesta. Jooel 1:5 mainitsee: "Herätkää te juopuneet, ja itkekää, valittakaa, kaikki viininjuojat...".

Jooelin kirjan todellinen sisältö ei kuitenkaan RHB:tä haittaa - eikä se näytä haittaavan muidenkaan virtaan mukaan hyppäävien menoa.

RHB kertoo saaneensa Pyhän Hengen voitelun ja lahjan jakaa henkeä rukoillessaan ja vaatiessaan Jumalalta: "Joko sinä tulet tänne alas tai minä nousen sinne ja kosketan sinua". Sen jälkeen hän tunsi koko ruumiinsa olevan kuin tulessa ja tunsi "elävän veden virran" pulppuavan vatsastaan samalla kun alkoi nauraa hillittömästi. RHB:n mielestä hänet kytkettiin taivaalliseen "sähkövirtaan" ja siitä lähtien hänen suuri halunsa on ollut saada muut kokemaan samanlaiset sähköiskut. RHB:n kokemus oli jo 1979 mutta vasta alettuaan toiminnan Yhdysvalloissa 1989 muutkin alkoivat saada samaa virtaa hänen kokouksissaan.

RHB, Wimber ja monet muut samassa liikehdinnässä mukana olevat esittävät Pyhän Hengen "voimana", joka tekee ja saa aikaan "ihmeet ja merkit" - joihin mukaan lasketaan edellä mainitut ilmiöt.

RHB oli keskeisessä osassa kun voima saavutti Torontossa lentokentän liepeillä olevan seurakunnan.

Karismaattisen liikkeen oma lehdistö piti Toronton tapahtumia esillä ja median kautta tieto tapahtumista levisi pian ympäri kristikuntaa. Vaikka tavallinen torontolainen ei juuri ollut - tuskin on vieläkään - tietoinen kaupungissaan vallitsevasta herätyksestä niin seurakunnan tilat alkoivat täyttyä ilta illan jälkeen joka puolelta maailmaa tulevista osallistujista. Useat vierailijat kokivat voiman kosketuksen ja seurakuntien saarnaajat ja työntekijät veivät sen mukanaan omiin seurakuntiinsa. Jos oma seurakunta ei hyväksynyt sille tarjottua mahdollisuutta päästä mukaan "taivaalliseen sähköverkkoon" niin seurakunta jakaantui. Toronton siunauksen yhtenä tuloksena onkin ollut ympäri maailmaa perustetut uudet seurakunnat, jotka opetuksessaan ja toiminnassaan noudattavat Torontosta omaksuttuja oppeja.

Myös suomalaisista seurakunnista paikalla on käynyt niin työntekijöitä kuin seurakuntalaisia nauttimassa "Toronton siunausta". Vastavuoroisesti valtameren takaa on Suomessa käynyt lukuisa joukko julistajia opettamassa uudesta hengen virrasta.

Toronton jälkeen virta saavutti Brownsvillen, Floridan Pensacolassa. Toronton ja Brownsvillen yhteys käy ilmi mm. henkilösuhteista. Brownsvillen seurakuntaa johtava John Kilpatrick kertoo herätyksen virran tulleen seurakuntaansa Isänpäivänä 1995. Hän oli pyytänyt evankelista Steve Hillin puhujaksi tilaisuuteen. Seisoessaan korokkeella rukoillen Hillin ja kolmannen miehen kanssa hän kuuli ikään kuin voimakkaan tuulen äänen oikealla puolellaan. Katsoessaan olkansa yli hänen jalkansa äkkiä levisivät ja "Jumalan kunnian virta" liikkui hänen levinneiden jalkojensa välissä...

"Se tuntui kuin puhelinpylväältä...", "loputon puhelinpylväs oli tulossa jalkojeni välistä seurakuntaan...". Toisen henkilön avustuksella Kilpatrick siirtyi syrjään, hyppäsi puhujan paikalle ja huusi seurakunnalleen: "Jumalani, seurakunta - tulkaa mukaan, tämä on se, tätä olemme rukoilleet! Tulkaa mukaan!" Kilpatrick kuvaa kokouksen jatkumista ikään kuin joku olisi heittänyt kranaatin seurakuntaan ihmisten alkaessa kaatuilla. Hän itse koki "juopuvansa hengestä" ja kaatui lopulta maahan maaten halvaantuneena paikoillaan yli kolme tuntia. Maatessaan lattialla hän näki jotakin nestettä valuvan ruumiistaan. Kilpatrickin mukaan neste oli häneen vuosien varrella varastoitunut stressi...

Kaikesta kokemastaan huolimatta Kilpatrick ei ollut varma: "En tiedä mutta uskon sen olleen Jumala". Silti hän uskaltaa suositella sitä seurakunnalleen.

Monille, kuten itsellenikin Kilpatrickin kuvaama "Jumalan kunnian virta" ja sen tulotapa ei ole kovin vakuuttava todistus siitä, että kyseessä todella on Kilpatrickin uskoma ja toivoma Pyhän Hengen manifestaatio.

Brownsvillestä tuli uusi pyhiinvaelluspaikka maailman karismaattisille kristityille. Vaikka Brownsville on vetänyt huomion Toronton "herätyksestä" itseensä kävijöitä riittää yhä kumpaankin seurakuntaan. Seurakuntien johtajat ja keskeiset työntekijät ovat sittemmin niittäneet mainetta lukuisilla kirjoilla, joissa kuvataan ja selitetään koettua ja annetaan opetusta - ainakin heidän mukaansa - Pyhästä Hengestä. Kirjojen painosmäärät ovat tietenkin mahtavat niiden tehdessä kauppansa ympäri maailmaa.

Ne, jotka uskovat vielä Pyhän Raamatun kehotukseen arvostella ja koetella henget tarvitsematta pelätä tekevänsä pilkkaa Pyhästä Hengestä ovat panneet merkille "nauruherätyksen" aikaansaaman epäjärjestyksen seurakunnassa. Useat voitelun saaneet julistajat eivät enää julista Sanaa, kaikilla ei edes ole Raamattua mukana heidän noustessaan puhujanpaikalle. Monissa tapauksissa sitä ei tarvitakaan koska puhuja tuskin pääsee alkua pidemmälle puhjetessaan nauramaan, jähmettyy paikoilleen tai kaatuu maahan. Jos oma puhe vielä pelaisikin niin kukaan ei kuuntele eikä kuule naurun ja monenkirjavan äänimaailman päästessä valloilleen. Eräs video kuvaa kuinka Toronton seurakunnassa sanaa julistava ei pysty edes lukemaan aikomaansa jaetta Luukkaan evankeliumista hoippuessaan, soperrellessaan ja välillä nauraessaan. Yleisöllä on myös hauskaa ja monet kaatuilevat istuimiltaan alas. Edetessään "sananjulistuksessaan" saarnaaja ryhtyy lopulta kiekumaan kuin kukko!

Room. 1:22-23: "Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi."

Ystävät - onko tämä evankeliumin arvon mukaista julistusta ja käytöstä, sitä mitä Jumala odottaa seurakunnaltaan ja mitä Jumala vaikuttaa seurakunnassaan Pyhän Henkensä voiman kautta!

Kilpatrick ja muut samanmieliset eivät näe mitään ristiriitaa näiden epäraamatullisten ilmiöiden, epäjärjestyksen ja Raamatun ilmoituksen välillä. Hyvin, hyvin surullista, samalla kuitenkin kuvaavaa on Kilpatrickin oma lausunto asiasta: "Jumala lähetti epäjärjestyksen seurakuntaan... Mielestäni on jo aika, että meillä on suuri epäjärjestys - niin baptisteilla, luterilaisilla, episkopaaleilla, helluntailaisilla... Jumala lähettää epäjärjestyksen!"

1 Kor. 14:33: "...sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala."

Näin sanoessaan Kilpatrick todistaa aivan muuta mitä Raamattu sanoo Jumalan Hengen vaikutuksesta ja Pyhän Hengen tahdosta seurakuntakokousta ajatellen. Vielä ilmeisemmäksi tämä epäraamatullinen lausuma käy kun tarkastellaan Kilpatrickin käyttämää sanaa kuvaamaan epäjärjestystä: "Pandemonium". Sanan alkuperä on 1600-luvulla kirjailija John Miltonin käyttäessä sitä kuvitteellisessa tarinassaan "Kadotettu paratiisi". "Pandae-monuim" oli helvetin valtakunnan pääkaupunki, "saatanan ja hänen joukkojensa suuri pääkaupunki". Kirjaimellisesti nimi merkitsee "kaikkien demonien paikka". Nykyään sanaa käytetään kuvaamaan villiä epäjärjestystä, meteliä ja sekasortoa!.

RHB:n mukaan hillitön nauru ja sekasorto seurakunnassa oli tuloksena kun hän kuvasi kuulijoilleen helvettiä. "Mitä enemmän kuvasin helvetin oloja ihmisille, sitä enemmän he nauroivat...". RHB ei vaivaantunut tästä vaan kertoo kuvausta lähinnä todisteena Pyhän Hengen voitelusta.

Nauraako Jeesus ja Pyhä Henki helvetin oloille - kertooko Raamattu asiasta hyvänä vitsinä? Mitä Hän Sanassaan sanoo iankaikkisen elämän tai kadotuksen todellisuudesta? Kuoliko Jeesus puolestamme niin ettei meidän tarvitse joutua sielunviholliselle ja sen joukoille valmistettuun paikkaan, jotta me voisimme nauraa katketaksemme kuullessamme opetusta aiheesta. Sen jälkeenkö voimme mennä kotiimme hoippuen juopuneena hengestä, todistaen naurunpuuskien välissä uskosta osattomalle naapurille kuinka meidän seurakunnassamme on hauskaa kun Jumala tarjoilee meille drinkkejä Jooelin baarissa??

Matt 13:42: "Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Hebr. 10:31: "Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin."

Jumalan Pyhä Henki on läsnä Sanassa. Jeesus on itse Sana, Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle, ihmiseksi tullut Jumala. Pyhän Hengen vaikutuksesta ja Hänen valvonnassaan ihmiset ovat kirjoittaneet Raamatun.

Joh.1:1-2, 2Tim3:16, 2Piet.1:20-21

Siksi Pyhä Henki ei toimi Sanaa vastaan. Hän ei vaikuta Sanan ulkopuolella olevia kummallisia tapahtumia eikä ruoki nykyihmisen sensaationälkää tai nautinnonhalua.

Kol.2:18-19

Pyhä Henki ei ole "voima", eikä "virta" vaan jumaluuden persoona, joka ei tuo esille itseään eikä opeta Sanassa, että meidän tulisi anoa Häntä tai etsiä joidenkin ihmisten välittämää erityisvoitelua.

Joh.14:16,17,26, Joh.16:8,13-14,15:26, Apt1:8

Sana ei tunne erityisvoideltuja ihmisiä eikä paikkoja, joiden luokse ja joihin tulisi vaeltaa saadakseen kokea Hänen kosketuksensa. Tässä karismaattinen liike muistuttaa Katolista kirkkoa ja Islamin oppeja ym. (Rooma, paavi, Mekka...)

Matt.24:23,Luuk.17:21-23,Joh.4:20-24

Pyhän Hengen vaikutus näkyy ennen muuta "hengen hedelminä" ja rakkautena totuuteen - so. Jumalan Sanaan, sekä kirjoitettuun Sanaan, että lihaksi tulleeseen Sanaan, Kristukseen.

Gal.5:22

Rakkaus Kristukseen on Hänen Sanansa kunnioittamista ja pitämistä - ei omiin tuntemuksiin tai kokemuksiin luottamista.

Joh.14:15,15:10

Pyhä Henki ei kehota uskomaan kaikkea sokeasti tai vain hyppäämään mukaan - vaan erityisesti tutkimaan ja koettelemaan. Meillä on ainoastaan yksi auktoriteetti, jolla voimme tätä toteuttaa: Raamattu.

2Tim.3:15,1Joh.4:1

Pyhä Henki ei toimi Sanan ulkopuolella eikä Sanaa vastaan - Hänen toimintansa voidaan aina vahvistaa Sanalla. Muu tulee jättää omaan arvoonsa.

Joh.16:13-15

On vain yksi voideltu - sanan koko merkityksessä se on Kristus. Kun olemme Hänessä ja halajamme "niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa" (1 Piet 2:2), että sen kautta kasvaisimme pelastukseen - Hänen voitelunsa luetaan meidän eduksemme. Olemme "voideltuja" vain ja ainoastaan Hänessä ja Hänen kauttaan.

2Kor.5:17,1Joh.2:20,Kol.2:9-10

Sanan opetus - ei juttujen tai kokemusten kertominen, kiekumisesta puhumattakaan - on seurakunnankokouksen keskeinen tarkoitus.

1Tim.4:13,1Kor.14:26,40

Seurakunta ei ole epäjärjestyksen eikä kummallisuuksien paikka vaan Jumalan huone, jossa Jumalaa palvotaan hengessä. Hengessä palvominen ei ole oman kontrollin luovuttamista jollekin persoonattomalle voimalle - uskova on vastuussa itsestään.

1Kor.14:33,1Tim.4:16,5:22

Julistaja, joka ei pysy Sanassa ja sen terveessä opissa ei ole Kristuksen evankeliumin julistaja vaikka osa hänen julistuksestaan olisi oikeata. Harhaanjohtavinta on sekoittaa terveen opin joukkoon epätervettä ja esittää koko sekoitus oikeana. Julistajan tulisi suositella kuulijoilleen vain sitä mistä hän Sanan suhteen on varma.

2Tim.3:5,Jaak.3:1-2,13,17

Pyhä Henki toimii avaten ymmärrystämme Jumalan Sanalle. Hän toimii meidän oman ymmärryksemme kautta - ei Sanan ulkopuolisten ilmestysten kautta, jotka vain sekoittavat ymmärrystämme Sanan suhteen. Snl 1: 22-23, 2:6-11, 4:4-7.

2Tim.3:15

Seurakunta tarvitsee uskonpuhdistusta enemmän kuin herätystä. Jumala ei halua uskoon tulleiden joutuvan terveen opin ulkopuolelle, josta usein on vaikea palata kestävälle, yksin Sanaan perustavalle pohjalle.

"Religion Today" - uutispalvelu

18.1.1999

Karismaattiset kristityt juhlivat viisivuotista herätystä joka alkoi Torontossa, Kanadassa ja on levinnyt arviolta 50000:een seurakuntaan maailman eri puolilla. Herätys alkoi 20.1.1994 kun seurakunnan pastori John Arnott kutsui evankelista Randy Clarkin pitämään kokoussarjaa. Seurakunnan edustajien mukaan niiden aikana ihmiset alkoivat kaatua, vapista, nauraa hillittömästi, täristä ja huutaa kun Pyhä Henki kosketti heitä. Puhutaan myös ihmeparantumisista.

2,8 miljoonan ihmisen arvellaan vierailleen Toronton seurakunnassa herätyksen aikana. Iltatilaisuudet jatkuvat edelleen ja rukoiltavaksi tai etsimään uutta kosketusta Jumalalta saapuu jatkuvasti satoja ihmisiä. Kuukausittaiset konferenssit vetävät mukaan jopa 6000 osanottajaa. Seurakuntaa on arvosteltu pelkän sielullisuuden ja opillisesti epäselvän opetuksen sallimisesta.

Ilmiötä, jota ensin nimitettiin "Toronton siunaukseksi", kutsutaan nyt "Isän siunaukseksi", koska monet osallistujat sanovat saavansa uudistuneen tuntemuksen Jumalan rakkaudesta. Sitä on kuvattu myös "virtana", joka kuvaa vaikutusten leviämistä.

Toronton tapahtumat vaikuttivat Floridan rannikolla Pensacolassa Brownsvillen seurakunnan työntekijöihin näiden vieraillessa Torontossa. Brownsvillen seurakunta on herätyksen keskuspaikka Yhdysvalloissa. Media on auttanut herätystä leviämään. Lukuisia kirjoja, artikkeleita ja kuvauksia on kirjoitettu ja julkaistu asiasta.

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia