Kaikki Tiet Vievät Roomaan osa 1

 

Karismaattinen Kaaos ja Petetyt Opettajat artikkeleissa olemme käsitelleet nykyistä karismaattista liikehdintää. Lyhyenkin tarkastelun pohjalta näyttää, että ilmiöt ja johtajien opetus ovat monelta osin vailla Raamatun selvää tukea.

Maailmanlaajuisesti vaikuttaa asia, joka kristittyjen on tiedostettava. Roomalaiskatolisen kirkon pyrkimys on aina ollut alistaa maailma oman kristillisyyden muotonsa alle. Maassamme on äskettäin keskusteltu luterilaisen kirkon lähentymisestä paavin kirkkoon. Monet näkevät lähentymisen suotuisana kehityksenä, toisten mielestä katolinen kirkko on edelleen yhtä kaukana kuin Lutherin aikaan raamatullisesta uskosta ja siten sopimaton yhteistyökumppani.

Kristityille on tuttu asia protestanttisen uskon historiallinen kamppailu suhteessa uskonnolliseen katoliseen maailmanvaltaan. Vähemmän tunnettua on, että maailman evankelinen, helluntailainen ja karismaattinen kristillisyys on vuosien varrella koko ajan luopunut uskonpuhdistuksen perinteistä lähentyen paavin kirkkoa. Tätä lähentymistä ovat suuresti edesauttaneet näiden suuntien tunnetut henkilöt.

Maailman tunnetuin evankelista Billy Graham on jo vuosia sitten ensimmäisen kerran ilmaissut arvostavansa paavia ja hänen johtamaansa kirkkoa.

Keskeinen määräävä asia on "kristittyjen yhteys". Monet kristityt johtajat käsittävät tämän organisatorisena yhteytenä, jossa eri kirkot ja tunnustukset tulevat yhdeksi keskeisen asian ympärille. Nykymaailmassa asia on esim. "rauha" ja "keskinäinen rakkaus". Valitettava tosiseikka on, että moni kristitty ja arvostettu johtaja ei ymmärrä raamatullista uskovien yhteyttä. Sitä ei saavuteta ihmisvoimin julkilausumien, suurten yhteisten kampanjoiden tai mahtavien juhlien kautta. Raamatussa uskovien yhteys on aina "hengen yhteyttä", jonka saa aikaan vain Pyhän Hengen aito toiminta. Jumala ei kehota kristittyjä muodostamaan vaikutusvaltaista maailmankirkkoa. Yhteys on maailmanlaajan Kristuksen srk:n yksilöiden välillä ja tulos Jumalan Hengen vaikutuksesta ihmisen sisimmässä.

Koskien karismaattista liikettä suuri vaikutus tässä lähentymisessä on ollut ns. "karismaattisilla katolisilla". He ovat kirkkonsa jäseniä ja pappeja, jotka mielestään ovat kokeneet "Pyhän Hengen" kasteen ja kosketuksen.

Ennen kuin käsittelemme nykytilannetta on tärkeää tuntea katolisen kirkon taustaa ja opetusta. Teemme sen nyt ja palaamme muuten asiaan ensi kerralla.

Jos katolinen kirkko on muuttunut uskolliseksi Jumalan Sanalle niin nykyinen voimakas kehitys on puolusteltavissa. Valitettavasti niin ei ole - katolinen kirkko itse painottaa, että sen opetus ei ole muuttunut vähimmässäkään määrin eikä tule muuttumaan. N. 325 jKr. Rooman keisari Konstantinus antoi kristinuskolle "laillisen uskonnon" leiman valtakuntansa alueella. Jeesuksen ja apostolien opetukseen liitettiin vallassa olevien pakanauskontojen vaikutteita. Näin Rooman valtakunnan ihmiset hyväksyivät uskonnon helpommin. Kristinuskosta tuli "lavea tie" vaikka Raamattu kuvaa sitä "kaitana tienä".

Aidon kristinuskon omaksuivat ne, jotka todella halusivat tuntea totuuden ja kuten on laita tänä päivänä se joukko on aina ollut pienempi.

Pian alkoi taistelu siitä "kuka on suurin" ja Roomassa olevan kirkon päämies nousi liikkeen vallanpitäjäksi. Tätä kehitystä tuettiin opettamalla Rooman kirkon johtajuuden polveutuvan suoraan apostoleista. Katolinen kirkko opettaa Jeesuksen asettaneen Pietarin kirkon johtoon ja paavin vallan periytyvän suoraan häneltä. N. 600 vuoden aikana Jeesuksen ajasta omaan aikaamme kirkkoisien kirjoitukset eivät kuitenkaan tunne väittämää. Kukaan heistä ei viittaa Rooman paaviin Pietarin seuraajana. Jeesuksen mainitsema kallio tulkitaan varhaisissa kirjoituksissa Kristukseksi tai kuvaukseksi Pietarin Kristus uskosta.

Katolisen kirkon pitikin alkuvaiheessa hankkia muita todisteita väitteensä tueksi. Näin syntyivät väärennökset nimeltä "Konstantinuksen lahjoitus (luovutus) -kirje" ja "Isidorian paavillinen julistus", jotka ovat väärennettyjä historiallisia dokumentteja paavin aseman puolesta. Niiden pohjalta Nikolas I lopulta julisti paavin olevan "Jumalan sijainen maan päällä" ja paavillisen mahdin ulottuvan kuninkaiden ja hallitsijoiden yli. Käytännössä opetetaan, että paavilla on rajaton valta yli kaikkien ihmisten ja kaikki ovat riippuvaisia hänestä.

Katolisen kirkon luonne ei ole muuttunut. Keskeinen osa katolista kirkkoa on paavin valta-asema. Voidaan sanoa, että paavi on katolinen kirkko. Ilman paavia katolinen uskonto kaatuu. Tarkka havainnoitsija näkee katolisen kirkon seisovan savijaloilla - ihminen on sen keskeinen tuki, ei Jumala.

Paavi on aikamme "superjulkkis". Kun hän ilmestyy jonnekin päin maailmaa sadat tuhannet ihmiset polkevat toisiaan päästäkseen niin lähelle häntä kuin mahdollista. Nuoret ja vanhemmat joutuvat saman massahysterian valtaan. Totta ovat Jeesuksen sanat "Minä olen tullut Isäni nimessä ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan."

Kun Jumala Sanassaan tekee selväksi ettei maailma ota vastaan niitä, joilla on Hänen Sanansa niin paavin suhteen asia on päinvastainen. Hänen edessään kumartavat ja niiaavat meidänkin aikamme kuninkaat ja hallitsijat kansanjoukoista puhumattakaan. Paavin suosio on valtava!

Ymmärtääksemme katolisen kirkon luonnetta on tunnettava sen opetusta. Tarkastelemme sen keskeisiä väittämiä ja uskomuksia vertaamalla niitä Raamatun ilmoitukseen. Katolinen kirkko sanoo olevansa Jumalan Sanan ainoa tuntija ja laillinen selittäjä maan päällä. Suluissa oleva numerosarja viittaa katolisen kirkon katekismuksen kohtiin.

SEURAAVASSA MITÄ KATOLINEN KIRKKO OPETTAA ERÄISTÄ KESKEISISTÄ ASIOISTA VÄITTÄEN OPETUKSENSA OLEVAN EHDOTTOMAN OIKEAA JA JUMALALTA SAADUN AUKTORITEETIN MUKAISTA:

Pelastus, armo, vanhurskaus

Katolinen kirkko:

 • Vanhurskaus saadaan aluksi kasteen kautta. (1262-1274).

  Vanhurskaus saavutetaan uskon, sakramenttien ja hyvien tekojen kautta (1247-1249).

  Pelastus synnin seurauksista on koko elämän kestävä prosessi (161-162, 1254-1255).

  Ihminen aikaansaa pelastuksensa yhteistyössä armon kanssa uskon, hyvien tekojen ja kirkon sakramentteihin osallistumisen kautta (183, 1129, 1815, 2002).

  Armo ansaitaan hyvillä teoilla (2010, 2027).

  Pappi voi antaa synnit anteeksi toimien tuomarina (1442, 1461).

  Vaikka synti tunnustetaan ja saadaan anteeksi synnin määrän mukainen väliaikainen rangaistus ei poistu (kiirastulioppi) (1472-1473).

  Kuoleman jälkeinen kiirastuli tarvitaan, jotta synti sovitettaisiin täysin ja sielu puhdistuisi (1030-1031).

  Kirkon julistamat erityiset helpotukset auttavat syntistä lyhentämään kiirastuliaikaa (1471-1473). (Kuolleetkin voivat saada kirkon julistuksella helpotuksen jos esim. elossa oleva omainen teollaan saa sen aikaan. Näitä tekoja ovat esim. kirkon julistama pyhiinvaellusmatka määrättyyn kohteeseen).

  Kukaan ei voi varmasti sanoa pelastuvansa iankaikkiseen elämään (1036, 2005).

  Iankaikkinen elämä on ansaittu palkinto (1821, 2010).

  Katolinen kirkko on ehdottoman tarpeellinen pelastuksen välittäjänä (846).

 • Raamattu:

 • Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta yksin (Room.3:28).

  Jumala vanhurskauttaa syntisen joka uskoo (Room. 4:5). Hyvät teot ovat seurausta pelastuksen kokemisesta, sen tulos on halu tehdä hyvää.

  Pelastus on kertakaikkinen ja -hetkinen tapahtuma kun syntinen uskoo Jeesuksen sovittajakseen. Tällöin Jumala julistaa meidät vanhurskaiksi. (Room. 5:9).

  Pelastus on yksin armosta uskon kautta, ei teoista. (Ef. 2:8,9).

  Armo on ilmainen lahja - ilman tekoja ja ansiota (Room.11:6). Vain Jumala voi antaa synnit anteeksi (Mar. 2:7).

  Jumala antaa synnit täydellisesti anteeksi (Kol.2_13, Jes. 43:25).

  Raamattu ei opeta kiirastulesta - Jeesus sovitti kaikki synnit ristillä (Heb. 1:3).

  Jeesus lunasti Häneen uskovat verensä kautta kerta kaikkiaan - kirkollisia lisäjulistuksia ei tarvita (Ilm. 1:5, Heb. 9:12,14,28).

  Uskova tietää olevansa iankaikkisen elämän perillinen Sanan lupauksen kautta (1.Joh. 5:13). (Pyhän Hengen sisäinen todistus Jumalan lapseudesta seuraa uskoontuloa.)

  Iankaikkinen elämä on Jumalan ilmainen lahja (Room. 6:23).

  Pelastus on yksin Jeesuksen Kristuksen kautta - on vain yksi välimies (Apt. 4:12, 1Tim. 2:5).

 • Messu - ehtoollinen

  Katolinen kirkko:

 • Messussa leipä ja viini muuttuvat oikeaksi Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi (1373-1377).

  Jeesus on todellisesti läsnä ruumiissaan ja veressään messun leivässä ja viinissä (1374, 1377).

  Pyhitetty leipä ja viini auttavat saavuttamaan iankaikkisen elämän (1392, 1405, 1419).

  Messu-uhri on ristinuhri (toistuva) (1085, 1365-1367).

  Ristinuhri toistuu messu-uhrissa (1323, 1382).

  Messu on veretön uhri, jonka kautta sovitetaan elävien ja kuolleiden syntejä (1367, 1371, 1414).

  Kirkko jatkaa Kristuksen uhraamista (messussa) maailman pelastumiseksi (1323, 1382, 1405, 1407). (Katolisessa kirkossa messu ja sen ehtoolliseen liittyvä Kristuksen uhraaminen on päivittäinen tapahtuma.)

 • Raamattu:

 • Leipä ja viini ovat symboli Jeesuksen ruumiille ja verelle (1Kor.11:23-25).

  Kristus on taivaassa (Heb. 10:12,13).

  Leipä ja viini ovat esikuvia auttamassa meitä muistamaan Kristuksen tekoa (Luuk. 22:19).

  Ristinuhri on historiallinen ja kertakaikkinen tapahtuma, joka ei toistu. (Mar. 15:21-41).

  Ristinuhri on täytetty (Joh. 19:30, Heb. 9:28).

  Ilman verenvuodatusta ei ole anteeksiantoa synneistä (Heb. 9:22, 3Moos. 17:11).

  Kristuksen kirkon tehtävä on julistaa Herran uhrikuolemaa, joka on pelastuksen perusta (1Kor. 11:26).

 • Neitsyt Maria

  Katolinen kirkko:

 • Maria oli perisynnistä vapaa synnytyksen ensi hetkistä lukien (490-492).

  Maria, " täysin Pyhä", eli synnittömän elämän (411, 493).

  Maria oli neitsyt ennen ja jälkeen Jeesuksen syntymän ja myös syntymän aikana (496-511).

  Maria on Jumalan Äiti (963, 971, 2677).

  Maria on kirkon/ seurakunnan Äiti (963, 975).

  Maria on Lunastaja ja Pelastaja, hän oli osallinen Kristuksen pelastustyössä (618, 964, 968, 970).

  Maria otettiin taivaaseen näkemättä kuolemaa (966, 974).

  Maria on välittäjä ja rukoilee puolestamme ja voimme tuoda hänelle huolemme ja pyyntömme (968-970, 2677).

  Meidän tulee antaa itsemme Marian hoivaan kuolemamme hetkellä (2677).

  Jumala on korottanut Marian "taivaan ja maan Kuningattareksi". Hänelle kuuluu ylistys (966, 971, 2675).

 • Raamattu:

 • Maria, Aadamin perillinen, syntyi synnissä kuten kaikki (Ps. 51:5, Room. 5:12).

  Maria oli syntinen, yksin Jumala on Pyhä (Luuk. 18:19, Room. 3:23, Ilm. 15:4).

  Maria oli neitsyt Kristuksen syntymään saakka (Matt. 1:25). Myöhemmin hän sai muitakin lapsia (Matt. 13:55-56, Ps. 69:9).

  Maria oli Jeesuksen maanpäällinen äiti (Joh. 2:1).

  Maria on Kristuksen kirkon jäsen (Apt. 1:14, 1Kor. 12:13,27).

  Kristus yksin on Pelastaja, vain Hän kärsi ja kuoli sovittaen synnit (1Piet. 1:18-19).

  Maria kuoli ja hänen ruumiinsa muuttui tomuksi (1Moos. 3:19).

  Jeesus on ainoa välittäjä meidän ja Jumalan välillä (1Tim. 2:5, Joh 14:13-14, 1Piet 5:7).

  Kuolemamme hetkellä meidän toivomme ja luottamuksemme on yksin Kristuksessa (Room 10:13, Apt 4:12).

  Herran nimeä yksin tulee ylistää, vain Hän on korotettu yli taivaan ja maan (Ps 148:13).

 • Arvovalta

  Katolinen kirkko:

 • Pietari oli apostolien pää (552, 765, 880).

  Piispat ovat apostolien perillisiä ja seuraajia (861-862, 938).

  Paavi on Pietarin seuraaja kirkon johdossa (882, 936).

  Paavi korkeimpana piispat johtavat maailmanlaajuista kirkkoa (883, 894-896).

  Kirkon johdolla (paavi ja hänen alaisensa piispat) on ehdoton opetusvalta kirkossa (85-87).

  Katolinen kirkko on erehtymätön Sanan tulkitsija (890-891, 2034-2035).

  Vain se kykenee ja sillä on ainoa oikeus selittää Sanaa (85, 100, 939).

  Paavi on erehtymätön auktoriteetti opetuksessaan (891).

  Kirjoitukset ja kirkon perinne yhdessä ovat Jumalan Sana (81, 85, 97, 182).

  Ne yhdessä ovat Kirkon uskonopetuksen perusta (80, 82).

 • Raamattu:

 • Kristus oli ja on apostolien ja koko seurakunnan pää (Joh 13:13).

  Apostoleilla ei ole seuraajia - apostolit olivat Kristuksen kuoleman todistajat (Apt 1:21-22).

  Pietarilla ei ole seuraajaa Raamatussa.

  Kristus johtaa seurakuntaansa maailmassa (Kol 1:18).

  Pyhä Henki on seurakunnan opettaja (Joh 14::26, 16:13, 1Joh 2:27).

  Kirjoituksissa itsessään on selitys ja oikea erehtymätön tulkinta (Apt 17:11).

  Jokainen kristitty, Pyhän Hengen avustamana, on oikeutettu ja kykenevä tulkitsemaan Sanaa (Apt 17:11, 1Kor 2:12-16).

  Vain Jumala on erehtymätön ja täydellinen (Snl.21:30, Ps 8:4-5, 19:8-9).

  Vain Kirjoitukset: VT ja UT ovat Jumalan Sana (Joh 10:35, 2Tim 3:16-17, 2Piet 1:20-21). Perinne, traditio on ihmisen sanaa jos sen perusta ei ole Sanassa (Mar 7:1-13).

  Sana yksin on kirkon uskonopetuksen perusta (Mar 7:7-13, 2Tim 3:16-17).

  Juhani Aitomaa

 • Tämän artikkelin saa täydellisenä alaviittein varustettuna tilaamalla:

  Kristityn Foorumi

  PL 571, 33101 Tampere

  alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

  Lähetä sähköpostia