Israelin kadonneet heimot

Osa 2


Artikkelisarjan toisessa osassa kerrotaan perusteista joita on esitetty sen puolesta, että Israelin kadonneet heimot voidaan tunnistaa olemassa olevina ei-juutalaisina kansoina. Kuten osassa 1 viitattiin, ajatus sai tuulta purjeisiin erityisesti 1800 -luvun Iso-Britanniassa. Tuolloin Englannissa ja USA:ssa julkaistiin useita teoksia, joissa perusteltiin erityisesti näiden maiden asemaa keskeisinä israelilaisina heimoina maailmassa. Monet kirjat saivat myös huomattavasti lukijoita. Monet näissä kirjoissa esitetyt perusteet ovat edelleen voimassa ideologian kannattajien keskuudessa.


Edward Hine oli yksi tunnetuimmista ideologian kehittäjistä. Vuonna 1871 hän kirjoitti kirjansa ”English Nation Identified with the Lost House of Israel” (Englannin kansakunta tunnistettu Israelin kadonneeksi sukukunnaksi). Hinen mukaan, koska ”pakanoiden täysi luku” on nyt tullut sisään, Israelin silmät on avattu ja sen ”poliittinen ylösnousemus” on tosiasia. Keskeisenä todisteena profetian toteutumisesta olivat Palestiinaan palanneet sateet, jotka Hine tulkitsi Raamatun ”myöhäissateiksi” (suom.kiel. Jooelin kirjan 2. luvun ”kevätsade”, eng. KJV ”latter rain”, myös Jaakob 5:7, maininta esiintyy useissa Raamatun kirjoissa).


Brittiläinen israelismi (eli anglo israelismi, idean myöhempiä suuntia edustavat mm. Two House – Kaksi Huonetta ja Ephraimites - Efraimilaiset) pohjaa perusväittämään, että vaikka juutalaiset ovat israelilaisia, israelilaisia ei tunneta juutalaisina. Käsitteet israelilainen ja juutalainen ovat siis kaksi eri asiaa. Erotus alkoi siitä, kun 10 heimoa erosivat Juudan ja Benjaminin heimoista omaksi valtakunnakseen. Hinen mukaan erotus on yhtä selvä, kuin mitä ”tuli ja vesi” eroavat toisistaaan. Hine esittää useita raamatunjakeita – kuten Jer.17:4 ”Sinun on luovuttava perintöosastasi, jonka minä olen sinulle antanut; ja minä saatan sinut vihollistesi orjuuteen maassa, jota sinä et tunne. Sillä te olette sytyttäneet minun vihani tulen; se on palava iankaikkisesti” - tueksi käsitykselleen, että Raamatun kiroukset ovat tulleet juutalaisten osaksi. Monet britti-israelilaiset katsoivat kuitenkin jo tuolloin, että myös juutalaiset tulevat lopulta siunatuiksi Israelin kautta.


Hine sovelsi aikansa poliittista kehitystä Raamatun profetiaan varsin vapaasti. Raamatun siunaukset kuuluvat nyt tunnistetulle Israelin kansakunnalle. Toisin kuin maailman tuntema Juuda, juutalaiset, ”Israelista tuli kadonnut kansa, jota kukaan ei tunne, eivät edes he itsekään”. Kadonneen Israelin Hine tunnisti muinaisiksi skyytti -heimoiksi, joista hänen mukaansa sittemmin muodostuivat mm. anglosaksit, skotit, normannit, tanskalaiset, belgialaiset, lombardit ja frankit. Britti-israelismi ja sen variaatiot edustavat ajatusta, että kun maastaan karkotetut israelilaiset heimot vietiin ensin itään, sieltä ne vähitellen kulkivat Eurooppaan lisääntyen suuresti aikojen kuluessa. Hine otti jopa Jeesuksen sanat itsestään ”minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lasten tykö” (Matt.15:24), tukemaan uskomustaan. Hän ei pysähtynyt miettimään, miksi Jeesus sitten lähetettiin juutalaisten keskuuteen? Israelhan oli jo kateissa, hänen tulkintansa mukaan.


Samoin Jeesuksen käskyn opetuslapsille Matt.10:5-6, jossa Hän kieltää menemästä pakanoiden ja samarialaisten luokse ”menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö”, Hine tulkitsi tarkoittavan apostolien matkoja maihin ”joissa englantilaiset (siis israelilaiset) esi-isämme olivat”. Tietenkin Hine sivuutti sen, miksi sitten mm. Paavali lähetysmatkoillaan aina ensin meni juutalaisten synagogaan! Jos Hine olisi oikeassa, Paavali toimi täysin Jeesuksen sanaa vastaan. Samanlaisia suuria ristiriitaisuuksia löytyy Hinen todisteluista muitakin. Raamatunselitys pohjaa tapaan, jossa henkilö ensin vahvasti omaksuu jonkun teorian totuutena ja käyttää sitten Raamattua tukemaan asiaansa. Hän ei etsi Raamatusta totuutta vaan tukea omaksumalleen. Ajatus, että tuo omaksuttu voisi olla väärin, ei tule kysymykseen.


Näin monet virheelliset käsitykset ja suoranaiset harha-opit ovat kehittyneet. Hinen perusteet sille, että englantilaiset ovat Israelin heimo, eivät olleet kovin kummoisia. Viitaten I-B:n menestykseen maailman politiikassa hän totesi: ”...on tarpeetonta laajemmin käsitellä asiaa kuin todeta, että olemme tehneet sen mitä Israel tulisi tekemään, olemme uudistaneet voimamme”. Voiman uudistamisella viitattiin englantilaisten lisääntymiseen sen jälkeen, kun roomalaiset vallanpitäjät lähtivät saarelta. Tämä lisääntyminen yhdessä muiden protestanttisten maiden väkimäärän kanssa, on Aabrahamille annetun profetian ”Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea... Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä” (1.Moos.15:5), ja muiden vastaavien profetioiden täyttymys.


Muita I-B:ssa ja protestanttisessa maailmassa täyttyneitä profetioita, jotka todistavat nämä Israeliksi, olivat Hinen mukaan esim.

1Moos.17:6 ”Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita”,

Hoos.1:10 ”Mutta israelilaisten luku on oleva niinkuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', heille sanotaan: 'Elävän Jumalan lapset!'”


Erityisesti Jes.49:19-20 ”... sinä käyt silloin ahtaaksi asukkaille, ja kaukana ovat ne, jotka sinua söivät... Paikka on minulle ahdas, tee tilaa, että voin asua", viitaten Hine kirjoitti: ”Yksi suurimmista kansallisista siunauksistamme oli Amerikan löytyminen...” Nykyisin Hine tulkittaisiin rasistiksi. Raamatunjakeen Ps.45:5 (45:6) ”Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun allesi; kuninkaan vihollisten sydämet lävistetään”, Hine selitti tarkoittavan sitä, ”kun poikamme menivät Amerikkaan ja karkottivat intiaanit takametsiin...”. Samoin Hine näki muidenkin alkuperäiskansojen kohtalon: niiden tuhoaminen oli Israelin voiman osoitusta.


Hinen kirjan mukaan israelilaiset tunnistetaan siitä, että he ovat kristittyjä. ”Juuda, juutalaiset ovat lain alla, Israel ei... se on nyt... täysin vapaa Mooseksen laista...”, kirjoitti hän. ”On jo kauan ollut tunnettua, että Englantia on siunattu jumalallisella valolla enemmän kuin mitään toista kansakuntaa.” Hinen käsityksen mukaan Jeesuksen sanat itsestään ja apostoleille (edellä) on liitettävä tähän yhteyteen. Se, että Englanti ja muut länsimaat ovat omaksuneet kristillisyyden, todistaa, että Jeesus ja apostolit ovat tuoneet sanomansa ”Israelin kadonneelle huoneelle”. Tällainen perustelu on, kuten aiemmin on viitattu, tarkoitushakuista, mielivaltaista, eikä sillä ole raamatullista ja historiallista pohjaa.


Siitä, että Englanti on Israelin sukukunta, todisti Hinen mukaan mm.:

-kristittyjen pyhäkoulut, koska: Jes.54:13 ”Sinun lapsesi ovat kaikki Herran opetuslapsia, ja suuri rauha on sinun lapsillasi oleva”,

-englannin kieli, jonka Israel omaksui profetian Jes.28:11 mukaan ”Niin, sopertavin huulin ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle”,

-Englannin armeijan voittokulku, koska Israelin tulee olla johtava kansa Jer.51:20 ”Sinä olit minun vasarani, minun sota-aseeni, sinulla minä musersin kansoja, sinulla minä hävitin valtakuntia...” .

Muita todisteita olivat esim. vapaamuurarius (jolla Hinen mukaan on israelilainen alkuperä), Englannin laivasto, Englannin kirkko, ym., joille kaikille hän haki jonkun raamatunkohdan osoittamaan yhteyttä Raamatun Israeliin. Suoraan Englannin saariin viittasi taas Jes.24:15 ”...kunnioittakaa Herraa... meren saarilla Herran, Israelin Jumalan nimeä”. Tämä riittänee osoittamaan Hinen tavan tulkita Kirjoituksia.


Noin 30 vuotta ennen Hinen kirjaa ilmestyi prof. Wilsonin teos ”Our Israelitish Origin” (Israelilainen alkuperämme). Se oli yksi Hinen käyttämä lähdeteos. Kirja koostettiin Wilsonin luennoista ja siitä otettiin useita uusintapainoksia. Wilsonia arvostetaan ”Israelin löytymisen isänä”. A.B.Grimaldi (British Israel -kirjoittajia) kertoo Wilsonin saaneen alkusykäyksen asiaan seuraavalla tavalla: ”John Wilsonin äiti oli jo aiemmin kiinnittänyt hänen huomiotaan 1.Moos. kirjan lopun ajan siunauksiin Joosefille. Eräänä sunnuntaina, jumalanpalveluksen päätyttyä neiti Cummins kysyi häneltä Jaakobin Joosefia koskevan profetian tarkoitusta: 'Mutta hänen jousensa pysyy lujana...'(49:24). Wilson tunnusti ettei osannut vastata mutta lupasi tutkia sitä yhdessä kysyjän kanssa ja palata siihen ensi sunnuntaina. Tavalliseen energiseen tapaansa Wilson tutki viikolla asiaa. Yhtenä päivänä hän sattumalta sai käsiinsä Saturday Magazine -lehden, jossa mainittiin sir John Fortescue, englantilainen tuomari keskiajalta. Lehdessä oli lainaus Fortescuen sanoista 'Englannin valta oli sen jousiampujien varassa'. Keskiajalla vaikuttanut tuomari kiinnitti huomiota siihen, että kaikki Englannin suuret taistelut, Cressy, Pocctiers, Agincourt, ym. voitettiin englantilaisen pitkäjousen ansiosta. Tämä vaikutti suuresti Wilsoniin ja hänen mieleensä välähti ajatus: Onko Joosefin jousella ja englantilaisella jousella yhteys keskenään?”


Wilson tutki asiaa edelleen ja rakensi sen ympärille luennon, jossa todisteli Englannin olevan Israel. Siitä seurasi elämäntyö monine luentoineen, kirjoineen ja kirjoituksineen aiheesta. Moni seurakunta otti hänet vastaan ja Wilsonin ajatukset saivat merkittävää huomiota. Wilson tulkitsi mm. Ilm.10 jakeessa 7 sanotun ”Jumalan salaisuuden” tarkoittavan salaisuutta kadonneista Israelin heimoista, joka salaisuus nyt oli tehty hänelle ja muille samoin ajatteleville tiettäväksi viimeisenä aikana.


Sharon Turner oli 1800-luvulla vaikuttanut tunnettu historioitsija ja asianajaja, joka paljon luetussa teoksessaan History of the Anglo-Saxons kirjoitti englantilaisten polveutuvan kimmerialaisista ja skyyteistä. Varhaisin maininta sotaisista kimmerialaisista on löydetty assyrialaisista kirjoituksista 714 eKr. ja viimeisin maininta 515 eKr. iranilaisista teksteistä. Kimmerialaisten alueelle tullut toinen sotaisa paimentolaiskansa skyytit valtasi heidän elintilansa, joka käsitti nykyisen Ukrainan ja Venäjän alueita. Turnerin mukaan esim. sittemmin Eurooppaan ja Englantiin tulleet saksit olivat skyyttiläisiä. Wilsonin ja muiden britti-israelismissa skyyttiläiset nähdään kadonneiksi israelilaisiksi heimoiksi, jotka saapuivat Eurooppaan, valtasivat itselleen asuinsijat, omaksuivat protestanttisen kristinuskonnon, menestyivät ja saivat maallista valtaa – jollaisena Jumalan siunaus ensisijassa nähdään. Kyse on siis eräänlaisesta yksipuolisesta menestysteologiasta ennen oman aikamme karismaattista menestysteologiaa. Samoin nykyinen kristittyjen valtaa maailmassa edistävä valtateologia omaa samoja piirteitä.


Kirjassaan Sixty Anglo-Israel Difficulties Answered (Vastaukset kuuteenkymmeneen vaikeaan kysymykseen angloisraelismista) Wilson keskittyy myös Joosefille ja hänen pojilleen (Efraim ja Manasse) annettujen lupausten toteutumiseen. Otan vain yhden esimerkin kuvaamaan, kuinka tämä oppi erottaa juutalaiset ja Israelin. Kirjan kysymys 12 kysyy, eikö juutalaisen kansan sovitus Jumalan kanssa tapahdu ennen koko maailmalle (pakanoille) tulevaa siunausta, raamatunkohdat Room.11:12, 15-26? Wilsonin mukaan jakeen 12 sanonta ”heidän täyteytensä” ei voi viitata juutalaisiin, vaan Efraimiin (1.Moos.48:19). Wilson liittää jakeen 12 sanonnan täyteydestä ”kansan paljouteen” kirjoittaen: ”Efraim, josta tämä täyteys oli tuleva, erotettiin Juudasta, ja sen olemus hävisi pakanoiden sekaan (Jes.7:8, Jer.7:15). Emme voi odottaa juutalaisista siunausta, joka oli tuleva pakanoiden keskeltä. Täyteys pakanoiden joukossa, jolle siunaus annetaan, pitää etsiä pakanoiden joukosta, jonne Efraim karkotettiin (Hoos.8:8). 'Mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista' (Room.11:15) viittaa Hes. lukuun 37, jossa kaiken Israelin ylösnousemus kuvataan, erossa Juudasta ja häneen liittyvistä israelilaisista (Hes.37:11, 16). Koko Israel laitettiin 'hautaan' ja he katosivat. Juutalaisista ei koskaan sanottu, kuten Israelista 'meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, olemme hukassa' (j.11). (Vain) Israelin toipuminen on 'ylösnousemus kuolleista' ja se on seurausta kadonneen pojan, Efraimin löytymisestä.” Wilsonin mukaan Room.11:25 ”pakanoiden täysi luku” tarkoittaa pakanoiden sekaan kadonnutta Efraimia (Israelia). Wilson jatkaa edelleen liittäen Room.11:17 mainitsemat poistaitetut oksat tarkoittamaan Rooman kirkkoa ja uskonpuhdistuksen kirkot ovat Israel, Room.11:21 ”luonnolliset oksat”.


Joseph Wildin kirja vuodelta 1882 The Lost Ten Tribes (Kymmenen kadonnutta heimoa) nimesi jo Amerikan perustamisessa mukana olleet vapaamuurariuden symbolit todisteiksi Israelin heimosta. Näitä symboleja (katkaistu pyramidi, kaikennäkevä silmä, kotka, ym.) sisältävä Yhdysvaltain vaakuna (The Great Seal of the United States) todisti monelle kirjoittajalle Amerikan kuulumista Israelin raamatulliseen heimoon. Amerikka on Joosefin toisen pojan Manassen siunausten perijä. ”Manassesta piti tulla suuri kansa... näen tämän lupauksen kirjaimellisen täyttymyksen Yhdysvalloissa.” Monissa kirjoituksissa esiintyi suurta kiinnostusta Egyptin pyramideihin. Erityisesti Gizan pyramidilla katsottiin olevan suuri merkitys ”pyramidi on valtava todistus Jumalasta ja hänen kansastaan”, kirjoitti Wild.


Otan vielä pari esimerkkiä kirjoittajien perusteluista. Pastori W.H.Poole julkaisi vuonna 1889 kirjansa Anglo-Israel, the Saxon Race Proved to be the Lost Tribes of Israel (Anglo-Israel, saksilainen rotu todistettu Israelin kadonneiksi heimoiksi). Siinä hän mm. luetteli seikkoja, jotka todistivat Englannin olevan keskeinen osa kadonneita heimoja. Näitä olivat:

-englantilaiset lähetyssaarnaajat (koska Israel on lähetyskansa, Jumalan todistaja)

-sunnuntain vietto (sunnuntai on sama kuin sapatti)

-lukuisat eng.kielen sanat (lainaus Poolen kirjasta: ”...beer (eng. olut) on hyvin tunnettu heprean sana tarkoittaen kaivoa tai lähdettä, kuten Beer-La-Hai-Boi... Beer-sheba... tietääkö englantilainen mies tilatessaan lasin olutta puhuvansa puhdasta hepreaa?”)

-henkilönimet (esim. Kenneth tulee hepr. nimestä Kenath, Malcom tulee Malchomista, jne.)

-paikannimet (lainaus: ”...kaupunki Pembrokeshiressa, nimeltä Narbeth (Nar-beth) on yhtä heprealainen nimi kuin Galilean Nasaret”)

-vihollisen porttien valloitus 1.Moos.22:17 (portti, eng. gate tarkoittaa myös satamaa ja tarkoittaa I-B:n valtaamia alueita merisatamineen ympäri maailmaa yms. sotilaallisesti ja poliittisesti merkittäviä kohteita, ”portit ovat Jumalan siunausten kruunu Israelille”)

-I-B:n kuninkaallisiin symboleihin kuuluva harppu oli Daavidin harppu. Jne.


Eräässä kirjassa mainitaan mm. Lontoon yllä 1800 -luvulla leijuneen, kivihiilenpoltosta peräisin olleen savupilven olevan Jumalan kirkkauden pilven, shekinan, osoitusta! Näistä esimerkeistä tarkka lukija huomannee britti-israelismin raamatunselityksen perusvirheen. Kun Kirjoitusten tulkinnan lähtökohdaksi tulee jokin muu asia, kuin ilmoitus sovittajasta, Kristuksesta, mennään harhaan. Israel, ja tässä tapauksessa kadonnut sellainen, on tullut Kristuksen sijaan. Kun profetioista innostutaan väärällä tavalla ja sovitetaan niitä väkisin vääriin ajankohtiin ja asioihin, päädytään pahimmillaan melkoisiin mielettömyyksiin.


Juhani Aitomaa


Jatkuu