Jumalan valtakunta Markuksen evankeliumissa

Ceta Lehtniemi

Nykyistä julistusta Jumalan valtakunnasta

Yhä selvemmin ja voimakkaammin leviää julistus, joka korostaa Jumalan rauhanvaltakunnan murtautumista tähän ajalliseen maailmaan. Tähän liitetään ajatus, että ihmisen suorittamat ihmeet ja jumalallinen, pyhä elämä, ovat tässä avainasemassa. Toisaalta huomaa senkin, että jokaiselle ihmiselle tuottaa iloa nähdä, että hänen käskystään tapahtuu ihmeellisiä asioita. Eräässä Vineyard-seurakunnan äänitteessä sanottiin, että sairaus on kuin demoni, joka pitää ajaa ulos. Ari Puonti sanoo syksyn 2009/3-4 Healing Rooms -lehdessä: ”Jokainen parantuminen ja demonien ulosajo on nykyäänkin merkki tulevaisuuden kuningaskunnan murtautumisesta tähän hetkeen.” Jeesus varoittaa Markus 13:22: ”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut.” Näihin vääriin tunnustekoihin kuuluu myös parantaminen. Muutenhan Jeesus olisi ilmaissut asian toisin. On kysymys vakavista asioista. Näistä opettaminen ei saa missään yhteydessä luisua yksipuolisuuteen. Markuksen evankeliumista käy kyllä hyvin ilmi, että uskovat rukoilevat sairaiden puolesta. Tähän voi liittyä öljyllä voitelu tai käsien päälle pano. Jumala on se, joka antaa paranemisen. Tätäkin paranemista monin verroin tärkeämpää on syntien anteeksi saaminen Jeesuksen Kristuksen sovitusveressä.

Ari Puonti korostaa vielä samassa lehdessä, että Jumalan valtakunta on poliittinen vaikuttaja tässä maailmassa. Jo aiemmin hän sanoi: ”Barak Obama tai YK eivät ole ratkaisu maailman rauhaan vaan ihmiset, jotka elävät vuorisaarnan mukaan pitäen Jumalaa kuninkaanaan.” Jeesus sanoo Joh.14:27: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.” Luuk.17:21 kuuluu: ”eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.” Jeesus kuvaa sisäistä rauhaa ja sisäistä Jumalan valtakuntaa kauniilla tavalla. Raamattua tulisi tutkia kokonaisuutena ja löytää sitä kautta oikea painotus. Uskoontulo on ennen muuta Pyhän Hengen vaikuttama mielenmuutos. Ihminen nöyrtyy tunnustamaan syntinsä ja ottamaan vastaan evankeliumin, joka on ilosanoma Jeesuksen sovituskuolemasta meidän syntiemme tähden. Kylvetty Jumalan sana vaikuttaa uskon. Jumalan valtakunnan ilmeneminen on tässä ajanjaksossa ennen muuta sisäinen asia.

Markuksen evankeliumin keskeiset linjat

Edellä olevat ajatukset saivat minut lukemaan kuin uudella tavalla Markuksen evankeliumia. Nopeahkolla tutkimisella siitä paljastui itselleni kolme keskeistä teemaa, jotka kulkivat evankeliumikirjan läpi. Valotan niitä lyhyesti. Johanneksen antaman kasteen jälkeen alkoi Jeesuksen 3,5 vuotta kestänyt julkinen toiminta. Markus keskittyy evankeliumissaan juuri tähän vaiheeseen sekä kärsimyshistoriaan. Ominaista tässä evankeliumissa on kaiken liittäminen tiiviisti Vanhan testamentin ennustuksiin. Jopa lukiessa ihmeteoista, tuntuu paino olevan siinä, että tuleva Messias haluttiin mitä tiiveimmin liittää siihen, mitä pyhissä kirjoituksissa oli sanottu. Toinen päälinja Markuksella on mielestäni Jeesuksen kärsimyshistorian korostus. Jopa tiettyjen parantamisihmeiden jälkeen Jeesus kieltää puhumasta asiasta. Tulee väistämättä mieleen, että pääpaino tapahtumissa ei ole fyysisessä parantumisessa, vaan Jeesuksen tehtävässä maailman Vapahtajana. Kaikki tähtää tärkeimpään, joka on ristillä suoritettu sovitustyö. Kolmas selvästi löydettävä linja on runsas puhe Jumalan valtakunnasta. Markus kertoo niukasti vertauksia verrattuna muihin evankelistoihin. Ne selvittävät Jumalan valtakunnan olemusta, sekä keille se on valmistettu. Erityisen tärkeää on ymmärtää, miten Jeesuksen sovitustehtävä liittyy tähän kokonaisuuteen.

1. Jumalan valtakunta on tullut lähelle

Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta. Mark.1:15 kuuluu: ”ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi." Aika täyttyi ja Jeesuksen maanpäällinen toimintakausi alkoi. Tästä alkoi evankeliumin aika. Mitä se merkitsi käytännössä?

-Jeesus kutsui opetuslapsia sanoen tekevänsä heistä ihmisten kalastajia.

-Jeesukselle oli hyvin ominaista se, että hän meni synagogaan opettamaan (Mark.1:21,22).

-Jeesus antoi syntejä anteeksi (Mark.2:5).

-Jeesuksen ateriointi syntisten kanssa herätti pahennusta. Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä." (Mark.2:17).

-Jeesus selittää mitä on synti. Mark.7:21-23: ”Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen.”

-Jumalan valtakunta murtautui esiin myös parantamisen kautta.

Jesaja jo sanoi 35:4-6: ”Sanokaa hätääntyneille sydämille: "Olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät." Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niinkuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa; sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot.” Markuksen evankeliumissa parantumiset liittyivät voimakkaasti mm. Jesajan ennustuksiin.

2. Jumalan valtakunta vertauksissa

- Kylväjävertaus (Mark.4:1-9,13-20)

- Vertaus viljan salatusta kasvusta (Mark.4:26-29)

- Vertaus sinapinsiemenestä (Mark.4:30-32)

Markuksen harvat vertaukset keskittyvät käsittelemään Jumalan valtakuntaa. Tutussa kylväjävertauksessa siemen on Jumalan sana. Ihmisen sydäntä verrataan maaperään. Viljan kasvuun ei viljelijä voi vaikuttaa mitään valvomisellaan tai nukkumisellaan. Kasvu tapahtuu piilossa ja salassa Jumalan työnä. Pieni hiekanjyvää muistuttava sinapinsiemen kasvaa valtavaksi puuksi. Näin myös Jumalan valtakunta kasvaa vähäisestä alusta.

3. Valtakunnan kirkkaus näyttäytyi ennen kärsimysviikkoa (Mark.9:1-)

Kirkastusvuorikohtaus kertoi Jumalan valtakunnan kirkkaudesta ja Jeesuksen taivaallisesta alkuperästä valtavalla tavalla. Samalla tilanteen pyhyys vaivutti opetuslapset maahan asti. Pyhyydellä ja taivaallisella kirkkaudella on se vaikutus, että ihminen kokee itsensä pieneksi ja synnin tahrimaksi. Jeesus kielsi opetuslapsia kertomasta vielä vuoren kokemuksistaan. Sen aika oli vasta Jeesuksen kärsimyskuoleman ja ylösnousemisen jälkeen. Vuorelta laskeutuessaan opetuslapset puhuivatkin Jeesuksen tulevasta kuolemasta. He yrittivät ymmärtää tapahtumia kirjoitusten ja kokemustensa kautta. He olivat kohta väen ympäröimiä. Samassa yhdeksännessä luvussa kerrotaan vielä jakeissa 30-31: ”Ja he lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean läpi; ja hän ei tahtonut, että kukaan saisi sitä tietää. Sillä hän opetti opetuslapsiaan ja sanoi heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet; ja kun hän on tapettu, nousee hän kolmen päivän perästä ylös."

4. Jumalan valtakunnassa pieni on suurta

Mark.9:33-37 ja Mark.10:13-16 puhuvat lapsista. Nämä pienet ovat esimerkkinä siitä, miten Jumalan valtakunta tulee ottaa vastaan.

5. Valtakuntaan pääsy on Jumalalle mahdollista

Mark.9:47-48:ssä oli esimerkki viettelyksestä. Tässä luonnollisesti korostetaan, että kaikkein tärkein asia on pääsy Jumalan valtakuntaan. Mark.10:17-27 kertoo tutun kertomuksen rikkaasta miehestä. Vastaus on oikeastaan vain siinä, ettei kukaan ihminen voi millään teoillaan pelastua. Ei voi, vaikka ne olisivat kuinka hyvät. Tärkein asia on oman syntisyyden käsittäminen ja Jumalan lahjana tarjoaman pelastuksen vastaanottaminen. Näin ymmärrämme Jeesuksen sanat: ”Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” On rikkaus tavaraa tai omaa hyvää tekoa, siitä ei ole mitään hyötyä pelastuksen asiassa. Niin he hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisillensa: "Kuka sitten voi pelastua?". Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista." Jokaisessa uskoon tulleessa ihmisessä on tapahtunut tämä Jumalan pelastusihme. Suurinta maailmassa on turvata Jumalan armoon ja pelastukseen Kristuksessa omien ansioiden sijasta.

6. Joka tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja

Matkalla Jerusalemiin Jeesus alkoi jälleen puhua opetuslapsilleen kärsimystiestään. Jeesus kertoi selvin sanoin tulevista tapahtumista. Tästä kertoo Mark.10:33-34: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineitten käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanain käsiin; ja ne pilkkaavat häntä ja sylkevät häntä ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet; ja kolmen päivän perästä hän on nouseva ylös." Tämän hän sanoi myös esimerkiksi kaikille meille hänen omilleen. Jeesus oli koko elämänsä ja kuolemansa alamainen Isän tahdolle ja meni häpeälliseen ja tuskalliseen kuolemaan ristille tähtemme. Myös meidän tulee oppia kuuliaisuutta ja nöyryyttä eikä kilpailla siitä, kuka on suurin. Jeesus sanoi Mark.10:44-45: ”ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

7. Jumala itse valmistaa valtakuntansa

Kun ajattelemme taivasta ja Jumalan valtakuntaa, niin meillä on jälleen mielessämme Kristus Jumalan Karitsana. Ilm.7:17: ”sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.” Nyt me katsomme eteenpäin lupausten varassa. Saamme olla yhtä varmoja tulevien lupausten täyttymisestä, kuin millä varmuudella Jeesuksessa täyttyi häneen osoittavat Vanhan testamentin ennustukset. Jumala täytti lupaukset, joista evankeliumit kertovat. Jumala itse täyttää myös ne lupaukset, mitkä liittyvät tulevaan vanhurskauden valtakuntaan. Jo Jesaja sanoo Jumalan puheena: ”minä luon uudet taivaat ja uuden maan” ja toisessa kohtaa: ”uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen”. Kaiken historian ydin kiteytyy Jumalan pelastussuunnitelmaan ja siihen, että hän toteuttaa oman kirkkauden valtakuntansa ja hävittää kerran lopullisesti pahuuden valtakunnan.

Koko ihmisen syyllisyyskysymys on ratkaistu Golgatalla, mutta Kristuksen työn lopulliset hedelmät ja siunaukset ovat silti vielä toivon varassa. Lopullisen voiton päivä häämöttää edessä päin. On aivan varmaa, että Jumala toteuttaa omaan valtakuntaansa liittyvät suunnitelmat viimeistä piirtoa myöten.

Lähdeaineistona:

http://helsinkivineyard.fi/fi/16/08/2009/suomi/Ari-Puonti/Sunday-Meeting/Mik-mssionaalinen-seurakunta . Opetusjakso n.26 minuutista alkaen.

http://www.healingrooms.fi/filearc/257_Nettilehti%20HR3-4.2009.pdf

Raamattu 1933/38

Lisää samasta aiheesta:

http://helsinkivineyard.fi/files/valtakunta_ja_sairaat_teksti.pdf

Ari Puontin saarna JUMALAN VALTAKUNTA ON TULLUT- PARANTAKAA SAIRAAT

Jeesuksen sanat ja teot Markuksen evankeliumissa

http://helsinkivineyard.fi/files/valtakunta_ja_sairaat_esitys.pdf

Wimberin oppeihin liittyvä esitys aiheesta ”Power Healing”.