IHMISKLOONAUS

 

"Ja Jumala sanoi: ´Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme…" – 1Moos.1:26.

Nyt ihminen pyrkii kääntämään tämän muotoon: Kopioikaamme itsemme ja eläkäämme ikuisesti.

1Moos.3: 22: "Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!" Ihmisen halu on aina ollut välttää kuolema. Uuden tekniikan kautta toiset kuvittelevat voivansa eräällä tavalla jatkaa elämää, kun tarkka kopio heistä jäisi maan päälle.

Kloonausta puolustellaan sillä, että tekniikan kautta voidaan tuottaa ihmiselle elintärkeitä ruumiinosia ja uusia elimiä. Perimässä oleviin sairauksiin saadaan ratkaisu. Ihmisen elämä muuttuu paremmaksi ja helpommaksi.

Mutta lopullinen tarkoitus on selvästi ilmaistu lukuisissa yhteyksissä. Kunnianhimoiset tiedemiehet ovat halukkaat kloonaamaan ihmisen ja kilpajuoksu, kuka ensin saa sen aikaan, on käynnissä.

Mistä on kysymys, miksi ihminen pitäisi kloonata ja salliiko Jumala sen?

Viime vuosikymmeninä tekniikka ja tiede ovat kehittyneet huimaa vauhtia. Ihmisen tieto lisääntyy joka alueella ja uutta tietoa pyritään soveltamaan käytännön elämään.

Maailma kohahti kun Skotlannissa sijaitseva Roslin instituutti ilmoitti onnistuneensa saamaan kloonaustekniikalla aikaan terveen lampaan. Maailman kuuluisimmalle lampaalle ja emänsä tarkalle kopiolle annettiin nimeksi Dolly. Tästä on kulunut jo nelisen vuotta ja asiat ovat edenneet kovaa vauhtia. Maailman eri puolilla olevat tiedemiehet ovat ilmoittaneet kokeistaan ja aikeistaan kloonata ihminen – jo vuoden tai kahden aikavälillä.

Mitä kloonaus on? Elämä rakentuu pienen pienten solujen ympärille. Solututkimuksen tuloksena löydettiin ihmisen DNA. DNA on solun osa, joka sisältää geneettistä (perinnöllistä) informaatiota. Se kykenee kopioitumaan. Monella tapaa DNA on elämän perusrakenneosa.

Ihmiselämä syntyy kohdussa, kun miehen siittiö hedelmöittää naisen munasolun. Uudessa uljaassa maailmassa elämä voidaan synnyttää toisinkin:

Luovuttajalta saadaan munasolu. Solusta poistetaan kromosomit. Toinen solu, otettu itsestä tai toisesta ihmisestä esim. iholta (kuollut ruumiskin käy), siirretään munasolun viereen. Johtamalla soluihin sähkövirtaa ne saadaan sulautumaan yhdeksi. Munasolu "tiedostaa" tulleensa hedelmöitetyksi ja alkaa jakaantua. Elämä alkaa kasvaa. Kaikki tapahtuu laboratorion steriilissä ympäristössä. Eli, munasoluihin voidaan siirtää toinen sisältö, kuin mitä niissä alun perin on. Näin hedelmöitetty munasolu siirretään kohtuun.

Teoriassa tekniikka mahdollistaa kenen tahansa kloonauksen, jopa jo kuolleen ihmisen, ilman, että tarvitaan varsinaista isää. Äidiksi kelpaa kuka tahansa, joka maksua vastaan antaa kohtunsa käyttöön raskauden ajaksi. Perinteisessä mielessä kloonilapsi voi olla isätön ja äiditön. Hänellä on kasvatusvanhemmat, mutta hänellä ei tarvitse olla mitään heiltä perittyä. Voimme leikitellä esim. ajatuksella, että rikas yhteisö haluaa kloonata jonkun jo kuolleena olleen kuuluisuuden, jonka jäännöksistä saadaan solu. Maksetaan naiselle, joka kantaa syntyvää kloonia raskausajan. Kloonin synnyttyä hänelle on järjestetty kasvatusvanhemmat. Luonnotontako? Aivan varmasti.

Käytännössä, ja tämä on jo jokapäiväistä elämää joissakin laboratorioissa, munasoluja tarvitaan useita, koska onnistumisprosentti on toistaiseksi pieni. Munasolujen luovuttajien lisäksi tarvitaan useita kohtuja, joihin manipuloidut munasolut siirretään, sillä yrityksiä pitää tehdä useita yhtä onnistunutta kohti. Maailmalla käydään salassa solu- ja sijaisäitikauppaa halukkaiden tarjoajien kanssa.

Korealainen tiedemiesryhmä ilmoitti päässeensä jo niin pitkälle, että solu alkoi jakaantua. Joulukuussa 1999 Lee Bo-yeon, Kyungheen yliopistollisen sairaalan professori ilmoitti, että hänen ryhmänsä oli korvannut naisen munasolun ytimen, eli tuman, saman naisen ruumiista otetun solun tumalla. Näin naisen oma DNA siirrettiin hänen omaan munasoluunsa. Solu alkoi jakaantua ja ennen kuin se tuhottiin se oli neljäsoluinen. Maailma kohahti jälleen ja ilmoitusta seurasi kloonausta vastustavat mielenosoitukset eri puolilla maailmaa, erityisesti Koreassa. Korean tapauksessa munasolut kokeeseen oli otettu naisilta, joille ei oltu kerrottu mihin heidän solujaan käytettiin. Todisteina kokeen onnistumisesta ryhmä esitti solusta otettuja valokuvia. Todisteet eivät tyydyttäneet monia tiedemiehiä. Osa pitää korealaisten ilmoitusta humpuukina.

Oli niin tai näin varsinainen asia ei kuitenkaan mihinkään muutu. Ihmisen kloonausyritys on käynnissä.

Kloonauksen puolesta esitetään monia syitä. Monet niistä, jotka eivät hyväksy ihmisen kloonausta, hyväksyvät kloonaustekniikan käyttämisen tuottamaan ihmiselle "varaosia". Kloonaamalla voidaan muodostaa "varaosapankki", josta tarvitseville voidaan jakaa sisäelimiä, kudosta ym. ihmisruumiin osaa. Osien lisäksi kloonattuja terveitä soluja voitaisiin käyttää sairaiden solujen korvaamiseksi ja näin parantaa sairauksia. Kloonaamisen kehittyessä voitaisiin vaikuttaa aina ihmisen perimään saakka ja korvata sairauksia aiheuttavat geenit terveillä.

Tarvittavat munasolut saataisiin paitsi ihmisistä myös eläimistä. Esim. lehmän munasolulla on tehty lupaavia kokeita.

Yksi syy on "superihmisrodun" luominen. Geeniteknologian ja kloonauksen kautta saadaan syntymään terve ja hyvin elävä ihmiskunta. Tähän menee tietenkin aikaa, mutta ihmisrodun kannalta se nähdään hyväksi. Kyse on siis rodunjalostuksesta. Ei niin, että elävät ihmiset pakotetaan toimimaan asian eteen, vaan kloonaamisen kehittyessä siitä odotetaan muodostuvan käytäntö, joka vähitellen muuttaa ihmiselämää parempaan suuntaan.

Tri Richard Seed näkee kloonauksen vastauksena ihmisen toiveelle pitkästä iästä. Vanha toive "nuoruuden lähteestä" on alkanut elää kloonauksen kautta. Human Genome Project on yksi kloonausta edistävä järjestö. Sen mukaan vuonna 2030 esim. useimmat Ison Britannian asukkaat voivat odottaa elävänsä ainakin 90-vuotiaiksi.

Eräät homo- ja lesboparit ovat ilmaisseet toiveensa saada oma, kloonattu lapsi tai lapsia, jotka voisivat olla kasvattajiensa kopioita. Koska ihmisen seksuaalinen suuntautuminen selitetään perimästä johtuvaksi, monet ovat sitä mieltä, että homopariskunnilla on oikeus lapseen.

Samoin jotkut lapsettomuudesta kärsivät parit ovat ilmoittaneet maksavansa suuria summia saadakseen omaksi lapsekseen toisen vanhemman kopion. Lapsettomuus onkin yksi asia, jolla kloonauksen puolustajat perustelevat mielipidettään. Koska kaikki lapsettomat eivät halua adoptoida heillä tulisi olla oikeus "omaan lapseen" kloonaustekniikan kautta, jolloin kloonattu lapsi kasvaisi äidin kohdussa ja pari saisi kokea odotusajan tunteet.

Muita esitettyjä puolusteluja ovat mm. lapsen oikeus parempaan elämään ilman perinnöllisiä sairauksia ja vajavaisuuksia, ihmisen oikeus päättää itse tekemisistään jne.

Tämän vuoden alkupuolella kansainvälinen tiedemiesryhmä ilmoitti tavoitteekseen saada aikaan kloonattu ihminen vuoden tai kahden kuluessa. Ryhmään kuuluva Kentuckyn yliopiston prof. Panos Zavos puolustaa ihmiskloonausta siksi, että tiedon ollessa jo olemassa kloonaus pitää saada "vastuullisiin käsiin", ennen kuin "tämän maailman Saddam Husseinit" saavat teknologian haltuunsa ja alkavat kopioida itseään. Zavos tovereineen pyrkii saamaan aikaan onnistuneen kloonilapsen vuoden kuluessa.

Amerikkalaista Clonaid järjestöä peittää salaperäisyyden verho. Clonaid on aloittanut yrityksen saada aikaan kloonattu lapsi parille, jonka oma, 10 kuukautta vanha lapsi, kuoli sairaalassa tehdyssä operaatiossa. Tarkoitus on saada aikaan kopio kuolleesta lapsesta. Siis eräänlainen kuolleista henkiin herättäminen, jollainen se vanhempien mielestä ilmeisesti onkin. Järjestö on rekisteröity Bahamassa, mutta toimii Pohjois-Amerikassa. Rikas pariskunta on jo maksanut yli 2 miljoonaa Smk kloonauksen rahoittamiseksi. Clonaid on kerännyt 20 naista, jotka maksua vastaan luovuttavat munasoluja ja 50 naista, jotka maksusta ovat valmiit toimimaan kloonatun lapsen kohtuna. Yritystä johtaa biokemisti ja Clonaidin tieteellinen johtaja Brigitte Boisselier. Hänen mukaansa tarkoitus on saada kloonattu lapsi syntymään kuluvan vuoden lopulla. Boisselierin tavoite on juuri se, mitä kloonaajat kuvittelevat lopulta saavansa aikaan: "Projektimme tarkoitus on filosofinen, aikaansaada ikuinen elämä", sanoo hän.

Amerikka ei ole kieltänyt ihmiskloonausta, toisin kuin mm. Iso-Britannia ja ainakin 22 muuta maata. USA:ssa se on sallittu ehdolla, että julkisia varoja ei siihen käytetä.

Asiantuntijoiden mielipiteet hankkeen onnistumisesta jakaantuvat. Aika moni on kuitenkin sitä mieltä, että jos munasoluja ja sijaisäitejä/kohtuja on riittävästi yksi niistä lopulta onnistuu. Boisselierin mukaan 100 ihmistä on ilmoittanut halunsa saada kloonattu lapsi. Mukana on myös homoseksuaaleja.

Clonaid on varakkaan Raelian-kultin järjestö. Se on uskonnollinen yhteisö, jonka mukaan ihmiskunta on kloonattu maan päälle toisen planeetan tiedemiesten toimesta. Raelialaisten päätavoite on muodostaa lähetystö, joka toivottaa maan päälle pian saapuvat "muukalaiset" tervetulleiksi. Kultilla on n. 50000 jäsentä eri puolilla maailmaa.

Tässä(kin) asiassa Yhdysvallat näyttää olevan kaikkien mahdollisuuksien vapaa maa. Bushin hallituksessa on käyty keskusteluja ihmiskloonauksen kieltämisestä. Monet uskonnolliset ja tiedemiespiirit kannattavat kieltämistä. Kloonauksen puolesta puhuvat mm. The Coalition for Reproductive Choice-järjestön edustajat. Järjestö on perustettu 1973 vastavoimaksi aborttia vastustaville järjestöille. Siihen kuuluu uskontokuntiin lukeutuvia ryhmiä metodisti-, presbyteeri-, episkopaali- ja muista kirkkokunnista. Mukana on myös juutalaisten järjestöjen edustajia. Heidän mukaansa kloonauksen kautta saavutettava hyöty ihmiskunnalle pitää saada käyttöön.

Kloonauksen vastustajat eivät usko kannattajien maalailemaan ihannetulevaisuuteen. Tieteen ja tekniikan historia osoittaa, että ihminen ei ole läheskään niin viisas kuin kuvittelee olevansa. Kloonausta yrittävät tiedemiehet sairastavat "hullun tiedemiehen" syndroomaa. Kunnianhimo, kuuluisuus ja raha ovat ne tekijät, jotka todellisuudessa ajavat alan yrittäjiä eteenpäin. Ihmiskunnan hyvä on vain sopiva kulissi.

Geeniteknologia voi osoittautua todelliseksi sudenkuopaksi. Kun kasvien, eläinten ja lopulta ihmisen geenejä manipuloidaan saatetaan luoda todellisia kauhuja seuraavien sukupolvien haitaksi. Eliöt, kuten bakteerit ja virukset saattavat kehittää uusia ja paljon vaarallisempia muotoja. Entä jos jossakin on oikeasti hullu tiedemies, ihminen ilman moraalia ja etiikkaa ja hänellä samanlainen rahoittaja? Mitä kaikkea pahaa mistään piittaamaton nero voi saada aikaan? Mikä muuten ylipäätään estää "tämän maailman Saddam Husseineja" saamasta haltuunsa ko. teknologiaa. Raha ratkaisee ja sitä heillä on. Kun "vastuulliset" tiedemiehet ja "vastuulliset" poliitikot suostuvat avaamaan oven tuntemattomaan he itse eivät eroa "tämän maailman Saddameista". Voiko ihmiskloonaus tuottaa myös ihmismutaatioita?

Raamattua tuntevalle uskovalle kehitys kuvaa ihmiskunnan nopeasti pahenevaa tilaa entistä enemmän jumalanvastaiseksi. Ihminen hakee oikeutusta tälle teolle siitä, että toimitaan ihmisen parhaaksi. Sairaudet voitetaan ja lapsettomat saavat mieleisensä lapsen. Mutta avatun oven takana näkyy suuri pimeys ja onnettomuus, josta Raamattu kertoo. Kyseessä on ihmiskunnan Jumalaa vastaan 6000 vuotta käydyn kapinan huipentuma. Jumala sallii sen kypsyä tiettyyn pisteeseen saakka ja siihen asti ihminen omassa viisaudessaan tekee tekoja, jotka lopulta ovat häntä itseään vastaan.

Jumala ei anna ihmiselle oikeutta tuottaa elämää tällä tavalla. Ihmiselämän syntymisen Hän on sitonut miehen ja naisen luonnolliseen yhteyteen.

Kuten olen edellä valottanut monen kloonauksen kannattajan toiveena on ikuinen elämä tässä ruumiissa ja tässä maailmassa. Jumala on säätänyt toisin. Ihmisellä tosin on ikuinen elämä, mutta sitä hän ei tavoita kloonaustekniikan kautta, vaan ruumiin ylösnousemuksen välityksellä. Ikuinen elämä on Jumalan, ei ihmisen teko. Raamattu ilmoittaa iankaikkisuuden luonteen: Se on elämä Jumalan yhteydessä tai erossa Hänestä. Viimemainittu on iankaikkinen kadotus, helvetti, jonne Jumala ei haluaisi yhdenkään ihmisen päätyvän. Jumala teki ihmisen kuvakseen, kaltaisekseen, mutta ihminen ei silti ole Jumala. Ihminen sai kyvyn tehdä itsenäisesti päätöksiä ja valintoja. Hän kykenee ajattelemaan ja hänellä on tietoisuus oikeasta moraalista. Sisimmässään hän kokee kaipuuta Jumalan löytämiseen. Ihminen valitsee paikkansa iankaikkisuudessa tässä elämässä.

Syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen joutui rappeutuvan ruumiinsa ja kuoleman vangiksi. Jumala karkotti ihmisen Eedenin puutarhasta, koska oli vaara, että tämä tulisi tuntemaan/tietämään iankaikkisen elämän salaisuuden. Mikä oli tuo salaisuus? Raamattu ei sitä kerro, mutta langenneen ihmisen tavoite on edelleen sama: Kuinka elää iankaikkisesti tässä tilassa lankeemuksesta huolimatta. Onko Eedenin puutarhan elämän puu taas ihmisen ojennetun käden edessä? Mikä on Jumalan seuraava siirto?

Jumala astui alas korkeudestaan, otti "orjan muodon", kantoi rangaistuksen synneistä ihmisen puolesta ja palasi korkeuteensa. Jeesuksen sovitustyön kautta olemme Jumalan lapsia ja iankaikkisen elämän perillisiä jo maan päällä. Kaikki muuttuu todeksi ruumiin kuoleman jälkeen. Jeesuksen Vapahtajanaan, Pelastajanaan ja Herranaan tunteva ihminen muuttaa Hänen tykönsä.

Raamattu puhuu paljon myös Jeesuksen paluusta maan päälle hallitsemaan. Kristittyjen yhteinen harrastus halki vuosisatojen on ollut arvuutella, koska Hän saapuu, kuinka lähellä tuota hetkeä olemme? Maailmanpolitiikka ja Israelin, Jerusalemin ja Temppelivuoren nouseminen uutisten jatkuvaksi keskipisteeksi on selvääkin selvempää Raamatun profetian toteutumista. Uudet uskonnolliset liikkeet, luopumus kristillisyydessä, kulttikristillisyyden (äärikarismaattisuus) nousu, sekin on Raamatun ilmoituksen mukaista kehitystä. Ja nyt siis ihmiskunta odottaa ensimmäistä ihmiskloonia ehkä tämän vuoden kuluessa. Tai ehkä sellainen on jo olemassa, mutta siitä ei puhuta?

Mikä on ihmisklooni? Tai paremmin, mitä on hänen sisällään. Ulospäin näemme ihmisen, mutta onko kyse vain ruumiista, jota joku muu yliluonnollinen voima käyttää?

Onko kloonilla sielu? Tiedämme, että Jumala loi ihmisen ja antoi tälle kyvyn lisääntyä. Ihminen luo uutta elämää miehen ja naisen yhteyden kautta. Näin ihminen on Jumalan" työtoveri" uuden elämän syntymisessä. Elämän syntymisen perustekijät ovat kuitenkin yksin Jumalan tiedossa. Ihminen on henki, sielu ja ruumis. Kun langennut ihmiskunta alkaa tuottaa ihmiskopioita, jotka ruumiillisesti ovat kuten jo elävä tai elänyt ihminen, antaako Jumala tälle siunauksensa? Jos ei anna, kuka elää tällaisessa ruumiissa, kenen sielu siinä on?

Ihmiskloonauksen vakavin kysymys on juuri tässä. Jumalasta pois langennut, kapinoiva ihmiskunta pyrkii saamaan aikaan iankaikkisen elämän ja luomaan uutta elämää omin avuin. Kloonaus on tuhoon tuomittu yritys ja kysymme vakavasti: Valmistavatko petetyt tiedemiehet ihmiskloonin, tai klooneja, Jumalasta luopuneiden henkivaltojen, langenneiden enkelien asuinsijaksi?

Kun Kristus syntyi maan päälle Hän ei tarvinnut siihen maanpäällistä isää, koska Hän on Jumala, joka itse "otti orjan muodon". Hän on ilmoittanut, että Hän palaa Kuninkaana Israeliin, Jerusalemiin, sen Öljymäelle ja edelleen Temppelivuorelle perustamaan tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan maan päälle.

Langennut enkeliruhtinas, Lusifer eli saatana, haluaa olla Hänen vertaisensa. Sen lankeemuksen pääsyyksi Raamattu ilmoittaa ylpeyden ja halun olla Jumalan vertainen ja nousta Hänen paikalleen.

Jumala on säätänyt ajan, jonka se saa toimia ajaakseen omaa asiaansa. Nyt se toimii ihmisen pettäjänä vääristellen Raamatun kuvaa Jumalasta ja tarjoten ihmisille erilaisia jumalakäsityksiä. Se haluaa saada ihmiset palvomaan itseään Jumalana ja Kristuksena, Messiaana.

Raamattu kuvaa lopun ajan, eli viimeisten 2000 vuoden ajanjakson viimeisiä aikoja. Maailman tilanteen muuttumisen kautta saatanalle tarjoutuu tilaisuus nousta maailman johtoon kyvykkään, ihmismuotoisen edustajansa välityksellä. Raamattu antaa tälle henkilölle nimen antikristus. Sana "anti" viittaa sijaiseen, vastakohtaan. Tämä olento haluaa olla kuten Kristus.

Mainitsin, että Kristus syntyi ilman isää. Hänen äitinsä oli neitsyt. Neitseellinen syntymä on ollut monen uskon portille saapuneen kompastuskivi. He eivät jaksa uskoa, että sellainen olisi mahdollista – edes Jumalalle. Mutta nyt se on mahdollista jopa ihmiselle, niin uskovat monet tiedemiehet. Edellä kuvatun prosessin läpikäynyt munasolu voidaan istuttaa neitsyen kohtuun ja tämä synnyttää lapsen – ilman miestä.

Onko kloonauksen päätarkoitus antikristuksen synnyttäminen?

Onko tuleva antikristus kloonattu kuuluisuus? Elääkö maailmassa jo kloonattu ihminen, josta ei ole puhuttu?

Tiedossamme on, että kultit ja salaseurat ovat kiinnostuneita asiasta. Heidän käsityksensä jumaluudesta ovat oppeja, jotka eivät ole yhteneviä Raamatun kanssa. Tällaisissa piireissä voi kehittyä mitä kummallisempia päätöksiä ja pyrkimyksiä. Huomattavaa on, että eräät maailman johtajat ja ns. kuuluisuudet ovat kulttien jäseniä tai niiden vaikutuspiirissä olevia ihmisiä.

Salliiko Jumala saatanan jäljitellä Kristusta aina syntymästä lähtien? Tiedämme, että maailman johtoon noustuaan antikristuksen päätavoite on astua Jerusalemiin ja sen Temppelivuorelle rakennettuun pyhäkköön suurena ja palvottuna rauhan tuojana. Samassa yhteydessä hän alkaa vaatia, että häntä tulee kunnioittaa Jumalana. Hän esiintyy kuin Kristus, mutta on antikristus, valhekristus, eräänlainen kloonattu Messias.

Mitä tahansa tapahtuukin meidän on muistettava, että Jumala on kaiken yläpuolella, eikä mitään tapahdu ilman Hänen sallimattaan. Ilm.17:17 mainitaan: "Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti…" Langennut, Jumalasta välinpitämätön ihminen täyttää hänkin Jumalan aivoitusta – mutta surullista kyllä, omaksi vahingokseen.

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia