Healing Rooms - kansainvälinen toiminta, IAHR, lyhyessä tarkastelussa

Ceta Lehtniemi


Healing Rooms -rukousklinikkaliike on yksi osa apostolista johtamisjärjestelmää. Tämä todetaan selkeästi myös Uskonnot Suomessa -sivustoilla. Siellä sanotaan näin: ”Healing Rooms Finland ry kuuluu International Association of Healing Rooms'iin (IAHR), joka on apostolinen järjestö. IAHR:n näkynä on, että Healing Room -rukouspalvelua syntyy jokaiseen kansakuntaan ja jokaiseen kaupunkiin.”

Kyseessä on Kirkon tutkimuskeskuksen yhdessä Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry:n kanssa toteuttama hanke, jonka tarkoituksena on kerätä ja ylläpitää tietokantaa Suomessa toimivista ja toimineista uskonnollisista yhteisöistä. Mielestäni juuri tuon sivuston tietoja voi pitää erittäin luotettavina.

Healing Rooms -järjestön kansainvälinen pääpaikka on Spokane Washingtonissa. Sivuilla ilmoitetaan apostolisen tiimin johtavan järjestöä. Cal Pierce on perustaja ja johtaja. Kuitenkin myös Healing Rooms on osa suurempaa apostolista järjestelmää. Se selviää helposti, koska esim. Tulsan Healing Rooms -sivuilta on yhteys Chuck Piercen järjestöönGlory of Zion International Ministries. Näillä sivuilla selvitetään hänen johtavan myös apostolista ministeriötä ”Global Spheres” sen presidenttinä. Se on perustettu apostolista ja profeetallista palvelua varten päätehtävänään edistää Jumalan Kuningaskunnan tuloa maan päälle. Apostolinen johtamisjärjestelmä on hierarkkinen ja pyramidimainen ja sen huippuna on Chuck Pierce.

BRINGING TRANSFORMATION TO CITIES, REGIONS AND NATIONS” lukee pääpaikan, Spokanen, etusivun konferenssimainoksessa. Se ei voi jäädä huomaamatta yhdeltäkään, joka nyt talvella 2010 käy sivustoilla. Salaperäinen sana ”transformaatio” toistuu eri yhteyksissään. Eräänä puhujana toisessa yhteydessä mainitaan John Arnott, joka tunnetaan ”torontolaisuuden” ja Todd Bentleyn kannattajana. Muutenkin yhteys Vineyard-liikkeeseen ja menestysteologiaan on täysin selvä. Samoin voidaan sanoa yhteydestä parantamisliikkeeseen. Kirjamyyntiä selaamalla asia varmistuu nopeasti. Spokanen Healing Rooms mainostaa tämän kirjoittamisen ajankohtana näyttävästi Kenneth Copelandin puhevideoita. Säännöllisissä tapahtumissa Spokanessa ovat perjantai-iltoina seitsemältä alkavat ”Tuliyöt”. Päättymisaikaa ei ilmoiteta, koska tahdotaan ”että Pyhä Henki päättää kaikesta”. 19.2.2010 tilaisuudessa korostetaan Jumalan Kuningaskunnan leviämistä maan päälle. Yleisesti kaikkiin perjantaiyön tilaisuuksiin liittyvät profetiat, taiteilijat, tanssijat ja lippujen heiluttajat. Korostetaan sitä, että on hauskaa (FUN!) ja amerikkalaisittain sanotaan: ”We love it all!!”

Tulsan Healing Rooms -sivuilla ensimmäinen mainostettava asia on Scott Norvellin kirjoja ja CD:tä sisältävä opetuspaketti ”Terraforming for the Kingdom”. ”Terraforming” sanalle löydän vain käännöksen ”maankaltaistaminen”. Voisiko otsakkeen ehkä kääntää kuitenkin sanoilla ”Maan muokkaaminen Kuningaskuntaa varten”. Opetuspaketista kertovassa mainoksessa sanotaan: ”Maankaltaistaminen (terraforming) muuttaa maan ilmapiirin Jumalan Kuningaskunnalle vihamielisestä sille vieraanvaraiseksi. Se valmistaa myös henkilön (2.Moos. 29), paikan (Hes. 39), tai asian (Joos.24:27) puhtaudella ennen Jumalan läsnäolon saapumista, mitä Hän edellyttääkin (Ps.24:3-4). Me teemme tämän pyytämällä Häntä paljastamaan Jeesuksen valossa kätketyt synnit, jotka ovat antaneet saatanalle oikeuden tulla esille (Ps.90:8, Joh.8:12). Seuraavaksi me annamme anteeksi syntiä tehneelle henkilölle (Joh.20:23) Jeesuksen veressä (Hebr.9:22, Ef.1:7). Siten kuoletamme synnin (Kol.3:5, 1 Piet.2:24) ja revimme alas linnakkeet (2.Kor.10:4). Me lyömme alas syyttäjän todistuksemme sanalla (Ilm.12:10-11). Lopuksi me raivaamme pois paholaisen Jeesuksen auktoriteetilla (Luuk.10:19). Koska saatana on kerran riisuttu oikeuksistaan, se ei saa niitä koskaan takaisin (Mark.9:25). Vastaavuus löytyy kylpyammeen pesusta. Ensimmäinen tehtävä on sytyttää valo, jotta näemme mitä meidän tulee puhdistaa. Sitten liotamme aluetta desinfiointiaineella tappaaksemme basillit ja saadaksemme kovan karstan kostumaan ja irtoamaan ammeen pinnasta. Lopuksi otamme sienen ja pyyhimme helposti pois lian, ja puhdas pinta jää jäljelle.”

Ymmärrän monen lukevan tuota tekstiä hyvillä mielin. Onhan siinä paljon raamatunlauseita. Eikö tekstissä kuitenkin toistu jatkuvasti se, mitä ME teemme? Ihminen laitetaan jopa raivaamaan pois paholainen. Healing Rooms -opeissa korostetaan jatkuvasti sitä, miten ihminen tuo Jumalan valtakunnan maan päälle. Kuitenkin Pyhä Henki ilmoittaa yksityisen ihmisen sisimmässä hänen henkilökohtaisen syntisyytensä ja pelastuksen tarpeensa yksin Jeesuksen sovituskuoleman kautta. Myös Suomen Healing Rooms -lehteä lukemalla huomaa voimakkaan Jumalan Kuningaskunta -korostuksen. Samoin sieltä näkee, että kiinnostus Jeesukseen riittää siihen, että rukoillaan ”syntisen rukous” Healing Rooms -klinikalla käyneen puolesta. Kuitenkin sivuutetaan niin tärkeä henkilökohtainen synnintunto ja sen tuoma ymmärrys sovituskuoleman merkityksestä. Tässä ei auta edes mukaan saatu materiaali (TV7- ja Healing Rooms -lehdet), eikä ohjaus Alfa-kurssille. Eräs Healing Rooms -lehden haastateltava arveli varsinaisen uskoontulon tapahtuneen lopulta Alfan Pyhän Hengen viikonlopussa. Hän koki siellä turvallisuuden ja kokemus oli ”kuin taivaassa liitelyä”.

Luonnollisesti fyysinen paraneminen on se asia, josta kirjoitetaan kaikkein eniten sekä kansainvälisen, että suomalaisen Healing Rooms -toiminnan yhteydessä. Kuuluminen yhä laajenevaan uuskarismaattiseen apostoliseen liikkeeseen on havaittavissa kuitenkin juuri kansainvälisten sivujen kautta. Myös muun uuskarismaattisen liikehdinnän seuraaminen voisi avata silmiä näkemään keskeisiä painotuksia. Kristityn Foorumin sivuilla on useita kirjoituksia aiheesta. Tämän käsittelemäni teeman kannalta keskeisen kirjoituksen mielenhallinnasta löytää lähdeluettelosta. Samoin oma tutkielmani Jumalan valtakunnan ilmenemisestä Markuksen evankeliumin mukaan saattaa valottaa tämänkin lyhyen kirjoitukseni ajatuksia. On hyvin tärkeää huomata ennen muuta se, että Jeesuksen ristinkuolema ja syntien sovitus eivät ole Healing Rooms -liikkeen julistuksen keskuksessa. Parantamistoimintaa pyritään tuomaan esiin evankeliumin julistuksen sijaan ja sen edelle. Ruohonjuuritason innokkaassa työssä ei kiinnitetä helposti huomiota laajaan, taustalla vaikuttavaan, uuskarismaattiseen ja uusapostoliseen liikkeeseen.

Lähdeaineisto:

http://www.uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=843

http://www.tulsahealingcenter.org/iahr.html

http://www.roseofsharonokc.org

http://www.gloryofzion.org

http://www.globalspheres.org/index.html

http://healingrooms.com/index.php?src=takeyourmountain

http://healingrooms.com/index.php?src=calendar&referredby=US1000

https://healingrooms.com/index.php?src=bookstore&bookstorecategory=guestspeakermaterials&tn=&referredby=US1000

http://www.tulsahealingcenter.org/bookstore

http://www.tulsahealingcenter.org/bookstore/index.php/terraforming/terraforming-for-the-kingdom.html

http://www.healingrooms.fi/filearc/257_Nettilehti%20HR3-4.2009.pdf

http://www.kristitynfoorumi.fi/mielenhallinta.htm

http://www.kristitynfoorumi.fi/jlanvaltakunta.html

http://www.kristitynfoorumi.fi/healingr.htm (sivuja käytetty 15.2.2010)