Healing Rooms osana uuskarismaattista liikehdintää

Artikkeli on julkaistu lehdessä Ajankohtainen teologia 2/2010


Ceta Lehtniemi


Uudet karismaattiset liikkeet levittäytyvät Yhdysvalloista kaikkialla maailmaan, lopulta aina myös Suomeen. Mistä tuoreimmassa liikehdinnässä on kyse? Tarkoitukseni tässä artikkelissa on vetää yleisluontoisesti joitain linjauksia uusiin karismaattisiin liikkeisiin. Etenkin tahdon kiinnittää huomion Healing Rooms -järjestöön, joka markkinoi itseään yhtenä kristittyjen yhteisenä ”parantavan rukouksen” muotona. Tätä USA:sta levinnyttä toimintaa on nyt 49 maassa.


Vähitellen on siirrytty sellaiseen ajattelutapaan, että kristityt voivat saada aikaan ”Jeesuksen läsnäolon” esim. ylistyksen, rukouksen, tai jopa tanssin avulla. Rukouksessa tahdotaan palvella kaikkia halukkaita välittämällä tätä ”läsnäolon energiaa” tai ”parantavaa voimaa”. Koulutustilaisuuksissa opetellaan käyttämään esim. tiedonsanoja. Näissä jo sisäisen parantumisen liikkeenkin totuttamissa rukoustilanteissa vältetään sielunhoidollisuutta. Sen vuoksi kaikki seisovat ja rukoiltava ei puhu. Kuitenkin Healing Room -klinikalle ”parantavaan rukoukseen” tuleva täyttää sentään esitietokaavakkeen odotustilassa. Rukousklinikka voidaan pystyttää vaikka rajatiedon messutapahtumaan. Silti on selvä pyrkimys perustaa pysyviä klinikoita ympäri maailmaa, kaikkiin kaupunkeihin. Suomessa on nyt 24 rukousklinikkaa. Jokaisen rukoustyössä palvelevan on käytävä läpi Healing Rooms -periaattein toteutettu koulutus ja saatava siinä yhteydessä siunaus työhön.


Suomessa ei Healing Rooms -toiminnassa tule näkyviin yhteys ”torontolaisuuden” ääri-ilmiöihin. Kaikessa HR:ään liittyvässä näkee kuitenkin helposti selvän yhteyden Vineyard -liikkeeseen, jonka piiristä nauruherätykseksikin kutsuttu liikehdintä nousi vuonna 1994 leviten ympäri maailmaa. Tätä samaa uuskarismaattista Vineyard -pohjaa edustaa myös New Wine. Jälkimmäisessä korostuu David Pythes’in ajatus johtajien kouluttamisesta ja uudistamisesta. Itse Pythes on John Wimber’in oppien ihailija. New Wine -järjestön johtajakoulutusten yksi päänimistä on Bill Johnson, jonka Bethel Church edustaa omissa ”Fire Tunnel” -tapahtumissaan aitoa ”torontolaisuutta”. Näissä ihmiset makaavat lattialla nauraen, huutaen, ja raajojaan vispaten. Samoja ilmiöitä näemme mm. Nokia Missiossa.


Vineyard -seurakuntaryhmän perimmäinen ongelma on mielestäni siinä, että se ei ole irtisanoutunut ”torontolaisuudesta”, sen hengestä. Se ei tunnusta, että nuo 1994-1995 Toronto Airport Vineyard -seurakunnasta alkunsa saaneet tapahtumat eivät olleet Pyhästä Hengestä. Se sanoo, että Pyhä Henki vaikutti ne, mutta Torontossa jouduttiin myös vääriin ilmiöihin. Tuon yhden yksittäisen lentokenttäseurakunnan erottaminen Vineyard -liikkeestä oli hyvin pieni kosmeettinen ele, jolla ei ole hengellistä merkitystä. Väärä henki hyväksyttiin liikkeessä. Vineyard Helsinki -seurakunnan pastori TM Ari Puonti on alusta lähtien ollut merkittävässä roolissa tuotaessa Healing Rooms -toimintaa Suomeen. Täytyy kyllä sanoa, että Puontin sielunhoitokirjallisuuden julkaiseminen on avannut tietä Healing Rooms -toiminnan pääsylle myös luterilaisiin seurakuntiin. Healing Rooms Finland ry:n toiminnanjohtajat ovat Susanne ja Markku Laitinen.


Healing Rooms sai alkunsa USA:ssa asuvan Cal Piercen koettua ensin ”torontolaisen” uudistumisen Bill Johnsonin kautta 1996. Hän sai mielestään Jumalalta kehotuksen muuttaa vaimonsa kanssa Spokanen kaupunkiin, Washingtoniin, ja tutkia parantajaevankelista, liikemies, lähetystyöntekijä John G. Laken työtä ja taustoja. Spokaneen muuton jälkeen Cal Pierce kävi vuoden ajan kerran kuukaudessa rukoilemassa Laken haudalla. Hän myös paastosi 40 vuorokautta. Pierce koki Herran sanovan, että hänen tulee elvyttää Laken ”divine healing” -toiminta ja avata uudestaan Healing Rooms -klinikat. Spokanessa oli ollut Laken ”jumalallista parantamista” harjoittavia klinikoita vuosina 1915-1920 ja tauon jälkeen uudelleen vuoteen 1935 saakka. 1999 Cal Pierce oli niin pitkällä, että Spokanessa aloitettiin Healing Rooms -työ huoneissa, joita luultiin Laken vanhoiksi tiloiksi. Perinteinen nimi ”Healing Rooms” valittiin toiminnalle.Yhteys varhaisiin divine healing -oppeihin sekä apostoliseen liikkeeseen


John Lake sai jumalallisen parantamisen (divine healing) -oppinsa John Alexander Dowie -nimiseltä evankelistalta toimiessaan jälkimmäisen ”Zion City”-yhteisön vanhimmistossa. Itse asiassa useampi varhainen parantajaevankelista sai oppinsa ja siunauksensa jo Dowien kautta. Tämän ”divine healing” -oppiin kuului hyvin voimakkaasti uskon osuus. Hän oli ”uskolla parantaja”, joka kielsi lääkkeiden ja lääkäreiden avun. Azusa-kadun tunnetut tapahtumat vuonna 1906 ovat vaikuttamassa Dowien ja Laken työn taustalla. Kuitenkin varsinainen Latter Rain -oppi on tuotakin vanhempi. Sitä on opettanut jo Frank Weston Sandford ”Shiloh”-yhteisössään. LR opissahan väitetään ensimmäisen helluntain tapahtumien toistuvan lopun ajan seurakunnassa samoin merkein kuin ensimmäisenä helluntaina tapahtui. Jo Sandfordin liikkeen yhteydessä törmää termeihin ”The Kingdom” tai ”divine healing”. Samoin jo tuolloin puhuttiin uudesta apostolisesta liikkeestä. Charles Parham oli Sandfordin oppilas. Azusa-kadun Apostolic Faith Missionin johtaja William J. Seymour oli puolestaan Parhamin oppilas. Voidaan nähdä selkeästi, että toista helluntaita kaipaava ja janoava opetus, sekä apostolinen liike olivat taustalla jo vaikuttamassa, kun Azusa-kadun voimakkaat tapahtumat kielilläpuhumisineen ja muine ilmiöineen pääsivät vallalle.


Näiden asioiden näkeminen ei ole helppoa, kun toisaalta hyvin monella on kokemusta myös hyvästä karismaattisuudesta ja perinteisestä helluntailaisuudesta. Jumala jakaa kyllä seurakuntaansa armolahjoja, ja niitä saamme anoa ja omistaa. Ja kaikkea emme aivan pohjiaan myöten koskaan ymmärrä. On myös huomioitava, että todella moni perinteisen helluntailaisuuden tai vapaakirkollisuuden kasvatti havaitsi 1995 Suomeen rantautuneen ”torontolaisuuden” väärän hengen. Esim. Paavo Hiltunen on kirjoittanut asiantuntevasti menestysteologiasta ja Toronto-ilmiöstä, samoin Juhani Aitomaa Kristityn Foorumilla. Myös osa karismaattisen liikkeen, ns. toisen aallon kannattajista, havaitsi ”torontolaisuuden” väärän hengen. Silti evankelinen liike ja perinteinen karismaattisuus ovat valitettavasti avanneet uuskarismaattisuudelle yhä enemmän väyliä perinteisen kristillisyyden sisälle. Uskon tämän johtuvan ensi sijassa näiden liikkeiden yhteiskristillisistä lähtökohdista. Luterilainen kirkko ei kokenut ilmeisesti uuskarismaattisuutta uhkana vielä tuossa ”torontolaisuuden” räikeässä vaiheessa. Nyt mm. Nokia Missio on hieman jo sytyttänyt varoitusvaloja. Silti nähdään ikään kuin vain ääri-ilmiöt, eikä varsinaisia opillisia taustoja ja hengellisiä juuria. Nyt on aivan viimeinen hetki pureutua näihin lopun ajan eksytyksiin nöyrästi ja vakavasti.


Seurakuntaruumiille on annettu Pyhä Henki ensimmäisenä helluntaina. Jokaisella Kristuksen omalla on Pyhä Henki, Kristuksen Henki, sisimmässään. 1 Joh. 2:20 kuuluu: ”Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.” Uutta Pyhän Hengen vuodatusta ei ole luvattu Raamatussa. Toinen perustava edelliseen asiaan liittyvä virhe lienee siinä, että ajatellaan uuden, uusien apostolien, ajan koittaneen. On hävinnyt ymmärrys siitä, että Herran valitsemilla apostoleilla oli aivan erityinen tehtävänsä seurakuntakauden alussa ja pyhien tekstien synnyssä. Samoin uuskarismaattiset johtajat ajattelevat myös profeetan viran elpyneen vanhatestamentillisessa merkityksessä. Tämä kaikki yhdessä hämärtää ja halventaa Jumalan kirjoitetun sanan arvoa ja merkitystä siitä huolimatta, että nämä uudet johtajat voivat heiluttaa Raamattua näyttävästi ja lainata sitä julkisesti. Koko tämän uuskarismaattisen, uusapostolisen, liikehdinnän opin ja hengellisyyden ydin on harhautunut perustasta. Se vetää silti mukaansa kristittyjä, jotka tahtovat olla eläviä ja toimivia uskossaan ja palvella armolahjoillaan. He näkevät vain sen, että uuskarismaattiset liikkeet (esim. Healing Rooms) sanovat uskovansa Raamattuun tuoreemmin kuin perinteinen kirkko. Uuskarismaatikot nostavat esille Herran Jeesuksen ihmeiden tekijänä ja parantajana. He sanovat itsekin toimivansa apostolisessa voitelussa ja voimassa parantaen ja tehden ihmeitä.Spokane Healing Rooms -keskuksen tuotteista ja tapahtumista


Kirjatarjonta tuossa laajassa keskuksessa on erikoinen näin perinteisen kristityn näkökulmasta katsottuna. Kiinnitin huomioni siihen, että alueet liittyen ihmeisiin, eheytymiseen, paranemiseen, uskoon (Faith) ovat pääosassa. Löysin mm. seuraavien henkilöiden tuotteita myynnistä: T. L. Osborn, Don Basham, Kenneth Hagin, E. W. Kenyon. Järjestön johtajan, Cal Piercen tuotteita ovat mm. seuraavat kirjaset: Faith for Healing, Apostolic Government, God's Power of Creation for the Miraculous, Healing in the Atonement, Healing in the Unshakable Kingdom, Healing: process to establish Divine Health, The Third Day Church - The Church on Fire. Samoin seuraavat CD:t ovat häneltä: Destroying Cancer, Divine Health/Healing, Faith for Healing. Näitä on sitten helppo kenen tahansa tilata tuosta Healing Rooms -keskuksesta. Kun Healing Rooms Nordic Conference järjestettiin syksyllä 2010 Munkkivuoren kirkossa, Cal Pierce oli pääpuhuja. Healing Rooms Finlandin nettisivustossa on esillä linkki myös tuohon Spokanen keskukseen. Yksikään tietokoneen käyttäjä ei voi sanoa, ettei tiedä, mitä tuotteita järjestö levittää.


Healing Rooms Ministries Spiritual Hunger Conference on vuosittainen päätapahtuma Healing Rooms -väelle Spokanen keskuksessa. Useiden internetsivujen kautta voi helposti ymmärtää, että kyse on ”voitelusta”, jota on vaikea erottaa “torontolaisuudesta”. Samoin erään tuon keskuksen koulutustapahtuman ohjelmassa Bill Johnson opettaa ensin ”Fire Tunnel” -rukousta ja heti sen perään puhuu Cal Pierce. Spokanen Healing Rooms välittää Toronto-ilmiön kaltaista ”Fire”, ”tuli”, -kokemusta. Ei siis ole mitään perusteita uskoa, kun HR sanoo olevansa irti uskonliikkeestä tai ”torontolaisuudesta”. Kirjallisuus paljastaa niin opin uskovan auktoriteetista, kuin kaksinkertaisesta sovituksestakin (ristillä lahjoitettu sovitus synnistä, sekä terveys/parantuminen).


Pahin seuraus väärästä opetuksesta ja parantumiseen keskittymisestä, on uskon perusteiden hämärtyminen. Enää ei julisteta evankeliumia, ei ymmärretä miten usko syntyy, tai mitä on elämä Kristuksessa. Vähitellen rukoustilanteissa palvelee yhä useammin henkilöitä, jotka ovat erilaisissa väärissä hengellisissä siteissä. Aina ei havaita myöskään uushenkisyyden ja selkeän okkultismin siteitä. Kaikki sekoittuu hiljalleen keskenään. Myös osallistuminen rajatiedon tapahtumiin on hyvin ongelmallista. Nyt lokakuussa Hengen ja Tiedon messut siunattiin shamaanien toimesta, pyydettiin parantavia voimia kaikista ilmansuunnista. Kun tuollaisessa yhteydessä opetetaan Healing Rooms'in toimesta ”jumalallista parantumista” ja harjoitetaan sitä käytännössä, ollaan kulkemassa itse sumuun.


Vakavin väärään opetukseen ja henkeen harhautuminen on siinä, että kärsivä ja eksynyt ihminen ei koe todellista vapautumista synnistä tai esim. New Age -liikkeestä, Kristuksen ristinkuoleman ja haavojen kautta. Pyhä Henki ymmärretään monin tavoin väärin uuskarismaattisuuden sisällä. Ihminen ei murru ja taivu Jumalan tahtoon. Todellinen armo jää puuttumaan ja lepo Kristuksessa. Usein syntyy myös hajaannusta seurakuntien sisällä, kun uuskarismaattisuus leviää sinne. Toki juuri nyt on useita hajottavia asioita päällekkäin. Moni ajattelee ehkä, että on viisasta suostua vähäeleiseen uuteen karismaattisuuteen, ja torjua rajut ääri-ilmiöt. Sanoisin, että tämä on hengellisesti kestämätöntä ajattelua. Siinä ei suostuta näkemään totuutta ja hylkäämään väärää opetusta ja väärää henkeä.


Väärä henki on aina vakava riski myös mielenterveydelle. Seurakunnan pitäisi olla turvallinen ja hyvä paikka niin opetuksen, kuin hengellisyytensäkin puolesta. Juuri heikoimpien ja sairaiden jäsenten kaikinpuolinen hyvinvointi olisi tärkeää. Tiedän Jumalan toimivan oikein ja armahtaen myös siellä, missä on vääriä asioita esillä. Onhan Jumala armollinen ja näkee kunkin henkilön sydämeen. Silti minusta tulisi rakastaa totuutta ja pyrkiä tutkimaan rehellisesti kaikkien uusien liikehdintöjen taustat.