Benny Hinn ja new age kristillisyys

 

Ristin Voitto 8.3.2006 julkaisi näyttävän artikkelin ns. ”torontolaisuudesta”. Sitä edelsi toimittaja Esko Halmeen hyvä artikkeli ylihengellisyydestä, jota äärikarismaattisuus ”torontolaisine” ilmiöineen edustaa. Toimittaja Heikki Salmelan osuus oli haastatella kahta torontoilmiöitä kritisoivaa ja kahta puoltavaa henkilöä. Juttu oli hyvin ja amm.taidolla tehty. Allekirjoittaneen osuudessa viitattiin mm. siihen, että Benny Hinnin (ym. ”uuden herätyksen”) julistajien opetuksista löytyy yhtymäkohtia new age opetukseen. RV:n mielipidepalstalla juuri Benny Hinnin opetusta seuraava henkilö oli eri mieltä sanoen mielipiteenään, että Hinnin opetus on ”valovuosien päässä” new age opeista ja muutenkin pikemmin tervettä kuin toisinpäin.

 

Seuraavassa Hinnin opetuksia ja väittämiä vuosien varrelta (joita hän ei ole koskaan selvästi kumonnut – ei silloinkaan kun teki kameroiden edessä näyttävää ”parannusta” kohua herättäneistä opetuksistaan). Kristityn Foorumi valmistaa artikkelisarjaa, jossa käsitellään Rick Warrenin new age yhteyksiä. Sarjan 1 osassa selvitetään, että 1800-luvun amerikkalainen ”new thought” nimellä tunnettu ajattelu (new age kristillisyys) tunkeutui perinteiseen kristillisyyteen tullen osaksi karismaattista liikettä. Hinnin, kuten muidenkin kuuluisien ja heidän opetuksiaan toistavien uuteen ”aaltoon” lukeutuvien henkilöiden opetuksissa on monia yhtymäkohtia juuri new age kristillisyyteen.

Juhani Aitomaa

 

HUOM!

Kristityn Foorumin Benny Hinniä käsittelevissä artikkeleissa erotamme ”ihminen Benny Hinnin” ja ”illuusio Benny Hinnin”. Käsitämme, että Benny Hinn on petetty ihminen, joka on ottanut roolin ”Jumalan suurmiehenä” (uusi Elia, parantaja, profeetta, ym.) koska osa kristityistä haluaa tällaista showta. Benny on sekä systeemin luoja, osa sitä, mutta myös sen uhri.

 

Ihminen Benny Hinn on vain vajavainen ihminen. Samanlainen kuin me kaikki, heikko ja erehtyvä. Kuitenkin monet (liian monet, jotta kyse olisi enää ”vahingoista”) hänen opetuksensa ja väitteensä ovat ristiriitaisia ja epä-raamatullisia. Benny Hinn on jäänyt roolinsa vangiksi haluamatta ja/tai kykenemättä rikkomaan luomaansa illuusiota, jonka kautta monet liian herkkäuskoiset tulevat petetyiksi ja hyväksikäytetyiksi.

 

Benny Hinn ei ole ainoa karismaattinen ”illuusion” luoja, vaan heitä löytyy ”uuden herätyksen” piiristä monia. Hinn nauttii kuitenkin liikkeen kunnioitusta eräänlaisena ”johtotähtenä”. Siksi on syytä tietää mistä on kysymys. Kun se paljastuu, paljastuu samalla mille pohjalle nykyinen karismaattinen liike ja ”uusi herätys” perustuu.

 

Seuraavaan on koottu esimerkkejä Hinnin vuosien varrella esittämistä opetuksista, väittämistä ja käytännöstä. Ne osoittavat mistä Hinn-ilmiössä on kyse. Kuka tosissaan voi väittää Hinnin toimivan Raamatun Jumalan toimeksiannosta?? :

 

Benny Hinn ja new age kristillisyys – eräitä esimerkkejä

Benny Hinnin ”profetioita” ja väittämiä

Benny Hinn on ”uusi Elia”

Benny Hinn tapaa kuolleita ja saa ”voitelua” haudoilta

Benny Hinn ja Parantumisen Puutarha

Benny Hinn uhkailee

Muita esimerkkejä Benny Hinnin opetuksista

Benny Hinnin parannuksenteko

Lisää esimerkkejä Benny Hinnin teologiasta

Benny Hinn ja parantumiset?

Benny Hinnin menestysteologia

Bennyn vaimo Suzanne Hinn

 

 

 

 

 

Benny Hinn ja new age kristillisyys – eräitä esimerkkejä:

 

I AM (minä olen) opetus on yksi keskeinen osa new age kristillisyyttä. Siihen liittyy merkitys, että olemme (pieniä tai muuten) jumalia, kristuksia ja meillä on jumaluuden luova voima käytössämme. New age kristillisyys opettaa, että jokainen ihminen on ”kristus”. Benny Hinn on opettanut kuulijoitaan juuri samoin: olet ”jumala”, ”kristus”, ”messias” maan päällä. Hän on myös käyttänyt tästä ihmisen jumaluudesta juuri I AM –sanaa, mm. kehottaen kuulijoitaan toistamaan tätä sanaa kuorossa. Hinn myös yhtyy siihen, että ihmisellä on käytössään ”luova” voima (ns. uskon sana opetus).

 

New age kristillisyys painotti parantamista ja parantumista jo kauan ennen karismaattisen liikkeen ”parantajia”. Juuri samoin Benny Hinn ja muut toistavat new age kristillisyyden kehittämää metodia, kuinka ”oikea usko” parantaa sairauden. Sairautesi johtuu siitä, että sinulla ei ole oikea usko, tai Jumalan ja sinun välissä on tunnustamaton synti, yms. Hinn ym. ”parantajat” ovat toistuvasti vedonneet siihen, että vaikka ihminen heidän kauttaan paranee, niin monet menettävät parantumisen koska eivät usko. Juuri näin opettaa new age kristillisyys.

 

Benny Hinn sanoo nähneensä mm. ”pieniä enkeleitä” huoneessaan. Pienet enkelit kuvasi okkultisti Emanuel Swedenborg (1688-1772): "Ulkopuoliselle ne näyttäytyvät yksinkertaisessa muodossa… kuten lapsina, se on hyvin pieninä, ei kovin viisaina, vaikka ne ovat viisaimmat enkelit taivaassa". Swedenborgin opetusten pohjalta muodostui oma kirkkokunta, joka toimii tänä päivänä ja kuuluu new age kristillisyyteen.

 

Hinn on yhtynyt Kenneth Copelandin kuvaukseen Jumalasta, joka on ihmisenkokoinen ja näköinen olento. Kuten Copeland, Hinn on kuvannut Jumalaa. New age kristillisyyden keskeinen opetus on, että ihminen on itse jumala. Jeesus ym. jumalat ovat ihmisiä, jotka aikojen kuluessa ovat tulleet tuntemaan tämän ”totuuden”. Myös mormonit uskovat Jumalan olevan muodoltaan ihmisolento.

 

Hinn on väittänyt Jumalan ilmoittaneen hänelle (edesmenneen nais”profeetta” Ruth Heflinin kautta), että Jeesus tulee FYYSISESTI ilmestymään hänen kokouksissaan (tarkemmin alla olevassa luettelossa). New age kristillisyys odottaa samanlaista fyysistä ilmestymistä mm. Maitreya (Maailman Opettaja, joka tunnetaan myös ”kristuksena”) nimellä. Mikä kummallisinta, Hinn antoi tämän ilmoituksen ennen Nairobin (Kenia) ristiretkeään. Hän sanoi uskovansa ja odottavansa, että Kristus ilmestyy puhujalavalle hänen kanssaan juuri Nairobissa. Kuinka ollakaan, Maitreya-liikkeen mukaan Maitreya ilmestyi Nairobissa 11.6.1988 6000:lle ihmiselle, jotka tunnustivat hänen olevan ”Jeesus Kristus”.

 

”Profeetta” Mark Chirona esitti Benny Hinnin olevan profeetta Elian manttelin perijä ja astuvan ihmeiden ”uuteen aikaan (New Age – lähemmin kohdassa ”Benny Hinn on uusi Elia”).

 

 

Benny Hinnin ”profetioita” ja väittämiä

Arvioi onko niiden takana Raamatun Jumala ja Hänen Pyhä Henkensä, jota Raamattu sanoo myös ”Kristuksen Hengeksi”.

 

30.12.2002 TBN Praise The Lord:

”Keskiviikkona, ennen 20 pvää on 19 päivä, oikein, ei 18 päivä joulukuuta klo 2 yöllä heräsin kun profetia soi sydämessäni. Kuulin profetian, kerron tämän, saatana on valmis päästämään irralleen sellaisen kauhun ja terrorin maan päälle ettei koskaan ennen. Mutta kuulin Herran sanovan, kirjaimellisesti, kuulin Hänen puhuvan ne sanat, Hän sanoi: ’Pimeät päivät ovat maailman edessä, ja kirkkaat päivät minun kansalleni’. Profetoin sen… maaliskuun 3 päivä, kuulin juuri korvissani sen: maaliskuun 3 päivä. Mikä on maaliskuun 3 päivä? Mikä päivä se on? Emme tiedä, en tiedä mikä päivä se tulee olemaan... mutta kuulen Herran sanovan sen minulle.”

 

TBN, This Is Your Day 29.3.2000:

“Antakaahan kun kerron jotakin. Pyhä Henki on jo ennalta sanonut minulle, että Hän ilmestyy. Ja tiedättekö, voi, minun pitää kertoa tämä teille pian ennen kuin lähdemme. Sain profetian sanan Ruth Hefliniltä, tunnetteko hänet? Ruth profetoi minulle -70 luvulla, ja kaikki mitä hän sanoi on tapahtunut. Hän lähetti minulle sanan vaimoni kautta ja sanoi, että Herra puhui hänelle korvin kuultavasti ja sanoi, että hän aikoo ilmestyä fyysisesti jossakin tilaisuudessamme aivan lähiaikoina (muutaman kuukauden jakso). Kyllä, sanon teille, hän sanoi: Herra puhui minulle korvin kuultavasti ja sanoi, ’Kerro Bennylle, minä tulen ilmestymään fyysisesti lavalla hänen tilaisuuksissaan!’ Herra, tee se Phoenix’ssa Arizonassa Jeesuksen nimessä, ja Keniassa myös, Herra, ole hyvä, Herra, todella tee se jokaisessa ristiretkessä…

 

Trinity Broadcasting Network (TBN) 2.4.2000 varojenkeruuohjelma ”Praise-A-Thon”:

Hinn sanoi Jumalan vuodattavan suuren voitelun kansalleen heti kun Israel allekirjoittaa rauhansopimuksen Syyrian johtajan Hafez Al-Assadin kanssa. Hinnin profetian mukaan sopimus syntyy ”todennäköisesti ensi vuonna” (siis 2001 – Hinnin jumala ei siis ole oikein itsekään varma mitä tapahtuu, eikä edes tietoinen, että Assad kuolisi n. 4 kk:n kuluttua 10.6.2000!). Rauhansopimus on merkkinä sille, että ”pahojen” varallisuus siirtyy suuressa mitassa niille, jotka ovat kuuliaiset Jumalalle. Katsojille teroitettiin, että he hyötyvät tästä odottamattomasta talousihmeestä olemalla nyt kuuliaiset Jumalalle. Kuuliaisuus tarkoitti ”siemenen kylvämistä”, eli rahan antamista TBN:lle nyt ja heti (ohjelman aikana).

 

TBN 2.4.2000 Praise-A-Thon:

”Naiset ja herrat! Jeesus ravistaa maailmaa. Nyt on tapahtumassa aivan tavatonta. Ehdottomasti valtavaa. Herra ilmestyy fyysisesti muslimimaailmassa… Koska me saarnaajat emme voi mennä sinne, Jeesus menee sinne itse… Kirjoitukset sanovat selvästi, että Herra ilmestyi, eikö niin? 40 päivän ajan, eikö niin? Ja kirjoitukset sanovat, että hän ilmestyi jopa Paavalille... Jos Jeesus ilmestyi Paavalille, miksei hän ilmestyisi paljon useammalle kuin vain Paavalille? Ja niin hän tekee. Syy, että Herran piti ilmestyä Paavalille oli, koska hän tiesi, ettei Paavali kuulisi ketään muuta… Hän tekee samaa nyt muslimimaailmassa… hän ilmestyy muslimeille sanoen, minä olen Jeesus Nasaretista.. Miksi niin tapahtuu? Koska on viimeinen aika...

 

TBN 2.4.2000 Praise-A-Thon (varojenkeruu)

 ”On kiire. Monet teistä ovat tunteneet minut vuosien ajan. Mutta nyt kerron asioita joita en ole kertonut ennen… Uskon, että Jeesus, Jumalan Poika, ilmestyy fyysisesti tilaisuuksissa ja uskoville ympäri maailmaa herättääkseen meidät. Hän ilmestyi ylösnousemuksen jälkeen ja Hän ilmestyy ennen toista tulemustaan. Tiedättekö, profeetta lähetti minulle sanan vaimoni kautta, ’Kerro aviomiehellesi, että Jeesus aikoo fyysisesti ilmestyä hänen kokouksissaan’. Odotan sitä, kerron teille, tunnen, että niin tapahtuu. Minä, minä, minä olen hyvin huolellinen sen suhteen kuinka sen nyt sanon, koska tiedän, että ihmiset Keniassa kuuntelevat. Tiedän syvällä sielussani, jotakin yliluonnollista tulee tapahtumaan Nairobissa Keniassa… Paul (puhuu Paul Crouchille), saattaa olla, että palaamme mukanamme Jeesuksen jalanjälki, otettu esiintymislavalta! Tiedättekö, että Herra ilmestyi äsken Romaniassa, siitä on video. Paul, muistatko kun tulin TBN:aan vuosia sitten ja näytin sinulle filmin jossa Herra ilmestyi kirkossamme Orlandossa, parven seinällä?... Se oli suurimman Jumalan liikehdinnän alku jota koskaan olimme kirkossamme kokeneet. 86 Jumalan siunausta alkoivat, mutta ne alkoivat tällä manifestaatiolla, Herran kasvot parvella, ne olivat siellä 8 viikon ajan… Herra on tehnyt tämän ennen ja nyt hän aikoo tehdä sen taas. Kuulkaa tämä, minä profetoin: Jeesus Kristus, Jumalan Poika, ilmestyy fyysisesti eräissä kirkoissa ja tilaisuuksissa ja monille omilleen, yhdestä syystä, kertoakseen, että hän on tulossa! Herätkää… kuinka uskallamme olla antamatta (rahaa) Jumalalle. Kuinka uskallamme olla antamatta”.


9.5.2000, Nairobin matkan jälkeen, Benny Hinn esiintyi yhdessä Jan Crouchin kanssa TBN:n ohjelmassa, jossa näytettiin Nairobin video. Mutta mitään ei puhuttu Jeesuksen ilmestymisestä, ei anteeksipyyntöä, ei mitään (LUE MATT.24:23-).

 

TBN 7.11.2000 varojenkeruuohjelma Praise-A-Thon:

“Lopeta mitä olet tekemässä ja kuuntele! Herra sanoi minulle viime lauantaina, kuulin hänen äänensä siinä kirkossa ja hän sanoi: ’Kerro heille, aika on päättymässä’ ja hänen äänensä tuli aaltoina sydämeeni. ’Aika kuluu nopeaan’ ja sitten oli toinen ääni. Nyt kuule tämä… ’Kerro ihmisille, kuljen monen ohi… ja jos kuljen ohi, se on, etten koskaan ole heitä tuntenut’ … Tänään on ratkaisun ilta. Ei vain Amerikkaa koskien, seuraavien neljän vuoden takia tämä on ratkaisuilta iankaikkisuuteen. Mitä tänä iltana teet Jumalalle, sen teet sielustasi ja elämäsi tähden. Tämä ei ole vain yksi Tel-A-Thon (varojenkeruuohjelma) muiden joukossa. Tämä on – tämä voi olla hyvinkin viimeinen. Aikaa on niin vähän… puhun teille profeetallisesti”.

 

Benny Hinn Paul Crouchille, Praise The Lord, TBN,  12.5.1999:

“Vancouverissa näin miehen joka muuttui eläimeksi kasvojeni edessä… Hän alkoi äännellä kuin eläin. Hän taipui ja hänen olemuksensa alkoi muuttua. Sanon teille, ja tiedän että sanotte: Hän on hullu, niin te ajattelette. Kun näet sen, et sano niin. Nämä asiat ovat todellisia”.

 

This Is Your Day, TBN,  13.1.1997:

“Olen nähnyt ihmisten muuttuvan eläimiksi kokouksissamme. Muistan miehen Ontariossa joka muuttui käärmeeksi silmieni edessä. Ja 2000 ihmistä näki sen. Kaveri putosi maahan ja alkoi liikkua kuin käärme lattialla. Hänen jalkansa liikkuivat yhtä nopeasti kuin käärmeen pyrstö…. poika nousi ylös ja hänen silmänsä olivat kuin lasia ja hän oli, hyvänen aika, niin vahva. Hän nosti suuren pianon yhdellä kädellä, arggggggghhhhh, huutaen minulle… Näin sen ja näin pojan vapautuvan. 8 miestä yritti kantaa hänet ulos ja hän heitteli heitä ilmaan…

 

This is Your Day, TBN, 28.8.1996:

“Ja mies nousi kuolleista lavalla. Tämä on tosiasia, meillä on se videolla.” (Tapaus Bennyn kokouksessa Afrikassa. Videota ei koskaan ollut eikä edes koko tapausta, Benny selitti ”kuulin siitä, en nähnyt sitä”).

 

Orlando Christian Center, 31.12.1989:

”Jumala kehottaa minua sanomaan teille, että -90 luvun puolivälissä, noin 94-95, ei sitä myöhemmin, Jumala tuhoaa Amerikan homoseksuaalisen yhteisön. Mutta hän ei tuhoa sitä siten kuin monet ajattelevat, vaan hän tulee tuhoamaan sen tulella. Ja monet tulevat kääntymään ja pelastuvat ja monet kapinoivat ja tuhoutuvat”

 

”Jumala myös sanoo, että kaksi hänen suurta jättiläistään (suurta hengenmiestä) kuolee 90-luvun puolivälissä. He ovat pitäneet yllä herätyksen soihtua viimeisten 40 vuoden ajan, nämä kaksi… Toinen kuolee äkisti nukkuessaan. Ja toinen kuolee sairauteen. Ja kun kumpikin suurmies kuolee… minä ravistan tätä maailmaa viimeisellä herätyksellä. Heidän kuolemansa on  tämän ajan (heng.) liikehdinnän loppu. Ja uusi Jumalan liike alkaa, jonka olen luvannut. Muistakaa kun Mooses kuoli, Joosua nousi. Ja kun tämän ajan moosekset kuolevat – kaksi heitä yhä kulkee maan päällä ja heillä on Mooseksen kutsumus – minun Joosuani nousevat”.

 

”Henki sanoo minulle, Fidel Castro kuolee -90 luvun puolivälissä. Hyvänen aika! Jotkut yrittävät tappaa hänet mutta eivät onnistu. Mutta hänen fyysinen tilansa muuttuu eikä hän pysy vallassa ja Kuuba saa kokea Jumalan vierailun”.

 

”Jumala käskee minua kertomaan teille, että uusi sairaus tulee näyttämölle – ihmiskunnalle tuntematon. Se tappaa monia… Amerikan huumeongelma saa aikaan, että monet kuolevat tähän vitsaukseen. Tämä uusi vitsaus syntyy uuden huumeen esilletulon myötä 90-luvulla. Se saapuu Etelä-Amerikasta...”

 

“Jumalan Henki sanoo minulle, maanjäristys iskee Amerikan itärannikolle ja saa aikaan paljon tuhoa -90-luvulla. Mikään paikka ei ole suojassa maanjäristyksiltä 90-luvulla. Ne, jotka eivät ennen ole kokeneet maanjäristystä tulevat kokemaan sen”.

 

”Jumalan Henki sanoo minulle, on nainen, joka nousee länsimaailman johtoon. Hänen aikanaan tapahtuu paljon pahaa. Hän tulee olemaan hyvin voimakas”.

 

 

Benny Hinn on ”uusi Elia”

 

Keväällä 1999 TBN:n häikäilemättömässä Praise-A-Thon varainkeruuohjelmassa, joka televisioitiin maailman eri puolille satelliitin kautta Paul ja Jean Crouch vieraineen (Benny Hinn ym.) käyttivät hyväkseen ihmisten Y2K hysteriaa. Vuosituhannen vaihde toisi mukanaan paljon tuhoa ja mullistuksia. Jumalalle rahojaan antavat (lue: TBN:lle varoja antavat) kuitenkin säästyisivät. Hinn esiintyi profeettana. Hän pyysi muita TBN:n vieraita selittämään unensa, jota hän ei täysin ymmärtänyt. Hinn kertoi mystisen unensa, joka oli ”enemmän kuin yöllinen näky”. ”Tässä näyssä – en nähnyt hänen kasvojaan, mutta kaikki minussa tiesi, että se oli profeetta Elia… Kävelin hänen luokseen ja hän muutti veden vereksi… kun tulin hänen luokseen, hän sanoi minulle: Ota tämä. Otin sauvan häneltä”.

Hinnin kertomuksen jälkeen Mark Chirona esitti “selityksen” unelle: “Elijan muodoton läsnäolo on Elijan henki jonka Jumala lupasi vuodattaa viimeisinä päivinä... joka muuttaisi historian kulun.”

Hinn sanoi tuntevansa voitelun Chironan puhuessa.

Chirona jatkoi: ”Kun Elia ojensi sauvan sinulle, Jumala antoi käsiisi uuden tason apostolisen auktoriteetin koskien maailman kansoja... sinä astut ihmeiden uuteen aikaan (Chironan käyttämä sana: NEW AGE of the miraculous)… Elian henki on päälläsi”.

 

 

Benny Hinn tapaa kuolleita ja saa ”voitelua” haudoilta

 

This is Your Day, TBN, 11.6.1997:

“Ja siellä hän seisoi tässä huoneessa ja sanoi minulle, tietenkin tämä oli uni, mutta enemmänkin näynomainen... näin neiti Kuhlmanin ja hän sanoi, ’seuraa minua’. Se oli kaikki mitä hän sanoi. Seurasin häntä toiseen huoneeseen ja siellä seisoi Herra. Kun näin Hänet, Kathryn katosi ja nyt Herra sanoi minulle, ’seuraa minua’ ja seurasin Häntä kolmanteen huoneeseen... kun heräsin... tiesin tarkalleen mitä näky tarkoitti. Se oli Kathryn Kuhlman, joka otti minut ja esitteli minut Pyhälle Hengelle. Ensimmäinen huone tarkoittaa sitä kun hän sanoi, ’seuraa minua’. Mutta kun Kathryn oli poissa, Jeesus oli siellä. Kathryn teki tehtävänsä ja meni pois ja Herra sanoi, ’seuraa minua’ kolmanteen huoneeseen... uskon tämän huoneen tarkoittavan uutta olotilaa Hengessä... uusi olotila, uusi taso on todella tulossa ja te pyhät, te tulette olemaan osa siitä... kuinka monet ovat valmiit näkemään suurempaa Jumalan kunnian ilmestymistä?”

 

Honolulu Crusade 28.2.1997:

”En ole nähnyt vain enkeleitä, olen nähnyt (kuolleita) pyhiä... eräänä päivänä olin rukouksessa ja mies ilmestyi eteeni... hän oli noin 185 cm pitkä, vanha mies. Hänellä oli parta... kimalteleva valkoinen parta... kysyin, ’Herra, kuka on tämä mies jonka näen?’... Herra sanoi, ’profeetta Elia’…”

 

Double Portion Anointing’, osa 3, 7.4.1991:

”Yksi oudoimmista tapauksista sattui muutama vuosi sitten, kun vierailin Aimeen haudalla. Nyt torstaina olen TBN:n lähetyksessä. Perjantaina aion vierailla Kathryn Kuhlmanin haudalla. Se on lähellä Aimeen hautaa... en koskaan unohda mitä näin Aimeen haudalla. Se oli uskomattoman dramaattista. Hän oli sellainen nainen, että hänen haudallaan, sen molemmin puolin, seisoivat yli kaksi metriset enkelit kumartuneina haudan puoleen ja kultainen ketju ulottui haudan ympäri... tuntuu uskomattomalta, että joku voi kuolla ja enkelit seisovat haudan vierellä kumartuneena. Tunsin valtavan voitelun, kun olin siellä... Jumalan voima tuli ylleni... uskon voitelun lähteneen Aimeen ruumiista... te, te, teidän tulisi tuntea Aimeen haudan voitelu. Se on uskomatonta. Ja Kathrynin. Se on valtavaa. Olen kuullut ihmisten parantuneen kun ovat käyneet haudalla. He paranivat täysin Jumalan voimasta...”

 

 

Benny Hinn ja Parantumisen Puutarha

 

Benny Hinn ilmoitti saaneensa Jumalalta ilmoituksen rakentaa ko. teemapuisto (KS KUVA). Hinnin jumala on kuitenkin muuttanut jossakin vaiheessa mielensä, sillä Bennyn mukaan uusi jumalan ilmoitus oli, että vielä ei ole aika…

 

(Yves Brault)

Ristiriitainen uskolla parantaja Benny Hinn jätti Floridan ja kirkkonsa Orlandossa päättäen aloittaa uudestaan muualla. Hän muutti järjestönsä päämajan väliaikaisiin toimistotiloihin Dallasiin 1.9.1999. Varsinaisen oman päämajan tuli olla valmis 1.6.2000 mennessä. Jeff Pittman, HinninThis Is Your Day” TV-ohjelman tuottaja oli aiemmin julistanut: ”Hinn tulee jatkamaan saarnaamista Floridassa kerran kuukaudessa. Järjestö ei koskaan jätä Orlandoa. Koskaan ei tarvitse kirjoittaa Benny Hinnille Etelä-Kaliforniaan.” Pittman antoi lausuntonsa The Orlando Sentinel lehdelle 19.2.1999. Kuitenkin vain neljä kuukautta myöhemmin kuuluisa julistaja ilmoitti siirtävänsä koko toiminnan Dallas/Forth Worth alueelle. Jeff Pittman oli puoleksi oikeassa. Ihmisten ei tarvitse kirjoittaa järjestölle Kaliforniaan, vaan Texasiin. Eräs muukin asia hämmästyttää ja se pitää mainita. Kun Hinn ilmoitti muutosta 7.6.1999 hän sanoi: ”…useimmat järjestön 387:stä työntekijästä saavat mahdollisuuden muuttaa Texasiin, samalla kun 50 työntekijää jää Orlandoon niin kauaksi aikaa kuin kirkko on käytössä.”

 

Eikö ole yllättävää, että The Orlando Sentinel raportoi 7.7.1999, tasan kuukausi äskeisen jälkeen, että ”vain 80:lle henkilölle Benny Hinnin World Outreach Centerin 387:stä työntekijästä, tarjotaan uutta työpaikkaa.” Tämä on tyypillistä ”suurten miesten” touhua. Hän ei kerro kaikkea kerralla. Hän antaa tietoa pieninä erinä ja seuraajansa uskovat kaiken. Aivan kuten sammakolle käy kun se pannaan kylmään veteen ja vettä aletaan hiljalleen lämmittää. Sammakko joutuu keitetyksi ilman, että se itse tajuaa sitä. Tunnen miehen liian hyvin. Luen häntä kuin avointa kirjaa.

 

Hän unelmoi 50 eekkerin teemapuistosta, jonka puutarhassa oikean kokoiset pronssipatsaat edustavat Raamatussa kuvattuja parantumistapauksia. Jim Bakkerilla oli teemapuistonsa. Nyt Hinn haluaa sellaisen. Syksyllä 1999 hän piti asiasta tilaisuuden Reunion Areenalla ja esitti siitä tietokoneella tehdyn version ja keräsi varoja siihen. Vieläkään Parantumisen Puisto ei ole olemassa. Miksi näin? Ensiksi kerron, mitä sinun toivotaan lahjoittavan ja mitä saat vastineeksi:

150000 USD ja saat nimesi rakennettavan Kansan Katedraalin kulmakiveen.

30000 USD ja saat nimesi Uskon Salin seinälle.

15000 USD ja sama asia mutta nyt Parantumisen Puiston muureihin.

4000 – 8000 USD ja nimesi kaiverretaan Parantumisen Lähteeseen.

2000 USD ja saat nimesi Parantavan Virran kiviin.

1500 USD ja pääset nimeksi Ikuiseen Parantavaan Liekkiin.

150 USD pääset juuri ja juuri Rukoustorniin.

 

Lauantaina 30.10.1999 Bennyn järjestö oli suunnitellut uuden päämajan rakennustöiden alkavan. Tapahtuma piti välittää internetin kautta kaikkialle. Asiat eivät sujuneet kuten suunniteltiin. Internetiin tuli vika sekunteja ennen lähetyksen alkamista ja sitten alkoi sataa. Järjestö ilmoitti: ”Sääolojen takia aloitusseremonia on siirretty. Olkaa hyvä ja tarkatkaa tätä internetsivua milloin on uusi päivä ja aika tälle tapahtumalle.”

 

Myöhemmin sain tiedon, että järjestö pidättäytyy rakennustöistä. Et ole kuullut Hinnin itsensä sanovan sitä. Asioiden pitää mennä hänen mielensä mukaan. Hän ei pidä viivytyksistä.

Tämä suosittu saarnaaja sanoi tarvitsevansa 30 miljoonaa USD rakentaakseen puistonsa. Työn tukijat ovat lahjoittaneet hankkeeseen erisuuruisia summia saadakseen nimensä puiston alueelle. Ehkä heitä kiinnostaisi tietää, että koko hanke on vaarassa.

 

(Rick Ross)

Mahtaileva TV evankelista Benny Hinn tarjosi Dallasin Reunion Areenalle kokoontuneelle joukolle kunnianhimoista suunnitelmaansa rakentaa 30 milj. USD:n parantumisen teemapuisto… ”The World Healing Center” olisi paikka, jossa parantumisihmeet helposti tapahtuisivat. ”Puutarhaan tulee erityinen ilmapiiri”, sanoi Hinn… Tilaisuudessa näytettiin tietokoneella tehty ohjelma tulevasta teemapuistosta. Niitä varten, joilta esitys jäi väliin, Hinn lupasi – jos lahjoituksia tulee seuraavan kahden vuoden aikana 30 milj. USD – että he tulevat näkemään ennenkuulumattoman multimediakeskuksen. Puisto rakennetaan lähellä Texas Stadionia ja Dallasin yliopistoa noin 50 eekkerin alueelle (n.200000 m2)… Valmiiksi painettuja lahjoituskortteja oli saatavilla alkaen summasta 1500 USD aina 100000 USD. Hinnin järjestö kerää rahaa ainakin 50 milj. USD vuodessa. Kriitikkojen mukaan Hinnin suunnitelma on taas yksi tapa saada lisää rahaa. 

 

 

Benny Hinn uhkailee

 

Praise The Lord, TBN, 29.12.2002:

Profetia: “Nuo jotka käyvät sinua vastaan saavat toivoa, että olisivat olleet hiljaa eivätkä koskaan hyökänneet Jumalan miestä vastaan. He eivät ymmärrä minun teitäni. Heillä ei ole pelkoa. Kuule tämä, heillä ei ole pelkoa koskea pyhään. Nuo jotka käyvät sinua (siis Benny Hinniä) vastaan saavat kokea minun voimani ensikädessä. He näkevät ja tuntevat ettei ole pikku asia koskea minun voideltuuni!”

 

Denver Crusade, 17.9.1999:

“Ihoni on räjähtämäisillään... kunnia, kunnia, jos en vapauta sitä räjähdän, jos en vapauta voitelua niin räjähdän… Kyllä Herra, teen sen! Asetan kirouksen jokaisen miehen ja naisen ylle joka nostaa kätensä tätä voitelua vastaan. Kiroan miehen, joka uskaltaa puhua sanankin tätä tehtävääni vastaan. Mutta jokainen nainen ja mies, joka nostaa kätensä siunatakseen tätä tehtävää, siunaan sen miehen. Siunaan hänen kotinsa ja perheensä…”

 

Praise-A-Thon, TBN, kevät 1999:

Liittyen vuosituhannen vaihteen pelkoihin tietokoneiden, maailmantalouden, yms. romahtamisesta Benny Hinn liittyi vuodella 2000 pelottelijoihin:

“Tammikuussa Pat Robertson sanoi, ‘Olen juuri päättänyt kahden päivän rukouksen ja paaston. Herra sanoi minulle, että tämä vuosi, 1999, tulee olemaan suurenmoisin vuosi Kristuksen ruumiille, taloudellisesti ja hengellisesti, mutta vuoden 2000 alusta tuhot iskevät maailmaan, taloudelliset ja muut, ja vain ne seurakunnassa, jotka ovat antaneet Jumalalle säästyvät”.

”Annan profeetallisen sanan. Tiedätte Raamatun sanovan, että he menestyivät koska tottelivat Hänen profeettojaan. Kerron teille tänä iltana, puhun profeetallisesti, totelkaa Jumalaa”.

”Jos minä olisin sinä ja Jumala puhuisi minulle tällä tavoin, niin ottaisin varani ja antaisin ne Jumalalle koska nyt on kevät ja vuosi 2000 on oven edessä”.

 

Miracle Crusade, This Is Your Day, TBN, 5.12.1996:

“Kerronpa jotakin. Rakastan Jumalan voimaa... en voi käsittää miksi jotkut ihmiset hyökkäävät Jumalan tekoja vastaan… Luulen että siellä on yksi tai kaksi ihmistä istumassa, jotka eivät usko tähän. No, jos ette, niin olette kaikkien surkuteltavimpia ihmisiä täällä istumassa. Jos ette usko tähän (Hinnin voiteluun yms.) niin lähtekää ulos hampurilaiselle ja menkää kotiinne”.

 

Benny Hinn puhuu TV ohjelmassaan. DVD "Many Faces Of Benny Hinn”:

“...siellä on nuori mies katselemassa minua, hän teki juuri pientä pilkkaa siitä mitä juuri tein. Nuori mies, huomenna sinulla on ongelma oikean jalkasi kanssa. Heräät aamulla ja sinulla on ongelma… ja huomeniltana katsot (ohjelmaani) taas etkä naura huomeniltana”.

 

Benny Hinn puhuu DVD:llä, "Many Faces Of Benny Hinn”:

”Raamattu varoittaa selvästi, että meidän ei tule hyökätä Jumalan miehiä vastaan huolimatta siitä kuinka syntisiä he ovat tai kuinka pahoiksi he ovat tulleet silmissämme”.

 

TBN, 8.6.1992:

”Ne, jotka hyökkäävät Kenneth Copelandia (hänen opetustaan) vastaan hyökkäävät itse Jumalan läsnäoloa vastaan”.

 

World Charismatic Conference, 7.8.1992:

“Nyt osoitan sormellani Jumalan valtava voima ylläni... Kuule tämä: Etelä-Kaliforniassa on miehiä ja naisia jotka hyökkäävät minua vastaan. Kerron teille nyt voitelun alla, lapsenne tulevat kärsimään ellette lopeta… Hyökkäätte minua vastaan radiossa joka ilta, saatte maksaa ja lapsenne myös. Kuulkaa tämä Jumalan palvelijan huulilta. Olette vaarassa.”

 

Praise The Lord, TBN, 23.10.1992:

”Anna kun sanon jotakin muuta sinulle, enkä yhtään välitä pidätkö siitä vai et. Sinä olet hyökännyt minua vastaan, sinun lapsesi saavat maksaa siitä”.

 

Benny Hinn, "Miracle Invasion Ralley," Anaheim Convention Center 22.11.1991:

“Pyhä Henki on ylläni... Päivä on tuleva, jolloin nuo jotka hyökkäävät meitä vastaan, putoavat kuolleina… Puhun tämän Hengen voitelussa. Kerronko jotakin? Älä koske Herran palvelijoihin, se on kuolettavaa… Voi sinulle joka kosket Jumalan palvelijoihin. Sinä tulet maksamaan. Ja päivä tulee. Herra sanoi sen minulle, Hän sanoi: ’Päivä koittaa jolloin rankaisen välittömästi. Voi niitä, jotka koskevat valittuihini’…

 

TBN, Praise-A-Thon, huhtikuu 1990:

“Tiedätkö, olen etsinyt yhtä jaetta Raamatusta, en näytä löytävän sitä, yksi jae jossa sanotaan: ’Jos et pidä heistä, tapa heidät’. Toivon todella löytäväni sen. Joskus toivon, että Jumala antaisi minulle Pyhän Hengen konekiväärin – jolla räjäyttää pääsi irti!”

 

 

Muita esimerkkejä Benny Hinnin opetuksista

 

Benny Hinn, Rise And Be Healed, ss. 47-48:

”Älä koskaan mene Herran eteen ja sano: ’Jos se on Sinun tahtosi’ – älä anna sellaisten uskoa tuhoavien sanojen tulla suustasi. Kun rukoilet, ’jos se on sinun tahtosi Herra’, usko tuhoutuu. Epäilys kasvaa ja valtaa olemuksesi. Ole valpas tällaisia sanoja vastaan jotka ryöstävät sinun uskosi ja vetävät sinut epätoivoon”

 

Benny Hinn, Our Position in Christ #2—The Word Made Flesh, kasettiopetus:

”Jumala tuli taivaasta, tuli ihmiseksi, teki ihmiset pieniksi jumaliksi, meni takaisin taivaaseen ihmisenä. Hän on Isän edessä kuten ihminen. Minä kohtaan paholaiset Jumalan poikana… Mitä muuta olet? Jos sanot I AM (minä olen), sinä sanot olevasi osa Häntä, eikö niin? Onko Hän Jumala? Oletko sinä Hänen perillisensä? Oletko Hänen lapsensa? Et voi olla ihmisolento! Et voi! Jumala ei antanut syntymää lihalle... sinä sanot: Tuo on harhaoppi. Ei, se on sinun hullu mielesi joka niin sanoo (että ko. opetus on harhaoppia).

 

Benny Hinn, kasettiopetus, "Christianity in Crisis," Hank Hanegraaff:

Kun sanot, ’olen kristitty’, niin sanot ’olen messias’ hepreassa. Olen pieni messias käyskentelemässä maan päällä, toisin sanoen. Tämä on todellinen shokki-ilmoitus… Voinko sanoa sen näin? Sinä olet pieni jumala maan päällä juoksentelemassa”.

 

TBN 12.11.1990 Praise-A-Thon:

”Uusi luomus on luotu Jumalan tavoin oikeamielisyyteen ja todelliseen pyhyyteen. Uusi ihminen on kuten Jumala, jumalankaltainen, täydellinen Kristuksessa Jeesuksessa. Uusi luomus on täysin kuten Jumala…

 

Praise the Lord, TBN, 26.12.1991:

Aadam oli superolento kun Jumala loi hänet. En tiedä tietävätkö ihmiset sen, mutta hän oli ensimmäinen supermies joka todella koskaan on elänyt. Ensiksikin, Kirjoitukset sanovat selvästi, että hänellä oli valta yli ilmaan luotujen lintujen ja veteen luotujen kalojen, se tarkoittaa, että hän kykeni lentämään. Kuinka muuten hänellä oli valta yli lintujen jos hän ei kyennyt tekemään kuten ne? Sana dominion (valta, yliherruus) hepreassa tarkoittaa selvästi, että jos sinulla on valta jonkun yli, niin teet mitä sekin tekee… jos se tekee jotakin mihin et pysty, sinulla ei ole valtaa sen yli… Aadam ei vain lentänyt, hän lensi avaruuteen… hän saattoi olla kuussa”.

 

Benny Hinn, Our Position 'In Christ,' Part 1 (Orlando, FL: Orlando Christian Center, 1991):

“Pyhä Henki on juuri näyttämässä minulle yhden jutun... Tiedättekö mitä ainosyntyinen (ainoa, ainokainen) tarkoittaa? Se tarkoittaa uudelleen syntymistä. Haluatteko uuden shokeeraavan tiedon? Oletko ainosyntyinen? Niin oli Hänkin. Älä anna kenenkään pettää sinua. Jeesus syntyi uudelleen… Hänen piti uudestisyntyä. Jos Hän ei olisi uudestisyntynyt, minä en voisi uudestisyntyä… Kuinka voin kohdata Jeesuksen ja sanoa: ’Jeesus koit kaiken mitä minäkin, paitsi uudestisyntymää?’”

 

Benny Hinn, Praise the Lord Show, Trinity Broadcasting Network, 9.12.1990:

“Olen kyllästymiseen saakka väsynyt kuulemaan kultakaduista (taivaassa). En tarvitse kultaa taivaassa, minulla pitää olla se nyt…

 

 

Benny Hinnin ”parannuksenteko”

 

Benny Hinn on myös välillä ”vetänyt takaisin” joitakin puheitaan, kuten, että Jumalia on yhdeksän, mutta silloinkin hän sanoi syyksi, että yleisö käsitti hänet väärin. Kyse oli ”leikinlaskusta”. Alkuperäinen äänite kertoo kuitenkin Hinnin olevan aivan tosissaan ”ilmestystiedostaan”:

"Se ei ole helppo asia ymmärtää, mutta rukoillaan, että Pyhä Henki auttaa meitä. Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala - ja tunnen saavani ilmestystiedon… jotakin uutta tapahtuu tänään… Pyhä Henki vallitkoon Jeesuksen nimessä. Sanokaa aamen. (Yleisö: Aamen) Naiset ja herrat, oletteko täällä oppiaksenne? (Yleisö: Kyllä) Istukaa paikoillanne älkääkä ajatelko kanaanne, paistianne tai spagettianne… tämä on meille elämäksi. Isä Jumala on persoona, kolmiyhteinen olento itsessään erikseen Pojasta ja Pyhästä Hengestä (sitten mainittu selitys kolminaisen jumalan kolmesta persoonasta) Jos voisin järkyttää teitä ja ehkä minun tulisi, heitä on yhdeksän. Oooh, mitä sanoit? Anna kun selitän (jälleen "ilmestystiedon" mukaista selitystä) Sanot: ´En ole koskaan kuullut tästä´. No - ajatteletko, että olet tässä seurakunnassa kuulemassa asioita, joita jo olet kuullut viimeiset viisikymmentä vuotta? (Yleisö: Hyväksyvää hyminää). Et voi väitellä Sanan kanssa, vai voitko? (Yleisö: Hyväksyvää ääntä) Se on kaikki Sanassa. Katsos, kun Jumala sanoo ´minun henkeni´ hän tarkoittaa Pyhää Henkeä, mutta kun hän sanoo ´minä sanon´ se on Hän, omassa persoonassaan…"

 

Kirjassa "The Confusing World of Benny Hinn" Kurt Goedelman kirjoittaa samasta asiasta. Hän on katsonut kokousvideot ja kommentoi: "Videolla ei esiinny, että yleisö nauraisi. Viikon kuluttua videoitu kokous ei sisällä opetuksen peruutusta eikä anteeksipyyntöä, mutta kylläkin kuuluisan ´olen jumala-ihminen´ messuamisen". Bennyn mukaan vika pohjimmaltaan oli kuulijoiden, ei hänen. Voit lukea asiasta tarkemmin tästä artikkelista: Hämmentääkö Benny Hinn

 

Puheet Hinnin ”parannuksenteosta” juontavat juurensa aikoihin ennen -90 luvun puolta väliä, kun häntä arvosteltiin kovin eräiden opetustensa ja luksuselämäntapansa takia. Hinn teki ”parannusta” mm. ohjelmassaan TV-kameroiden edessä. Kaikki oli kuitenkin suurta ja harkittua bluffia, sillä mitään muutosta ei tapahtunut elämäntavan, ”ilmestystiedon” tai ”profetioiden”, eikä katteettomien parantumislupausten suhteen. Seuraavassa pari esimerkkiä tuolta ajalta:

”Menestyksellä on aivan eri merkitys tuolla (maailmassa). Monissa piireissä se tarkoittaa rahaa, isoja autoja, isoja taloja, varakkuutta, maallista varakkuutta. Se ei ole raamatullista”( Benny Hinn, 700 Club, 10.9.1993).

”Saarnaajien, jotka elävät isoissa kodeissaan ja ajavat isoja autoja, pitäisi uudestaan tutkia kutsumustaan” (Benny Hinn, puhuessaan kirkossaan Floridassa samoihin aikoihin kuin ed. DVD  Many Faces Of Benny Hinn”).

 

Benny Hinn kyllä tietää mikä olisi oikein (kuten ed. olevat esimerkit osoittavat), mutta ei todella halua tehdä niin, koska se merkitsisi luopumista luksuselämästä. Benny ei koskaan luopunut isosta kodista, kalliista autoista, luksuslennoista ja luksushotelleista, luksuselämästä uhraajien varoilla, jalokivistä, mittatilauspuvuista ja –kengistä, perättömistä parantumistodistuksista, vääristä profetioista ja opetuksista, ym. ym.

 

 

Lisää esimerkkejä Benny Hinnin teologiasta

 

This is Your Day, TBN,  19.5.2004:

Benny kertoo kuinka hänen vanhempansa pelastuivat. Hän oli rukoillut heidän puolestaan kolme vuotta ja aikoi jo antaa periksi. Mutta Jumala kehotti jatkamaan, koska ”sokeuden demoni” esti heitä pelastumasta. Jumala käski Bennyä ottamaan auktoriteetin ja ajamaan demonin pois. Ja benny teki niin ja vanhemmat pelastuivat siinä hetkessä. Benny kertoo: ”Olisin voinut jatkaa kerjäten Jumalaa pelastamaan heidät. Mutta Jumala halusi, Hän halusi pelastaa heidät enemmän kuin minä. Hän odotti minua!”

 

Praise The Lord, Trinity Broadcasting Network, 19.10.1999:

“Herra sanoi minulle juuri nämä sanat, kuulen itseni sanovan sen ensimmäistä kertaa: ’TBN ei tule olemaan vain kristillinen TV kanava. Se tulee olemaan taivaan jatke maan päälle… kuin putki taivaasta jota maailma voi katsoa ja sanoo: katson taivaaseen, osallistun taivaassa olevaan, olen yhteydessä taivaaseen tämän TV putken kautta. Jos minä voin sanoa sen, se tulee olemaan signaali taivaasta maan päälle. Aivan kuin taivas lähettäisi ja maa vastaanottaisi lähetyksen TV:n (TBN:n ohjelman) kautta. Joten jos haluat mennä taivaaseen, haluat nähdä taivaan, maistaa taivasta, käännä tälle kanavalle…”

 

Trinity Broadcasting Network, 19.10.1999:

”Sanon teille, tunnen voitelun kun puhun täällä. Ihmiset peruvat hautajaisia ja tuovat kuolleensa arkuissaan, asettavat heidät - Jumalani, koen voitelun täällä - asettavat heidät TV:n eteen, odottaen Jumalan voiman tulevan (TV:sta TBN:n ohjelman aikana) ja koskettavan heitä (kuolleita)”.

 

This Is Your Day, TBN, 13.1.1997:

“Anna kun kerron, olen nähnyt enkeleitä, näin enkeleitä kokonaisen vuoden makuuhuoneessani 1974. Ja usein näen edelleen. Tarkoitan, minulla on ollut sellaisia kokemuksia enkelien kanssa, jotka saisivat tukkasi nousemaan pystyyn, vaikka se olisi kuinka hiusspraylla käsitelty”.

 

Benny Hinn puhuu DVD:llä, "Many Faces Of Benny Hinn”:

“Pyhä Henki sanoi minulle jotakin ja minun piti niin kuin hullu etsiä sitä Sanasta. Hän (P.H.) sanoo: ’Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli, että vaimo synnyttää kyljestään’… Jeesus synnytti seurakuntansa kyljestään, Aadam antoi syntymän vaimolleen kyljestään. Synti käänsi asian päälaelleen. Ja synti muutti naisen lihan ja ruumiin”.

 

Benny Hinn, "Rise and Be Healed!," s. 44, 1991:

“Raamattu sanoo, että työ oli valmis 2000 vuotta sitten. Jumala ei nyt paranna sinua, Hän paransi sinut 2000 vuotta sitten. Kaikki mitä sinun pitää tehdä on uskossa vastaanottaa parantuminen”.

 

Benny Hinn, "Rise and Be Healed!," s. 14, 1991:

“Sairaus ei kuulu sinulle. Sillä ei ole osaa Kristuksen ruumiissa. Sairaus ei kuulu kenellekään meille. Raamattu julistaa, että jos Jumalan sana on elämässäsi, siellä on terveys, siellä on parantuminen. jumalallinen terveys ja parantuminen. Ei ole sairautta Jumalan pyhässä. Voit elää yhtä terveen elämän kuin Mooses”.

 

Praise The Lord, TBN, 8.6.1996:

“Päivä on tuleva, sanon sinulle, tiedän sen yhtä varmasti kuin tiedän oman nimeni, päivä on tuleva jolloin Kristuksen ruumiissa ei ole yhtään sairasta. Ketään ei temmata ylös pyörätuolissa. Ketään ei temmata ylös sairaalan vuoteelta. Kaikki parantuvat ennen tempausta”.

 

Dateline NBC ”Special on Benny Hinn” ohjelma:

”Ystäväni, kuule tämä oikein. Syy, miksi ihmiset menettävät parantumisensa on, koska he alkavat epäillä tekikö Jumala sen todella”.

 

Benny Hinn, TBN, 3.11.1990:

”Jobin suu oli hänen suurin ongelmansa”.

”Olemme sanoneet tämän miljoona kertaa… ’Herra antoi ja Herra otti, ylistetty olkoon Herran nimi’ – minulla on uutisia teille, tämä ei ole Raamatussa, tämä ei ole Raamattua. Herra antaa eikä koskaan ota pois… Kun hän (Job) sanoi ’ylistetty olkoon Herran nimi’, hän oli vain uskonnollinen ja olla uskonnollinen ei tarkoita, että olet oikeassa”.

 

Benny Hinn, "Good Morning, Holy Spirit," 1990, ss. 135-36:

“Ja haluan lisätä: Ellei Pyhä Henki olisi ollut Jeesuksen kanssa, Hän olisi tehnyt syntiä. Aivan oikein, Pyhä Henki oli voima joka piti Hänet puhtaana. Häntä ei vain lähetetty taivaasta, vaan Häntä kutsuttiin Ihmisen Pojaksi ja sellaisena Hän oli kykenevä syntiin… Ilman Pyhää Henkeä Jeesus ei olisi koskaan tehnyt sitä… Voitko kuvitella Kristusta kulkemassa kohti hautaa tietoisena siitä, että Hän jäisi sinne lopullisesti, jos Pyhä Henki muuttaisi mielensä eikä nostaisi Häntä kuolleista?”

 

Benny Hinn, TBN, 15.12.1990:

”Naiset ja herrat, käärme on saatanan symboli. Jeesus Kristus tiesi, että ainoa tapa jolla Hän voisi pysäyttää saatanan, oli tulla luonnoltaan yhdeksi sen kanssa… Hän ei kantanut syntejäni, Hän tuli minun synnikseni. Synti on helvetin ominaisuus. Synti teki saatanan.... Jeesus sanoi: ’Minä tulen synniksi, minä menen alhaisimpaan paikkaan. Minä menen sinne mistä se (synti) on peräisin. En vain ota osaa siihen, vaan olen se kaikki’... Hän tuli lihaan jotta lihasta voisi tulla hänenlaisensa. Hän tuli kuolemaksi jotta kuoleva ihminen voi elää. Hän tuli synniksi, jotta syntiset saavat vanhurskauden Hänessä. Hän tuli yhdeksi saatanan luonnon kanssa, jotta kaikki joilla on saatanan luonto, voivat tulla osallisiksi Jumalan luonnosta”. 

 

 

Benny Hinn ja parantumiset?

 

Vuosien varrella Hinnin kokouksissa on raportoitu vakavia loukkaantumisia (mm. kun Benny Hinn kaataa rivikaupalla seisomaan nostatettuja kuulijoitaan), sekä kuolemantapauksia. Mm. Keniassa raportoitiin 4 henkilön kuolleen Hinnin ristiretkessä (http://www.pfo.org/four-die.htm).

 

Yhtään selvää ja kiistatonta parantumista selvästä ja todistetusta sairaudesta tai vammasta ei ole koskaan osoitettu. Sen sijaan tutkiva journalismi on osoittanut monia valheellisia Benny Hinnin ja hänen organisaationsa väittämiä parantumisista, jotka eivät ole lainkaan pitäneet paikkaansa.

 

Hinnin lähiavustaja ja lastenhoitajana toiminut Sydney Williams kuoli heroiinin yliannostukseen 1997. Myös Hinnin läheinen apulainen ja matkakumppani David Delgado kuoli heroiinin käytön komplikaatioihin 1998. Hinn esitti Delgadon miehenä, joka oli uskoon tultuaan jättänyt huumeet. Kuinka Hinn ei jakanut parantavaa voimaa heille? Miksi he jatkoivat huumeiden käyttöä Hinnin palveluksessa. Ja vielä enemmän: Eräällä videolla näkyy kuinka Hinn antaa hasispiipun Delgadon käteen.

 

 

Benny Hinnin menestysteologia

 

Benny Hinn yhdessä Steve Hillin kanssa. This is Your Day, TBN, 2.7.2004:

“Kaikki te Anaheimissa, Kaliforniassa, Herra on puhunut minulle koskien tulevaa ristiretkeä Anaheimiin. Näin Herra sanoi, Hän vierailee luonamme läsnäolonsa kautta. Joten se tulee olemaan Läsnäolon ristiretki. Ei vain ihmeristiretki. Jumala haluaa vierailla Etelä-Kaliforniassa vielä kerran suurella kunnialla… Tämä tulee olemaan erityinen ja avain ristiretki. Ja olen iloinen Herra lähetti sinut rinnalleni Steve (Hill) rukoilemaan ja tukemaan mitä Jumala tekee esiintymislavalla”.

”Kylvä siemenesi ja usko Jumalaan ja Hän siunaa sinua takaisin valtavalla leikkuulla”.

 

Telethon, LeSea Network, 16.4.2004 varojenkeruu:

”Mitä teet Jumalan hyväksi tänä iltana, Jumala tekee sinulle moninkertaisesti”.

”Mene puhelimeen ja kylvä siemenesi ja me olemme yksimielisiä kanssasi jotta saat ihmeesi”.

”Kun kylvät siemenen tänään odota leikkuuta. Sinä annat evankeliumille, mutta ajattele mitä saat takaisin”.

”Jumala Kaikkivaltias antaa sinulle taloudellisen läpimurron”.

”Pyhät, menkää puhelimeen ja soittakaa. Kylväkää siemen ja ihmiset soittavat, jatkakaa soittamista. Me olemme yhtä kanssasi jotta saat ihmeesi”.

 

TBN, Praise-A-Thon, 1.4.2004:

“Kun kylvät siemenesi, ihmeet tapahtuvat kun teet niin!”

”Herra puhuu 8 miehelle joiden tulee kylvää 1000000 dollaria jokaisen. Jos tottelet, yksi teistä joka on menettänyt miljoonia, jos kylvät tämän siemenen niin Jumala palauttaa sinulle minkä olet menettänyt. Tottele Jumalaa ja voita! Puhun voitelussa! Mitä Jumala pyytää, on pieni osa siitä mitä Hän tulee antamaan sinulle”.

”Mitä enemmän annat sitä enemmän saat suojelusta huomista varten… Jumala säästää sinut jos kylvät tänään”.

 

Benny Hinnin kirje 2004:

“Jumalalla on jumalallinen suunnitelma taloudellista menestystäsi varten... rakas ystäväni tri Oral Roberts auttoi vuosia sitten ymmärtämään Jumalan suunnitelman omaan taloudelliseen menestykseeni. Tri Roberts opetti kuinka kylvämisen ja korjuun periaate paljastuu Raamatussa ja kuinka se voi vapauttaa Jumalan siunaukset elämääni… 1.Kirjoita ylös mitä satoa odotat  2.Kiitä Jumalaa odotettavasta sadosta  3.Kylvä uskossa ja odota saavasi  4.Jatka antamista kunnes saat sadon… Älä viivyttele…

 

This Is Your Day, TBN, 28.10.1999:

“Asian ymmärtämiseen ei tarvita aivoja: annat saadaksesi takaisin”.

 

Larry King Live, TV show, 1997:

Larry King kysyy: Jeesus ei koskaan pyytänyt rahaa, miksi te teette niin?

Benny Hinn: No, Jeesuksella ei ollut TV ohjelmaa.

 

This Is Your Day, TBN, 19.8.1996:

“Jumala moninkertaistaa siemenen jonka kylvät, Jumalan yliluonnollinen voima iskee sen jälkeen kun olet kylvänyt, ei ennen vaan jälkeen”.

 

 

Bennyn vaimo Suzanne Hinn

 

Benny Hinnin vaimo Suzanne Hinn, World Outreach Center, heinäkuu 1997:

“Jos moottorisi ei revitä kunnolla, tiedätkö mitä tarvitset? Tarvitset pyhän hengen peräruiskeen juuri sinne takapuoleesi… Mielistelkää Jumalaa, älkää olko ihmisten mielistelijöitä. Jos olet ihmisten mielistelijä, olet takapuolen pussaaja. Jos olet ihmisten mielistelijä, olet takapuolen pussaaja. Sille ei ole muuta nimeä” (jos kestät katsoa tässä sama VIDEOLLA).

 

Lisää aineistoa mm:

 

Pilkka Pyhää Henkeä vastaan 

Benny Hinn haluaa kristittyjen tuen Jerusalemin temppelin rakentamiseen.

Benny Hinnin tunnustukset 

Benny Hinn paljastettuna osa 2

Benny Hinn paljastettuna osa 1

Omakohtainen raportti Benny Hinnin kokouksesta

Miksi Benny Hinn

Hämmentääkö Benny Hinn

Uskomaton Benny Hinn 2

Uskomaton Benny Hinn1