Healing Rooms -rukousklinikoiden taustoista

Ceta Lehtniemi

 

Suomessa järjestö on toiminut syksystä 2006 lähtien. Sen on tuonut Suomeen Susanne ja Markku Laitinen ja he huolehtivat myös koulutuksesta ja markkinoinnista. Järjestö on yhteydessä mm. suomalaiseen "Viinitarha" srk-liikkeeseen (Viinitarha liikkeen perustaja oli John Wimber). Rukousklinikoita on keväällä 2008 seitsemällä paikkakunnalla ja valmistavaa toimintaa noin 20:ssä kohteessa. Järjestö on kansainvälinen ja sen keskuspaikka on Spokane, Washingtonissa. Johtaja on Cal Pierce. Idean isä on John G. Lake.

 

Yhdistyksen ilmoittama toiminnan visio

- Healing Room on kanava Jumalan parantavan työn ja eheyttävän rakkauden virtaamiselle sairaiden ylle Suomessa.
- Healing Roomissa eri seurakunnista tulevat Kristuksen palvelijat toimivat yhdessä.
- Healing Room varustaa kristittyjä olemaan Jeesuksen parantavan rakkauden kanavina.
- Nähdä Jumalan ihmeellisiä tekoja Suomessa niin että Jumala saa kaiken kunnian.

Metodit palvelutyössä

-Seurakuntien yhteiset palvelutiimit koostuvat Healing Room -työhön koulutetuista, seurakunnan valtuuttamista vapaaehtoisista. Tiimiläisillä on halu nähdä sairaiden parantuvan ja sidottujen ja masentuneiden pääsevän vapaaksi Jeesuksen nimessä.

-Tiimin jäsenet koulutetaan ja  haastatellaan ennen palvelutehtävän aloittamista. Tiimiläisen tulee olla kristittynä kypsä ja avoin Pyhän Hengen toiminnalle. Jokaisessa palvelutiimissä on kolme henkeä.
-Healing Roomin ilmoittama tavoite on saattaa Jumalan kunnia Suomeen niin, että uskovat eivät seuraa ihmeitä ja merkkejä, vaan ihmeet ja merkit seuraavat uskovia.

 

Taustalla miehet John G. Lake ja Cal Pierce

Yhdistyksen internetsivuilla kerrotaan varhaisesta Healing Room -toiminnasta. John G. Lake, "Parantumisen mies" perusti Healing Roomit eläkkeelle jäätyään Spokaneen, Washingtoniin n.1915. Vuosina 1915-1920 julistettiin Spokane yhdistyksen antaman tiedon mukaan Yhdysvaltain terveimmäksi kaupungiksi Laken työn johdosta. Lääkäreiden keskuudessa John Lake ei kuulemma ollut suosittu, sillä Lake vei työllään lääkärien toimeentulon. Healing Roomit toimivat noin 1930-luvun lopulle saakka kunnes pikkuhiljaa kuolivat. Cal Pierce alkoi tutkia Spokanen kaupungin ja John G. Laken hengellistä historiaa 1990-luvulla ja koki, että Jumala kutsui hänet perustamaan Healing Roomin. Monien vaiheiden kautta 1999 avattiin ensimmäinen Healing Room -rukousklinikka täsmälleen samassa huoneistossa, missä John G. Laken palvelutyö oli toteutunut vuosisadan alussa. Tällä hetkellä maailmassa on toiminnassa jo reilusti yli 600 Healing Room -rukousklinikkaa.

 

Liitän tähän joitain yksityiskohtia siitä miten Cal Pierce sai haltuunsa John G. Lakella olleet parantamisen kyvyt. Cal & Michelle Pierce muuttivat Spokaneen. Cal kävi vuoden ajan kerran kuukaudessa John G. Laken haudalla rukoilemassa. 28.2.1999 hän aloitti 40 päivän paaston. Hän meni jälleen Laken hautapaikalle rukoilemaan ja koki Jumalan sanovan: Nyt on aika rukoilla, ja aika lähteä asiassa liikkeelle. Pierce koki, että Jumala halusi heidän kaivavan uudelleen esiin parantamisen lähteet Spokanessa. Cal kutsui ympärilleen esirukoilijoita ja alkoi harjoituttaa healing-ryhmiä valmiiksi. 22.7.1999 John G. Laken Healing Rooms Spokanessa avattiin uudelleen samassa huoneistossa, missä se oli 80 vuotta sitten.  

 

Cal opettaa konferensseissa ympäri maailmaa, että Jeesus on sovitustyönsä yhteydessä hankkinut meille myös parantumisen. Kaikki ristin osa-alueet tulee hänen näkynsä mukaan saada sisältymään Kristuksen ruumiiseen. Pierce sanoo: ”Jumala on nostamassa lopunaikojen armeijan, jonka täytyy lähteä ulos teltoistaan ja marssia taisteluun ja ottaa talteen sato. Tämä armeija ei marssi taisteluun kainalosauvoilla. Sitä seuraavat merkit ja ihmeet.”

 

Mistä John G. Laken parantamistoiminta sai alkunsa?

John Graham Lake, (1870-1935), yleensä tunnettu nimellä ”John G. Lake”, oli liikemies, johon John Alexander Dowien parantamistoiminta teki vaikutuksen. Lake sai Pyhän Hengen kasteen Azusa-kadun herätyksessä ja on tullut tunnetuksi lähetystyöstään ja uskolla parantamistoiminnastaan. John G. Laken uran alussa hänen vaimonsa, jota hän syvästi rakasti, jopa jumaloi, sairastui henkeä uhkaavaan sairauteen. Koska Lakella oli takanaan jo koko ikänsä ollut kärsimystä ja menetystä, hän kieltäytyi hyväksymästä tätä, ja otti radikaalin askelen ja vei vaimon tapaamaan John Aleksander Dowieta. Dowiella oli mainetta erikoisena uskolla parantajana. Hän oli perustanut Zion Cityn, joka oli Illinoisissa, 50 kilometriä Chicagosta pohjoiseen, tämän parantamis-uskonsa ympärille. Kyseessä oli maallisen Jumalan valtakunnan rakentaminen. Dowien harha-askeleet eivät jääneet tähän. Sen lisäksi hän alkoi kuvitella olevansa Elia. Se tapahtui, kun muutamat henkilöt tulivat puhumaan hänelle asiasta. Dowie opetti parantumisen kuuluvan Kristuksen sovitustyöhön ja oli lääkäreitä ja lääkkeitä vastaan, koska hänestä Jumalan tahto oli, että sairaat paranevat aina.

 

Laken vaimo toipui, ja Lake vedettiin mukaan Dowien liikkeeseen, ja hänestä tuli lopulta yksi kirkon vanhimmista. Täällä hän alkoi harjoittaa "jumalallista parantamista". Vaikka Dowie hylkäsi helluntailaisten sanoman, alussa joukko helluntailaisia johtajia, mukaan luettuna F.F. Bosworth, saivat harjoitusta parantamistoimintaan Dowien alaisina. Dowie toimitti viikoittain ilmestyvää aikakauslehteä Leaves of Healing.

 

Spokane on maailmanlaajuisen toiminnan pääpaikka

Siellä järjestetään koulutusta, konferensseja ja healing -toimintaa.

Esim. syyskuun 10-13 pvnä 2008 järjestetään "Spiritual Hunger Conference". Pääpuhujat ovat piispa Joseph Garlington, Bill Johnson ja Cal Pierce. Joseph L. Garlington on suosittu puhuja Promise Keepers -järjestössä.

 

Mikä on Promise Keepers?

1990-luvun alkupuolen tietojen mukaan Latter Rain eli myöhäissade-oppi johti USA:ssa ekumeenisen ”sotilaallisen” järjestön luomiseen! Sitä kutsutaan nimellä Promise Keepers (Lupauksen pitäjät). Järjestö perustuu ajatuksiin ”Poikalapsen” syntymisestä seurakuntaan ja ”Jumalan lasten ilmestymisestä”. Lähtökohtana on Room. 8:19. Se on osoitus siitä, että yhden ainoan jakeen perusteella, sitä väärin tulkiten, voidaan eksyä mitä mielettömimpiin projekteihin. Nämä Ilmestyspojat (Manifest Sons of God, MSOG) uskovat, että Kristus inkarnoituu viimeisenä aikana seurakuntaan, mutta vain yhdistyneeseen seurakuntaan. Toinen lähtökohta järjestölle on oppi Joelin armeijasta (Joel 2:1–11). Tämä kaikkia kirkkoja edustava miesten armeija perustettiin, jotta Latter Rainin opetukset saataisiin markkinoitua USA:n kirkkoihin. Siihen kuuluu satoja tuhansia miehiä jo 1990-luvun alussa.

 

Promise Keepers -järjestön uutislehden mukaan miehet ovat tulleet yhteen täyttämään Joelin kirjan profetian, käymään sotaa. Järjestön ovat perustaneet John Wimberin viinitarhaseurakunnan (Vineyard) jäsenet. MSOG:n opetukset ovat nauruherätyksen perustana ja liittyvät Rodney Howard- Browneen. Promise Keepersien välityksellä nämä opit kulkeutuvat nyt kaikkien kirkkokuntien seurakuntiin. Perustamiskirjassa sanotaan, että järjestö on kirkkokuntiin kuulumaton, ylikirkollinen organisaatio, jonka tavoitteena on kunnioittaa raamatullista miehisyyttä ja motivoida miehiä Kristus-kaltaiseen miehisyyteen. Toronton nauruherätys levisi vuodesta 1994 alkaen kaikkialle maailmaan. Herätykseen liittyi erikoisia liikutuksia, huutamista, vapinaa ja lattialla ”likoamista”. Myös liikkeen outoihin oppeihin alettiin kiinnittää huomiota. Toronton herätys räikeine muotoineen hävisi melko nopeasti, mutta se elää yhä monen toiminnan taustalla. John Wimberiä voidaan pitää keskeisenä hahmona liikkeessä.

 

Toisena nimenä SpokanenSpiritual Hunger” konferenssissa on mainittu Bill Johnson. Hänet yhdistetään mm. New Wine -seminaareihin. Bill Johnson puhuu mm. Tukholmassa pohjoismaisessa New Wine - konferenssissa 24-26.4.2008 parantumisesta

Mitä on New Wine?

Tärkeä vaikuttaja New Winen takana on varhainen Vineyard-liike ja John Wimberin opetukset, jotka tulivat Englantiin sellaisten miesten kautta kuin David Watson ja piispa David Pytches. Painotus on Jumalan valtakunta-ajatuksessa, Hengen työssä ja Pyhän Hengen voimassa ja lahjoissa. Eheyttävään, vapauttavaan ja profeetalliseen toimintaan keskitytään. New Winen perusti v.1989 David Pytches, joka oli Chorleywoodin St. Andrewin anglikaanikirkon kirkkoherra Hertfordshiressa Englannissa. Davidin johdossa seurakunta kävi läpi voimakkaan hengellisen "uudistuksen", joka veti puoleensa tuhansia muita kirkkojohtajia, jotka halusivat oppia siitä mitä tapahtui. Tämä johti siihen, että David ja hänen puolisonsa Mary alkoivat järjestää vuosittaisia "uudistuskonferensseja". Näin syntyi New Wine. Myöhemmin muodostunut verkosto tukee kirkkoja ja niiden johtajia uudistumisessa. Tiedot ovat Ruotsin New Wine internetsivulta.

 

Yksi esimerkki Spokanen laajasta opetusmateriaalista

Spokanen Healing Rooms keskuksessa on myytävänä mm. T.L. Osbornin kirja ”100 jumalallisen parantamisen tosiasiaa.” T. L. Osborn kirjoittaa paranemisesta:”Raamattu kertoo sen totuuden, että meidät on parannettu jo Jeesuksen haavoissa, mutta tosiasia saattaa kuitenkin olla se, että parantuminen ei ole heti näkyvää. Parantuminen otetaan vastaan uskomalla totuuteen eli Jeesukseen, eikä tosiasioihin ja oireisiin. Parantuminen sairauksista ei ole itsestään selvä asia, sillä itse parantajan Jeesuksen täytyy olla paikalla. Kun otamme vastaan parantumisemme Jeesukselta, niin Jeesus tulee kirkastettua ja iloa ja riemua vapautuu pimeään maailmaan, sekä pimeys väistyy. Usko on luottamusta lupausten antajaan, että hän kykenee täyttämään lupaukset olosuhteista huolimatta. Meidän ei tule murehduttaa Pyhää Henkeä epäuskollamme, vaan kiittää ja ylistää Pyhän Hengen läsnäolosta.”

 

Joitain kohtia Suomen Healing Rooms -koulutuksen sisällöstä

 

Oma huomioni kiinnittyy kolmeen ensimmäiseen kohtaan. En näe, että Raamatun pohjalta on tarkoitus tehdä tämän kaltaisia oppeja sairauksista ja parantamisista. Tähän liitetään Osbornin, Laken ja Piercen esittämä ajatus, että Jeesuksen ristin työn perusteella olemme jo parantuneet. Tämä ilmeni myös John Aleksander Dowien opeissa. Ihminen rakentaa sitten tämän jo sovituksen yhteydessä tapahtuneen parantumisen varaan erilaisia oppirakennelmia siitä miten parantuminen otetaan vastaan ja miten sen esteet poistetaan.

 

Voisimme puhua myös opista liittyen ”Jeesuksen läsnäoloon”. Tällä ymmärretään nykyisin tietynlaista tunnelmaa, johon päästään rukouksin ja ylistyksin, siis ihmisen suorituksin. Jeesus on kuitenkin luvannut olla omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun saakka. Saamme luottaa tähän enemmän kuin mihinkään, mitä me koemme ja aistimme. Juuri silloin kun emme mitään koe, on tärkeintä tietää, että Jeesus on kanssamme.

 

Jumalan lapseuteen liittyy yksinkertainen luottamus eikä parantamismenetelmien kehittäminen. Saamme rukoilla paranemista taivaalliselta Isältämme Jeesuksen nimessä. Käännymmehän Hänen puoleensa kaikissa elämämme tarpeissa. Voimme myös pyytää luotettavia uskovia rukoilemaan kanssamme tai pyytää öljyllä voitelua. Samoin voimme turvautua seurakunnan tai uskonystävien esirukoukseen.

Olen kuullut ja lukenut aidoista paranemisista, joissa on hyvin yksinkertaisesti vuodatettu sairauden tuoma hätä Jumalan, Isän, hoitoon. Yhden paranemisen tiedän tapahtuneen ehtoollispöydässä.

 

Kohta ”Hengellinen auktoriteetti” vie ajatukset mm. Kenneth Haginin virheelliseen opetukseen kristityn auktoriteetista. Osa väärästä vallan ja auktoriteetin opetuksesta perustuu tähän tuttuun Raamatun paikkaan lähetyskäskystä, Matt.28:16-20:  ... Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani.... Valtateologit väittävät löytävänsä näistä Jeesuksen sanoista ns. vallan delegoinnin. He ovatkin mielessään lisänneet yhden sanan, jota ei Raamatussa ole. Sana on: (Menkää siis) te samoin. Jeesus ei sano niin, vaan: Menkää siis ja tehkää! Tämä on hyvin yleinen selitys, jolla halutaan tukea vallan delegointioppia.

 

Yhteenvetoa Healing Rooms -toiminnasta

Healing Rooms toiminnalla on selkeät yhteydet ns. Toronton herätykseen (nauruherätykseen) ja toisaalta myös vuoden 1906 Azusa - kadun herätykseen. Aivan ilmiselvä ja erikoinen on yhteys John Alexander Dowiehen. Laken yhteys Dowiehen syntyi nimenomaan tämän elämän viimeisinä vuosina Zionin kaupungissa. Lake perusti parantumishuoneensa Spokanen kaupunkiin. Täsmälleen samoista tiloista alkoi Cal Piercen toiminta. Cal Pierce on kouluttanut maailmalle lukuisia healing-kouluttajia kuten Suomen Laitiset. Täällä Suomessa jokainen Healing Roomissa rukoileva käy läpi saman koulutuksen ja sen pitävät Susanne ja Markku Laitinen. Lopuksi jokaisen koulutettavan puolesta rukoillaan henkilökohtaisesti. Muulla tavoin koulutetut henkilöt eivät voi anoa pääsyä rukoilijoiksi.

 

Torontolaisuudessa ”siunaus” ja ”voitelu” levisi käsien kautta. Healing Rooms toiminnassa tällainen vastaava ketju löytyy rukouspalvelijoista aina Cal Pierceen asti. Healing Rooms työssä voidaan kuitenkin ilmoittaa työn isäksi ja lähdehenkilöksi John Graham Lake ja oikeammin se voisi olla John Alexander Dowie, kuten edelläolevasta näkyy. Klinikoille voi mennä rukoiltavaksi kuka vain kokee siihen halua tai tarvetta. Uskoa ei edellytetä. Hoitohuoneen seinässä lukee ”Jeesuksen läsnäolo”. Ylistyksellä ja esirukouksella pyritään saamaan aikaan Pyhän Hengen läsnäoloa.

 

Raamatussa varoitetaan olemaan liian kerkeä laittamaan käsiä ihmisten päälle. Samoin tulee olla myös varovainen siinä kenen käsien alle menee (1Tim.5:22). Nyt tässä Healing Rooms liikkeessä unohtuu kaikkinainen varovaisuus ja arvioiminen. Toiminta leviää vauhdilla seurakuntiin ympäri Suomea. Toiminnan ytimessä on sama hengellinen ja opillinen sisältö, mikä esiintyi Toronton nauruherätyksessä, kuitenkin ilman sen räikeitä ulkoisia vaikutuksia. Tämä seikka ei tee toimintaa yhtään sen vaarattomammaksi. Monet Raamatun vastaiset opit näyttäisivät olevan kytkeytyneenä toiminnan taustalle, kuten kirjoituksessani olen ottanut esille.

 

Varsinainen sovituksen sanan julistus syntien anteeksisaamiseksi jää Healing Rooms -toiminnassa syrjään, kun tavoitellaan parantamisia. Merkkien tulee seurata Sanan julistusta. Evankeliumin on oltava ensimmäisenä. Jumalan parantava työ ei myöskään ole missään vaiheessa tauonnut. Kirkoissa ja rukoushuoneissa on säännöllisesti rukoiltu sairaiden puolesta. Mielestäni Raamatussa ei puhuta evankeliumista irrallaan tapahtuvasta parantamisesta, jota voisi verrata rukousklinikka-toimintaan. Healing Rooms -järjestö osallistui syksyllä 2007 Hengen ja Tiedon (rajatiedon) messuille energiahoitojen rinnalla. Tämä jo sinänsä aiheuttaa epäselvyyttä ja hämmennystä muutenkin sekavassa erilaisia hoitoja tarjoavassa kentässä.

 

Lähteitä:

Paavo Hiltunen ”Torontoilmiö läpivalaisussa”, s.141

http://en.wikipedia.org/wiki/John_G._Lake

http://koti.phnet.fi/elohim/elamankerratopettavat.html

http://leavesofhealing.googlepages.com

http://www.kristitynfoorumi.fi/eiuutta2.htm

http://www.healingrooms.fi

http://healingrooms.com 

http://www.healingrooms.fi/filearc/69_Healing%20Rooms%20-lehti%20%201_08%20.pdf

http://healingrooms.com//index.php?src=spiritualhungerconference

https://healingrooms.com/index.php?src=content&cid=3 

http://www.new-wine-finland.net

http://www.kairosnewwine.se

http://www.kolumbus.fi/pentti.mattila/Sivut/Parantuminen.htm

http://www.rajatieto.fi/fi/node/56 

http://www.kristitynfoorumi.fi/menestysharha.htm