GOD TV:N SANOMA EUROOPASSA

Käännetty The Belfast Berean News nettisivulta

www.thebelfastberean.co.uk/

Kristillisen GOD-TV:n taustalla oleva todellinen sanoma ja tarkoitus… 

(The Real Message and Motivation Behind the 'God' Christian TV Channel Europe)


$ £ $ £ $ £ $ £ $ £ $ - RAHA

Kaikki opettajat GOD-TV:n (entinen nimi: Christian Channel Europe) ohjelmissa väittävät, etteivät he ole ”rahan rakastajia”, mutta miksi on niin, että suurimman osan ajasta he puhuvat rahasta ja kuinka sinä voit saada rahaa! Raamattu varoittaa sellaisista opettajista, jotka hiipivät ’seurakuntaan’ viimeisinä aikoina.

Apostoli Paavali varoittaa: ”Viimeisinä päivinä … ihmiset ovat … rahanahneita … heillä on jumalisuuden ulkomuoto, mutta kieltävät sen voiman: sen kaltaisia karta.” (2 Tim. 3:1-5)

Ja edelleen: "…alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.  Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” (1 Tim. 6:5-10).

Brian Houston: "Rahaa… Opit, miksi sinä tarvitset enemmän rahaa… Opit, kuinka voit saada enemmän rahaa…. Opit, kuinka voit tulla rahamagneetiksi…”

Creflo Dollar:  "Sanon teille, että raha yrittää päästä teidän käsiinne juuri nyt minun puhuessani … mutta sinä vain ajattelet, ettei se ole Jumalan tarkoitus. Sinä ajattelet, ettei se ole hengellistä. Joku sanoo: ”voi en tullut tänne kuulemaan puhetta rahasta, tulin tänne, koska tarvitsen rauhaa”, …. sinä tarvitset rahaa, tai et koskaan tunne mitään rauhaa … se tulee rahasta.”

Frederick K.C. Price:  "Koko juju on siinä, että yritän saada sinut näkemään – saada sinut ulos harhaluulosta, että Jeesus ja opetuslapset olivat köyhiä ja sitten sanoa sinulle, että sinun Jumalan lapsena on seurattava Jeesusta. Raamattu sanoo, että Hän jätti meille esimerkin, että meidän tulisi seurata Hänen askeliaan. Siinä on syy, miksi minä ajan Rolls Royce’lla. Minä seuraan Jeesuksen askelia.”

John Avanzini:  "Jeesus käsitteli isoja rahoja, koska Hänen rahastonhoitajansa oli varas. Älä väitä minulle, että rahastonhoitaja, joka on varas, voisi toimia muutamilla penneillä. Toiminta vaati isoja rahoja, koska Juudas varasti tuosta kukkarosta.”

John Avanzini:  "Joh 19. luku kertoo, että Jeesus käytti design-vaatteita. Well, miksi muuksi sitä voisi sanoa? Design-vaatteita – tuohan on rienausta. Ei sentään, me kutsumme sellaisia design-vaatteiksi tänä päivänä. Tarkoitan, että hän ei saanut vaatetta, joka oli hänen yllään suoraan kaupan hyllystä. Se ei ollut mikään kaikille sopiva yhden koon juttu. Ei vaan se oli räätälöityä kamaa. Se oli sellainen vaate, jota kuninkaat ja rikkaat kauppiaat pitivät. Kuninkaat ja rikkaat kauppiaat pitivät tuota vaatetta.”

Kenneth Copeland jopa kehottaa uskovia mielikuvituksessaan huutamaan kolme kertaa ”Raha tule minulle nyt!”

Onko UT:ssa todella yhtään kohtaa, jossa Jeesus tai apostolit opettivat oppilaitaan kuinka saada enemmän rahaa tai kuinka tulla rahamagneeteiksi? Silti monet uskonsanan opettajat, kuten Kenneth Copeland, Brian Houston, Creflo Dollar ja John Bevere, esittävät outoja väitteitä, että Jeesus Kristus käytti suurimman osan palvelutehtävästään puhumiseen rahasta ja kuinka saada sitä!

Totuus on kuitenkin, että Jeesus opetti aivan päinvastaista. [Lk. 12:33-34, Mt. 6:19-21, Mt. 19:23, Mt. 8:20]

Mitä Pietari ja Johannes sanoivatkaan rammalle miehelle Kauniin Portin pielessä: “Hopeaa ja kultaa minulla ei ole!” (Apt.3:6)

Miksi Paavali kirjoittaa: ”Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina”?  [1.Kor .4:11]

Edelleen Paavali kertoo meille: ”Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi; jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme; ja toivomme teistä on vahva, koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin, ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa.” [2.Kor. 1:5-11]

 

Edelleen Paavali kirjoittaa: “Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.  Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ….  tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta.” [Fil.3:7-10]

 

Vielä Paavali kirjoittaa: “Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. [Fil.4:11-13]

Usein kuulemme seurakunnan kokouksessa, kuinka joku on tullut tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen pelastajanaan. Christian Channel Europe’lla (GOD-TV) me kuulemme erilaisen todistuksen! Kuulemme ihmeellisiä todistuksia, kuinka joku sai rahaa ja kuinka he aikovat saada sitä lisää! Creflo Dollar häpäisee ihmeellisen pelastuksen sanoman, Room.10:9-10, väittäen, ettei siinä todellisuudessa puhuta pelastuksesta, kuten me kaikki haluaisimme ajatella! Ei, ei se sitä tarkoita; ja sitten hän kertoo meille, mitä se todella tarkoittaa! Mitä sitten? … saada rikkautta, taloja, autoja … jne. Creflo Dollar muuttaa pelastuksen omaisuuden kokoamiseksi!

$ £ $ £ $ £ $ £ $ £ $ - VÄÄRÄ USKO  

GOD-TV:ssä opetetaan usein väärää käsitystä uskosta! Usko on voima ja sanat ovat ’voiman’ säiliöitä ja sanojen voiman kautta me voimme luoda oman todellisuutemme! Kenneth Copeland’in mukaan usko on voima, jota sekä ihminen että Jumala käyttää. Jumala käytti tätä uskoksi kutsuttua voimaa, joka on näkymätön ja hengellinen, maailman luomiseen. Copeland väittää: ”Minulla on sama usko itsessäni, kuin jota Jumala käytti tämän planeetan luomiseen.” Siis usko on voima, sanat ovat voiman säiliöitä ja sanojen voiman kautta ihminen voi luoda oman todellisuutensa.

Charles Capps : "Usko on aine, raaka-aine … Usko on aine, jota Jumala käytti universumin luomiseen ja Hän siirsi tuota uskoa sanoillaan … Usko on asioiden olennainen perustus (substance of things), mutta sinä et voi nähdä uskoa. Usko on hengellinen voima.”

Taffi Dollar kirjoittaa: “Kun Jumala puhui maailmat olemaan, niin Sanan voima toi esille, mitä Hän oli puhunut. Jumala teki kaiken suullaan. Täsmälleen samalla tavalla mekin voimme muodostaa oman maailmamme. Voimme puhua Sanan oman tilanteemme ylitse kunnes voimme nähdä, mitä olemme sanoneet …. Siksi meillä on voima ja valta puhua oma maailmamme olemaan kuten Hänkin …. sanamme rajaavat maailmamme … Mitä tahansa sinä sanot suullasi on se, mitä aiot saavuttaa.”

Kenneth Copeland : "Usko on valtavoima (power force), Se on konkreettinen voima. Se on siirtävä (conductive) voima.”

Charles Capps : "Hän muotoili maailman sanoillaan. Et voi rakentaa ilman ainetta. Hän otti sanoja – uskoa – Täytetyt sanat olivat Jumalan ainetta. Tämä on olennaisesti se, mitä Jumala teki. Jumala täytti sanansa uskolla. Hän käytti sanojaan uskonsa ja hengellisen voiman säiliöinä ja kuljettamiseen se ulos sinne valtavaan pimeyteen sanoen ’Tulkoon valkeus!’ Tällä tavalla Jumala siirsi uskoaan saaden aikaan luomisen ja muutoksen.”

Charles Capps "Jumala täytti sanansa uskolla saadakseen sanomansa asiat tulemaan esiin. Hänen sisällään oli kuva. Hän ilmaisi sen sanoilla.”

Totuus kuitenkin on, että Jumala on Jumala ja Hän ei käytä uskoa, Hän ei aktivoi uskoa, koska Hän on Jumala! Jumala on uskon kohde! Meidän luottamuksemme tulisi olla Kaikkivaltiaassa Jumalassa ja tämä luottamus tulee lukemalla ja tottelemalla Hänen Sanaansa! Jeesus opetti: ”Pitäkää usko Jumalaan.”  (Mk.11:22) ’Uskonsanan’ opettajat kääntävät tämän ympäri ja sanovat, että se todellisuudessa tarkoittaa: ’Pitäkää Jumalan usko’.

Kenneth Copeland ja Creflo Dollar muiden mukana opettavat, että mitä ikinä he sanovat tapahtuu, koska he ovat “pieniä jumalia” ja koska Jeesus Kristus on sanojensa apostoli ja ylipappi! Ihminen on pieni jumala, joka puhuu asioita ja ne tapahtuvat! Kenneth Copeland jopa uskoo olevansa tasavertainen Jumalan kanssa: ”Olkoon tämä mieli Kenneth Copeland’issa, joka ajattelee, että ei ole ryöstö, kun häntä sanotaan Jumalan vertaiseksi.”

$ £ $ £ $ £ $ £ $ £ $ - TE OLETTE JUMALIA  

Rory Alec: "Tämä edustaa sitä tosiasiaa, josta sinä voit tulla osalliseksi, että Hänen verensä on pessyt sinut puhtaaksi kaikesta synnistä. Ja siksi te olette jumalia, teidät on ostettu Jeesuksen verellä.”

Kenneth E. Hagin: "Alunperin Jumala teki maan ja kaiken, mitä siinä on, antaen Aadamin hallintaan kaikki kättensä työt. Toisin sanoen, Aadam oli tämän maailman jumala.”

Paul Crouch puhuessaan Kenneth Copeland’ille sanoi: “Joku sanoi – en tiedä, kuka se oli – mutta he väittävät, että Uskonsanan opettajat julistavat, että olemme jumalia. Sinä olet jumala. Minä olen jumala. Pienellä j:llä, mutta me olemme tämän maailman jumalia. …. No, oletko sinä jumala – pienellä j:llä?” Tähän Jan Crouch huudahti innostuneesti: ”Hän tahtoo sanoa ’Kyllä’. Tästä minä pidän!”

Paul Crouch: "Hän (Jumala) ei edes tee eroa itsensä ja meidän välillä. …. Miten tämän muuten voisi ratkaista? Tämä mekkalointi ja kiistely, jota paholainen on synnyttänyt pyrkien saamaan aikaan erimielisyyttä Kristuksen ruumiissa siitä olemmeko jumalia! …. Minulla on Hänen nimensä. Minä ole yhtä Hänen kanssaan. Minä olen liittosuhteessa. Minä olen pieni jumala! Arvostelijat häipykää!”

Kenneth Copeland ja Paul Crouch: "Ihminen luotiin jumalien luokkaan…. Jumala itse synnytti meidät sisimmästä olemuksestaan.”

Kenneth Copeland: "Jumala puhui Aadamin olemassa oloon sanojen arvovallalla…. Nämä sanat iskivät Aadamin ruumista kasvoihin. Hänen ruumiinsa ja Jumala olivat täsmälleen samankokoiset.”

Kenneth Copeland: "Syy miksi Jumala loi Aadamin oli, että Hän tahtoi monistaa itsensä. Tarkoitan Hänen itsensä duplikaattia ja Eedenin puutarhassa Hän teki juuri sen. Hän ei ollut vähän kuin Jumala. Hän ei ollut melkein kuin Jumala. Hän ei ollut edes Jumalan alamainen. … Aadam on niin paljon Jumalan kaltainen, kuin vain voit käsittää, aivan samoin kuin Jeesus. … Aadam Eedenin puutarhassa oli lihassa ilmestynyt Jumala.”

Kenneth Copeland: "Aadam tehtiin Jumalan kuvaksi. Hän oli yhtä paljon nainen, kuin hän oli mies. Hän oli täsmälleen kuten Jumala. Sitten Jumala jakoi hänet ja poisti naispuolisen osan. Sana nainen tarkoittaa ’kohdullinen mies.’ Eevalla oli yhtä paljon valtaa kuin Aadamilla niin kauan, kuin he pysyivät yhdessä.”

Charles Capps: "Meidät luotiin maan jumaliksi, muista kuitenkin että pienellä j:llä.”

Benny Hinn: "Kun sinä sanot: ’Minä olen kristitty, niin sanot, ’Minä olen mashiach hepreaksi. Minä olen pieni messias, joka kävelen maan päällä, toisin sanoen se on valtava ilmestys … Voinko sanoa sen näin? Sinä olet pieni maan päällä pyörivä jumala.”

Kenneth E. Hagin: "Jokainen uudestisyntynyt ihminen on inkarnaatio ja kristinusko on ihme. Uskovainen on yhtä lailla inkarnaatio, kuin oli Nasaretin Jeesus.”

Uskonsanan opettajat ovat paketoineet uudelleen ja myyneet Saatanan valheen (Genesis 3:5), ’te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan’. Se oli valhe silloin ja se on valhe vielä tänä päivänä!

 

Ainoa totinen ja elävä Jumala sanoo: “Minä olen ensimmäinen, ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. …. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Ei ole muuta pelastuskalliota, minä en ketään tunne. (Jes.44:6,8) ja vielä: ”Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.” (Jes.46:9) ja edelleen ”Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani.”  (Jes.46:9)

 

Uskonsanan opettajien mukaan meidän ei tule sanoa “Herra tapahtukoon sinun tahtosi”, sen sijaan Creflo Dollar’in mukaan Jeesus Kristus on meidän tunnustuksemme ylipappi ja apostoli ja Hän tahtoo totella meidän tunnustamisiamme! Meidän tulee käskeä Häntä tekemään meidät rikkaiksi ja Jeesus on valmiina auliisti tottelemaan meidän käskyjämme! Meidän on vain sanottava se ja puhuttava se ja se tapahtuu! Koska Jeesus on velvoitettu tottelemaan meidän tunnustuksiamme, niin Hepr.3:1 käytetään tukemaan tätä väärää oppia, että Jeesuksen on toteltava meidän käskyjämme! Sana opettaa selvästi, että me kristittyinä tottelemme ja pidämme Hänen käskynsä! Uskonsanan opettajat ovat kääntäneet tämän ympäri, mutta vielä pahempaa on tulossa!

Kenneth Copeland: "Uskovana sinulla on oikeus antaa käskyjä Jeesuksen nimessä. Joka kerran kun seisot Sanan pohjalla, sinä käsket Jumalaa tiettyyn määrään, koska se on Hänen Sanansa.”

$ £ $ £ $ £ $ £ $ £ $ - OLET OMAN ELÄMÄSI PROFEETTA  

Kenneth Copeland kuten Creflo Dollar opettaa, että Jumala ei enää määrää sinun elämääsi vaan sinä itse! Sinä olet oman elämäsi profeetta. ”… Sinä olet juuri siinä, missä sanoit, että olisit…” Sinun sanasi elämässäsi ratkaisevat tulevaisuutesi! Nyt on niin, että Jumala ei enää määrää sinun elämästäsi, vaan tosiasiassa sinä itse ja Copeland’in mukaan näin juuri Jumala on sen säätänytkin. Creflo Dollar selittää kannattajilleen, kuinka Jeesus Kristus on ’meidän tunnustuksemme apostoli ja ylipappi’ ja osoittaa, kuinka tämä kaikki toimii ja tietysti raha on hänen opetuksensa keskipiste ja Jeesuksella todellakaan ei ole valinnan varaa tässä asiassa, koska Dollar julistaa, että ”Jeesus on velvoitettu tottelemaan meidän tunnustamisiamme!”

$ £ $ £ $ £ $ £ $ £ $ - ME EMME RUKOILE JUMALAN TAHTOA

Frederick K.C. Price: "Kun ensiksi pelastuin, he eivät kertoneet minulle, että voisin tehdä mitä tahansa. He kertoivat minulle, että milloin tahansa rukoilin, minun pitäisi sanoa: ’Tapahtukoon Herran tahto.’ Eikö kuulostakin nöyrältä? Juuri niin. Kuulostaa nöyryydeltä ja on todellisuudessa typeryyttä. Tarkoitan, että todellisuudessa me herjaamme Jumalaa. Me todella herjaamme Taivaallista Isäämme. Me todella herjaamme Häntä ilman, että edes tiedostamme sitä. Jos sinun on sanottava: ’Jos se on sinun tahtosi’ tai’Tapahtukoon Sinun tahtosi’ – jos sinun on sanottava näin, niin silloin sinä kutsut Jumalaa hulluksi, koska Hän on se, joka käski meitä pyytämään. … Jos Jumala aikoo antaa minulle, mitä Hän tahtoo minulla olevan, niin ei ole väliä, mitä pyydän. Minä saan vain sen, mitä Jumala haluaa minulla olevan. Niinpä se on herja Jumalan älyä kohtaan.”

Paul Crouch sanoo: “Meidän ei tarvitse rukoilla Jumalan tahtoa”, vaan kaikki mitä sanomme käy! Jeesuksen täytyy odottaa, kunnes me sanomme sen ja se on tuo puhuttu sana, jonka me puhumme! Crouch julistaa: ”Puhu tuo asia, määrää tuo asia ja se tapahtuu…. Sinä sanot sen, sinä puhut sen, sinä määräät sen, sinä määräät ajatuksesi, jolla lunastat vaatimuksesi ja Hän saa sen tapahtumaan.”


$ £ $ £ $ £ $ £ $ £ $ - VÄÄRÄ JEESUS

Paavali varoittaa: "Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin! Ja kyllähän te minua kärsittekin. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte." (2.Kor.11:1-4)

Christian Channel Europe (GOD-TV) monien saarnaajiensa kautta alentaa Herran Jeesuksen Kristuksen Hengellä täytetyksi ihmiseksi, joka ei koskaan sanonut olevansa Jumala ja joka olisi voinut tehdä syntiä!

Kenneth Copeland (jonka kautta muka Jeesus antoi seuraavan profetian): "He ristiinnaulitsivat minut (Jeesuksen), koska väitin olevani Jumala. Minä en kuitenkaan väittänyt olevani Jumala; sanoin vain vaeltaneeni Hänen kanssaan ja että Hän oli Minussa."

Benny Hinn opettaa, että ellei olisi ollut Pyhää Henkeä Jeesus Kristus olisi tehnyt syntiä! Benny Hinn opettaa myös, että ilman Pyhää Henkeä Jeesuksella ei olisi ollut voimaa nousta kuolleista! On surullista, että Hinn, kuten monet muut GOD-TV:ssä ylenkatsovat sen selvän tosiasian että Jeesus Kristus on Jumala ja todella sanoo olevansa Jumala! [Joh. 9:56-59; Joh. 10:30-33] Jeesus Kristus sanoi: "Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni."

 

Kuten on kirjoitettu Jeesuksesta Kristuksesta: "Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta - ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille - minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. " (1.Joh.1:1-5)

 

Siis totuus on, että Jeesus Kristus ei voinut koskaan tehdä syntiä, koska Hän on Jumala! Hän oli kyllä  kiusattu, mutta kiusauksella ei ollut vaikutusta Häneen, koska Hän ei voi tehdä syntiä, KOSKA HÄN ON JUMALA!

$ £ $ £ $ £ $ £ $ £ $ - VÄÄRÄ EVANKELIUMI

Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänestä ristiinnaulittuna hyljätään ja korvataan toisella. Jeesus Kristus ei maksanut synnin velkaa ristillä! Se ei ollut Jeesuksen fyysinen kuolema ristillä, joka maksoi synnin hinnan ja kun Kristus huusi "se on täytetty", se ei ollutkaan. Opetetaan, että Saatana raahasi Jeesuksen helvettiin ja Hän kärsi rangaistusta kolmen kauhean päivän ja yön ajan ja Hänen kuihtunut, tyhjennetty, pieni matomainen henkensä syntyi uudelleen. Jokainen demoni helvetissä kidutti Häntä ylitse kaiken, mitä kukaan koskaan voisi käsittää. Kolmen päivän ajan Hän kärsi kaiken, mitä helvetissä voidaan kärsiä. Saatana ei kuitenkaan huomannut, että oli ottanut Jeesuksen laittomasti, koska Hän ei ollut tehnyt syntiä. Saatana luuli saaneensa Jeesuksen tuhotuksi, mutta Jumala alkoi puhua ja Jeesuksen kuihtunut, tyhjennetty, pieni, matomainen henki syntyi uudelleen. Siten Jeesuksesta tuli ensimmäinen uudestisyntynyt ihminen.

Kenneth Copeland: "Se ei ollut fyysinen kuolema ristillä, joka maksoi synnin hinnan..... sen olisi voinut tehdä kuka tahansa .... Jokainen maan päällä kävellyt Aabrahamin liiton alainen profeetta olisi voinut maksaa hinnan, jos kysymyksessä olisi vain fyysinen kuolema."

Frederick K.C. Price: "Luuletko, että meidän syntiemme rangaistus oli kuolla ristillä? Jos näin olisi, niin nuo kaksi varasta olisivat voineet maksaa sinun velkasi. Ei, vaan rangaistukseen kuului mennä itse helvettiin Jumalasta erotettuna. .... Saatana ja kaikki helvetin demonit luulivat, että heillä oli Hänet sidottuna. Ja ne heittivät verkon Jeesuksen päälle ja raahasivat Hänet alas itse helvetin kuiluun meidän tuomionamme."

Kenneth Copeland: "Jokainen demoni helvetissä ... kidutti Häntä ylitse kaiken, mitä kukaan voi koskaan käsittää. Kolmen päivän ajan Hän kärsi kaikkea, mitä siellä voi kärsiä. Jotkut eivät tahdo uskoa sitä. He tahtovat uskoa, että kuolemansa jälkeen Jeesus viipyi vain Tuonelan ylemmässä osassa, jota Raamattu kutsuu paratiisiksi -- jossa pyhät odottivat lunastusta.  Mutta he erehtyvät! Jos Hän olisi viipynyt vain siellä, synnin hintaa ei olisi maksettu. Mitä hyötyä olisi silloin ollut Hänen kalliin verensä vuodattamisesta?"

Kenneth Copeland: "Hän (Jeesus) kärsi kaiken, mitä siellä voi kärsiä. Siellä ei ole mitään kärsimystä, jota Hän ei olisi kärsinyt. Hänen kuihtunut, tyhjennetty, pieni, matomainen henkensä on alhaalla sen (helvetin) pohjalla. Ja paholainen luulee saaneensa Hänet tuhotuksi."

Kenneth Copeland: "Tuo elävän Jumalan Sana meni alas tuohon tuhon kuiluun ja latasi Jeesuksen hengen ylösnousemusvoimalla! Äkkiä Hän kouristeli, kuoleman hävittämä henki alkoi täyttyä ja tulla takaisin elämään. Hän alkoi näyttää joltakin sellaiselta, jota paholainen ei ollut koskaan ennen nähnyt."

Joyce Meyers: "Jumala nousi valtaistuimeltaan ja sanoi synnitöntä Jumalaan poikaa kiduttaville demonivoimille: 'Antakaa Hänen mennä.' Sitten Kaikkivaltiaan Jumalan ylösnousemusvoima meni läpi helvetin ja täytti Jeesuksen ... Hän nousi kuolleista ensimmäisenä uudestisyntyneenä ihmisenä."

Joyce Meyers: "Kenelläkään ei ole mitään toivoa päästä taivaaseen, ellei usko tätä totuutta, jota esitän. Et voi päästä taivaaseen, ellet usko koko sydämestäsi, että Jeesus otti sinun paikkasi helvetissä."

Kenneth Copeland: "En voi ymmärtää kristittyjä, jotka eivät usko, että Jeesus meni helvettiin. Tahdonpa sanoa sinulle jotakin. Ellei Hän mennyt sinne, niin sinun on mentävä."

Kenneth Copeland: "On musertavaa ajatella kuinka paljon se maksoi Jeesukselle ostaa meidät takaisin synnistä. Hän kulki koko tien helvettiin ja takaisin maksaakseen hinnan kaikesta."

$ £ $ £ $ £ $ £ $ £ $ - UHKAUKSIA

Niitä, jotka kyseenalaistavat em. opetuksia, uhkaillaan. Kuitenkin Jeesus ja apostolit varoittavat läpi koko UT:n kristittyjä olemaan varuillaan ja "koettelemaan kaikki ja riippumaan siinä, mikä on hyvää, koettelemaan henget ovatko ne Jumalasta ... varomaan, koska monia vääriä profeettoja on lähtenyt maailmaan, varomaan, koska viimeisinä päivinä monet väärät profeetat tulevat väittäen olevansa "voideltuja" ja pettävät monet ... Susia lammasten vaatteissa."

GOD-TV:n kanavalla ei pidetä niistä, jotka tekevät, mitä Jumala käskee ja tarkastelevat heidän oppejaan Jumalan Sanan valossa. Uhkaillaan esim. tällaisin sanoin: "Jumala tulee ampumaan sinut, ellen minä tee sitä", "Lapsesi tulevat kärsimään", "Tulet putoamaan kuolleena pönttöösi", "Toivonpa, että Jumala antaisi minulle Pyhän Hengen konepistoolin ja minä ammun pääsi pois".

He eivät pidä siitä, että heidän oppejaan epäillään! Uhkauksia ja varoituksia annetaan kuten "älkää koskeko Herran voiteluun" ja "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi!" GOD-TV:n opettajien usein lainaamia Raamatun kohtia ovat ....

"Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni" (1.Aik.16:22)

"Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi!" (Mt.7:1)

"Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään."  [Room.14:4]

Nämä jakeet on selvästi otettu asiayhteydestään. Ensimmäinen jae on kuningas Daavidilta, joka olisi voinut tappaa Saulin, mutta sanoi "Minä en nosta kättäni Herran voideltua vastaan". Meidän ei tule vahingoittaa fyysisesti Herran voideltua, mutta se ei estänyt Daavidia nuhtelemasta Saulia ja osoittamasta hänen syntiään Jumalan edessä!

Meidän kristittyinä ei tule tuomita ihmisiä ulkokultaisina eikä myöskään tuomita ulkonäön mukaan vaan  "tuomita oikea tuomio."

Viimeinen lainaus Roomalaiskirjeestä on MYÖS OTETTU TEKSTIYHTEYDESTÄÄN ja koskee tuomitsemista syömisestä, juomisesta ja päivien pyhittämisestä! Tappouhkauksia on myös annettu niille, jotka uskaltavat epäillä, että se, mitä he tekevät, ei olisi Jumalasta! Raamattu sanoo: "Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat." (Mt.5:44)

$ £ $ £ $ £ $ £ $ £ $ - VÄÄRIÄ PROFEETTOJA

Jeesus varoitti, että monia vääriä profeettoja nousisi pettäen monet! Rory Alec, GOD-TV:n toinen perustaja, on antanut joukon profetioita televisiossa, joista yksi on selvästi pettänyt, mikä osoittaa hänet vääräksi profeetaksi! Rory Alec liittyi väärien profeettojen kerhoon julistamalla jouluna 1996 ohjelmassa 'Good Morning Europe', että profeetallisesti puhuen silloinen Christian Channel Europe tulisi siirtymään 7 tunnin päivittäisestä lähetysajasta 24 tuntiin ja viiteen kieleen vuoden 1997 aikana. Tämä ei selvästikään ollut Rory'n tahto vaan Isä Jumalan ja se tulisi tapahtumaan!

TÄMÄ PROFETIA EI TOTEUTUNUT!

Tämä profetia on totaalisesti ja ehdottomasti pettänyt! Tosiasiassa CCE siirtyi 7 tunnista vain 6 tuntiin päivässä, ennen kuin he siirtyivät 24 tuntiin vasta vuonna 1999. VT:ssa Jumala määrää, että tällaiset profeetat piti tappaa! [5.Moos.13:1-5; 5.Moos.18:20-23] GOD-TV:n 'jumala' ei siis ole Raamatun Jumala, joka itse asiassa todistaa olemassaolonsa ja puolustaa Sanaansa kertomalla profeettojensa kautta, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja valvoo historiaa varmistaen, että niin tapahtuu. [Jes.42:8-9, 42:9-10, 48:5]

$ £ $ £ $ £ $ £ $ £ $ - VÄÄRÄÄ EKUMENIAA  

'GOD TV' on silta takaisin Roomaan. Paavia ylistetään usein suurena Jumalan miehenä GOD-TV:ssä ja oppikysymyksiä vähätellään. Rory Alec julistaa, ettei sillä ole väliä uskotko viinin olevan todella Kristuksen ruumis ja veri, tai et. Sano tämä niille tuhansille, jotka poltettiin roviolla, kun he sanoivat, että sillä on väliä ja että viini ja leipä ovat vain symboleja!

Rukouksemme on, että ne jotka katselevat ja kannattavat GOD-TV:tä, tekisivät parannuksen ja hylkäisivät nämä väärät opettajat ja kääntyisivät Raamatun oikean Jumalan puoleen!