Väärät opettajat vetoavat Gamalielin neuvoon

Steve Lumbley


Äskettäin erään kulttijohtajan opetuslapsi vetosi opettajansa väärän opin puolustukseksi Raamatun Gamalielin neuvoon Apt.5:34-35, 38-39: "Mutta neuvostossa nousi eräs fariseus, nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa, ja hän käski viedä miehet vähäksi aikaa ulos. Sitten hän sanoi neuvostolle: 'Israelin miehet, kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille miehille... Ja nyt minä sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla; sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa; mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan'."

Valheelliset raamatunopettajat ja heidän seuraajansa käyttävät usein tätä raamatunpaikkaa varjellakseen itsensä raamatulliselta tarkastelulta. Kaiken lisäksi he käyttävät tätä uhkauksen tavoin: heidän opetuksensa arvosteleminen on itseään Jumalaa vastaan taistelemista. On tärkeää tietää ja erottaa, onko Gamalielin neuvo Raamatun neuvo vai hänen oma neuvonsa. Gamalielin neuvon tapahtumapaikka oli oikeusistuin: Sanhedrin, Suuri neuvosto. Oikeusistuin ei ollut siviili- tai rikosoikeudellinen, vaan uskonnollinen. Jeesuksen seuraajat oli tuotu sen eteen syytettynä rikoksesta: he saarnasivat Jeesusta. Sanhedrin oli juutalaisen uskonnon korkein päättävä elin ja se päätti juutalaisista uskonnollisista tavoista ja laeista.

Apt.5:17-21 luemme, että neuvosto oli aiemmin lähettänyt apostolit vankilaan, mutta enkeli oli yöllä vapauttanut heidät ja kehottanut heitä palaamaan temppeliin julistamaan evankeliumia. Kun ylipappi taas näki heidät paikalla, hän suuttuneena toimitti heidät neuvoston eteen. Kun Pietaria kuulusteltiin, hän sanoi tottelevansa ennemmin Jumalaa kuin ihmisiä, Apt.5:29. Tässä yhteydessä Gamaliel ehdotti, että neuvoston tulisi jättää miehet rauhaan, jotta he eivät nousisi Jumalaa vastaan. Sanhedrin päätti niin tehdä, mutta kielsi heitä julistamasta ja pieksätti heidät, Apt.5:40.

Ensimmäinen kysymys on: Voidaanko tätä raamatunkohtaa soveltaa meihin, jotka julkisesti paljastamme ja arvioimme väärää opetusta? Jos niin olisi, eikö meidän myös ensin pitäisi ottaa väärät opettajat kiinni, kieltää heitä ja pieksää heidät? Näin ei tietääkseni tapahdu. Jos todella seuraamme Gamalielin ja Sanhedrinin tapausta ohjeen tavoin, kaikkien pitäisi toimia Raamatun asiayhteyden tavalla, eikä vain ottaa osaa kokonaisuudesta. Ehkä niitäkin löytyy, jotka haluaisivat nähdä Benny Hinnin tai Todd Bentleyn pieksettävänä. En kuitenkaan halua olla kukaan heistä. Elämme "vapaassa" ja avoimessa yhteiskunnassa, jossa ihmisten on lupa puhua ja opettaa myös mitä tahansa puppua. Myös minulla on oikeus vertailla heidän opetuksiaan ja käytäntöjään Raamatun sanaan, sekä osoittaa, missä se eroaa Raamatusta. En yritä vaimentaa heitä väkipakolla, vaan varoittaa muita heistä, jotta he eivät seuraisi näiden esimerkkiä.

Mikä oli Gamalielin neuvon logiikka? Oliko neuvo jumalallista viisautta vai ihmispäättelyä? Gamalielin mukaan, jos asia ei ole Jumalasta, se raukeaa "tyhjään". Sana "tyhjään" on UT:n kreikassa katalyô, tarkoittaen hajautumista, purkautumista, liukenemista. Apt.5:36-37 Gamaliel esittää kaksi aikansa esimerkkiä ihmistekoisten liikkeiden hajaantumisesta. Kuitenkin kun katsomme vääriä uskonnollisia liikkeitä historian aikana, näemme, että Gamalielin neuvo on lähinnä poikkeus säännöstä.

Gamalielin neuvo tiukasti tulkittuna edellyttää, että hinduismin pitää olla Jumalasta, koska sen historia juontaa aina 5500 vuotta eKr. ja se elää ja voi hyvin edelleen. Islamin pitää olla Jumalasta, koska se on vain vahvistunut vuodesta 610 jKr. Mormoniuskonnon pitää olla Jumalasta, koska se aloitti v. 1830 ja on edelleen hyvissä voimissa. Sama koskee Jehovan todistajia ja monen monia muita ei-raamatullisia uskontoja, liikkeitä ja kultteja, joita historia on väärällään ja jotka edelleen jatkavat.

Niille, jotka ovat kristittyjä ja omaavat hengellisen erottelukyvyn, tällaiset liikkeet ovat toki tavallaan "rauenneet tyhjään", niillä ei ole heille syvempää merkitystä. Vaikka niin ei ole tällaisen kristityn kohdalla, se ei silti ole peruste Gamalielin neuvon jumalallisesta alkuperästä. Nämä liikkeet ja opit ovat edelleen vaikuttamassa eivätkä ole kadonneet, vaan pettävät edelleen monia aina Kristuksen paluuseen saakka.

Sama koskee myös kristityn nimeä käyttävien väärien opettajien ja profeettojen suhteen: "Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta." Matt.24:3-5.

On merkittävää, että puhuessaan lopun ajoista Jeesus mainitsee ensimmäisenä kristittyjen eksyttäjät ja väärät kristukset. Kun paljastamme heitä, toimimme raamatullisen uskonkilvoituksen kehotuksen mukaan, Juud.1:3: "Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu." Meitä kehotetaan "älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä", Ef.5:11. Suhtautumisesta hajaannusta aikaansaaviin vääriin opettajiin sanotaan, "Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä", Room.16:17.

Julkisen ja yleisen opetuksen arvosteleminen julkisesti, on yksinkertaisesti samaa, mitä seurakunta on aina tehnyt. Gamalielin neuvo ei lainkaan sovellu puolustamaan hengellisiä idoleita ja vääriä julistajia. Se ei myöskään ole mikään peruste väittää, että uskonnollisen tai hengellisen liikkeen koko, tai julistajan kuuluisuus, seuraajien määrä, maallinen vauraus ja rikkaus olisivat todiste siitä, että näiden opetus ja käytäntö olisivat Jumalasta ja Hänen hyväksymiään.

(KF/JA: lisäksi voitaneen todeta, että Gamalielin neuvon ko. tulkinnan mukaan meidän ei siis tulisi kiinnittää huomiota havaitsemiimme epäkohtiin eikä varoittaa niistä. Ihmisten tulisi antaa joutua tuhon omiksi, kuten Gamalielin esittämissä esimerkeissä koskien Teudasta ja Juudasta, joiden johtamissa liikkeissä tapettiin ja tuhottiin vähintäänkin satoja ihmisiä. Jos asiaa tarkastellaan Raamatun mukaan kokonaisvaltaisesti, Gamalielin neuvoon vetoaminen on mieletöntä).