G-12 Seurakuntamalli

(Government of 12, ”Kahdentoista hallitus”)

 

 

Vuonna 2002 äärikarismaattisen liikkeen kannattajia yli 30 maasta kokoontui Lontoon Wembley Arenalle toiseen G12 konferenssiin.[i] Konferenssin isäntinä toimivat Colin Dye, Ken Gott ja Jimmy Dowds. [ii] Pääpuhujat olivat Kolumbiasta, Cesar ja Claudia Castellanos, pastoripariskunta, joka aloitti menestyksekkään soluseurakuntatoiminnan Bogotassa. Kun kuullaan, että jossakin päin maailmaa on onnistuttu kokoamaan tuhansien ihmisten suuruinen seurakunta, monet ovat varmoja, että tämä on juuri se malli, jota Jumala nyt käyttää suuren maailmanlaajuisen herätyksen välineenä. Ajatuksen omaan malliinsa Castellanos sai Yonggi Chon soluseurakuntamallista. 

 

Pastori Castellanos esitti konferenssin tavoitteet, jotka olivat: Kahdentoista hallituksen muodostaminen Eurooppaan, pappeuden palauttaminen perheessä ja niiden asioiden, jotka ovat kuolleet ihmisten elämässä ja

 

palvelutehtävissä, ylösnousemus Pyhässä Hengessä. Opetuksessaan Castellanos painotti kahdentoista henkilön hengellistä hallitusta Euroopassa, joka jakaa tukeaan johtajille ja opetuslapsille. Hänen vaimonsa Claudia opetti, kuinka saadaan ”kaksinkertainen voitelu” jonka kautta voidaan elää Jumalan läsnäolossa. [iii]

 

G12 perusajatus käy ilmi Cesar Castellanosin tekstistä hänen neuvoessaan seurakuntien johtajia: ”Askel 1 – luo uskossa mielikuva kahdentoista ryhmästä. Paavalin mukaan usko on varmuutta sen suhteen mitä odotetaan (Hep.11:1-6). Vastaanotamme kahdentoista ryhmämme uskossa. Älä valitse ihmisiä ryhmääsi vain koska he tulevat helposti mukaan, ovat hyviä keskustelemaan tai millään muulla lihallisella syyllä. Kahdentoista saaminen on ihmeen vastaanottaminen, mutta sinun pitää rukoilla, että Jumala paljastaa heidät sinulle. Jeesus voitti omat kaksitoistaan rukoiltuaan yli yön. Kuitenkin hän ymmärsi, että hänen kaksitoistaan eivät kuuluneet hänelle, vaan Isälle. Jeesus vahvisti tämän rukouksessaan Joh. 17:9. Sinun kaksitoistasi kuuluvat Isälle, mutta kun rukoilet, Jumala paljastaa heidät sinulle. Kun vastaanotat heidät hengessäsi, tunnet olevasi kuin synnyttävä nainen! Kuten fyysisessä maailmassa, sinä tulet ensin synnyttämään ‘lapsen’ uskon kautta ja sitten se syntyy.” [iv]

 

G12 on siis menetelmä, joka keskittyy luvun 12 ympärille. Koska Jeesus valitsi 12 opetuslasta, niin evankeliumin tehokas eteenpäinvieminen edellyttää samaa mallia. Termi ”kahdentoista hallitus” tarkoittaa johtajansa (lähinnä srk:n pastorin) ympärille muodostettua 12 opetuslapsen ryhmää. ”G12-malli seuraa Jeesuksen esimerkkiä. Jeesus valitsi ja koulutti kaksitoista opetuslasta.”

 

Kyse on soluseurakuntamallista, [v] joka siis kertautuu luvulla 12. ”Kuinka Jeesus toimi? Cesar alkoi ymmärtää Jeesuksen toimintaa selvemmin. Kansanjoukot seurasivat Jeesusta, mutta Jeesus ei kouluttanut kansanjoukkoja, vaan keskittyi kahteentoista opetuslapseensa. Jeesus opetti opetuslapsia, kun Hän palveli kansanjoukkoja. Jumala kysyi edelleen: ’Jos Jeesus koulutti 12 opetuslasta, pitääkö sinun tehdä enemmän vai vähemmän?’ 1. Jeesus valitsi 12 voittamaan kansat. 2. Hän koulutti ja vietti aikaa kahdentoista opetuslapsen kanssa, antaen heille vallan ja voiman tehdä opetuslapsia ja lähettäen heidät. 3. Jumala kutsuu meidät voittamaan kaksitoista ja muovaamaan heistä Kristuksen seuraajia, joilla on Hänen luonteenlaatunsa.” [vi]

 

G12 menetelmä on jatkoa 1960-luvulla syntyneelle ” Shepherding Movement” (paimen)liikkeelle, [vii] joka perustui johtajan valtaan ja auktoriteettiin. Liike sai aikaan pahaa jälkeä monissa seurakunnissa, kun johtajuuden ympärille muodostui kulttimainen, jäseniään orjuuttava järjestelmä. Liikkeestä lähteneet kuvaavat johtajiensa harrastamaa manipulointia, mielivaltaa ja pelottelua. Liike elää edelleen ja on eri tavoin mukana karismaattisessa liikkeessä. Näillä menetelmillä saadaan aikaan kasvua seurakuntiin, mutta jonkun ajan kuluttua havaitaan hedelmiä, jotka eivät olekaan toivottuja.

 

G12 painottaa tätä samaa näkyä johtajuudesta: ”G12 merkitsee ’kahdentoista hallitusta’ (the government of 12) korostaen, kuinka johtajuuskoulutus on keskeisellä sijalla. Jokaisella kristityllä on potentiaali johtajuuteen. Meidät on kutsuttu palvelemaan Jeesusta ja johtamaan ihmiset Hänen luokseen. Uskovat kasvatetaan opetuslapseuteen kahdentoista ryhmissä, kuten Jeesus koulutti 12 apostoliaan. Joka palvelee, häntä myös palvellaan. Jokainen joutuu tekemään tiliä solujohtajalleen tekemisistään.” [viii]

 

Colin Dye, joka ilmeisesti on G12 liikkeen Euroopan johtaja, haluaa kristityn noudattavan seuraavaa kaavaa uskoontulon suhteen: Katumus, anteeksianto, kirousten poistaminen (uskoon tulleen elämästä), vapautus, sisäinen parantuminen, vesikaste, Pyhän Hengen kaste (torontolainen), näky G12 mallista. [ix]

 

Menetelmä antaa luvulle 12 ”taianomaisen” merkityksen ja arvon. Seuraava Cesar Castellanosin kirjoitus ”Kahdentoista voima” [x] kuvaa, kuinka hän sai näkynsä (kursivointi J.A.).

(Artikkeli perustuu Cesar Castellanosin kirjaan ‘Successful leadership through Groups of 12’.):

 

”Seurakunnan rakentaminen kahdentoista ryhmien varaan on tehokkain mahdollinen tapa seurata Jeesuksen lähetyskäskyä. G12-mallin menestys perustuu kahdentoista solujohtajan ryhmiin. Jeesuksen esimerkki näyttää, että Hän uskoo G12-visioon. Jeesus ei tuominnut näön perusteella vaan näki ihmisten piilevän potentiaalin.

Jeesus olisi voinut keskittyä kansanjoukkoihin, mutta valitsi 12 opetuslapsen luonteen muovaamisen. Opetuslasten persoonallisuuskomplekseita uhmaten Hän teki seuraajistaan apostoleja kolmessa vuodessa.

Luku 12 on lähellä Jumalan sydäntä. Luku 12 symboloi hallitusta. Jumala loi 12 kuukautta hallitsemaan vuotta ja päiviä hallitsevat 12 tunnin periodit. Hän valitsi 12 sukukuntaa hallitsemaan Israelia. Salomon hallitsi Israelia 12 kuvernöörin avulla.

Jumala avasi silmäni vuonna 1991 paljastaen luvun merkityksen. Kyselin Jumalalta, miksi Jeesus valitsi 12, ei enemmän tai vähemmän? Kuvittelin suuremman luvun takaavan menestyksen. Miksi Jeesus valitsi ainoastaan 12? Pyhä Henki puhui, luvaten, että jos kouluttaisin kaksitoista seuraamaan Kristusta täynnä Hänen luonteenlaatuaan, heidän edelleen kouluttaen kaksitoista, kasvu tulisi olemaan ennennäkemätön.

12 opetuslasta oppivat elämään yliluonnollisesti. Jeesus täytti heidät omalla luonnollaan. Juutalaisten uskonnolliset johtajat olivat ihmeissään oppimattomien Johanneksen ja Pietarin rohkeudesta. He näkivät Johanneksessa ja Pietarissa Jeesuksen luonteen. Luku kaksitoista on yliluonnollinen luku, ja Jeesus rakensi seurakunnan kahdentoista varaan. Hän vastaanotti kahdentoista mallin Isältä. Kysyessäni Jumalalta, kuinka voittaa kansakunnat, Hän paljasti minulle 12 mallin.

G12-mallin menestys on riippuvainen ihmeistä. Opetuslasten pitää olla puettu yliluonnolliseen voimaan ajaen ulos riivaajia ja ihmeitä tekien. Mikäli haluat menestyä, sinun tulee seurata Jeesuksen esimerkkiä, ja parantaa spitaaliset, sokeat ja raajarikot. Pastorin rakentaessa palvelustoimensa ihmeiden varaan uutiset ihmeistä leviävät kulovalkean tavoin. Ihmiset ryntäävät kuulemaan hänen opettavan. Näky kahdentoista opetuslapsen joukosta tulee pelastamaan kansakunnat Kristukselle.

Kansanjoukot seurasivat Jeesusta ihmeiden takia. Toimi Pyhän Hengen voimassa, ihmeitä tekien, ja kansanjoukot tunkeilevat seurakuntaasi. Spitaalisen lähestyessä Jeesusta Hän näki spitaalisen tarpeen ja uskon. Jeesus paransi hänet. Vastaa ihmisten kysymyksiin yliluonnollisella tavalla. Usko Jumalaan kasvaa, kun ihmiset ymmärtävät Jumalan täyttävän kaikki heidän tarpeensa.

Yhtenä sunnuntaina kysyin seurakunnalta: "Kuinka monet teistä seuraavat Jeesusta tänään, koska Jumala vastasi ihmeellä?" (Ei siis, kuinka moni teistä seuraa Jeesusta tänään, koska tietää olevansa syntinen ja kadotettu ilman Kristusta? –J.A.) Noin 95 prosenttia seurakunnasta nosti kätensä. Ihmekertomuksia kuunnellessani ymmärsin yliluonnollisen alueella operoimisen olevan tehokkain tapa levittää evankeliumia. Jumalan koskettama ei luovu Jumalasta.

Näky 12 opetuslapsesta mahdollistaa räjähdysmäisen kasvun. Pieneen palvelusvirkaan tyytyväinen pastori kantaa vain vähän hedelmää, mutta hän kantaa paljon hedelmää, mikäli hän uskoo suureen sadonkorjuuseen. Jumala haluaa muuttaa meidät syvätasolla, jotta me voimme muuttaa ihmisten elämän syvällä tasolla.”

 

G12 liike tähtää kyllä hyvään päämäärään, se on: ”Näky Jumalan kunniasta. Kun koko seurakunta on liikekannalla, seurakuntien supertähtisyndrooma katoaa ja työ tulee tehdyksi. Näyssä todellisia sankareita ovat seurakuntalaiset, eikä muutama "voideltu" sananjulistaja. Jumala saa kunnian. Ihmeet ja merkit tapahtuvat jokaisen seurakuntalaisen kautta. Näky on massiivinen! Sen soveltaminen vie aikaa. Se on täynnä uusia aloitteita ja luovuutta. Se muuttaa ajattelumme täysin. Hinta on kova, mutta palkinnot hinnan arvoisia.”

 

Kaikki ”maailman muuttavat” menetelmät on ”ajettu sisään” samalla nöyrällä periaatteella. Paimenliikkeen tarkoitus oli paljolti samanlainen. Entinen paimenliikkeen jäsen Robin Arnaud [xi] kirjoittaa: ”Emme halua odottaa Jumalaa ja Hänen aikaansa ja tapaansa toteuttaa asiat.  On vaikea vastustaa kiusausta kiirehtää asioita, lieventää kaipuutamme kaiken luodun vapauttamiseksi synnin kirouksen vallasta. Jos emme ole huolellisia, menetämme Jumalan lupauksen Hänen huolenpidostaan (Room.8:28.30) ja otamme asiat omiin käsiimme. Silti mikään näkyvä meidän luomamme kunnia ei ole verrattavissa siihen kunniaan, jonka Jumala valmistaa… On helppo nähdä miksi dominion teologia on niin puoleensavetävä. On helppo ymmärtää miksi niin monet sisimmässään kaipuuta kokevat ihmiset menettävät kärsivällisyytensä (Room.8:25) ja alkavat itse toteuttaa ’Jumalan valtakunnan’ ilmestymistä. Mutta jokainen tällainen epäraamatullinen yritys ei ole vain vahingollinen, vaan tuomittu epäonnistumaan. Mitä tahansa uusia muotoja tämä virhe ottaa, niitä pitää välttää! Kristittyjä pitää varoittaa pysymään erossa tästä viettelevästä erehdyksestä.” 

 

Joel Comiskey ei ole G12 ajatuksen vannoutunut vastustaja, vaan haluaa etsiä siitä sen, mitä voi käyttää hyödyksi omassa seurakuntatyössään sitoutumatta maailmanlaajaan G12 trendiin. Hän kirjoittaa huolenaiheitaan, joita ovat: [xii]

 

-Numeron 12 hengellistyttäminen.

Meille kerrotaan, että Elia ei olisi valinnut Elisaa, jos tämä olisi kyntänyt 11 härällä 12 sijaan ja että numero 12 oli avain Pyhän Hengen vuodatukseen helluntaina. Meille kerrotaan, että koska Elia pystytti 12 kiveä Jumala vastasi hänen rukoukseensa ja että kahdentoista malli ennallistaa Jumalan alttarin, joka on raunioina.

Myönnän, että numero 12 on tärkeä numero Raamatussa, mutta se ei ole ainoa numero, joka Raamatussa esiintyy ja saa paljon painoarvoa.

Oli 3 opetuslasta, joilla oli erityinen suhde Jeesukseen, Jeesus nousi ylös kolmantena päivänä, ristiinnaulitsemispaikalla oli 3 ristiä.

Jumala loi taivaat ja maan 7 päivänä. Sapattivuosi on joka 7 vuosi. Suuri sovituspäivä on seitsemännessä kuussa. 7 edustaa täyttymystä ja täydellisyyttä.

10 edustaa valmista ja lopullista, kuten 10 käskyä.

Luku 40 liittyy Jumalan suuriin tekoihin Israelin ja srk:n historiassa…

Lisäksi UT ei kerro mitään siitä, että apostolit tai muut srk:n johtajat olisivat nähneet mitään erityistä merkitystä jossakin tietyssä luvussa, joka olisi liitetty srk:n valintoihin koskien opetuslapsia. Apostolien teoista, joka on UT:n historiakirja, ei löydy, että apostolit olisivat etsineet 12 opetuslasta Jeesuksen mallin mukaan. Jotta tietyllä luvulla voisi olla teologinen merkitys koskien opetuslasten lukua tämän ajan seurakunnille, Raamatun kokonaisuuden tulisi todistaa käytännön puolesta. En löydä UT:sta perusteita numeron 12, enkä minkään muunkaan numeron, idealisoinnille. Sitä ei tue seurakunnan historia ja sen 2000-vuotinen teologinen kehitys.

 

-”Franchising[xiii]

Sinun pitää noudattaa koko G12 mallia, kuten McDonalds, jolla on omat tarkat standardinsa. Eräät markkinoilla olevat seurakuntaohjelmat vaativat, että niiden menetelmäoppia noudatetaan tarkoin. Mutta tietyn mallin orjamainen noudattaminen jonkun ohjelman suhteen on vielä eri asia, kuin koko seurakuntamallin sitominen tarkkaan muottiin… (esim.) Alfa-kurssi on kurssi, yksi pala. G12 on seurakuntamalli koko seurakunnalle.

 

-Hajaannuksen aiheuttaminen

Monet G12 liikkeen kannattajat ovat erottautuneet (perinteisestä) soluseurakuntaliikkeestä väittäen olevansa Jumalan uusi viinileili viimeiselle ajalle. [xiv] Ralph Neighbour sanoo kirjoituksessaan, jonka hän toi Cell Church Mission Networkille (yksi G12 järjestö) marraskuussa 2002: ”Konsepti rakentaa monitasoinen markkinointijärjestelmä, jonka huipulla on erityinen maailman apostoli valittuine apulaisineen (viittaus G12 mallisen maailmanlaajan pyramidiseurakunnan huippuvirkaan) on nyt todellisuutta”. (Kirjoittaja jatkaa, kuinka G12 synnyttää hajaannusta entisten soluseurakuntamallien ja sen välillä. Hän mainitsee G12 liikkeen ”raudanlujana” yksipuolisena mallina, joka vaatii täyttä hyväksyntää itselleen).

 

-Castellanos otti menetelmänsä Chon solusysteemistä ja liitti sen omiin olosuhteisiinsa. Jos Castellanos käytti vapauttaan soveltaa Chon oppeja, niin muilla tulisi olla sama vapaus. Seurataan Castellanoksen esimerkkiä eikä lukkiuduta yhteen suljettuun malliin!

 

-Kun menen soluseurakuntakonferenssiin, haluan nähdä luovia esimerkkejä, koska se osoittaa minulle, että srk:n johto on tehnyt kotiläksynsä ja maksanut hinnan erottaa mikä sopii heille mikä ei. Haluan ottaa kokoontumisista sen, joka sopii minun kulttuuriini ja tilanteeseeni. (Esimerkkinä mainitaan John Wesley, josta sanotaan, että hän osasi liittää yhteen eri toimintatapoja soveltaen niitä omassa työssään).

 

Loppupäätelmänä kirjoittaja toteaa solumallin merkityksen, mutta ei pidä sopivana yhteen malliin sitoutumista. Hänen mukaansa malli elää ja sen tulee elää eri kulttuurien ja tarpeiden mukaan.

Juhani Aitomaa[i] Revival Times 11/2002

 

[ii] Colin Dye on Lontoon suurimman seurakunnan Kensington Temple:n johtaja. Srk. otti vastaan “torontolaisuuden” jo varhaisessa vaiheessa ja on yksi äärikarismaattisuuden keskuspaikka  Hänen sanomiaan on mm. “Jeesus ei tule takaisin, ennen kuin koko srk rukoilee ‘tule Jeesus, tule’”, ”Jumalan sana sinun suussasi on tarkalleen yhtä voimakas, kuin Jumalan sana Hänen suussaan”, Colin Dye, Joshua TV (Amsterdam), Aug. 12, 1998. (Lähde: http://www.apologeticsindex.org/d45.html ). Colin Dye, samoin kuin G12 liike, hyväksyy äärikarismaattisuuden kaikki muodot. Ken Gott on Metro Church’in johtaja Sunderlandissa ja Jimmy Dowds Vine Church’in in Dunfermlinessa. Kensington Temppeli ja erityisesti Colin Dye ajaa G12 aatetta Euroopassa.

 

[iii] Tätä samaa voiteluoppia, jonka kautta päästään ”Jumalan läsnäolon jatkuvaan kokemiseen” ovat opettaneet Benny Hinn ja monet muut karismaattiset. Raamatun mukaan ihminen pääsee Jumalan yhteyteen, ei uusien voiteluiden, vaan yksin Voidellun, Kristuksen syntien sovitustyön ansiosta. Karismaattinen voitelu ja sen tavoittelu syrjäyttää Kristuksen työn ainutlaatuisen arvon kristitylle.

 

[iv] G12 Harvest Magazine, kesä 2003, Steps to establish your Group of 12, http://www.carismachurch.com/messages/english/establish12_cesar.html    

Tämä on äärikarismaattista visualisointiopetusta, jonka alkuperä on okkultismissa. Visualisoinnin Castellanos on omaksunut oppi-isältään Yonggi Cholta.

 

[v] HUOM! soluseurakunta-ajatus sinänsä on hyvä ja käyttökelpoinen malli uskovien kokoontumiselle pienpiireissä. G12 takana on kuitenkin laajempi tarkoitus liittyen karismaattisen liikkeen tavoitteisiin ja toiveisiin, jotka eivät aina ole Raamatun mallien mukaisia.

 

[vii] Liike liitetään Valtakunta Nyt ajatukseen, eli menetelmillä pyritään luomaan yleismaailmallinen seurakuntamalli, josta muodostuu hengellinen pyramidi-maailmanhallitus. Kerrattakoon, että karismaattinen Valtakunta Nyt (Kingdom Now), dominionismi, yms. nimillä tunnettu aate tähtää seurakunnan valtaannousuun maailmassa ennen Kristuksen paluuta siten tehden Hänen paluunsa mahdolliseksi. Osa liikkeen kannattajista on valmiita toimimaan tarvittaessa vaikka väkivaltaisesti maailman valtaamiseksi. Uudet apostolit ja profeetat ovat liikkeen johtajia. Sen lähtökohta on Room.8:19-23, eli halutaan ihmisvoimin toteuttaa maailman vapauttaminen synnin kirouksen vaikutuksista. Liike opettaa, että se on kristityn velvollisuus ja tehtävä, koska Jumala antoi maailman ihmiselle ja tämä taas menetti sen Saatanalle, jolta ihmisen pitää ottaa se takaisin. Koska uudestisyntynyt ihminen on ”kristus” ja ”jumala”, se voidaan toteuttaa, kunhan kristityt opetetaan ymmärtämään omat mahdollisuutensa. ”Jumalaihmisen” esilletulo edellyttää ”sisäistä paranemista”, ”uskon sanan” käyttämistä, ”menestysopin” tuntemusta, ”ihmeitä ja merkkejä” jotka ovat torontolaisia ilmiöitä, ”Jumalan läsnäoloon” pääsyä erilaisten voiteluiden kautta, ”Jumalan äänen” kuulemista suoraan omassa päässä (Raamatun sijasta) jne. jne. kaikkea nykykarismaattista opetusta. 

 

[ix] Building a Bridge of Reason, http://www.reachouttrust.org

 

[xii] Katkelmia artikkelista: Concerns about the G12 Movement, Joel Comiskey, 2002. Suluissa oleva ei ole suoraa lainausta vaan tekstin pääosien kuvausta. http://www.comiskey.org/articles/concerns_about_the_g12_movement.htm

 

[xiii] Termi liittyy liikemaailmaan ja tarkoittaa konseptia, liikemallia, josta yrittäjä maksaa samalla kun sitoutuu noudattamaan tiukasti mallin ulkoisia tunnusmerkkejä liiketoiminnassaan. Kristillisyyteen tämä liikemaailman periaate tuli mm. Alfa-kurssina ja myös G12 noudattaa samaa mallia. G12 liikkeeseen sitoutuville opetetaan yksi malli, jota pitää noudattaa ehtona työn menestymiselle.

 

[xiv] Karismaattisessa liikkeessä olevat vanhat ja uudet virtaukset ovat aina – oman kuvauksensa mukaan – Jumalan suuria tekoja viimeistä aikaa varten.