EI MITÄÄN UUTTA AURINGON ALLA

Osa 2

 

 

Seurakunnan historiassa on aina ollut liikkeitä, joissa opetetaan aiempien kristittyjen sukupolvien epäonnistuneen Jumalan ilmoituksen välittämisessä ihmiskunnalle. Kantavana voimana on näkemys, että oma liike on erityisesti Jumalan herättämä "lopun ajan herätys", jonka kautta Hän kirkastaa itsensä maailmalle. Näissä liikkeissä johtajien valta usein perustuu heidän saamiinsa ilmestyksiin ja näkyihin, jotka liikkeen kannattajat ottavat vastaan Jumalan sanana. Koska johtajilla on suora yhteys Jumalaan ja he saavat Häneltä "ilmestystietoa" Raamatun merkitys vähenee ja ihmisjohtajien sana ja raamatuntulkinta nousee etusijalle.

Viime numerossa aloitimme tarkastelemaan "Latter Rain" liikettä. Käsittelimme sen perustana olevaa Jooelin profetiaa. Muutamasta jakeesta on tehty oppi, joka ei kestä raamatullista arviointia. Latter Rain (jatkossa LR), "Myöhäissade-liike", oli yksi monista epäraamatullisista liikkeistä, jotka saivat alkunsa Yhdysvaltain sisällissodan jälkeen 1800 luvun jälkipuoliskolla. Liikkeen juuret ulottuvat aina muinaiseen montanismiin. LR opetuksessa, samoin kuin monissa muissa senkaltaisissa, kantavana voimana on, että uskoon tulo ei riitä vaan sen lisäksi tarvitaan "toinen siunaus" tai "voitelu", jonka kautta synnin valta ihmisessä nujertuu ja kristitty nousee tavallisen ihmistason yläpuolelle. Toinen siunaus ilmenee yleensä kokemuksena. Kuinka uskova vaeltaa ja mitkä hedelmät hänen elämässään näkyvät ei anneta niin suurta merkitystä kuin kokemukselle. Tähän yhteyteen kuuluu ajatus, että erityisesti meidän aikanamme ja meidän liikkeessämme Jumala toimii väkevästi ja olemme erityisen siunauksen vastaanottajia ja välittäjiä. Siunauksen, jota aiemmat kristityt eivät ole kokeneet. Kun tarkastellaan kristikunnan historiaa havaitaan, kuinka näin opettavia liikkeitä ilmaantuu jokaisen sukupolven aikana.

Charles Parham (1873-1929) on yksi liikkeen oppi-isistä. Muita ovat mm. Benjamin Irwin, John Alexander Dowie, Frank Sandford, David Wesley Myland, Franklin Hall, William Branham jne...

William Branham tunnettiin aikanaan (hänen oppejaan levitetään tosin edelleen) tietyissä piireissä Suomessakin. Franklin Hallin äärimmäisyyteen menevää opetusta paastoamisesta levitettiin myös Suomen helluntailiikkeessä. 1960 hän kirjoitti kirjasen, jossa annetaan ohjeita kuinka kuolleet herätetään. Branham (1909-1965) tuli maailmankuuluksi suurten parantamiskokoustensa vuoksi. Hän kertoi koko palvelustyönsä olevan riippuvainen enkelistä, joka ilmestyi hänelle salaisessa paikassa ensimmäisen kerran 1946. Enkeli antoi Branhamille kyvyn tietää toisten ihmisten sairaudet ja ajatukset. Kyky yhdistettynä vaatimattomaan olemukseen teki hänestä monen, erityisesti helluntailaisen, julistajan esikuvan. Opetus oli kuitenkin epäraamatullista. Kyky lukea toisten ajatuksia ei kuulu raamatulliseen vaan paremminkin spiritistiseen kokemuskenttään. Branhamin karisma kirkastui monien mielissä kun kerrottiin hänen jo lapsuudessa kokeneen vaikuttavia henki-ilmestyksiä. Hänen riippuvuutensa omasta enkelistään oli niin vahva, että jos enkeli puhe/parantamistilanteessa ei ollut läsnä Branham koki itsensä hylätyksi ja voimattomaksi. Voiman hän tunsi kädessään tulen tunteena parantamistilanteen aikana. Branhamin mukaan ainoa oikea kaste tulee suorittaa yksin "Jeesus nimessä". Kaikki muut kasteet olivat mitättömiä. Jumalan kolminaisuuden, Isä - Poika - ja Pyhä Henki hän nimesi saatanan opetukseksi. Branham opetti, että ihmiskunnan syntiinlankeemuksen tuloksena Eeva oli sukupuoliyhteydessä käärmeen (saatanan) kanssa ja siitä syntyi maan päälle "käärmeen siemen", jonka seurauksena osa ihmiskuntaa on jo etukäteen tuomittu jäämään vaille Kristuksen sovitustyön vaikutusta. Jumalan siemen olivat ne, jotka vastaanottivat Branhamin opetuksen ja tämä joukko olisi ennalta määrätty "Kristuksen morsian". Branham ilmoitti olevansa Ilmestyskirjan 3:14 ja 10:7 mainittu enkeli. Hän profetoi kristittyjen tempauksen ja maailman tuhoutumisen tapahtuvan 1977. Branham itse ei nähnyt pitikö hänen profetiansa paikkansa sillä hän kuoli 1965. Hänen profetioitaan ja sanomaansa arvostetaan edelleen monissa, erityisesti Yhdysvaltalaisissa helluntai- ja karismaattisissa piireissä. Useat nykyisen karismaattisen liikkeen johtajista tunnustavat Branhamin profeetaksi, näin mm. Kenneth Hagin, Rodney Howard Brown ym.

Irwin opetti olevan elintärkeää, että uskovat etsivät "tulikastetta" voiman ja täydellisyyden saavuttamiseksi. Hänen mukaansa kristityn tuli kokea ja saada kolme eri "kastetta". Irwinin kokouksissa ilmenivät samat merkit kuin nykyisessä torontolaisuudesa: Huutaminen, kirkuminen, epämääräinen kielilläpuhuminen, transsitila, hervoton nauru, vapina jne... Parhamiin, joka tunsi sympatiaa Ku Klux Klan liikkeeseen, Irwinin opetus upposi ja hän liitti sen osaksi omia näkemyksiään. Kielilläpuhumiselle Parham antoi uuden merkityksen. Hänen mukaansa Hengen antamilla kielillä puhuvat lähetyssaarnaajat voivat näin julistaa sanaa kaikille kansoille. Myöhemmin Parham julisti olevansa lopun ajan "Johannes Kastaja", joka jakaa Hengen uutta voitelua. Parhamin oppilaisiin lukeutui muuan Agnes Ozman, joka alkoi puhua kielillä Parhamin siunatessa tätä kättenpäällepanemisen kautta.

Rotuennakkoluuloinen Parham antoi mustan evankelistan William J. Seymour´in (1870-1922) seurata oppitunteja. Seymour tuli kuuluisaksi Los Angelesin Azusa kadun herätyksen johtajana. Azusa kadun tapahtumia monet ovat pitäneet nykyisen helluntailiikkeen alkuna. Seymour kutsui opettajansa Parhamin saarnaamaan Azusa kadulle. Parham saapuikin mutta ei pitänyt näkemästään ja kokemastaan. Hän sanoi koko herätyksen olevan paholaisen, ei Pyhän Hengen, työtä ja kertoi sen seurakunnalle. Selvää on, että Parham karkotettiin nopeasti. Myöhemminkin Seymour sai vastaansa arvostelua helluntailiikkeeseen tunnustautuvien julistajien taholta. Alkuvaiheessa Azusa kadulla kokoontuivat niin mustat kuin valkoiset. Rotuennakkoluulot eivät kuitenkaan jättäneet seurakuntalaisia rauhaan ja myöhemmin seurakunta koostui miltei pelkästään mustista ihmisistä. Azusa kadunkaan henkikokemukset; kielillä puhuminen, ruumiilliset tuntemukset, profetiat, jne., eivät kyenneet estämään eripuraisuutta.

Frank Sandford (1862-1948) johti "Shiloh" nimistä yhteisöä. Sandfordin raamattukoulussa painotettiin LR opetusta ihmeiden ja merkkien seuratessa lopun ajan herätystä. Seurakunnan tuli palata apostoliseen elämään ja voimaan. Hän opetti, että britit ja amerikkalaiset, eräiden muiden länsimaisten kansojen lisäksi, ovat kadonneet Israelin 10 heimoa. Merkittävää tälle opetukselle oli, että Raamatun lupaamat siunaukset eivät enää kuulu Israelille vaan seurakunnalle, joka on "uusi Israel". Parham oli yksi Sandfordin oppilaita ja otti opetuksen vastaan. Nykyinen korvausteologia, jota opetetaan karismaattisissakin piireissä, on tämän opin verso. 1905 Sandfordin liike omisti kaksi laivaa, joita piti käyttää lähetystyössä. 1911 toinen laivoista haaksirikkoutui Afrikan rannikolle. Joukko siirtyi toiseen laivaan ja Sandfordin epämääräisessä johdossa palattiin Amerikkaan. Osa joukosta kuoli paluumatkalla nälkään ja Sandford joutui syytteeseen, joka johti vankilatuomioon.

J.A. Dowie´ta sanotaan parantamisevankelistojen isäksi. Hän perusti "Siionin kaupungin" (Zion City), jossa ei suvaittu lääkkeitä eikä lääkäreitä. 1901 Dowie julisti olevansa "Elia, joka palauttaa kaiken ennalleen". Hän näki itsensä Kristuksen paluun edeltäjänä ja lopun aikojen ennalleen asetetun seurakunnan ensimmäisenä apostolina. Dowie opetti parantumisen kuuluvan Kristuksen sovitustyöhön ja oli vastaan lääkäreitä ja lääkkeitä koska Jumalan tahto oli, että sairaat paranevat aina.

Parhamin, Sandfordin ym. opetuksen mukaan LR herätyksen voitelu tekee seurakunnasta (niistä, jotka ovat liikkeessä mukana) Kristuksen morsiamen ja nämä hallitsevat yhdessä Hänen kanssaan Hänen tulemuksessaan. Tässä herätyksessä sairaat paranevat, kuolleet herätetään ja seurakunta asetetaan ennalleen apostoliseen voimaan ja puhtauteen.

1910 Dawid Wesley Myland kirjoitti teoksen "The Latter Rain Covenant". Kirjassa Myland kehitti lopun ajan suurta LR herätystä opilliseen suuntaan. Mylandin mukaan LR opetus voitiin perustaa 5Moos. 11:14 jakeen varaan. "...niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi". Englanninkielessä jakeen sadetta kuvaavat kohdat ovat: "...the first rain and the latter rain..."

Jokainen Israelin olosuhteita tunteva tietää kuinka tärkeää tuolle maalle sade on aina ollut. Jos sadetta ei tule niin maa kuivuu eikä anna satoa. Näin on tänäkin päivänä. Myland hengellisti tämän koskemaan kristityn elämää ja kehitti sen edelleen tarkoittamaan lopun ajan hengenvuodatusta, myöhäissadetta. Näin Raamatun tarkoittamasta todellisesta sateesta tehtiin hengellinen tulevaa "uutta helluntaita" koskeva oppi. Pyhän Hengen tulemus ja tehtävä maan päällä nähtiin kaksiosaiseksi. Ensimmäinen tulemus ensimmäisenä helluntaina, toinen vuodatus - vielä suurempien ihmeiden ja merkkien seuratessa - vähän ennen Kristuksen tulemusta.

Myland kertoo, että oltuaan 30 vuotta uskossa hän tuli tuntemaan totuuden LR herätyksestä vasta kun tuli "kastetuksi Pyhällä Hengellä". Tuolloin Jumala ilmaisi (ilmestystieto) hänelle opin seitsemän perustekijää. Kehittäessään oppia Myland irrotti Raamatun jakeita asiayhteydestään ottaen ne oppinsa tueksi. Hän liitti monet Israelia koskevat lupaukset koskemaan UT:n seurakuntaa.

Raamattu kuvaa monessa paikoin maailman ja seurakunnan tilaa ennen Kristuksen toista tulemusta. Emme löydä sieltä kuvausta suuresta herätyksestä. Sen sijaan siellä on useita kehotuksia seurakunnalle julistaa Kristusta maailmalle, olla suolana ja valona. Tämän kautta on luvattu ihmisten pelastuvan seurakunnan historian aikana. Suuren herätyksen sijasta Raamattu varottaa seurakuntaa harhoista ja eksytyksistä korostaen terveen opin merkitystä uskovan ja seurakunnan elämässä. Jos Raamattu selväkielisesti varottaa luopumuksesta ja eksytyksestä, niin eikä se aivan yhtä hyvin kertoisi suuresta herätyksestä ja lopun ajan "toisesta helluntaista", jos sellainen olisi Jumalan tarkoitus? Varmasti kertoisi.

Jumala on kirjoituttanut Raamatun ihmisen ymmärrykselle ja kielelle. Usein väärän opin tunnuspiirre on se, että joku yksilö saa erityisen "ilmestystiedon" Jumalalta rakentaen sen varaan oman opin, joka ei sellaisenaan ilmene Raamatussa. Raamattu on ikään kuin salakieltä, jonka suuret salaisuudet avautuvat valituille (gnostilaisuus), jotka sitten auttavat muita ymmärtämään uudet ilmoitukset.

Raamatun itsensä mukaan Sana avautuu Pyhän Hengen opettamana jokaiselle ihmiselle, joka haluaa nähdä vaivaa tutkia ja oppia sitä halaten Sanan totuutta eikä Sanan ulkopuolisia ilmestyksiä, joiden kautta Sanan merkitys muutetaan.

Mylandin kirja vaikutti moneen edellä mainittuun LR opin julistajaan. On huomattava, että kuten kaikkien asioiden kohdalla niin myös LR opista on olemassa monia eri variaatioita eri henkilöiden muokatessa sitä oman näkemyksensä tueksi. Pääperiaate on kuitenkin aina, että tietty joukko tai yksilö on Jumalan erityisesti valitsema välittämään erityistä lopun ajan uutta helluntaita, uutta voitelua, uutta ilmestystä. (Ilmestystieto on annettu vain harvoille ja valituille). Tähän joukkoon pääseminen edellyttää tietyn opin ja kokemuksen hyväksymistä Pyhän Hengen työnä. Jos et hyväksy olet ulkopuolella Jumalan siunausten ja kapinoit Pyhää Henkeä vastaan. 1948 eräät LR opin julistajat yhdistyivät ja ryhtyivät harjoittamaan Franklin Hallin paasto- ym. metodeja. "Sharon liikkeen" (Sharon Movement) jäsenet kokivat kaatumisia ja muita "ihmeitä". North Battlefordissa oleva raamattukoulu oli opin keskuspaikkoja. Koulun naisoppilas profetoi suuren maailmanlaajan herätyksen olevan alkamassa. Tämän herätyksen johtajina toimisivat lopun ajan apostolit ja profeetat (vrt. nykyinen karismaattinen liike, joka jatkaa samaa opetusta). Amerikan helluntailiikkeen silloinen johto piti liikettä harhana eikä yhtynyt sen näkemykseen uusista apostolinviroista. Liikkeen sisällä virisi myös ns. "yksilöprofetia", eli sen jäsenet etsivät profetioita itselleen .

Tällainen ei eroa paljonkaan ennustajalla käynnistä.

William Branhamin opetuslapsi John Stevens toimi erään Kalifornialaisen seurakunnan "apostolina". Hän opetti LR oppia, jota alettiin kutsua nimellä "The Manifest Sons of God", Room.8:19-23 mukaan, "Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä" (jae 19). Tämä "Jumalan Lasten Ilmestyminen" -liike on nykyisen "Kingdom Now", eli "Valtakunta Nyt" liikkeen edeltäjä. Sen mukaan kristityt ottavat maailmassa hallintavallan hengellisen sodankäynnin ja ihmeiden ja merkkien kautta ennen Kristuksen paluuta. Seurakunta, ei Kristus tulemuksessaan, on voima, joka vapauttaa koko luomakunnan "turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen" (jae 21). Opin mukaan valittu joukko uskovia saavuttaa lopun ajan LR herätyksessä täydellisyyden, jopa kuolemattomuuden. Suurin osa maailmaa kääntyy uskoon näiden ihmeiden ja merkkien tuloksena.

Raamatun tarkoittamassa mielessä Room 8:19-23 puhuu, kuinka uskovien tulisi olla kärsivällisiä nykyisen ajan vaikeuksien ja epätäydellisyyksien keskellä. Meitä kantaa tieto, että Kristuksen tullessa saamme sen mitä odotamme ja kaipaamme. Saamme lopullisen voiton ja vapauden kuolemasta ja synnistä. Hänen tulemuksensa kautta koko luomakunta uudistuu. Koko luku on hieno kuvaus Kristuksen kaiken kattavasta teosta puolestamme. Kun olemme uskon kautta liittyneet Häneen, ei mikään nykyisen eikä mikään tulevan ajan voima tai valta voi meitä "erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme" (jae 39). Meidän toivomme on Kristus, seurakunnan pää - ei seurakunta itsessään, joka maan päällä aina koostuu vajavaisista ja epätäydellisistä ihmisistä.

Monet aikamme kuuluisat karismaattiset julistajat propagoivat näitä epäraamatullisia oppeja. Profeetta Paul Cain oli William Branhamin työtoveri. Hänestä tuli Viinitarha-liikkeen perustajan John Wimberin läheinen työtoveri. Wimber itse nimesi liikkeensä "kolmanneksi aalloksi" tarkoittaen Pyhän Hengen uutta vuodatusta aikanamme. Näin ajattelevien mukaan ensimmäinen vuodatus oli Azusa kadun tapahtumat ja siitä syntynyt helluntailiike, toinen vuodatus synnytti karismaattisen liikkeen (jonka suuri osa on katolisia) ja kolmas vuodatus synnytti Viinitarha- liikkeen ja edelleen Toronton/Pensacolan "herätykset".

Kun Yhdysvaltain helluntailiike julisti LR opin harhaopiksi 1949 liike meni maan alle mutta monet julistajat pitivät sen ajatuksia hengissä. Näiden julistajien toimesta 1960 luvulla nousi esiin "Manchild Company" nimellä tunnettu liike. Tämä "Ihmislapsi" liike tarkoittaa seurakunnan valittua osaa, joka itse asiassa on Kristus. Valitut ovat niin täynnä Kristuksen henkeä (Kristus ruumiillistuu heissä), että he ihmeiden ja merkkien kautta saavat suuren osan maailmaa uskomaan Jumalaan. Heillä on tuomiovalta niihin, jotka eivät usko ja he valtaavat maailman.

Tätä Kristuksen ruumiillistumista valittuihin opettavat monet tunnetut karismaattiset julistajat mm. Morris Cerullo, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland jne...

"Sinä edustat kaikkea mitä Jumala on ja kaikkea mitä Jumalalla on... Jeesus oli elävän Jumalan Poika. Mitä te olette? Jumalan poikia... sanokaa se yhdessä... Kun katsot minuun katsot Jeesukseen... Nähdä Jeesus oli sama kuin nähdä Jumala. Nähdä minut on nähdä Jeesus... Etkö ajattele, että on aika tietää keitä me olemme?" -Morris Cerullo

"Tämä henki-ihminen minussa on Jumala-ihminen. Sano perässäni.. Olen syntynyt taivaassa, Jumala-ihminen. Olen Jumala-ihminen. Olen kuten Jeesus. Olen superolento. Sano se. Sano se..." -Benny Hinn.

" Lopun ajan kristittyjen armeija on oleva kuten Elia..." - John Wimber.

"...tämä ei pääty siten, että pieni jäännös pelastetaan maan päältä ennenkuin antikristus teloittaa heidät tai jotakin sensuuntaista. Seurakunta tulee esiin kunniassa (ennen Kristuksen tulemusta), koska se on Jumalan suunnitelma. Tulemme olemaan voittoisia." -John Arnott.

"Voitko kuvitella jonkun kulkevan Elisan ja Elian voimassa ja Pietarin ja Paavalin voimassa - ja kaikki samalla kertaa. Näin tulee tapahtumaan!" -Kenneth Copeland

"Tämä on vain sen vuodatuksen alkua, ensimmäisen ja myöhäissateen (LR)." -Kenneth Copeland yhteisessä esiintymisessä Rodney Howard Brownin kanssa.

Karismaattisen liikkeen alussa LR oppi sai siinä pysyvän jalansijan.

Opin perustana on siis maailmanvaltaus. Tähän pyrkii katolinen kirkko. Tähän tähtää ekumenia. Tätä toteuttaa karismaattinen liike. Karismaattinen liike on kaikille kristityille tarkoitettu kokemuksellinen yhteisö. Yhteys saadaan aikaan yhteisen kokemuksen kautta, ei yhteisen Sanan välityksellä. Käytännössä Sanasta on jo luovuttu, vaikka toista puheissa sanotaan. Liian monet ja vuosia jatkuneet esimerkit todistavat tämän. Kuten kaikissa tunnustuksissa karismaattinen liikekin omaa pienen vähemmistön, joka on varoittanut jäsenistöä epäraamatullisesta harhasta. Mutta sen ääntä ei haluta kuulla.

Karismaattista liikettä hyväksikäyttäen katolinen kirkko on saanut lisääntyvän hyväksynnän protestanttisessa kristillisyydessä.

Mitä ekumenia ei voinut tehdä sen tekee karismaattisuus ja siihen lukeutuvat liikkeet joiden perustana on LR oppi kokonaan tai osittain: Valtakunta Nyt (Kingdom Now, Dominion), Jatkuva Ilmoitus (Jumala ilmestyy ja ilmaisee uutta Sanan vertaista tietoa jatkuvasti. Tieto ilmoitetaan valittujen kautta), Herätys/Sadonkorjuu, Joelin armeija, Korvausteologia (srk on uusi Israel), Ihmeet ja merkit, Hengellinen sodankäynti, Ekumenia, Uudet apostolit ja profeetat srk:n johtoon, Lehtimajanjuhla, Menestysteologia, Uskon sana, Positiivinen ajattelu, Sisäinen parantuminen…

Eri tutkijat ovast jäljittäneet LR tyyppisen opin kuuluvan monien ei-kristillisten kulttien opetukseen. Näitä ovat mm. Kristillinen Tiede (Christian Sience), jonka perustaja oli Mary Baker-Eddy (1821-1910) ja mormonismi, Joseph Smith (1805-1844). Kaikissa kulteissa kantava voima on ihmisen jumaluus, joka saavutetaan valaistumisen kautta. Kun valittuina saamme salatun tiedon ja siitä tulee totuutemme saavutamme jumaluuden, olemme jumalia. Cerullon, Hinnin ym. opetusten kautta näitä samoja harhoja opetetaan karismaattisille kristityille ja muille halukkaille kuulijoille.

Ilmeistä on, että monet menneiden vuosien LR opin kehittäjät ovat saaneet vaikutteita ei-raamatullisista lähteistä ja opetuksista.

Opettajina he ovat olleet erikoisuuksia, vahvoja persoonia. Monella on ollut itsestään käsitys, joka ei helposti synny terveesti ajattelevalle ihmiselle.

Heidän opetustaan jatkavat monet tunnetut karismaattiset julistajat. Seurakunnan sanoma on suuren ravistelun ja muutospyrkimyksen kohteena. Todellisen seurakunnan asema pysyy aina samana: Se on Kristuksen lauma, Hänestä täysin riippuvainen. Seurakunnan julistuksen rinnalle on vuosien ja vuosisatojen aikana kehittynyt toinen julistus ja rajanveto ei aina ole helppoa, etenkään tavalliselle uskovalle. Nämä epämääräiset opetukset saavat yhä lisää jalansijaa. Mitä sitten Raamatun terve oppi sisältää ja onko se mahdollista tunnistaa? Siihen palaamme jatkossa.

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia