EI KAIKKI OLE KULTAA

 

 

"Parempi kultaa on hankkia viisautta, kalliimpi hopeata hankkia ymmärrystä" - Snl 16:16.

Toukokuun Kristityn Foorumissa oli lyhyt kuvaus Silvania Machado nimisestä brasilialaisesta naisesta, jonka iholle ja hiuksiin ilmestyy kokoustilanteissa kultahippuja.

Eräät suomalaiset kristilliset lehdet ovat sittemmin kirjoittaneet ilmiöstä. Lokakuun -99 Sana lehdessä Pirkko Jalovaara ilmoittaa omissa rukoustilanteissaan kultahippujen materialisoituvan ihmisten iholle.

Vuoden 1999 aikana ilmiö sai maailmanlaajan maineen. Sitä esiintyy samoissa seurakunnissa ja piireissä, jotka ovat vastaanottaneet ja hyväksyneet epäraamatullisen "nauruherätyksen" ja "toronton siunauksen". Siunaukseen liittyvät ilmiöt kuten kaatumiset, juopuneen lailla käyttäytyminen, lattiaan liimautuminen, tulen tuntemus käsissä tai muissa ruumiinosissa, hillitön nauru, eläinäänet ym.

Raportteja kultahippujen ilmestymisestä on saapunut ympäri maailmaa ja Toronton seurakunnan "Revival News" kokoaa näitä ilmoituksia yhteen. Samassa yhteydessä kerrotaan ihmisten hampaisiin ilmestyneen uusia kultapaikkoja tai vanhojen paikkojen muuttuneen kullanvärisiksi. Nyt jo maailmanlaajan "toronton herätyksen" historioitsija Richard Riss sanoo herätyksen saaneen uuden ulottuvuuden, kohonneen uudelle tasolle. Toiset johtajat näkevät kultahiput ja kultapaikat Jumalan uutena voiteluna. Englannissa liikkeen johtajiin lukeutuva Gerald Coates puhuu "viimeisimmästä herätyksen aallosta".

Aivan aluksi sanottakoon ettei kyseessä ole uusi ilmiö. Lahkojen ja kulttien parissa on kautta aikojen

kerrottu samanlaisista ilmiöistä. Katolisen kirkon taikauskoisessa ilmapiirissä kullan ilmestyminen ei ole mitenkään epätavallista, kuten myöhemmin kerron.

"Herätyksen" kannattajat painottavat kyseisen ilmiön olevan Pyhän Hengen työtä. Heidän mukaansa ihmeet ja merkit synnyttävät uskoa ihmisissä. Raamattu sanoo toisin. Ihmeet ja merkit eivät synnytä uskoa vaan Sana.

Äärikarismaatikkojen parissa riehuva villitys saa liikkeelle myös väärentäjät. Yli-innokkaat ihmiset haluavat tätä "Jumalan voitelua" niin voimakkaasti, että "unohtavat" oman hammaslääkärinsä tehneen työn. Kanadassa TV evankelista

Willard Thiessen ylläpitää päivittäistä ohjelmaa Winnipegin TV:ssa. Katselijoilleen hän todisti saaneensa

kultapaikkoja hampaisiinsa. Jonkun ajan kuluttua Thiessen joutui nolona myöntämään hammaslääkäriveljensä tehneen työn. Toinen TV-evankelista todisti samaa ja joutui hänkin noloon tilanteeseen kun oma hammaslääkäri sanoi tehneensä työn 10 vuotta sitten.

TACF (Toronton srk) sanoo selvityksessään: "Johtajistomme rohkaisee ihmisiä hankkimaan hammaslääkärinsä todistus ihmeistä... joissakin tapauksissa lääkärit ovat voineet osoittaa, että kulta on ollut jo aiemmin heidän laittamaansa eikä Jumalan ihme. Nämä ihmiset ovat ilmeisesti unohtaneet että kyseinen työ on tehty". Liikkeen tapoihin kuuluu liioittelu, uskottelu ja epämääräisyys sekä erityisesti Raamatun todistuksen tuen puute ilmiöille.

Vuoden -99 lopulla Charisma-lehti vei kokoustilanteesta kerättyjä "kultahippuja" tutkittavaksi. US Geological Survey´n tutkimuksissa hippuset eivät sisältäneet kultaa eivätkä muitakaan arvometalleja vaan osoittautuivat lähinnä kimmeltäviksi muovinpaloiksi. Jo toukokuussa 1999 Machadon ollessa puhujavieraana Toronton lentokenttäsrk:ssa hippusia vietiin tutkittavaksi. Tutkimuksen tuloksia ei ole julkaistu. Siitä huolimatta Machado ja hänen "ihmeensä" saa palstatilaa siellä ja täällä.

Silvana Machado kiertää kokouksissa Ruth Hefner nimisen naispastorin kanssa. Hän kertoo parantuneensa useista samanaikaisista vakavista sairauksista rukouksen kautta. Ennen parantumistaan Silvana oli ollut kosketuksissa noituuteen ja taikauskoiseen roomalaiskatolisuuteen. Hänen todistuksensa ei kerro hylkäsikö hän katolisen taikauskon ja noituuden. Pääpaino on kuvauksella kuinka karismaattiseen liikkeeseen kuuluva nainen laski kätensä hänen päälleen "Pyhän Hengen kasteen" saamiseksi. Tämän jälkeen kultahippuja alkoi ilmestyä hänen iholleen ja hiuksiinsa sekä käsistä alkoi erittyä "pyhää öljyä".

Jo vuosia sitten samojen ilmiöiden sanotaan esiintyneen erinäisissä "uskon sana" ja "menestysteologia" liikkeen seurakunnissa. Etelä-Amerikassa, jossa karismaattinen katolisuus on vahvana, ilmiötä esiintyi jo ainakin 1970-luvulla. Silloin kristillisen maailman enemmistö ei antanut ilmiölle suurta huomiota. Sitä pidettiin - oikeutetusti - vääränä ihmeenä. Saarnaaja Franklin Hall, eräs "latter rain" opin lähteitä 1940-luvulla, puhui kuolemattomasta aineesta, jota saavat hänen kokouksiinsa osallistujat. Tämä aine olisi hienoa kulta- ja hopeapölyä, joka kimmeltelisi iholla. Franklin Hallin erikoisiin opetuksiin liittyi mm. äärimmäisyyteen menevä opetus paastosta ja parantamisesta. Noin 30 päivän täyden paaston jälkeen "Pyhän Hengen" tuli eliminoisi sairauden, väsymyksen ja jopa ihmisruumiin hajut - opetti Hall. Kun Hallia kritisoitiin hän perusti oman liikkeen.

Nykyinen "uudistus" rakentaa "Latter Rain" liikkeen harhaopin varaan, jonka mukaan kristityt "jalostuvat" ajassamme "Jumalan pojaksi", "Jooelin armeijaksi" ottaakseen vallan maailmassa ennen Kristuksen paluuta. Ilmiöitä pidetään todisteina tälle opetukselle.

Kuten aina harhaoppien ja väärien merkkien ilmestyessä ne eivät häviä mihinkään vaan odottavat suotuisampaa aikaa. Nykyisen "herätyksen" vanavedessä on syntynyt suotuisa tilanne kaikkien harhojen päästä esille. Yhteys ilman raamatullista oppia ja kehotus hyväksyä tutkimatta kaikki ovat vuosien aikana kantaneet hedelmää. Kun kristillinen media on suurelta osin sokaistunut ja antanut raamatullisen ihmeen leiman kyseenalaisille ilmiöille niin monet ajattelematta syöksyvät mukaan "herätyksen virtaan". Liikkeen johtajat ja aktiiviset puolustajat ovat ajaneet itsensä nurkkaan ja joutuvat jatkossa puolustelemaan aina kummallisempia ilmiöitä raamatullisina merkkeinä ja ihmeinä.

John ja Carol Arnottin, Steve Clarkin ym. kokouksissa materialisoituu kultahippuja. Benny Hinn kertoi niistä Trinity Broadcast Networkin ohjelmassa 13.9.1999. TV-ohjelman isännän Paul Crouchin kysyessä miksi nämä kultailmiöt tapahtuvat Hinn selitti uskovansa taivaan ovien avautuneen ja kultaisten katujen halkeamista irtoavan kultapölyn putoilevan maan päälle... Uskomaton selitys mutta hän puhui tosissaan.

Olen lukenut yli 50 haltioitunutta todistusta kuinka kultahiput tai - hammaspaikat ovat ilmestyneet eri puolella maailmaa kyseisen liikkeen kokouksissa. Sandy Warner niminen naishenkilö on haltioitunut merkistä ja pitää sitä todisteena kuinka Jumala haluaa palauttaa uskovien auktoriteetin Jeesuksessa vapauttamaan synnin vallassa olevat ja parantamaan sairaat. Cindi Eaton yhdistää kultahiput Jumalan armoon, "armohipuiksi". Lori Hankins kertoo kuinka Jeesus ilmestyi hänelle ja kun Lori alkoi puhua hänen suustaan tuli kultatomua. Marian varoittaa ettei pidä epäillä eikä analysoida vaan ottaa vastaan jne.

Ihmiset ylistävät Jumalaa merkin takia mutta merkille pantavaa on, että kaikesta Jumalasta ja Jeesuksesta puhumisesta huolimatta Jumalan omalle Sanalle ei arvoa anneta. Epämääräiset profetiat ja mielikuvituksellinen raamatunjakeiden yhdistely asiaan on yleistä.

Toronton srk ja muut korostavat, että merkit eivät ole oleellisia. Käytännössä ne ovat liikkeen kannalta elintärkeitä ja koko liike elää ainoastaan niiden kautta. Siksi liikkeen johto puhuu toista ja tekee toista.

Richard Rissin mukaan kultahippujen tarkoitus on todistaa, että "olemme tulleet osallisiksi Hänen jumalallisesta luonnostaan"! Raamatun mukaan me olemme osalliset tästä Sanan lupausten kautta. Kun Sana näin todistaa siihen ei tarvita kultaihmeen lisätodisteluja. Vain Sana voi olla ja on todistus itsessään. Jumalan Sanan pilkkaa on esittää kummajaisia Sanan tueksi. Sana ei tarvitse tukea mutta kaikki muu tarvitsee Sanan tukea. Kultahömpötyksellä ei sitä ole.

Riss kehottaa ottamaan vastaan ja jakamaan edelleen. Kulta on "uusi voitelu", "uusi herätyksen taso", kulta kuvaa kuinka Herra "puhdistaa suumme" ja se osoittaa, että ihmeen kokenut on valmis "todella mahtavia ilmestyksiä varten". Voimmekin odottaa, että lisää "ihmeitä ja merkkejä" syntyy ja ne saavat seuraajansa yhä vähemmän arvostamaan Sanaa kaiken auktoriteettina. Sanan sijaan tulevat ilmiöt ja henki.

Raamatun mukaan olemme täydelliset uudestisyntymän hetkellä Jeesuksen ansiosta. Olemme osalliset Hänen pyhästä luonnostaan koska Hänen pyhyytensä luetaan meidän pyhyydeksemme. Pyhyyttämme eivät osoita kultahiput iholla tai kulta suussa vaan sen todistaa Pyhä Henki Jumalan Sanan, Raamatun kautta. Kun Sana on otettu vastaan ja avautunut meille ymmärryksemme valaistumisen kautta saamme Jumalan rauhan, todistuksen sisimpäämme. 2Piet 1:2-4, Joh.15:3.

Apostolit Pietari ja Johannes olivat matkalla Jerusalemin temppeliin kun syntymästään saakka rampa mies pyysi heiltä almua. Pietari katsoi mieheen sanoen: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan; Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä nouse ja käy." Rampa parani täydellisesti, todistettavasti ja pysyvästi. Jumala tekee aina todellisia ihmeitä. Jumalan ihmeellä on merkitys tarvitsevalle ihmiselle, ne eivät ole symbolisia kummajaisia.

Raamattu ei mainitse kultahippujen materialisoitumista opetuslasten läsnäollessa. Paavalikaan ei kammannut kultahiutaleita päästään. Kun Jeesus teki parantamisihmeen oliko se täydellinen, todistettava ja pysyvä? Varmasti oli koska sen alkuperä oli Jumalasta. Sitä ei voitu kiistää. Kun Jeesuksen ja apostolien kautta tapahtui parantuminen ei tarvittu ylimääräisiä, vieraita aineita ihmiskehoon - ei edes kultaa. Jos Jeesus olisi parantanut hampaan Hän olisi tehnyt sen aidosti, hammasluusta.

He eivät opettaneet "uusinta voitelua", jonka kokenut voisi jakaa sitä muille. Pietari ei kehottanut parannettua rampaa jakamaan "voiteluaan" eteenpäin. Nykyisen kultakuumeen johtajat kehottavat ottamaan arvelematta vastaan ja sitten jakamaan kultatomua ja -hampaita eteenpäin. Mutta kuka on jakaja? Ihminen vai Raamatun Jumala tai tässä tapauksessa joku muu?

Kreikkalaisessa tarustossa kerrotaan Midas nimisestä kuninkaasta. Jumala Dionysus antoi hänelle vallan muuttaa kaiken kullaksi ja mihin Midas koski se muuttui. Dionysus oli viinin jumala. Roomalaiset ottivat hänet kreikkalaisesta tarustosta samaan tarkoitukseen antamalla nimen Bacchus. Dionysus oli arvaamaton ja väkivaltainen, etenkin päissään. Nyt ne, jotka "juopuvat uudesta viinistä" - kuten he itse kuvaavat" - näkevät ja kokevat kultailmiöitä. Kaikki ei kuitenkaan ole kultaa mikä kiiltää. Midaskin joutui lopulta ongelmiin taitonsa vuoksi.

Okkultismissa kulta-aineella on huomattava merkitys. Monien kulttien riitit mainitsevat kullan. Kulta on auringon symboli. "Auringon Temppelin Veljeskunta" niminen kultti sai suurta huomiota osakseen Euroopassa muutama vuosi sitten. Sen jäsenet murhattiin tai tekivät itsemurhia joukoittain. Yksi lahkon jäsen oli kuuluisa entinen elokuvatähti ja sittemmin Monacon ruhtinatar Grace Kelly. Ennen kuolemaansa hänet vihittiin kultin jäseneksi. Vihkimismenoihin kuului muun varsin arveluttavan lisäksi makaaminen alttarilla vähäpukeisena kultin johtajien ripotellessa kultapölyä vihittävän kasvoille.

Okkulttisissa symboleissa kulta kuvaa aurinkojumalaa. Heillä kullan pirskottaminen jonkun ylle kuvaa henkistä muuttumista, valaistumista, tulemista osalliseksi jumalallisesta tiedosta ja viisaudesta.

Aurinkojumala, Lusifer, antaa viisauden ja valaistumisen. Kultapöly on esikuva jumalallisesta valosta, joka tulee vihittyjen osalle.

Entisajan alkemistit etsivät tapaa muuttaa metalleja kullaksi. Alkemian perimmäinen tarkoitus on ihmisen henkinen muutos lihallisesta ihmisestä jumalalliseksi olennoksi.

Samaa tarkoitusta palvelee nykyinen opetus lopun ajan kristittyjen muuttumisesta kuolemattomaksi "Jooelin armeijaksi". Hinn, Copeland, Hagin ym. ovat vuosia opettaneet kristittyjen olevan itsessään jumalia. Koska olemme osalliset Kristuksesta ja Kristuksen sanotaan olevan meissä olemme Kristus - näin päättely etenee. Jumalina voimme luoda oman elämämme, vaatia rikkauksia, menestystä ja valtaa. Uskon sanan voimalla saamme tämän tapahtumaan. Tämän opin alkuperä on ikivanha, okkulttinen luulo ihmisen jumaluudesta ja juontaa alkunsa jo paratiisin lankeemuksesta.

Katolinen uskonto tuottaa kultaihmeitä jatkuvasti. Eri puolilla maailmaa tapahtuneet Marian ilmestymiset ovat aikaansaaneet ilmestymispaikan muodostumisen katolisten pyhiksi paikoiksi. Yksi pyhiinvaelluspaikka on Yhdysvalloissa Conyersissä, Georgian osavaltiossa. Siellä Nancy Fowler niminen meedio saa ilmestyksiä "Jeesukselta" ja "Marialta". Näihin liittyy keskeisesti kulta. Allekirjoittaneella on laaja aineisto katolisen kirkon ja Conyersin ilmestyksiä. Jo 31.8.1992 Fowlerille ilmestynyt Jeesus sanoi: "Ihmiset tulevat näkemään kultapölyä käsissään..."

Maria kertoi Fowlerille kuinka rukousnauhat muuttuvat väriltään kultaisiksi. Näin on tapahtunutkin, todistavat monet katoliset. Maria - kuten Jeesus - ilmoitti, että kultahiukkasia tulee ilmestymään.

Katolisten pyhillä paikoilla kultapöly ja kullan materialisoituminen on paljon aiempaa perua kuin äärikarismaattisessa liikkeessä. Surullista on, että nyt samoja asioita propagoidaan protestanttiseen ja evankeliseen liikkeeseen karismaattisen eksytyksen kautta.

Katolisen kirkon parissa ilmenevät "ihmeet ja merkit" ,Marian palvominen mukaan lukien, ovat jo todellisuutta protestanttisessa liikkeessä. Ihmetellä pitää protestanttiseen liikkeeseen lukeutuvien opettajien ja julistajien lausuntoja ja sokeutta. Toistaiseksi harvat ovat selvillä tästä yhteydestä. Karismaattinen liike halutaan edelleen nähdä suurena Jumalan antamana herätyksenä ja mahdollisuutena maailmalle vaikka alusta alkaen se on ollut viemässä ihmisiä pois uskonpuhdistuksen perinnöstä takaisin katolisen kirkon syliin. Katoliselle kirkolle ominainen epämääräinen mystiikka ja taikausko on saanut tukevan jalansijan. Ihmeiden merkitys katoliselle ei ole Jeesuksen työn korostaminen vaan se antaa uskoa siihen, että hän kuuluu oikeaan ja ainoaan pelastavaan kirkkoon. Kirkko pelastaa ei henkilökohtainen usko. Katolisen kirkon yksi kirkonkirous - monien muiden lisäksi - koskeekin kaikkia niitä, jotka uskaltavat uskoa olevansa pelastettuja yksin armosta, Jeesuksen sovitustyön kautta. Katolinen kirkko kiroaa iankaikkiseen kadotukseen jokaisen näin uskovan.

New Age oppien esittäjien mukaan kulta kuvaa uuden ajan oppien ja Kristuksen tuntemuksen yhtymistä.

Heidän "Kristus tuntemuksensa" tarkoittaa ihmisen valaistumista, ihmisen muuttumista henkiseksi olennoksi, jumalaksi ja kaikkea tätä kulta symboloi.

Salaperäinen Maitreya on julistautunut Kristukseksi ja muiksi maailman uskontojen pyhiksi miehiksi. Hänen mainoksiaan on esiintynyt lukuisia mm. laajalevikkisessä TIME lehdessä. Maitreyan ilmoituksen mukaan ennen hänen julkisuuteen tuloaan hän valmistaa ihmiskunnan ihmeiden ja merkkien välityksellä. Tänä päivänä hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa samoin kuin katolisessa ja karismaattisessa liikkeessä tapahtuu samantapaisia ihmeitä. Maitreya sanoo tuottavansa näitä.

Hindu guru, "pyhä mies" Sri Sathya Sai Baba edustaa miljoonille jumalan ilmestymistä ihmiskunnan keskuuteen. Vuosien ajan hänen tilaisuuksissaan ovat materialisoituneet kulta, jalokivet ym. esineet. Erään lähteen mukaan Sai Baba tekee taitavia temppuja ja hänet on paljastettu huijariksi - silti häneen uskotaan.

Huijaus voi olla laatuaan inhimillistä (hypnoosi, taikatemput, yms.) tai demonista (joka on ihmisen huijausta edistyneempää). Kun ihminen kokee jotakin hänen toiveensa on, että kokemuksen lähde on Jumala. Kokemuksen kautta hän saa todistuksen, että Jumala huomioi erityisesti hänet. Jälkeenpäin on vaikea myöntää tulleensa petetyksi. Häpeä ja syyllisyys ovat vaikea asia kantaa.

Kuinka surullista, että todellinen evankeliumi ja sen kautta oikea Jumala ja Kristus on hukassa suurelta osalta maailmaa! Oikea Jumala on jo huomioinut jokaisen ihmisen erityisesti ja yksityisesti. Hän on ikuistanut tämän huomioimisen Raamattuun. Sen Sana tulee eläväksi ja omakohtaiseksi jokaiselle rehelliselle etsijälle. Jumalan jokapäiväinen huolenpito tulee selväksi uskovan vaelluksen aikana kun hän oppii luottamaan ja jättämään asiat Herralle. "Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat", on Jumalaan turvaavan asenne hyvinä ja huonoina päivinä.

Hän on sanonut "en minä sinua hylkää enkä jätä" - ei sen todistamiseen kultahippuja tarvita vaan Sana itse todistaa niin.

Kun otamme Raamatun Jumalan ilmoituksena meille se antaa tyydytyksen ja rauhan eikä meidän tarvitse langeta kultakuumeen tai muiden vastaavien ansaan.

Lue myös: Snl 8:10-11, Ps 19:9-11, 119:127.

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia