Uskomaton Benny Hinn osa 1


 

"Ja sinä pelastat nöyrän kansan, mutta sinun silmäsi ovat ylpeitä vastaan…" - 2Sam.22:28.

Olet ehkä kuullut sanottavan, että oikeassa oleminen on ylpeyttä. Suomen Teologisen Instituutin pääsihteeri Eero Junkkaala totesi eräässä kirjoituksessaan tuomiorovastin ilmoittaneen, että oikeassa oleminen on "perkeleen työtä". Samassa kirjoituksessa Eero kysyy pitäisikö rakkauden nimissä hyväksyä epäraamatullinen harhaoppi ja toteaa rakkauden ilman totuutta olevan "löperyyttä".[1] Tähän on helppo yhtyä.

 

Ihmisen rakkaus ja Jumalan rakkaus ovat kaksi eri asiaa. Ihmisen rakkaus on aina enemmän tai vähemmän löperyyttä. Jumalan puolelta Hänen lopullinen vanhurskas vihansakin on rakkautta koska sen tarkoitus on ihmissuvun pelastaminen synnin ja saatanan vallasta.

Sitä ennen Jumala valmisti ihmiselle pääsyn takaisin yhteyteensä Jeesuksen sovitustyön kautta ja Hänen kauttaan jokainen Jumalan lapseksi tullut pelastuu Jumalan lopulliselta vihalta.[2]

 

Oikeassa oleminen on ylpeyttä kun se keskittyy ihmisen ja hänen mielipiteidensä ympärille. Raamatullinen oikeassa oleminen pitää Jumalan Sanaa oikeassa olemisen auktoriteettina. Tällöin kaikki pitää tutkia ja arvostella Sanan pohjalta. Sanan esittäminen ei ole ylpeyttä vaan Jeesuksen ja apostolien esimerkin seuraamista.

 

Raamatullinen oikeassa oleminen on totuudellisuutta. Se ei ole sama asia kuin erehtymättömyys ja täydellisyys. Jaakob ilmoittaa asian, "Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme…" ja varoittaa etteivät kaikki pyrkisi opettajiksi koska opettajat ovat Jumalan edessä erityisessä vastuussa.[3]

Raamatullinen totuudellisuus on Jumalan Sanan totuuden etsimistä, löytämistä, hyväksymistä, sille alistumista ja siinä pysymistä.

Valheellisuus astuu mukaan kun ihminen jatkuvasti pysyy samoissa harhoissa ja opettaa niitä totuutena muille vaikka ne ovat vastaan Raamatun ilmoitusta.

 

Elävän kristillisyyden merkeissä elämme vaikeita aikoja. On kadotettu näky raamatullisesta oikeasta. Vakavasti otettava raamatullinen tutkiminen ja sen myötä tuleva kritiikki on monen silmissä "möröillä" pelottelemista tai vastaavaa. Mitään mörköjä ei tarvitse kuvitella kun yksinkertaisesti avaa silmänsä ja hyväksyy olemassa olevat tosiseikat:

- Raamatullinen tosiasia on, että meitä varoitetaan kerta kerran jälkeen petoksesta. Tässä osa näistä raamatunpaikoista: Matt.24:11, 1Joh.4:1, 2Piet. Luvut 2ja 3, 2Tim.3:1, 1Tim.4:1, 2Tess.2:11 jne.

- Nykypäivän tosiasia on, että karismaattisen liikkeen myötä kristillisen uskon sisältö on kokenut  suurta muutosta ja muuttuu nopeasti edelleen epäterveeseen suuntaan.

 

Monet julistajat pelkäävät sanoa asiat kuten ne ovat. On opittu ja totuttu haluamaan mahdollisimman

ristiriidatonta uskonelämää. Se on kuitenkin mahdotonta. Tämä maailma,  Raamatun ilmoittama totuus maailmasta, että se on pahan vallassa tekee sen mahdottomaksi. Toinen seikka on välinpitämättömyys tutkia tai edes kuulla asioista, jotka tänä päivänä uhkaavat tosi kristillisyyttä.

 

Ihminen on luonnostaan ylpeä ja ennakkoluuloinen totuutta kohtaan. Se on meille luontaista, koska raamatullinen totuus on vaikea purtava ja nieltävä ihmismielelle. Siksi monella ei ole haluakaan terveen kriittiseen ajatteluun ja näin tuhannet ja tuhannet joutuvat erilaisten ja erikoisten oppien ja ihmisten ansaan.

 

Elämme aikaa, jolloin "mystinen kristillisyys" vaikuttaa. (MCM, "Mystic Christian Movement", nimitys nykyiselle uudistusliikkeelle eng.kielisten tutkijoiden mukaan). Ehkä kuuluisin ja Suomessa parhaiten tunnettu tämän liikkeen edustaja on Benny Hinn. Mies, joka sanoo olevansa "Benny, Jumala".[4]

Benny Hinnin ympärille on rakennettu mahtava koneisto henkilökuntineen, avustajineen ja lakimiehineen. Hinn on usein liikkeellä suurissa kampanjoissa maailman eri puolilla. Häntä kohdellaan kuin kuningasta ja sitä hän itsekin haluaa. Benny Hinnin opetuksen arvostelu on monista hänen kannattajistaan lähes Jumalan arvostelua.

Julistajalta vaaditaan yleensä, että hän pysyy Sanassa. Hinn on poikkeus koska hän saa sanoa lähes mitä tahansa. Kannattajien puolustelu on, että eihän Benny ole täydellinen. Hänen opetuksensa arvostelijat ovat fariseuksia ja omassa ylpeydessään oikeassa olevia.

 

Benny Hinnin sanotaan olevan erityisesti Jumalan voitelema. Hän on suoraan yhteydessä Pyhän Hengen kanssa, joka Bennyn mukaan haluaa hänen läheisyyttään. Hinn saa ilmestystietoa suoraan taivaasta, ohi Raamatun. Kaiken lisäksi hänen uskotaan olevan parantaja ja profeetta. Hinnin suurkokouksiin saapuu satoja sairaita toivoen hänen kosketustaan ja rukoustaan. Benny Hinnin organisaatio väittää useiden parantumisten tapahtuvan näissä kokouksissa. Tuhansien sanotaan ottavan vastaan Jeesuksen. Jumalan voima uudistaa uskossaan kylmenneet. Hänen ympärilleen on muodostunut kultinomainen mystinen ilmapiiri. Benny Hinn on Jumalan mies, suoraan Hänen valtuuttamansa Jumalan sanojen välittäjä ja Jumalan voiman jakaja ja tuota voimaa monet julistajatkin häneltä hakevat omaan palvelutehtäväänsä.

 

Raamatun tuntemuksen puute on maaperä, josta uskonnolliset johtajat ammentavat valtansa. Vallan imagoa luotaessa ihmisiä varoitetaan arvostelemasta "Jumalan miehen" tai "-naisen" opetusta koska heidän yllään on "voitelu". Tämä voitelu on usein toisten tietämättömyyden hyväksikäyttämistä.[5] Onko näin Benny Hinnin kohdalla? Julistaahan hän evankeliumia Jeesuksesta.

Ennen kuin tutustumme Hinnin edustamaan kristillisyyteen on hyvä todeta, että kyseessä ei ole ihminen Benny Hinnin arvostelu. Jumalan valmistama pelastus on sama jokaiselle. Hinn ei ole sen ylempi eikä alempi kuin kukaan muu.

Hän lukee Raamattua ja puhuu Kristuksesta kokouksissaan - ainakin ajoittain. Varmasti löytyy ihmisiä, jotka todistavat tulleensa uskoon hänen kokouksissaan. Mutta yksi asia meidän on tiedostettava. Kun puhutaan oikeasta uskoontulosta se on aina Jumalan työ - ei ihmisen, ei yhdenkään julistajan. Vääräkin julistaja voi lukea Raamattua ja esittää sen sanomaa. Tällöin Sana, jossa itsessään on voima, ulkopuolella ihmisen ja kaiken inhimillisen sekaannuksen, voi koskettaa etsivää ja johdattaa hänet Jeesuksen ristin juurelle ottamaan vastaan syntien sovituksen. Sana itsessään on voima - se ei ole sidottu yhteenkään julistajaan. Siksi ihmisen uskoontulo ei ole kiinni kenestäkään toisesta ihmisestä.[6]

Ihminen Benny Hinn tarvitsee esirukousta luopuakseen omasta ennakkoluulostaan Raamatun Jumalaa kohtaan. Kuten tullaan huomaamaan Hinnin kristillinen uskonto ja Raamatun Jumalan ilmoitus ovat liian usein liian kaukana toisistaan.

 

Edellä oleva on vakava väite maailman kuuluisimpiin lukeutuvan julistajan edustamaa opetusta vastaan. Vakavaksi asian tekee Benny Hinnin oma väite yhteydestään Pyhään Henkeen ja Jumalaan. Jos hän on oikeassa Raamattu on väärässä tai sitten koko perinteinen kristikunta on syyllistynyt  Jumalan ilmoituksen vääristelyyn satojen vuosien ajan tieten tai tietämättään. Silloin meidän pitäisi tehdä parannus ja kääntyä Benny Hinnin ja muiden "mystisen kristillisen liikkeen" julistajien ilmestystiedon puoleen saadaksemme oikea valo Jumalan ilmoitukseen. Kumman valitsemme?

 

Kaikkia tunnettuja julistajia nykyinen meno ei miellytä Amerikassakaan. David Wilkerson julisti viime kesän (1999) saarnassaan varoituksen sanaa harhaoppisia julistajia vastaan. Kuvaten heidän opetustaan ja nimeten heitä Wilkerson varoitti seurakuntaansa olemasta missään yhteydessä Benny Hinnin, Kenneth Copelandin, Kenneth Haginin, Rodney Howard Brownin ja muiden samanmielisten opetuksen kanssa. Wilkersonin mukaan, "Eräs pahin jumalanpilkan muoto ei tule ateisteilta. Se tulee luopuneiden, jumalattomien saarnaajien saarnatuoleista ja kynistä", heidän evankeliuminsa on "mädästä siemenestä ja petolliset paimenet saarnaavat sitä... tämä vääristelty evankeliumi myrkyttää suuria joukkoja jopa Kiinassa, Afrikassa ja kaikkialla maailmassa."[7]

 

Näyttelijä Steve Martin esitti pääosaa 1992 tehdyssä elokuvassa "Leap of Faith", Suomessa esitetty mm. nimellä "Huijarisaarnaaja". Esikuvana oli Benny Hinn. Hinnin itsensä mukaan, "…tavallaan se on kohteliaisuus... se olen juuri minä...".[8] Elokuvassa Martinin esittämä suurten lavakokousten tähti lumoaa kuulijansa. Päämäärä on kerätä rahaa. Ihmisiin vaikuttaminen on valtaa. Uskonnollinen show, teatteri, avaa ihmisten kukkarot ja sydämet palvomaan ihmeellistä Jumalan miestä, jonka kokouksissa Hänen voimansa on läsnä. Mutta kaiken takana on petos ja hyväksikäyttö.

 

Benny Hinnin villit liioittelut, kummalliset väitteet ja mahtipontinen esiintyminen ovat antaneet aihetta moniin kirjoituksiin vuosien varrella. Välillä Hinnin sanotaan katuneen opettamaansa ja olevan nyt terveellä pohjalla. Tähän mennessä toive ei ole toteutunut.

 

Benny Hinn jatkaa vuosi vuodelta kummallisemmaksi käyvän ilmestystietonsa esittämistä. Viimeisimpiä on hänen uskonsa Jeesuksen ilmestymiseen suurkokoustensa yhteydessä, "...minä kerroin teille, että Ruth Heflin,[9] profeetta, lähetti minulle sanan Herralta ja hän sanoi, että Herra puhui hänelle selvästi, että minun tulisi valmistautua, koska Herra on näkyvästi ilmestyvä puhujalavalle yhdessä meidän suurkokouksissamme. Rukoilen, että näin tapahtuisi joka kokouksessa... kun menen Keniaan... tunnen olemuksessani, että se tulee tapahtumaan siellä..." [10]

 

Samaa uskoaan Hinn on julkituonut useamman kerran. Jeesus tulee ilmestymään näkyvästi Benny Hinnin puhujakorokkeella tuhansien ihmisten silmien edessä. Kenian suurkokous tuli ja meni eikä näin vielä tapahtunut. Tuhansien uskoontulosta ja monista parantumisihmeistä - ilman yksityiskohtia - kerrotaan kuten tapa on. Kenian uutislehti tiesi kuitenkin kertoa muutakin: Neljä ihmistä oli lähtenyt sairaalasta Benny Hinnin kokoukseen halunaan tulla terveeksi hänen kosketuksensa ja rukouksensa kautta. He kuolivat.[11]

 

Toinen Benny Hinnin villi tarina lähiajoilta koskee kuolleiden herättämistä. Asia, joka on ollut kovasti pinnalla nykyisessä "uudistuksessa". Hinnin mukaan hänen Ghanan suurkokouksessaan mies nousi kuolleista ja tämä videoitiin. "Olin Ghanassa äskettäin, kokouksessamme oli puoli miljoonaa ihmistä ja kuollut mies herätettiin henkiin yleisön edessä. Tämä on totta, ihmiset. Mies herätettiin kuolleista puhujalavalla. Meillä on se video." Reportteri Jeff Pittmanin halutessa nähdä ko. videon selitys oli äkkiä etteivät kamerat käyneet tapauksen aikana. Kun asiaa edelleen tarkennettiin Hinn vetäytyi aiemmasta väitteestään, "Jumala voi herättää kuolleen. Ehdottomasti. En ole nähnyt sitä. Tässä tapauksessa me kuulimme siitä." [12]

 

Benny Hinnille tapaus on tyypillinen. Ensin hurja väite, sitten vetäytyminen tai kieltäminen ettei niin ole sanottu ja/tai sanotun muuttaminen.

Kuolleista herättäminen on Hinnille ollut erityinen asia viime aikoina. Toinen tapaus on vuoden 1999 lopulta. TV-ohjelmassa Hinn todistaa kuinka Jumalan voima tulee ilmenemään TBN-TV-aseman lähetysten kautta niin, että kuolleiden omaiset tuovat ruumiit TV:n eteen ja ruumiit heräävät henkiin: "Ihmiset peruvat hautajaisvalmisteluja ja tuovat kuolleensa arkuissa asettaen ne TV-ruudun eteen, odottaen Jumalan voiman... koskettavan niitä.[13]

 

Paitsi kuolleista herättäminen myös kirousten esittäminen on Hinnille luontevaa. "Asetan kirouksen jokaisen miehen ja naisen ylle, jotka nostavat kätensä tätä voitelua vastaan. Kiroan sen miehen, joka uskaltaa puhua tätä (hänen) palvelutehtävää vastaan...".[14]

Aikaisempia kirouksia ovat mm. "Joku hyökkää minua vastaan jonkun opetukseni takia. Kerronpa sinulle jotakin, veli, varo!... tiedäthän, olen etsinyt Raamatusta yhtä jaetta, en nyt näytä löytävän sitä, yksi jae jossa sanotaan, ´jos et pidä heistä, tapa heidät´...". [15]

"Pyhä Henki on ylläni... päivä on tulossa kun ne, jotka hyökkäävät meitä vastaan putoavat kuolleina maahan. Älä koske Jumalan palvelijoihin, se on kuolettavaa...". [16]

"Olette nousseet minua vastaan, teidän lapsenne saavat maksaa siitä…". [17]  Jne...

Benny Hinn kiroaa ne, jotka eivät yhdy hänen näkemyksiinsä ja siunaa ne, jotka kannattavat häntä. Mitä avokätisimmin sen parempi.

 

Hinnin mukaan aikansa vaikutusvaltaisin naisevankelista, Kathryn Kuhlman, jonka muisto elää vahvana edelleen, jätti hänelle "manttelinsa", eli siirsi voitelunsa Hinniin ja näin Bennystä tuli Kathrynín työn jatkaja kuten Elian ja Elisan tapauksessa.

 

Kuhlmanilla on Hinniin vieläkin suuri vaikutus. Benny Hinn kertoi tämän ilmestyneen hänelle "yöllisessä näyssä" yhdessä Jeesuksen kanssa, "Ja siellä hän seisoi tässä huoneessa ja sanoi minulle, tietenkin tämä oli uni, mutta enemmänkin näynomainen... näin neiti Kuhlmanin ja hän sanoi, ´seuraa minua´. Se oli kaikki mitä hän sanoi. Seurasin häntä toiseen huoneeseen ja siellä seisoi Herra. Kun näin Hänet Kathryn katosi ja nyt Herra sanoi minulle, ´seuraa minua´ ja seurasin Häntä kolmanteen huoneeseen... kun heräsin... tiesin tarkalleen mitä näky tarkoitti. Se oli Kathryn Kuhlman, joka otti minut ja esitteli minut Pyhälle Hengelle. Ensimmäinen huone tarkoittaa sitä kun hän sanoi, ´seuraa minua´. Mutta kun Kathryn oli poissa Jeesus oli siellä. Kathryn teki tehtävänsä ja meni pois ja Herra sanoi, ´seuraa minua´ kolmanteen huoneeseen... uskon tämän huoneen tarkoittavan uutta olotilaa Hengessä... uusi olotila, uusi taso on todella tulossa ja te, pyhät, te tulette olemaan osa siitä... kuinka monet ovat valmiit näkemään suurempaa Jumalan kunnian ilmestymistä?" [18]

 

Benny Hinnille ilmestykset ja näyt ovat arkipäivän todellisuutta. Jeesus, Elia, Kuhlman, enkelit ym. aina tarpeen mukaan ilmestyvät hänelle ja antavat uutta voitelua uuden ilmestystiedon lisäksi. Hinn sanoo, "En ole nähnyt vain enkeleitä, olen nähnyt (kuolleita) pyhiä... eräänä päivänä olin rukouksessa ja mies ilmestyi eteeni... hän oli noin 185 cm pitkä, vanha mies, hänellä oli parta... kimalteleva valkoinen parta... kysyin, ´Herra, kuka on tämä mies jonka näen?´... Herra sanoi, ´profeetta Elia´ ". [19]

 

Benny Hinn näkee näyssä kuolleita ja kommunikoi heidän kanssaan. Hän sanoo myös käyvänsä näiden haudoilla etsimässä lisää voimaa ja voitelua. Hinn kertoo käyneensä Kathryn Kuhlmanin[20] ja toisen naisjulistaja Aimee Semple McPhersonin[21] haudoilla, "Yksi oudoimmista tapauksista sattui muutama vuosi sitten kun vierailin Aimeen haudalla. Nyt tänä torstaina olen TBN:n lähetyksessä. Perjantaina aion vierailla Kathryn Kuhlmanin haudalla. Se on lähellä Aimeen hautaa... en koskaan unohda mitä näin Aimeen haudalla. Se oli uskomattoman dramaattista. Hän oli sellainen nainen, että hänen haudallaan sen molemmin puolin seisoivat yli kaksi metriset enkelit kumartuneina haudan puoleen ja kultainen ketju ulottui haudan ympäri... tuntuu uskomattomalta, että joku voi kuolla ja enkelit seisovat haudan vierellä kumartuneena, tunsin valtavan voitelun kun olin siellä... Jumalan voima tuli ylleni... uskon voitelun lähteneen Aimeen ruumiista... te, te, teidän tulisi tuntea Aimeen haudan voitelu. Se on uskomatonta. Ja Kathrynin. Se on valtavaa. Olen kuullut ihmisten parantuneen kun ovat käyneet haudalla. He paranivat täysin Jumalan voimasta..." [22]

 

"Benny Hinn kiinnostui erityisesti Kuhlmanin vaikutuksesta ihmisiin. Hänen kykynsä kontrolloida joukkoja kiehtoi Hinniä... Hinnin avustajan mukaan hän palvoi Kuhlmania. Ehkä lähempänä oikeaa on sanoa, että hän palvoi mitä Kuhlman kykeni tekemään. Kirjassaan Hinn välittää loisteliaan, lähes myyttisen kuvan osasta Kuhlmanin elämää… Kirjassaan "The Anointing" Hinn kertoo käynneistään Kuhlmanin kokouksissa ja sitten myöntää, ´Olin ollut julistajana vasta kolme kuukautta enkä ollut nähnyt mitään sen kaltaista... menin takaisin Kanadaan ja ajattelin sitä. Sanoin, ´minun on kokeiltava tätä´´".[23]

 

Ns. "pyhä nauru" ilmeni jo Kathryn Kuhlmanin kokouksissa. Hinnin mukaan hän sai sen sieltä. "Pyhä nauru" tai "nauraminen hengessä" tapahtuu kun henkilön sanotaan olevan "voiman alla". Nauru muuttuu hysteeriseksi ja leviää joukossa. Hinn kokeili samaa ja se toimi. Rodney Howard Brown tunnetaan nykyisen "nauruherätyksen" alkuunpanijana. Kuitenkin Benny Hinn oli vaikuttamassa tähänkin. 1991 RHB oli kutsuttuna Hinnin seurakuntaan. Tuolloin Hinn julisti RHB:lle: "Rodney, Jumala on antanut sinulle mahtavan voitelun tätä varten, anna pyhän naurun iskeä heihin Jeesuksen voimallisessa nimessä".

Benny Hinn näkee kuolleita ja kommunikoi niiden kanssa.[24] Jeesus ja Pyhä Henki osoittavat hänelle suurta huomiota. Hänellä on oikeus kirota oppinsa arvostelijat. Seuraavassa jaksossa tarkastelemme Benny Hinnin taivalta sen alusta alkaen ja annamme Hinnin itsensä kertoa uskomattomasta elämästään ja opistaan.

 

 

Juhani Aitomaa

 [1]Kulmakivi, STI:n tiedotuslehti 2/99

[2] 1Tess.1:10, 5:9, Room.5:9,Hepr.9:28

[3] Jaak.3:1-2

[4] "So, I am Benny Jehovah", Spiritual Warfare Seminar, 2.5.1990

[5] Sanan mukaan voitelu on jokaisella uskovalla suoraan Jumalalta saatuna. 1Joh.2:20,27. Siksi ihmisen kautta voitelua hakevat altistavat itsensä eksyttävien henkien petokselle.

[6] Ehkä tähän viittaa Paavali kun toteaa, että Kristusta voidaan julistaa myös näön vuoksi "Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa…" Fil.1:18

[7] David Wilkerson, "The Reproach of the Solemn Assembly", Times Square Church

[8] CNN,Cable News Network,Time Impact, The Miracles and the Money, Unorthodox Theology, 1997

[9] Ruth Heflin on amerikkalainen naispastori, joka tunnetaan kultahippukokousten pitämisestä yhdessä brasilialaisnainen Silvanan kanssa. Kokouksissa Silvanan hiuksista ja iholta irtoilee kultahiutaleita. Ks. Foorumi "Ei Kaikki Ole Kultaa", tammikuu 2000.

[10] Benny Hinn, This is Your Day, 21.4.2000.

 

[11]Neljä kenialaista, joista kaksi lasta, kuoli Benny Hinnin Kenian kokouksessa odottaessaan ihmeparantumista, raportoi Kenya Times 3.5.2000. Kuolleet olivat lähteneet paikallisesta sairaalasta kokoukseen mutta ennen kuin pääsivät Hinnin rukoiltavaksi kuolema ehti ensin. Poliisin mukaan kymmenen muuta ihmistä loukkaantui pahoin kokouksen aikana.

[12] CNN, Time Impact, The Miracles and Money, Revelations 1997.

 

[13] Trinity Broadcast Network, TBN, Paul ja Jan Crouch´in TV-asema, jonka ohjelmassa Benny Hinn säännöllisesti esiintyy. Tälle TV-asemalle ja ohjelmalle Hinn lupasi niin suurta Jumalan voitelua, että kuolleet heräävät sen ohjelman aikana. 22.11.1999 Christian News/The Calvary Contender 15.12.1999.

 

[14] TBN, Paul Crouch haastattelee Benny Hinniä 13.9.1999.

 

[15] "Praise A Thon", TBN, 8.11.1990.

 

[16] "Miracle Invasion Rally", 22.11.1991.

 

[17] TBN, 23.10.1992.

 

[18] Benny Hinn, This is Your Day, 11.6.1997.

 

[19] Benny Hinn, Honolulu, 28.2.1997.

 

[20] Kathryn Kuhlman, 1907-1976, aikanaan maailman tunnetuin naisevankelista, jonka muisto elää vahvana edelleen. Jo varhain hän aloitti "ihmeparantumiskokoukset". Kuhlman opetti myös radion kautta. 60-luvun puolivälin paikkeilla Kuhlmanista tuli karismaattisen liikkeen yksi keskushenkilö. Kuhlman pyrki osalliseksi ja sai "Pyhän Hengen" voiman, joka ilmeni mm. voimana kaataa ihmisiä. Tulla "Hengen lyömäksi" ts. kaatua taaksepäin lattialle Kuhlmanin kokouksessa oli aikansa ihme. Hänen elämäkertansa kirjoittanut Jamie Buckingham kertoo, "hän rakasti kalliita vaatteita, kallisarvoisia jalokiviä, luxushotelleja ja matkustamista parhaassa luokassa". Kuhlmanin mainetta tahrasi hänen avioeronsa. Palvelutehtävänsä aikana hän rakastui naimisissa olevaan mieheen, joka jätti vaimonsa ja lapsensa Kuhlmanin takia. Liitto kesti kuusi vuotta kunnes Kathryn jätti miehen. Tästä huolimatta hän jatkoi toimintaansa eikä suosio siitä kärsinyt. "Kuhlmanin elämässä oli paljon salattavaa... hän jätti jälkeensä huomattavan varallisuuden mutta jatkuvasti opetti kannattajiaan kuolemaan itselle, hän käytti huimia summia vaatteisiin samalla kun maksoi henkilökunnalleen huomiotaherättävän alhaista palkkaa...(The Confusing World of Benny Hinn). -Lähde pääosin "Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements".

 

[21] Aimee Semple MacPherson, 1890-1944, sai jo kodissaan kristillisen kasvatuksen ja mentyään naimisiin evankelista Robert James Semplen kanssa alkoi toimia hengellisessä työssä. Lähetyskentällä Hong Kongissa Robert kuoli ja Aimee jäi leskeksi. Palattuaan Yhdysvaltoihin Aimee jatkoi erilaisissa hengellisissä tehtävissä kunnes perusti oman seurakunnan. Hänen toimintansa sanotaan olleen aina "tunnustustenvälistä ja ekumeenista". Angelus Temple tuli oman kirkkorakennuksen nimeksi ja Aimeen maine kasvoi. Liikkeen nimeksi vakiintui "Foursquare Gospel", (neljänurkkainen, -kulmainen evankeliumi, joka tarkoittaa Jeesusta pelastajana, Pyhällä Hengellä kastajana, parantajana ja tulevana kuninkaana). Liike jatkaa edelleen ja tunnustaa myös naisjohtajuuden seurakunnissaan. 1926 Aimee sai kyseenalaista mainetta kertoessaan tulleensa kidnappauksen kohteeksi. Hänen antamansa tiedot tapahtuneesta osoittautuivat sekaviksi ja paikkansapitämättömiksi. Aimee joutui oikeuteen perättömästä ilmoituksesta mutta vapautui syytteistä näytön puutteessa. 30-luvun alussa hän solmi uuden avioliiton, joka päättyi eroon. Aimee edusti "myöhäissade", Latter Rain -näkemystä suuresta lopun ajan herätyksestä. Hän  uskoi Pyhän Hengen lopun ajalla saattavan seurakunnan voimaan ja valtaan. 1944 hän kuoli lääkkeiden yliannostuksen uhrina. Hänen sanotaan olleen huomatuin naisjohtaja Amerikan monenkirjavassa helluntailiikkeessä. -Pääosin "Dictionary of Pentecostal and Charismatis Movements",  mukaan.

 

[22] Benny Hinnin saarna, "Double Portion Anointing", osa 3, 7.4.1991.

 

[23] The Confusing World of Benny Hinn, Personal Freedom Outreach, 1996.

 

[24] Raamattu varoittaa yhteyksistä kuolleisiin useissa yhteyksissä.

Juutalainen perinne pitää kuolleita saastaisina mm. 4Moos.19:11. Juutalaisille patriarkkojen haudat ovat kuitenkin pyhiä paikkoja.

Benny Hinn on sanonut olevansa israelilainen. Tosiasiassa Benny Hinn on arabi, joka edelleen on kiinni arabiperinteessä. Arabien taikauskoinen käsitys on, että huomattavien, pyhien ihmisten haudoilla käynti ja siellä rukoileminen on tehokasta. Arabit tekevät pyhiinvaellusmatkoja näille haudoille. Samaa uskovat katoliset, joka tausta Hinnillä myös on hänen omienkin sanojensa mukaan. Sprititismi on pyrkimystä olla yhteydessä kuolleisiin ihmisiin. Robert Burrows, Spiritual Counterfeits Project, sanoo spiritismin tulleen suosituksi 1880-luvun puolivälissä. Sen keskeinen piirre on usko, että kuolleet jatkavat elämäänsä toisessa ulottuvuudessa ja yhteys heidän kanssaan on mahdollista. Uudempi muoto spiritismistä on ns. kanavointi, channeling, jossa kuolleen henki ilmestyy elävän henkilön välityksellä. Se tuli suosituksi kun julkisuuden henkilöt, esim. kuuluisa näyttelijä Shirley MacLaine ilmoittivat harrastavansa sitä. Sittemmin mm. monet kirjoittajat ovat sanoneet kirjoitustensa olevan jonkun kuolleen tuotosta heidän toimiessaan vain "kanavina". Spiritisteillä on omat "kirkkonsa" joissa toimintaa harjoitetaan. He sanovat joukossaan tapahtuvan parantumisihmeitä ja profetoimista. Kun tarkastelemme mitä Raamattu sanoo kuolleista ja yhteydestä niihin se on aina vakava ja tuomittava asia. Yhdenkään kristityn ei tule pyrkiä yhteyteen kuolleiden kanssa. Julistajan ja opettajan kertomana asia on vieläkin vakavampi. Yhteys kuolleisiin on täysin Raamatun vastaista toimintaa. Jumala on tarkoittanut kiellon ihmisen omaksi varjelukseksi. Lievemmässä petoksen muodossa ihmisen oma alitajunta voi tuottaa erilaisia tuntemuksia ja ilmiöitä. Jos näitä erehdytään pitämään jumalallisen voiman ja ilmestyksen ilmentyminä niin ihminen joutuu harhaan. Vakavampi asia on demoninen petos, jonka valtaan kuolleisiin yhteyttä haluavat ennen pitkää ajautuvat. Pahat henget voivat näyttäytyä niihin yhteydessä olevalle henkilölle näyissä lähes missä tahansa muodossa, myös kuolleiden omaisten ja läheisten muodossa.