Antisemitismin mysteeri

 

Ihmiskunnan historian aikana juutalaisia koskien on monesti esitetty syytös "maailmanlaajuisesta sionistisesta salaliitosta". Miksi? Samaa ovat kysyneet vainotut ja takaa -ajetut juutalaiset joutuessaan pakenemaan maasta toiseen.

Miksi juutalaisia kerta toisen jälkeen syytetään ja pidetään uhkana maailmalle?

Juutalaiset Pyhät Kirjoitukset, meidän tuntemamme Vanha testamentti lupaa, että kerran juutalainen Messias hallitsee maailmaa Jerusalemista käsin. Mutta näissä profetioissa ei uhata maailmaa vaan päinvastoin luvataan rauhan ja onnen aika kaikille maan asukkaille. Heprealaiset profeetat eivät ennusta "juutalaisten ristiretkiä" maailman muita kansoja vastaan taivuttaakseen nämä väkipakolla omaan uskontoonsa. Kun Messias saapuu niin kaikki kansakunnat tunnustavat Hänen ehdottoman pyhyytensä ja oikeudenmukaisuutensa. Kaikille on selvää, että Hänen valtansa on Jumalan, ihmisen Luojan, oikeutettua valtaa.

Muslimit, jotka ovat muodostaneet uskontonsa paljolti juutalaisvihan pohjalle, puhuvat avoimesti juutalaisten tuhoamisesta ja Israelin hävittämisestä.

Samoin he tekevät yleisesti tiettäväksi, että heidän päämääränsä on valloittaa maailma tehden kaikki ihmiset alamaisiksi islamin opeille. Tähän päämäärään pääsemiseksi voidaan tarvittaessa käyttää väkivaltaa. Kuitenkaan - kummallista kyllä - muslimeja ei syytetä salaliitosta maailman valtaamiseksi. Jopa heidän avoimet uhkauksensa Israelin ja juutalaisten tuhosta otetaan vastaan jotenkin oikeutettuina vaatimuksina ja ne selitetään länsimaissa joksikin muuksi kuin mitä nämä lausumat pitävät sisällään. Arabien lukumääräinen ylivoima juutalaisiin nähden on lähes 100:1:een - silti maailma näkee juutalaisissa uhan... Juutalaiset eivät ole historiansa aikana kertaakaan nousseet sellaiseksi uhkakuvaksi kuin usein annetaan ymmärtää. Juutalaista kansaa vastaan kylvetyn valheen siemenet ovat vuosisatojen aikana saaneet aikaan kauhistuttavia muotoja. Viimeisin natsi-Saksan suorittama kansanjoukkomurha: Holocaust.

Roomalaiskatolinen kirkko väittää ettei se ole syyllistynyt antisemitismiin nyt eikä ennen. Hiljattain kirkko pyysi juutalaisilta anteeksi Holocaustia mainiten kristittyjen yhteisen syyllisyyden. Kirkon ja sen johdon toimia ei mainita. Vatikaanin II-konsiili selvittää katolisen kirkon suhdetta juutalaisiin: "On totta, että (katolinen) kirkko on uusi Jumalan kansa, kuitenkaan juutalaisia ei tule pitää hylättyinä tai kirottuina Pyhien Kirjoitustenkaan mukaan...Todella, kirkko tuomitsee kaikenlaisen vainon ketä tahansa kohtaan se on suunnattu..." - ja myöhemmin tuomitaan myös antisemitismi.

Mutta Vatikaanin lausunnot, niin tämä kuin muutkin - mukaan lukien ko. anteeksipyyntö, koskevat aina toisten tahojen tekemiä vääryyksiä, eivät kirkon itsensä. Kuitenkin katolinen kirkko on vuosisatojen saatossa ollut eräs pahimpia juutalaisvihan kylväjiä lukuisten paavien ja muiden johtajiensa johdolla. 1968 katolinen julkaisu kirjoitti: "Katolinen kirkko tänään valittaa vihollistensa mahdin alla... jotka työskentelevät päivin ja öin tuhotakseen sen... Vihollinen on aiheuttanut vainoa, sotia, mellakoita, vallankumouksia, yksilöiden harhautumista ja kaikenkaltaista yhteiskunnan rappeutumista. Tämä katolisen kirkon vitsaus ja rangaistus kaikelle ihmiskunnalle... (ovat) sionistit, jotka odottavat Israelin tulevaa kuningasta... (joka) on iankaikkinen vihollinen kaikelle kristikunnalle. Nämä ovat vielä tänä päivänä nykyhetken Kristus-tappajia... Juutalaisten salaliitto pyhää äitikirkkoamme vastaan on saavuttamassa ratkaisevan vaiheen..." Artikkeli luettelee suuren joukon paaveja, jotka ovat antaneet julkilausumia ja varoituksia juutalaisia vastaan.

Katolisen kirkon johdon antama kuva, ettei sen seinien sisällä esiinny eikä ole esiintynyt antisemitismiä on valheellinen. Kirkko myöntää juutalaisten olleen kerran Jumalan valittu kansa mutta nyt myös juutalaisten on liityttävä "uuteen Jumalan kansaan", katoliseen kirkkoon. (Sama periaate koskee luterilaisia, baptisteja, helluntailaisia...).

Muslimimaailmaa kohtaan kirkko on suosiollinen. Se sanoo muslimien olevan Aabrahamin uskon yhteen Jumalaan perillisiä. Jokaiselle kristinuskoa tuntevalle on selvää, että muslimien jumala ei ole kristinuskon Jumala. Kuitenkin näin katolinen kirkko opettaa: Muslimit, juutalaiset, katoliset ja muut kristityt palvelevat samaa Jumalaa.

Katolisen kirkon johto on vakuuttunut, että sillä on ratkaisuvalta Jerusalemin kysymykseen.

Rooman Paavin tavoite on yhdistää juutalaisuus ja islam yhteen katolisen kirkon kanssa maailman rauhan takaamiseksi. Jerusalemista tulisi maailman - ainakin hengellinen - pääkaupunki, jossa kaikki kolme uskontoa yhdessä voisivat kokoontua, kuitenkin roomalaiskatolisen kirkon pitäessä suurinta valtaa.

Missä ovat antisemitismin juuret? Löydämme ne tarkastellessamme maailman tapahtumia Raamatun näkökulmasta. Jumala on luvannut ihmiskunnalle vapautuksen. Vapautuksen tuojaksi Hän antoi ainokaisen Poikansa, Jeesuksen, joka täytti tehtävänsä syntisen ihmisen lunastamiseksi takaisin Jumalan yhteyteen. Hän on luvannut palata takaisin ja tuoda mukanaan oikeudenmukaisuuden ja hyvyyden maailmaan. Jumalan vastustaja saatana ei halua Jumalan hyvän tahdon tapahtuvan ihmiskunnalle, hän haluaa ihmisen tuhoa.

Ihmisen syntinen, ylpeä ja itseriittoinen mieli on hyvä kasvupaikka sielunvihollisen kylvämälle valheelle - myös juutalaisia koskien. Jumala valitsi kerran juutalaisen kansan ja päätti tehdä itsensä tiettäväksi maailmalle sen välityksellä. Koska tällä kansalla on keskeinen rooli koko maailmaa koskevassa pelastushistoriassa niin saatana työskentelee kaiken valheen voimalla juutalaista kansaa vastaan yrittäen saada ihmiset uskomaan nämä valheet. Jos juutalainen kansa tuhotaan maan päältä niin Jumala oman Sanansa mukaan osoittautuu heikoksi, ei-kaikkivaltiaaksi, eikä Jeesus palaa takaisin maan päälle tuomaan rauhaa ja lepoa ihmiskunnalle.

Antisemitismissä on siis kysymys Jumalan suunnitelman vastustamisesta. Kuitenkin tämä vastustus on Jumalan sallima ja Hän on asettanut sille tarkan ajan, jonka jälkeen Hän puuttuu asiaan. Jumalan Sana on toteutunut ihmiskunnan historiassa tähän päivään saakka tarkasti. Se toteutuu kunnes kaikki on tapahtunut Kirjoitusten mukaan. Silloin, Jes. 51:11 mukaan: "Herran vapahdetut" - juutalaiset ja muut kansat - "tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo."

Juhani Aitomaa

 

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia