ALFA - kurssi valloittaa

 

 

Nopeasti leviävä anglikaaninen liike voi auttaa virkistämään eurooppalaista kristillisyyttä - näin otsikoi maailmanlaaja TIME-lehti äskettäisen ALFA kurssia käsittelevän artikkelinsa .

Alfa kurssi on menetelmä, jonka kautta on tarkoitus tehdä kristinuskon perusasiat selviksi kaikille halukkaille. Mukaan Alfa-piireihin toivotetaan tervetulleeksi kaikki epäilijöitä myöten. Ketään ei haluta painostaa uskonratkaisuun vaan ihmisen omaa valintaa halutaan kunnioittaa.

Periaate on oikea. Samoin on toimittu ja toimitaan siellä, missä evankeliumi halutaan tuoda esille terveesti ja ihmisen valinnanoikeutta kunnioittaen.

Alfa kurssia mainostetaan sillä, että se sopii kaikille. Sen materiaalin mukaan etenevät katoliset, reformoidut, anglikaanit, luterilaiset, helluntailaiset, baptistit jne.

Alfan sanotaan olevan kirkkokuntia yhdistävä tekijä. Yhteys onkin menetelmän avainsana. Alfa on hengellisyydelle samaa mitä McDonalds tai Coca Cola maailmalle, hengellistä pikaruokaa, jonka sanotaan nopeasti johtavan Jumalan voiman, Pyhän Hengen, kokemiseen.

Alfan menestymiseen on maallisempiakin syitä. Yksi on laaja organisaatio ja iso raha. Sen edistämiseen käytetään tänä vuonna yksin 8.3 miljoonaa USD (n.40 milj. Smk) ja kasetti-, kirja-, videobisnestä pyörittää 100-päinen kokoaikatoiminen henkilöstö. Alfa konferensseja pidetään ympäri maailmaa seurakuntien vastuunkantajille. Tänä vuonna arvioidaan toteutuvan n.13000 Alfa kurssia ja n.1,5 miljoonaa ihmistä on osallistunut kursseille niiden alkamisesta lähtien.

Kaikesta hyvästä huolimatta Alfaan liittyy piirteitä, joita ei voi jättää huomioimatta.

Kirkkokuntien piispat, nekin, jotka muuten ovat aina valmiit kieltämään Raamatun ilmoituksen Jeesuksen neitseestä syntymisestä, ylösnousemuksesta, ym. ja jotka pitävät Paavalin kirjeitä toisarvoisina koska niissä tuomitaan huorinteko, homoseksuaalisuus ym. synnit - ylistävät kilvan Alfa kurssia. Anglikaanisen kirkon pää, arkkipiispa George Carey antaa Alfalle varauksettoman tukensa. Rooman kirkon pää, "Jumalan sijainen maan päällä", paavi antaa Alfa kurssille hyväksymisensä koska se ei ole katolista uskontoa vastaan. Kuten Coca Cola sopii yhtä hyvin valkoisille, mustille, keltaisille ja punaisille ihmisille niin Alfakin mukautuu kaikkiin kirkkokuntiin ja kaikkiin tunnustuksiin. Eläköön Alfa!

Nykyisenlaisen Alfa kurssin "isä" Nicky Gumbel opettaa, että katolisten ja protestanttien eroavaisuudet ovat täysin merkityksettömiä verrattuna siihen mikä meitä yhdistää. Mikä meitä sitten yhdistää? Sama Jeesus? Sama usko Raamatun auktoriteettiin? Ei suinkaan, yhteyttä ei ole koska jo perustava kysymys ihmisen pelastuksesta tarkoittaa aivan eri asiaa katoliselle kuin protestanttiselle uskonliikkeelle.

Mikä siis on se henki, joka yhdistää? Gumbelin sanoin: "On ihmeellistä, kuinka Hengen liikehdintä aina lähentää kirkkoja yhteen, Hän tekee niin suoraan yli kirkkokuntarajojen ja perinteiden...".

Mutta Raamatun Pyhä Henki on totuuden henki ja Hän korottaa yksin Jeesusta, joka on Totuus. Jumala on Pyhä ja Hänen Pyhä Henkensä pysyy Sanan totuudessa kirkastaen ja korottaen sitä. Koska katolinen kirkko ei halua ottaa totuutta vastaan ei siellä vaikuttava henki ole totuuden henki. Totuuden henki ei vaikuta muiden kristittyjen lähentymistä katolisen kirkon opetukseen vaan tuo totuuden tuntoon tulleet katoliset ulos sen harhaoppisesta helmasta.

Gumbel painottaa etteivät alfalaiset koskaan kritisoi kenenkään toisen kirkkokunnan tai kristityn johtajan opetusta. Raamattu ei opeta kaiken kattavaa ekumeniaa ja ihmismielistelyä vaan tekee selvän eron oikean ja väärän opetuksen välille. Emme arvostele toisia henkilöinä emmekä näe toisten sydämiin mutta julkinen opetus on aina tutkittava ja arvosteltava Raamatun Sanalla. Jos se on Sanan vastaista se tulee hylätä.

Yhteys on keskeinen opetus harhaoppiselle 1940-50 luvun "Myöhäissade" liikkeelle, joka on aikamme "uudistuksen" yksi kasvupohja. Toki vielä pidemmälle voidaan mennä aina muinaiseen gnostilaisuuteen, jonka vaikutteita nykyuudistus kantaa muassaan.

Puuttuuko Alfasta jokin? Ainakin terve, raamatullinen asioiden ja taustojen tutkiminen. Jos Alfa saa maailman katoliset luopumaan taikauskostaan ja vapauttaa heidät kirkkonsa uskomusten alta Kristuksen armon ja pelastuksen tuntoon on kyseessä valtavan hieno menetelmä. Kuitenkin Alfa näyttää tekevän päinvastaista. Se tukee katolista harhaa.

Alfa kurssin koti on Holy Trinity Brompton (HTB) kirkko Lontoossa. Siellä kurssi oli käytössä vuosia mutta vasta kun kirkon kuraattori Nicky Gumbel teki siihen muutoksia 1990 luvun alussa alkoi sen renessanssi. Alfa kurssi alkoi menestyä samaan aikaan kun nk. "Toronton uudistus", "nauruherätys", "Pyhän Hengen uusi voitelu" - ym. millä nimellä tätä tunnettua liikettä kutsutaankaan - tuli maailmalla tunnetuksi. HTB:stä tuli "uudistuksen" keskuspaikka Englannissa ja tunnettu kirkko koko maailmassa. Nicky Gumbel lisäsi samoja elementtejä Alfa kurssiin, erityisesti ns. "Pyhän Hengen" kokemisen viikonlopun ja Alfa kurssi alkoi levitä kuten "Toronton siunaus".

Kurssi sisältää 10 viikon aikana läpikäytävät 15 asiakokonaisuutta. Alussa esitetään evankeliumi mutta pian kurssin jatkuessa pääpaino muuttuu torontolaisuuden kaltaiseen hengen odotukseen ja palvontaan. Yhteys ja hengen (mikä ymmärretään Raamatun Pyhäksi Hengeksi) ylikorostaminen ovat kurssin keskeistä antia.

Alfa kurssilla tulee olla mukavaa ja hauskaa. Alfan päätoimisto Englannissa on laatinut tarkan käsikirjoituksen joka iltaa varten. Ohjeet ovat selvät aina sitä myöten, että illan avaajan tulee aloittaa yhdessäolo kertomalla vitsi.

Esittäessään vertausta tuhlaajapojan paluusta Gumbel sanoo sen osoittavan kuinka Jeesus sanoi kirkon "olevan kuin juhla ja kemut", kutsut, jossa jokaisella on hauskaa. "On hauskaa, on naurua... ja tätä koemme nyt, naurua ja hauskaa ja ihmiset tulevat juovuksiin, ei viinistä vaan Hengen täyteydestä. Tule juhlaan, jossa voit juopua Jumalasta... kutsuimme Henkeä saapumaan... Ne olivat Pyhän Hengen tarjoamat kemut. Se oli hauska paikka olla. Seurakunnan pitää olla kuten kutsut".

Seurakunta juhlii kerran Herran luona "hääaterialla" mutta ei sitäkään kuvata Raamatussa hauskanpitona tai kutsuina. Hengellinen ilo ja rauha ei ole hillittömyyttä eikä hullutusta.

Samalla tavoin Gumbel ja muut samanmieliset vääristelevät 1700 ja 1800 luvun herätysten johtajien lausumia. John Wesleyn, George Whitefieldin, Jonathan Edwardsin ym. sanotaan antaneen tukensa samankaltaisille mielettömyyksille. Näin ei ole.

1980 luvulla alkanut John Wimberin edustama "voimaevankeliointi" on yksi torontolaisuuden kasvupohja. Jo tuolloin painotettiin kokemusta puhtaan opin sijasta. Oikeaoppisuus nähtiin esteenä evankeliumin leviämiselle. Niinpä suunta on jatkunut ja vahvistunut. Sanan opetus ja oppi ei enää ole merkittävä vaan "yhteys" ja "keskinäinen rakkaus", joka ei ole Raamatun tarkoittamaa uskovien yhteyttä.

Gumbel vieraili vuonna 1982 John Wimberin kokouksessa. Hän kuvaa vierailuaan, "…he rukoilivat henkeä saapuvaksi... tunsin jotakin, kuin 10000 volttia virtasi ruumiini läpi.. Hän (Wimber) sanoi vain 'lisää voimaa' ... se oli kaikki mitä hän rukoili... Sittemmin olemme nähneet monia näitä manifestaatioita Pyhän Hengen viikonloppuina... nämä kokemukset... eivät itsessään ole tärkeitä... hengen hedelmä on se mikä merkitsee, hengen hedelmä, joka tulee näiden kokemusten kautta."

Gumbelin opetus on totaalisesti väärä. Kokemukset eivät tuota hengen hedelmää vaan se syntyy päivittäisen uskonvaelluksen kautta kun olemme tottelevaisia Jumalan Sanalle.

Sandy Millar (yksi HTB:n johtajista): "Henki yksin voi tyydyttää (Jumalan) nälän". Mutta entä Sana? Sanahan on yksin elämän leipä. Pyhän Hengen oikea tehtävä on ottaa Sanasta ja avata Sanaa meille ja niin Sana tyydyttää hengellisen nälkämme. Millarin näkemys on tyypillinen nykyisen "uudistuksen" johtajille. Ihmisiä ohjataan pois Sanan auktoriteetista jonkun villin hengen ja sen villitsemien julistajien auktoriteettiin.

Alfa asettaa pääpainon Jeesuksen ristintyön sijasta "hengen" yliluonnolliselle toiminnalle ihmisessä. Kokemus vahvistaa kääntymisen ja joissakin tapauksissa on itse kääntymisen merkki - ei niinkään synnintunto. Alfan todistus Jumalasta saatetaan mieltää "Pyhän Hengen" kokemisena tai tuntemisena, ei kirjoitettuna Sanana.

Se esittää kristillistä elämäntyyliä, joka ei aina ole sama asia kuin kristillinen usko. Kuinka monet kääntyvät kristilliseen elämäntyyliin pikemmin kuin Kristukseen?

Yhteys Jumalaan ymmärretään syntyvän koettavan "Pyhän Hengen kasteen" kautta. Yhteyden sanotaan pysyvän yllä rukouksen, Raamatun lukemisen ja kirkossa käynnin avulla. Jeesuksen korottaminen ja mitä Hän puolestamme on tehnyt jää vähemmälle huomiolle.

Alfan osanottajia ei varoiteta vaarasta, joka syntyy kun varauksetta kaikki kokemukset ja niiden jakajat hyväksytään.

Monet ovat varmasti tulleet aidosti uskontien alkuun Alfan kautta. Toivottavaa on, että heidän hengellinen kasvunsa tapahtuu raamatullisen seurakunnan opetuksen yhteydessä.

Monet todistukset kuitenkin kuvaavat kokemusta, joka kuvataan uskonkokemuksena mutta josta puuttuu synnintunnon kautta koettu Jeesuksen ristintyön omakohtainen vastaanottaminen. Christianity Today lehti julkaisi entisen punk-rock kitaristi Keith Prastridgen todistuksen: "He panivat kätensä päälleni ja tunsin vapautumisen, tiedäthän, tiedän, että ne jotka ovat kokeneet Hengen tietävät mitä se on. Se on kuin hyvä tappelu ja yht´äkkiä olet isketty maahan." Alfan mukaan voit kokea ja tuntea Pyhän Hengen aistien kautta. Kokemus on sama mitä jaetaan toronto/pensacola piireissä. Koska ko. henkeä voidaan jakaa toisille ja koska samat henkilöt ovat olleet mukana Alfan kuin "uudistuksen" parissa sama henki vaikuttaa.

Alfa on uusi tapa kokea "Pyhän Hengen baarimikon" juomia. Gumbel painottaa, että ihmiset voivat kokea mitä moninaisempia tuntemuksia ja kokemuksia Pyhän Hengen viikonlopun yhteydessä. "Kun ihmiset täyttyvät he vapisevat kuin lehti tuulessa. Toiset kokevat syvää hengitystä ikään kuin fyysisesti hengittävät Henkeä sisäänsä, jonkun kohdalla esiintyy kuumuuden tuntemista käsissä tai ruumiin muissa osissa. On Hengen lyömää, lattiaan liimaantumista, juopuneen oloista käytöstä ja hillitöntä naurua."

Alfa kurssin täyttymys on tuo viikonloppu, jolloin kutsutaan Pyhä Henki saapumaan. Osanottajia valmistellaan kokemukseen. Heitä kehotetaan olemaan avoimia, rentoutuneita, saapuvan hengen aitoutta ei pidä epäillä. Ilmiöt ovat samoja kuin toronto/pensacola "uudistuksessa".

Nicky Gumbel kirjoittaa: "...(ne jotka) tulevat mukaan new age liikkeestä pitävät rationaalista ja historiallista ajattelua kylmänä, mutta kun tulee Pyhän Hengen kokemisen viikonloppu he ovat enemmän kotoisella maaperällä". Mitä on Gumbelin tarkoittama rationaalinen ja historiallinen ajattelu? Se on evankeliumin esittämistä ja vain sen kautta voidaan tulla aidosti uskoon kun Hän avaa henkemme silmät Raamatun totuudelle. Mitä muuta Gumbelin väite todistaa? Sen, että new age liikkeistä saapuvat ovat kokeneet samoja ilmiöitä. Samat ilmiöt, sama henki - mutta tämä mahdollisuus ei tunnu vaivaavan näitä "uudistusmielisiä".

Monet esimerkit osoittavat, että Alfa kurssin käyneet eivät aina erota kääntymistä "hengen" kokemisesta: "Vaimoni rohkaisi minua lukemaan artikkelin HTB:n Alfa kurssista. Mikä vaikutti minuun eniten oli kuinka Pyhän Hengen työlle annettiin keskeinen merkitys. Tunsin sydämessäni, että minun oli saatava tämä voima maksoi mitä maksoi... Joten ilmoittauduin ja odotin Pyhän Hengen viikonloppua... roikuin mukana kuin maratoonari... olin jo epätoivoinen kun lopulta (tuona viikonloppuna) Nicky Gumbel kutsui Hengen tulemaan ja voi sitä helpotusta..." Alfa kurssin käyneet ja kokemuksen saaneet pitävät sitä Jumalan voiman kokemisena. Tämä on raamatullisen Jumalan voiman väärinkäsittämistä.

Samoja tuntemuksia saavat kundalinijoogan harrastajat, niitä ovat kokeneet pakanallisten kulttien jäsenet ja harhaoppiset lahkot kuten vapisijat.

Mikään koetusta ei takaa ilmiön takana olevan oikea Pyhän Henki. Ennen muuta Hän vakuuttaa ihmiselle synnin vakavuutta ja sitä kohtaavaa tuomiota. Tästä syntyy oikea Jumalan pelko, pelko tulla hylätyksi iankaikkiseen kadotukseen ja tämä johtaa ihmisen Jumalan armon lähteille. Jeesuksen teko edestämme saa syvän merkityksen.

Gumbel kyllä mainitsee, että pettäjä tulee aina jonkun hyvän hahmossa. Kuinka outoa, että Gumbel ja muut eivät kuitenkaan anna ajatustakaan sille voisiko tässä olla kyseessä pettävä henki. Sen sijaan kehotetaan ja rohkaistaan "älä lainkaan epäile". Ota vain vastaan ja jaa eteenpäin muille.

Alfa kuuluu "valtakunta nyt" liikkeeseen. Sen mukaan elämme "Hengen aikakautta" ja meitä edeltävät kristityt sukupolvet ovat laiminlyöneet ja unohtaneet Pyhän Hengen. Mitä itsekeskeistä harhaa tämä onkaan! Opetus esittää oman sukupolvemme erinomaisena, Jumalan valittuna, jonka apostolit ja profeetat ovat Raamatun apostoleja ja profeettoja suuremmat. Sukupolvemme uskovista kehittyy kuolematon joukko, "Jooelin armeija", "poikalapsi", joka ottaa vallan maailmassa ja ryhtyy hallitsemaan sitä valmistaen maailman Kristukselle. Jeesuksen tulemus ei niinkään ole persoonallinen tulemus maan päälle vaan seurakunta on Kristus maan päällä.

Gumbel esittää uskonsa "valtakunta nyt" teologiaan lainaamalla mm. Joh 14:12, jonka mukaan ne , jotka uskovat tekevät suurempia tekoja kuin Jeesus. Asiayhteydessä ja Raamatun kokonaisilmoituksen valossa pääpaino on evankeliumin julistamisella. Jeesus oli sidottu omaan aikaansa ja tiettyyn paikkaan. Evankeliumin kasvava vaikutus seurakunnan lisääntyessä on tuo suurempi teko (kun Pyhä Henki avaa Sanan ja antaa voiman todistamiseen) - ei jonkun mystisen voiman tai kokemuksen saaminen ja välittäminen. Raamatusta käy selvästi ilmi Jumalan valtakunnan luonne. Se on taivaallinen valtakunta, jonne uskovat otetaan. Aikanaan Kristus perustaa maan päälle 1000-vuotisen valtakunnan, jossa Hän hallitsee.

Joitakin kysymyksiä Alfaan osallistuneille ja vastuunkantajille:

- Esitetäänkö Jeesuksen sovitustyö ristillä ja pelastuminen tavalla, joka synnyttää aidon uuden elämän pelkän kristillisen elämäntyylin esittelyn sijaan. ?

- Alfa opettaa herätystä, Raamattu varoittaa suuresta luopumuksesta, Alfa sanoo ettei oppi ole tärkeä, Raamattu painottaa puhtaan opin merkitystä, Alfa opettaa ja ohjaa voiman kokemiseen niitä, jotka eivät vielä ole kuolleet itselleen, Alfa tukee "valtakunta nyt" aatetta, Raamattu opettaa Jeesuksen tulemusta perustamaan valtakunnan toisessa tulemuksessaan.

- Tiedostetaanko, että Alfaa ylistävät kristilliset johtajat ovat niitä, jotka ylistävät myös Maailman Kirkkojen Neuvoston, Vatikaanin, Maailman Uskontojen Parlamentin yms. pyrkimystä yhteen maailmanuskontoon. Kyseessä on anti-reformaatio, pyrkimys mitätöidä uskonpuhdistuksen saavutukset ja saattaa kristikunta jälleen taikauskon ja pimeyden kahleisiin katolisen mystiikan johtamana.

- Jotka sanovat kääntyneensä ovatko he tietoisia kääntymisen todellisuudesta ja tärkeydestä osallistua raamatullista oppia edustavan seurakunnan opetukseen.

- Ymmärtävätkö osallistujat kurssin jälkeen jumaluuden eri persoonien yhteisen työn ihmisen parhaaksi?

- Käsittävätkö osallistujat Pyhän Hengen hedelmän olevan pyhityselämän tulosta ja että Pyhän Hengen täyteys näkyy ennen muuta siinä eikä kokemuksissa

- Opetetaanko osallistujat pitämään Sana arvossa kokemusten sijaan vai ovatko kokemukset auktoriteettina Sanalle?

- Ymmärtävätkö osallistujat ja vetäjät sen vakavuuden, joka tulee siitä mahdollisuudesta, että myös saatana voi antaa miellyttäviä yliluonnollisia kokemuksia ja se voi ilmestyä valon enkelinä. Vain Sana on turvamme ja miekkamme. Vrt.. Matt 4:1-11.

- Opetetaanko osallistujia itsenäisesti tutkimaan Sanasta mikä on oikein, kuten berealaiset Apt 17:11. Sokea luottaminen opettajiin ja johtajiin saattaa johtaa pahasti harhaan, puhumattakaan luottamisesta kokemuksiin ja tunteisiin. Gal 1:6-16.

- Ovatko osallistujat selvillä Alfan äärikarismaattisesta taustasta ja että se on "restoraatio", "valtakunta nyt" mielinen?

 

Mies Evangelism Explosion kurssin takana - lyhyt yhteenveto

Päivitetty 2001

Evangelism Explosion on toinen menetelmä, jota on jo vuosia käytetty työkaluna evankelioimisessa. Siinä ei ole sellaisia äärikarismaattisuuden piirteitä kuten Alfassa, eikä sen perustaja kuulu ko. liikkeeseen. Jos pitäisi valita Alfan ja EE:n välillä valitsisin jälkimmäisen soveltamisen. Kanadalainen ystäväni on monien muiden kanssa saanut kosketuksen uskoon EE:n kautta. On muistettava, että mikään menetelmä ei kuitenkaan korvaa Sanaa ja kaikki tulee tutkia Sanalla. Parhaimmillaan kurssit ovat apuvälineitä, huonoimmillaan harhaanjohtajia. Paljon merkitsee myös kuinka niitä sovelletaan.

Tämän menetelmän takana on yksi Amerikan vaikutusvaltaisimmista kristillisen poliittisen oikeiston johtajista: Tri James D. Kennedy. Kennedy johtaa suurta Coral Ridge presbyteeriseurakuntaa. Hän vaikuttaa myös Westmister Academy:ssa ja Knox Theological Seminary:ssa.

Amerikassa on vaikutusvaltainen uskonnollinen oikeisto ja hän on yksi sen johtajista (muita ovat Billy Graham, James Dobson, Pat Robertson, Jerry Falwell ym.). Kennedyn alullepanema on "Amerikka takaisin Kristukselle" -liike (Reclaiming America for Christ). Tosin täytyy ihmetellä koska Amerikka on Kristukselle kuulunutkaan? Kennedyllä kuten muillakin kristillisen oikeiston aktiiveilla uskonto ja politiikka sotkeentuvat yhteen. Opetuksen pääsisältö on tämä: Amerikka perustettiin Raamatun pohjalle, valtio ja kirkko pitäisi olla yhdessä, Amerikan itsenäisyysjulistus on uskonnollinen asiakirja ja oikeuttaa kristityt "vaatimaan Amerikkaa takaisin Kristukselle".

Kennedyllä on vaikutusvaltaa myös toisessa amerikkalaisessa kristillisessä suurliikkeessä, joka on "Yhteenliittymä Herätyksen Puolesta" (Coalition on Revival, COR). COR:in julkaisu sanoo liikkeen päämääräksi. "Uusi uskonpuhdistus on syntynyt… Odotamme tämän herätyksen kasvavan kunnes siitä tulee hengellinen/sosiaalinen maanvyöry, hyökyaalto… vaikuttamaan kaikissa maissa missä kristityt saavat sen tapahtumaan Jumalan voimalla… Jokaisessa kansakunnassa herätään, kristityt saavat aikaan Jumalan valtakunnan maan päälle ja todella työskentelevät yhdessä saadakseen aikaan paremman maailman… ennen Jeesuksen paluuta". (Crosswinds-lehti).

Yksi erikoisuus on, että Kennedy painottaa Yhdysvaltain kuuluisien perustajien, kuten Benjamin Franklinin ja 1.presidentin George Washingtonin olleen oikeita kristittyjä. Näiden miesten - ja monien muiden Yhdysvaltain historian merkkihenkilöiden - tiedetään kuitenkin olleen korkea-arvoisia vapaamuurareita. Tästä Kennedy ei sano mitään. Monet vapaamuurarit ovat toki avoimen uskonnollisia mutta se ei vielä tee heistä uskovia.

Kyseessä on siis Amerikan kristillisen oikeiston yksi johtaja, hän pitää ko. vapaamuurareita aitoina kristittyinä, hänen mielestään Amerikka on ollut kristitty maa ja se pitää taas saada sellaiseksi. Kaikki tämä liittyy "valtakunta nyt" aatteeseen eli takana on ajatus vallata Amerikka ja koko maailma Kristukselle - auttaa Jumalaa ja saada aikaan Herran paluu maan päälle. Kennedyn ryhmittymässä aate tunnetaan paremmin Reconstruction tai Dominion nimillä. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta kyse on harhasta, joka lopulta johtaa maailman uskonnollistamiseen ja antikristuksen valtaan.

Kennedyllä on yhteyksiä äärikarismaattiseen liikkeeseen. Hänen kirkossaan on ollut mm. TBN:n(Trinity Broadcast Networkin) johtajapariskunta Paul ja Jean Crouch. TBN:n kautta Hinn, Copeland, Hagin, Howard Brown jne. saavat äänensä kuuluviin.

Kennedy ajaa samaa kuin muutkin tämän ajan vaikutusvaltaiset kristityt johtajat, eli yhteyttä eri kirkkojen välillä opista välittämättä. Hänellä on yhteydet Promise Keepers -liikkeeseen, joka on avoimesti katolisia tukeva miesjärjestö Amerikassa. Promise Keepers -liikettä jotkut "valtakunta nyt" intoilijat pitävät ns. "Jooelin armeijan" alkuna.

Kennedyn vaikutusvallalla ratsastava, ja hänen alullepanemansa, Evangelical Explosion (EE) ajaa katolisten parissa samaa kuin Alfa. Nykykristillisyydessä puhutaan paljon Jumalasta, Kristuksesta, Pyhästä Hengestä, yhteydestä ja rakkaudesta - sekä kristillisistä arvoista. Tätähän katolinen kirkkokin on tehnyt vuosisatoja. EE:n motto on 2.Tim.2:2. "Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan".

Kun ajatellaan Kennedyn, Billy Grahamin ja muiden suhteita katoliseen kirkkoon, heidän suhdettaan vapaamuurariliikkeeseen ja politiikkaan ym. niin väkisin nousee mieleen kuva, että takana on halu kasvattaa "kristillinen" sukupolvi, joka ottaa maailman haltuunsa. Amerikkalaiset kristityt, ne jotka vielä haluavat kulkea Sanan mukaan, sanovat EE:n auttaneen katolista kirkkoa samoin kuin Alfa. Kennedy ja muut kristilliset oikeistoihmiset puhuvat kristillisyydestä "elämänmuotona" - mutta usko on enemmän kuin pelkkä elämänmuoto - se on koko elän muutos. He tähtäävät tähän elämään ja haluavat muuttaa maailmaa paremmaksi. Hyvä tarkoitus mutta mahdoton ihmiselle toteuttaa.

Juhani Aitomaa

Tämän artikkelin täydellisenä alaviittein varustettuna saa tilaamalla: 

Kristityn Foorumi

PL 571

33101 Tampere

alkuun / johdanto / kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit / mikä on kristityn foorumi

Lähetä sähköpostia