Karismanian aallot ja Jumalan III maailmansota


Luuk.21:25: ”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.”Luukkaan evankeliumin luvussa Jeesus vastaa opetuslasten kysymykseen koskien Jerusalemin temppelin tuhoa. Hän laajentaa vastauksensa koskemaan aikaa, joka edeltää Hänen paluutaan. Jumalan valtakunnan (j.31) ilmestymistä edeltää suurten ahdistusten aika jolloin ”...ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivasten voimat järkkyvät” (j.26). Seuraavassa jakeessa (27) Jeesus kuvaa, kuinka Ihmisen Poika tulee ”pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella”.

Kun katsomme jakeiden 25-27 muodostamaa kokonaisuutta havaitsemme, että ”meren ja aaltojen pauhu” liittyy ahdistukseen ja pelkoon ennen Jeesuksen tulemusta. Emme lue tästä kohdasta emmekä muualtakaan Raamatusta suuresta maailmanlaajuisesta karismaattisesta herätyksestä, jonka kautta maailma muutetaan Kristuksen paluulle sopivaksi. Emme näe tässä kohdassa emmekä muuallakaan Raamatussa viitteitä, että karismaattisen liikkeen ”apostolien ja profeettojen” johtama kristikunta voittaisi pahan voimat ja nousisi maailman valtiaaksi herätyksen ”aaltojen” kantamana.


Kansojen aallot

Perinteinen ja tässä tapauksessa oikea raamatuntulkinta liittää meren ja aallot kansanjoukkoihin, kansoihin. Maailma on kuin meri, jossa kansanjoukot liikkuvat aaltojen lailla. Muistamme historiasta kansainvaellusten nimellä tunnetun ajanjakson. Erityisesti sillä nimellä tunnettu ajanjakso oli ennen keskiaikaa jolloin monet kansat lähtivät liikkeelle etsimään parempia asuinsijoja. Euroopan ja pohjoismaiden alueella tuo aika oli n. 380-550 jKr. Kokonaiset kansat, kuten hunnit Aasiasta, vyöryivät aaltojen lailla peittäen alleen eteensä joutuneita muita kansanryhmiä. Hunneja paenneet gootit vyöryivät puolestaan silloisen Rooman valtakunnan alueelle, jne.

Uskonpuhdistuksen ajan 1500 -luvulla jälkimainingeissa Euroopan väestöä alkoi siirtyä Amerikkaan. N. 300 -vuoden jaksolla eurooppalaiset vyöryivät aallon lailla heille uudelle mantereelle ja sen alkuperäisväestö jäi tämän aallon alle. Juuri meidän aikanamme Eurooppaan vyöryy muslimimaista ja Afrikasta pakolaisten aalto, joka tuottaa paljon huolta paitsi heidän tilastaan myös oman maanosamme tulevaisuudesta. Käykö Euroopan väestölle 200-300 vuoden aikana samoin kuin Amerikan alkuperäisväestölle: aalto peittää heidät. Muuttuuko Eurooppa islamilaiseksi? Onko se Jumalan tuomio kristillisen perintönsä hyljänneelle Euroopalle?


Karismaattisen kristillisyyden aallot

Kristikunnassa on aika vähän rukousta Jeesuksen paluun puolesta. Kun katsomme tulevaisuuteen nykyhetken ja Raamatun valossa, eikö meidän todella tulisi ojentautua rukoilemaan: ”Tule Herra Jeesus”. Väärä karismaattinen liike on painanut tämänkin raamatullisen seikan taka-alalle painottaessaan, kuinka kristityt tulevat muuttamaan tämän maailman paremmaksi paikaksi.

On paljastavaa, että karismaattinen liike kuvaa omaa edistymistään juuri ”aaltoina”. Raamattu liittää tämän maininnan rauhattomuuteen, esim. Jes.57:20 sanoo: ”Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa.” Karismaattinen liike kuohuttaa ja vaahtoaa tuoden esille ”muraa ja mutaa”. Se ei luo seuraajiinsa levollista ja rauhallista Herran tulemuksen odotusta vaan pakottaa heitä liikkeelle aina uusien ”aaltojen”, kokemusten perään. Kreikankielinen ilmaisu tässä tarkoittaa ihmiseen kiinni liimautuvaa savea, mutaa ja likaa. Epäraamatulliset opetukset, valehtelu, ihmiskorostus, hyväksikäyttö, ovat kaikki likaa jota karismaattinen liike on tuottanut. En toki väitä, etteikö sitä ilmenisi muuallakin kristikunnassa mutta karismaattinen liike johtajineen tuottaa sitä erityisesti.

Epäraamatulliset liikkeet ja opit paljastavat itsensä usein myös siten, että ne käyttävät raamatullisia ilmaisuja jopa päinvastaisessa merkityksessä kuin Raamattu, kun kuvaavat itseään ja toimintaansa. Yleensä sanotaan, että helluntai -liikkeen synty 1900 -luvun alkuvuosina, alkaen 1906, oli 1.aalto1. Karismaattisen liikkeen synty 1960 -luvun alussa 2.aalto2. Kolmas aalto on ”ihmeet ja merkit” -aalto jota karismaattinen liike omasta mielestään nyt elää todeksi. Sen katsotaan saaneen alkunsa 1980 -luvun alussa3 C. Peter Wagnerin ja viinitarhaliikkeen perustajan John Wimberin kautta. Jotkut karismaatikot pitävät ns. ”toronton herätystä” (väkivaltaista vapinaa, eläinääniä, juopuneen käytöstä, ym.) ja ns. ”nauruherätystä” (hillitön nauru ja hohotus, jota erityisesti Rodney Howard-Browne on edustanut) Jumalan läsnäolon merkkeinä seurakunnan keskellä ja ”neljäntenä” aaltona.

Karismaattisen liikkeen lippulaiva -lehdessä, Charisma -lehdessä, James W. Goll kirjoittaa blokissaan ”neljännen suuren aallon alkaneen” nyt4. Hän kirjoittaa keskustelleensa Pyhän Hengen kanssa näyssä vuonna 2011, jolloin hänelle selitettiin, että edelliset kolme aaltoa olivat uudistuksen, herätyksen ja hengen voimaannuttamisen aikoja. Nythän paljon puhutaan ”voimaannuttamisesta” maallisissakin yhteyksissä jonne nämä ajatukset tulevat New Age -opeista. Goll kuuli sanat: ”On aika neljännen aallon rysähtää (crash) historian kulkuun”.


Pyhä Henki ja aallot

Huomaa hänen käyttämänsä ilmaisu. Hän haluaa antaa kuvan aallosta, joka rysähtää alleen joutuvien - tai hänen mielestään etuoikeutettujen - päälle. Raamattu ei koskaan kuvaa Pyhän Hengen toimintaa tällä tavoin! Pyhästä Hengestä käytetään nimityksiä, kuten Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki, koska on vain yksi Jumala. Jeesus sanoo itsestään, Matt.11:29: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.” Sama kuvaus koskee Pyhää Henkeä. Eikö tämä jo paljasta mistä hengestä Gollin kuvauksessa on kysymys?

Goll ei kirjoita rististä, ei Jeesuksesta, ei pelastuksesta, sovituksesta, synnistä. Hänen sanomansa keskiössä on henki, jonka hän käsittää Raamatun Pyhäksi Hengeksi. Tämä on yksi keskeinen seikka jolla karismaattinen henki paljastaa itsensä. Raamatun Pyhä Henki ei ole koskaan ottanut eikä tule ottamaan tällaista omaa roolia, koska Hän puhuu ja todistaa Jeesuksesta. Joh.16:14-15: ”Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.”

Goll jatkaa kertomalla näystään 2012 jolloin hänelle ”näytettiin Kalifornia Kristuksen ruumiin kohtuna”. Kuten aiemmissa ”aalloissa” niin nytkin eteläinen Kalifornia on paikka, josta aalto taas lähtisi. Tämä aalto vaikuttaa sosiaalisen muutoksen ja Pyhän Hengen ”voimaannuttamat uskovat” vaikuttavat seitsemän kulttuurisen vuoren valtaamisessa: uskonto, hallitus, opetus, liike-elämä, perhe, media ja taide/viihde. ”Pyhän Hengen yliluonnollista voimaa ei voida sulkea kirkon neljän seinän sisään vaan pikemminkin se räjähtää kaikille elämän alueille”, kirjoittaa Goll.


Apostoliset keskukset

Goll luettelee neljä ”apostolista keskiötä”, keskusta, jotka valmistavat kristittyjä maailmanvalloitukseen. Ne ovat Bill Johnsonin Bethel Church, Redding, Kalifornia, Brian Houstonin Hillsong, Sydney, Australia, Robert Morrisin Gateway ja Chuck Piercen Glory of Zion, Dallas, Texas. Näistä suomalaisille vähiten tunnettu Robert Morris tunnetaan Amerikan neljänneksi suurimman (laskenta 2015) seurakunnan perustajana ja ylimielisen öykkärimäisen käytöksensä sekä srk:n varojen väärinkäytön takia Mars Hill -seurakunnasta erotetun Mark Driscollin puolustajana. Driscoll on kauan ollut TV7 vakio-ohjelmistossa (kauan senkin jälkeen, kun hänen tapansa suhtautua seurakuntaansa - ja muihinkin kristittyihin - tuli yleiseen tietoon).

Gollin mukaan nämä ”keskiöt” ovat erilaisia ja toimivat eri tavoin. Mutta kaikki ne välittävät karismaattisessa liikkeessä niin paljon esillä olevaa ”Jumalan läsnäoloa”. Goll lopettaa vielä vakuuttamalla, että ”neljäs suuri aalto” on jo täällä. Charisma -lehti puolestaan kehottaa: ”Koe Pyhän Hengen läsnäolo joka kuukausi lukiessasi Charisma -lehteä... Meidän ”Elämä Hengessä” opastuksemme vie sinut matkalle löytämään kuka on Pyhä Henki...” Tämä karismaattisen liikkeen henki ei ole Raamatun Pyhä Henki!


Profeetta” Bill Hamon ja suomalainen sekaannus

Bill Hamon on Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus -liikkeen (New Apostolic Reformation) yksi tunnettu ”profeetta” ja kirkkonsa piispa. Hänen vaimonsa Jane Hamonin kirjan suomalainen kustantaja on Kuva ja Sana. Kirjan mainos sanoo mm.: ”Yleisin Jumalan puheen muoto on yöllisessä unessa tapahtuva kommunikaatio Jumalan sydämeltä ihmisen henkeen.” Tällainen maininta on täysin väärin. Yleisin ja ainut luotettava ”Jumalan puheen muoto” on Jumalan kirjoitettu sana. Eivät minkäänlaiset unet tai näyt.

Suomessa vallitsevaa sekaannusta alleviivaa sekin, että suurella kohulla mainostetussa ”Koetelkaa kaikki” -tapahtumassa puhunut Pasi Turunen mainostaa em kirjaa. Toisaalta Pasi puhuu aivan oikein mm. New Age -kristillisyyttä vastaan. Hänen taustayhteisönsä tukee kuitenkin New Age -suuntausta samoin kuin menestysteologiaa julkaisemalla näihin piireihin lukeutuvien kirjoja. Patmos on myös mm. radio-ohjelmissaan mainostanut nuorta ja innokasta Patrick Tiaista, joka omien sanojensakin mukaan on täysiverinen uskon sana ja menestysteologia -uskovainen.


Jumalan III maailmansota

Kunnon nykyprofeetan tapaan myös Bill Hamon jakaa profeetallista valoa aina tulevalle vuodelle. Tammikuussa 2016 Hamon julkaisi ”Herran sana” -nimellä ilmoituksen ”Jumalan III maailmansota”. Kuinka ollakaan, Rooman paavi käytti ilmaisua ”kolmas maailmansota” vuoden 2015 marraskuussa kommentoidessaan Pariisin tuhoisaa terrori-iskua. Ehkäpä Hamon onkin saanut inspiraationsa pikemminkin paavin sanasta. Ei ainakaan Herralta.

Enää ei siis kyse ole vain ”aalloista” jotka rysähtävät ja peittävät kristikunnan ja koko maailman vaan maailmansodasta. ”Jumala on ryhtymässä sotaan vihollistasi ja sen kaikkia suunnitelmia vastaan maan päällä.” Tämä on Jumalan III maailmansota, johon me kristityt voimme osallistua. Karismaattisen käsityksen mukaanhan Jumala ei pärjää yksin vaan ihminen on keskeisessä osassa Hänen toimiaan.

Hamonin mukaan on raamatullisia totuuksia jotka pitää ennallistaa ja jumalallisia tarkoituksia joiden tulee täyttyä ennen kuin Jeesus voi palata taivaasta. Osa näitä jumalallisia tarkoituksia on se, että seurakunta on nyt astunut Jumalan III maailmansotaan. Jumalan I maailmansota alkoi, kun Jeesus syntyi maan päälle. Jeesuksen ensimmäinen taistelu oli voittaa paholaisen kiusaus erämaassa. Sen jälkeen ”Isä Jumala voiteli Jeesuksen Pyhällä Hengellä ja voimalla kun Hän meni tuhoamaan paholaisen teot...” Tämä ensimmäinen Jumalan maailmansota voitettiin, kun Jeesus lunasti ihmisen ja synnytti seurakuntansa maan päälle.

Hamonin kuvaus Jeesuksesta, jolle Isä antoi Pyhän Henkensä ja voiman on kuvaus toisesta Jeesuksesta, joka ei ole Raamatun Jumala-Jeesus. Jeesus syntyi ihmiseksi maan päälle mutta Hänen jumaluutensa oli kaiken aikaa samalla läsnä. Siksi Hän saattoi olla synnitön ja ihmisen syntien sovittaja. Miten selkeästi esim. 2.Kor.5:19 sanookaan: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa...” Ei Jeesuksen tarvinnut erikseen saada Pyhää Henkeä. Pyhä Henki oli Hänessä kaiken aikaa jo alusta asti. Hamon edustaa harhaoppia ja sekavuutta, johon karismaattinen kaaos vie. Se on sitä ”muraa ja mutaa”, joka tarttuu tässä liikkeessä olevien hengellisyyteen lujasti kuin ihoon kiinni kuivuva savi ja lika. Se lähtee vain Sanan puhtaalla vedellä, kun tunnustetaan oma harhassa oleminen.

Toinen maailmansota oli uskonpuhdistus (1517-). Luther oli Jumalan ”kenraali” joka johti seurakunnan ottamaan jälleen itselleen ne totuudet ja virat, jotka paholainen oli varastanut ”seurakunnan pimeän 1000 -vuoden jakson aikana”. Hamonin mukaan useimmat näistä totuuksista oli saatu takaisin vuoden 2007 loppuun mennessä. Tuolloin Jumalan II maailmansota voitettiin ja uskonpuhdistuksen tarkoitus täytettiin.

Hamonilla ei selvästikään ole käsitystä raamatullisen seurakunnan historiasta. Hän ei liioin selitä miksi uskonpuhdistus täytettiin vuoden 2007 loppuun mennessä. Onko usko maailmassa nyt ”puhdistettu” - ja kenen tai keiden? Varmaankin Hamon vastaisi tähän, että karismaattinen liike on uskonpuhdistuksen täyttymys. Kuten nämä itsessään suuret karismaattisen liikkeen johtohahmot, hän ottaa omat kuvitelmansa ja satuilee ne edelleen ”Jumalan sanana” muille. Muistamme, että hän edellyttää lukijoiltaan ja kuulijoiltaan sen todeksi uskomista, että hänen sanansa on ”Herran sana”. Kuinka röyhkeää ja samalla oppimatonta ja älytöntä voi karismaattinen kaaos olla. Jeesus yksin on ”uskonpuhdistaja”. Vain Kristuksessa – ei koskaan omassa itsessämme – uskomme on täysin puhdas Jumalan edessä. Tällainen uskonpuhdistus on jatkuva toimi koko maanpäällisen elämämme ajan ja jatkuu koko sen ajan joka ihmiskunnalle on säädetty.

Hamonin julistama Jumalan III maailmansota ”ilmoitettiin taivaassa” jo vuonna 2008. Se on lopullinen ja viimeinen ”kirkon uskonpuhdistus”, sanoo hän. Vuodesta 2008 vuoteen 2016 ”Jumalan sotilaat ja upseerit” on testattu ja varustettu tätä aikaa varten. Seurakunnan perintöosa on maa ja kristittyjen tehtävä on tehdä maailman kuningaskunnista Jumalan valtakunta. Kun tämä on tehty, niin Jumalan III maailmansota on voitettu. Hamon mainostaa tulevaa kirjaansa, jossa kristitylle annetaan opetusta ja aseita, kuinka hän voi menestyksekkäästi sotia tässä ”viimeisessä sodassa”. Aseita ovat esim. kuuluva ylistäminen, uskon huuto, kielillä puhuminen, profeetalliset toimet ja profeetallinen rukous sekä (nykyisten) apostolien julistusten noudattaminen5.


5 tähden kenraali

Hamon kertoo ”profeetta” Cindy Jakobsin profetoineen hänelle: ”...Jeesus nimittää sinut 5 tähden kenraaliksi Herran armeijassa”. Tällaisten kenraalien johtamana seurakunta tuottaa suuria ja ennenkokemattomia ihmeitä ja merkkejä Jumalan voimassa. Tämän tuloksena Herran kunnia täyttää maanpiirin ”...niinkuin vedet peittävät meren”, Hab.2:14. Hamon kirjoittaa: ”Nämä pyhien erikoisjoukot taistelevat Jeesuksen rinnalla, joka on taivaallisen enkeliarmeijan ylipäällikkö samoin kuin pyhien sotilaidensa maan päällä, kunnes Hänen III maailmansotansa on voitettu...” Kaiken lisäksi Jeesus ”muuttaa pyhät sotilaansa hengellisesti ja fyysisesti itsensä kaltaisiksi”. Hamon edustaa myös puhdasta Latter Rain -harhaoppia, jonka mukaan lopun ajan kristityistä tulee kuolemattomia ja voittamattomia ”kristuksia”.

Tällaiseksi ”Jumalan kenraaliksi” halusi myös Nokia mission Markku Koivisto aikoinaan. Cindy Jakobs kävi profetoimassa suuria niin Koivistolle kuin koko liikkeelle. Oli paljon puhetta, kuohua ja vaahtoa, muraa ja mutaa. Mitä tästä kaikesta jäi käteen? Mikä muuttui ja missä? Ainakaan Suomen karismaattisesti suuntautuva kristillisyys ei tunnu ottaneen mitään opikseen. Helluntailiikkeessä väärä karismaattisuus on monin paikoin normi. Samoin vapaakirkon seurakunnissa. Luterilaisissa herätysliikkeissä niiden vaikutus näkyy. Karismaattiset seurakunnat ovat täysillä mukana. Kuten edellä mainitsin, Patrick Tiainen esitetään lähes joka puolella ”Jumalan käyttämänä” aseena vaikka nuoren miehen puheet ja toimet ovat paljolti oman minän tussahduksia. Kristillisyydestämme on paljolti kadonnut selkeys ja oikea johtajuus. Voimme vain rukoilla: Herra varjele maamme kristityt Hamonin kaltaisista kenraaleista ja karismaattisista aalloista!


Juhani Aitomaa

1Azuza Street 1906-13. Herätyksen keskiössä oli tulla kastetuksi Pyhällä Hengellä, ns. toinen siunaus uskoontulon jälkeen. Pyhällä Hengellä täyttyminen yhdistettiin kielilläpuhumiseen josta tulikin liikkeen tunnusmerkki.

21960 kalifornialaisen St. Mark'sin episkopaalisen kirkon (kirkkokunta on anglikaaninen pitäen itseään kuitenkin myös katolilaisena) pappi Dennis Bennett ilmoitti saaneensa Pyhän Hengen ja puhuneensa kielillä. Asia, jossa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä kristitylle, sai kristillisen median huomion ja toisen siunauksen etsintä laajeni vanhoihin kirkkokuntiin. Pyhän Hengen ympärille alkoi muodostua omia karismaattisia seurakuntia joihin siirtyi myös muiden kirkkokuntien ja -suuntien kristittyjä.

3”Ihmeet ja merkit” -liike alkoi Fullerin teologisen seminaarin professorin C Peter Wagnerin tulkitessa Raamattua omalla tavallaan. Toinen merkittävä hahmo oli John Wimber opetuksineen. Wagner myös nimitti aloittamansa suuntauksen ”kolmanneksi aalloksi”. Uskon sana, menestysteologia, Latter Rain, ym. harhat saivat vallan karismaattisessa liikkeessä.

4http://www.charismamag.com/blogs/a-voice-calling-out/26156-the-fourth-great-wave-of-the-holy-spirit-has-begun

5 Esim. ”uskon huuto” on kirjaimellista, fyysistä huutoa, mölyä. Hamonin mukaan se vaikuttaa kuin ”atomipommi” räjähtäen henkimaailmassa ja tuottaa tuhoa paholaiselle. Hamon väittää, että Jeesuskin huutaa tullessaan 1.Tess.4:16 mukaan, vaikka jae ei puhu mitään Jeesuksen huutamisesta. Jälleen yksi esimerkki mielivaltaisesta selityksestä. Hamon perustelee huutamisen tärkeyttä monin raamatunpaikoin